I en fersk undersøkelse utført av Senter for Norsk seniorpolitikk har man sett nærmere på hvordan arbeidstakere i ulike aldersgrupper har taklet overgangen til hjemmekontor etter Covid 19.

Det er kanskje ikke så overraskende at blant de spurte så oppgir alle aldersgrupper at de blir mer slitne av digitale videomøter og hele 80% sier de savner ansikt-til-ansikt-kontakten med kollegaene.

Det ser også ut at til at folk flest tror det er spesielt de eldre arbeidstakerne som har taklet overgangen til hjemmekontor dårligst.

Dette er imidlertid ikke 60+-erne selv helt enige i. Over halvparten sier at man opplever at overgangen til hjemmekontor og bruken av digitale møteplattformer har gått godt, og i aldersgruppen 50+ så svarer hele 90% at de synes det er lett å bruke digitale kommunikasjonsverktøy. Det kan med andre ord se ut til at man er i ferd med å ta livet av myten om at seniorene har vanskeligere med å tilpasse seg en ny digital arbeidshverdag etter Covid 19.

Vi har spurt partner og seniorrådgiver i Karrierehuset Kristin Wahl, som selv er 60+, om hvilke tanker hun har om temaet og hvordan hun selv har opplevd overgangen til en ny digital arbeidshverdag. Kristin har lang erfaring med karriererådgivning og har hjulpet mange eldre arbeidstakere over i nye jobber. Hun har også tidligere skrevet en artikkel om seniorenes «nytteverdi i arbeidslivet Les artikkelen her:

Hvordan har du opplevd det å bruke hjemmekontoret i større grad?
Bruk av hjemmekontor og digitale verktøy har gått mye bedre enn først ventet. Nå skal det sies at mye rundt den digitale verdenen handler om tidligere kompetanse og ikke minst interessen for å tilegne seg mer kunnskap. Rådgivning på Zoom og Teams har fungert svært bra og kundene er tilfredse med den oppfølgingen de får. Kortere og oftere møter gjør sitt til at det blir enda bedre flyt i jobbsøkerprosessen.

Er det en myte at seniorene «henger etter»?
Ja, jeg tror at de fleste av oss som er 60+ i dag og som har jobber som også inkluderer den digitale verden klarer seg bra i denne «nye» hverdagen. Vi har jo også hatt mulighet til å sitte i fred når vi jobber, mens yngre arbeidstakere har hatt jobb, barnehagebarn og skolebarn – noe som jeg vil tro har vært svært utfordrende.

Hvilke egenskaper mener du de eldre arbeidstakerne best vil kunne bidra med?
Vi eldre som yngre arbeidstakere har svært ulike egenskaper, men stabilitet og lojalitet, tilstedeværelse og handling tror jeg er egenskaper som de fleste av oss vil kunne bidra med i denne vanskelige situasjonen.

Mange savner den personlige kontakten ansikt-til-ansikt. Har du noen tips til hvordan man kan opprettholde den sosiale kontakten med kollegaer fra hjemmekontoret?
Den sosiale og fysiske kontakten har fått seg et slag for baugen for de fleste arbeidstakere. Jeg tror det er viktig med kontakt hver dag på Teams eller Zoom, og hvorfor ikke ta en kaffepause sammen hvor vi kan snakke om løst og fast, arbeid og familiært slik at vi fremdeles opplever det kollegiale nærværet?