• Mange store bedrifter innfører nå en ordning der de ansatte selv kan velge hvor de jobber fra. Tror dere at hjemmekontor er løsningen de fleste bedrifter vil gå for fremover? Nei, vi tror ikke dette er noe som blir en allmenn løsning men det kan nok bli en del av løsningen for mange bedrifter f.eks.ved at flere vil få fast hjemmekontor i større grad fremover. Covid-19 har økt vår forståelse for at hjemmekontor-løsninger kan fungere på en god måte og vil nok føre til at flere arbeidsgivere er fleksible overfor ansattes behov for hjemmekontor. Til og med i vår bransje har vi jobbet med organisasjonsutvikling, strategiutvikling og lederutvikling via gode videoløsninger. De beste video-løsningene gjør jo at man kan jobbe interaktivt på alle områder.
  • Betyr økt grad av hjemmekontor at lederen selv kan få mer gjort? Det er ikke sikkert. På forrige lederprogram vi kjørte hadde vi en liten undersøkelse på hvordan lederne hadde opplevd korona-perioden med hjemmekontor. Det viste seg at et flertall mente at de og teamet sitt hadde fått gjort mer enn det som var vanlig, samtidig som de innrømmet at på slutten av perioden gikk produktiviteten ned og at folk begynte å bli lei av å sitte på video. Lederne bruker nok mer tid på å få oversikt og kontroll enn tidligere – kanskje dette på sikt gjør at vi får ledere som bruker mindre tid på små problemer som oppstår i kontor-hverdagen, og mer tid på å skaffe seg oversikt kontinuerlig samt tenke strategi og faktisk lede.
  • Er man blitt mer opptatt av å kontrollere at medarbeideren gjør jobben sin? Dette er en av de sentrale utfordringene for ledere når det kommer til distanse-ledelse. Lederens behov for å få jobben gjort og levere på det man skal levere. Ledere rapporterer alltid et sted og de må da ha kontroll på at de får levert det som skal leveres, samtidig må dette balanseres med medarbeiderens behov for autonomi og frihet. De lederne vi snakker med nevner at det ene Teams-møtet avløser det neste. Altså sitter de i møter hele tiden. Og så kan man spørre seg; er det behovet for kontroll som dekkes gjennom alle disse teams-møtene? Det er nok viktig å skille på det at lederne har behov for kontroll og at man ønsker å kontrollere medarbeiderne sine. Det er behovet for kontroll over hva som skal leveres eller produseres som må dekkes, og medarbeiderne må forstå at det ikke handler om å ha kontroll med dem.
  • Hvordan bør lederen motivere medarbeiderne når alt foregår digitalt? Distanse-ledelse utfordrer menneskelige basale behov som det å bli inkludert, behovet for relasjoner og for mestring. Lederne må tenke gjennom hvordan de på distanse skal klare å dekke disse behovene for å oppnå godt motiverte medarbeidere.
  • Til slutt hvilke råd vil dere gi til ledere som skal bli god på distanse-ledelse? Bruk gruppen din. Du skal ikke finne opp kruttet, du skal bare få gruppen din til å levere gode resultater. Den beste måten å gjøre det på er å invitere gruppen til å ta et overordnet blikk på hvordan oppgavene skal løses og hvordan de skal ha det med hverandre når de jobber. Det er også viktig at du som leder gjør deg opp en mening om hva som er viktig for deg og hvor dine grenser går. Dette gjelder både til vanlig såvel som i distanse-ledelse. Som leder må du kunne svare på de tre menneskelige basale behovene som distanse-ledelse utfordrer. Disse er:
  1. Ivareta behovet for inkludering og gruppetilhørighet gjennom samarbeids-kontrakter og pit-stops underveis i arbeidet
  2. Ivareta behovet for relasjoner gjennom gode nettverk og samarbeid i gruppen, selv med stor avstand<
  3. Tydeliggjør for den enkelte hva de bidrar med til helheten. For å oppleve at man mestrer jobben er det viktig at det man holder på med er meningsfylt og at det er målrettet. Her vil gode 1-til-1-samtaler være et viktig verktøy.