Svaret er JA, og i aller høyeste grad. Det er kanskje å kaste ut en brannfakkel fra en som selv er senior, men jeg tar sjansen da jeg anser det som et stort samfunnsansvar å til enhver tid ta i bruk den kompetanse og erfaring vi er avhengig av for å kunne bestå som et «helt» samfunn.

Hva mener jeg med et «helt» samfunn? Alt vi gjør i livet er med på å skape de menneskene vi er og hva vi tilegner oss for videre deling. Det er kun ved å tenke helhet at vi vil få et samfunn i sterk vekst både når det gjelder arbeidskraft, helse og sosialøkonomi. Derfor er vi avhengig av seniorer i aktivitet så lenge de selv har energi, motivasjon og mulighet til å delta.

Vi leser hver dag om digitalisering og nytenkning, nedbemanninger og besparelser. Økonomien i det for bedriftene ser jeg tydelig, og også viktigheten av å se fremover i forhold til lønnsomhet og vekst i næringskjeden totalt. Men hva med helheten? Hva med alle som blir stående uten arbeid, unge som eldre? Er det ikke noe vi kan gjøre for disse menneskene slik at de også kan få muligheten til å være en aktiv del av vårt samfunn for å inkludere og ivareta?

Vi ser hver dag i nyhetsbildet innslag om eldre mennesker som er enslige, bygninger som forfaller, barn som trenger støtte, kommunale etater som trenger hjelp. Hvorfor ikke da benytte oss av all den kompetanse og erfaring som bor i et godt voksent menneske? Her vil vi finne omsorgspersoner og all mulig annen kompetanse som samfunnet vårt sårt trenger.

Jeg er også av den formening at de fleste bedrifter kan dra god nytte av å ha godt voksne medarbeidere. Dette med tanke på kompetanseoverføring og erfaring som kan være med på å gi en balanse de fleste bedrifter trenger. Godt voksne mennesker er i tillegg oftest fleksible i forhold til arbeidstid og kan med det være bidragsyter for foreldre som skal bringe og hente barn i barnehagen, til og fra aktiviteter, og så videre. Den berømte tidstyven tar ofte disse unge menneskene, og om vi da kan bidra til økt kompetanse, erfaring og fleksibilitet i en for de fleste altfor aktiv hverdag vil det etter min mening være storartet!

Heldigvis ser vi at det er flere bedrifter som ansetter godt voksne mennesker og som har tro på og tiltro til seniorenes verdi i dagens bedrift. Nå er det samfunnet generelt sitt ansvar å benytte denne kompetansen og erfaringen der vi trenger den i samfunnet. Det burde finnes en eldrepool med voksne mennesker som ønsker og kan bidra, og som alle kan benytte seg av – frivillige organisasjoner, kommuner og etater, og bedrifter generelt.

Vi tar ansvar, vil bidra – og vi er mange; fra 2009 og frem til i dag er vi 60000 flere.

Kristin Wahl, leder Karrierehuset