Å velge en outplacementleverandør kan være en utfordrende oppgave, men det er verdt innsatsen. Å inkludere outplacement som en del av sluttpakken til overtallige, blir stadig mer forventet.

Hvordan velger du en outplacementleverandør?  

Hvordan du velger en outplacementleverandør avhenger av din organisasjons struktur, størrelse, geografi og grad av støtte du ønsker å tilby. Karrierehuset som er en del av Career Star Group kan tilby outplacement i en global og/eller lokal skala. Din organisasjon trenger kanskje global eller internasjonal dekning hvis du har flere kontorer eller merkevarer i flere land. Men du trenger muligens støtte på nasjonal skala også. Sørg for å kartlegge hvor potensielle outplacementleverandører holder til, og hvordan de jobber på de geografiske lokasjonene du trenger støtte. Det er i tillegg en rekke andre faktorer å vurdere:   

Verdi/kvalitet 

Vi kjenner alle til uttrykket “du får det du betaler for”, og det er også gjeldende når det kommer til valg av outplacementleverandør. Derfor er det ikke hensiktsmessig å velge en outplacementleverandør kun basert på lav pris. Du må selvfølgelig forsikre deg om at du holder deg til de budsjettmessige rammene men outplacement bør ikke være inkludert kun for syns skyld. Ideelt sett burde du se etter en leverandør som du ser fram til å jobbe med, og som du ser fram til at dine ansatte skal få jobbe med.  

Først og fremst må du forstå kvaliteten på tjenestene deres. Alle kan si at deres tjenester er av høy kvalitet, men har du innsikt nok til å vurdere om dette er tilfelle? Har du tilstrekkelig kunnskap om leverandøren? Har du møtt noen av rådgiverne, eller snakket med noen på teamet? Prøv å sett deg inn i hva dine ansatte kommer til å erfare. Outplacementprosessen kommer til å være en av de siste erfaringene den ansatte har med din organisasjon, derfor er det viktig at opplevelsen blir god. Sørg for at potensielle leverandører gjør det som kreves for å ruste kandidaten til en god og rask overgang til et nytt arbeidsforhold, og at de vektlegger viktigheten av utvikling.  

Individuell tilnærming

Gir outplacementprogrammet dine ansatte mulighet til å velge ulike aspekter av tjenestene? Finnes det støtte for de som kanskje vil pensjonere seg, eller starte opp sin egen business?  I tillegg kan de ansattes ansiennitet og hvor lenge de har vært i bedriften også avgjøre hvor mye støtte som tilbys. Undersøk med potensielle outplacementleverandører hvorvidt det er rom for fleksibilitet og om det tilbys forskjellige nivåer av støtte.

Hva er inkludert?  

Outplacementtjenester inneholder ofte en eller flere av følgende standardtjenester:

  • Jobbsøkerdokumenter (CV/søknad)
  • Intervjutrening
  • Rådgivning/veiledning /coaching
  • Kompetansekartlegging 

Tjenestene kan ofte leveres som gruppe-workshops, eller én til én, både i form av fysiske og digitale møter. For tiden leveres de fleste outplacementtjenester digitalt. Det er viktig å forstå hva outplacementleverandører mener når de snakker om “digital outplacement’. For noen betyr det å bare få tilgang til en digital plattform med lite støtte fra veiledere/rådgivere og ingen workshops. Forsikre deg om at du forstår nøyaktig hva som er inkludert, og at all terminologi er godt forklart.  

En outplacementprosess inkluderer imidlertid ofte mer enn bare standardtjenestene. Sjekk om leverandøren tilbyr for eksempel rådgivning i forbindelse med  kompetansehevende tiltak, profilanalyser, nettverksbygging, skreddersydd rådgivning på etterspørsel, analyse av kompetanse-gap m.m. Hvilken støtte er tilgjengelig for HR-teamene?  

Fleksibilitet 

Vi har alle måttet være fleksible det siste året. Arbeidsmetoder har forandret seg, og vil fortsette å endres i hurtig takt. Outplacementtjenester har også endret seg. Dette har selvfølgelig vært uunngåelig. Det som er viktig er at outplacementleverandøren kan tilpasse seg i takt med endringene i virksomheten din. Kan de tilpasse tjenestene og tilbudene sine etter dine behov? Har de forskjellige tjenester på forskjellige steder som forstår ulike kulturelle behov? 

Sørg også for at det er fleksibilitet avhengig av størrelsen på omstillingen din. Hvis du kanskje må gjøre store nedbemanninger i fremtiden, burde outplacementleverandøren kunne tilpasse seg din endrede behov. 

Innovasjon 

Og til slutt, la oss snakke om innovasjon. Men først, hvorfor er det viktig for outplacementleverandører å være innovative? Det enkle svaret er at de jobber med mennesker og deres karrierer. Menneskelige behov, jobbmarkedet og bransjer er i stadig endring. Derfor har outplacementleverandører en plikt til å forstå og respondere på disse endringene.  

Avslutningsvis kan det å velge riktig outplacementleverandør som kan utvikle seg i takt med organisasjonen din, og som har verdier tilnærmet dine, resultere i god støtte for dine ansatte og HR-teamene. Støtte til karriereovergang er unikt og robust, og stadig flere organisasjoner er på utkikk etter partnere som kan støtte dem på dette området. I tillegg er det viktig å huske på at en arbeidstakers opplevelse begynner i det øyeblikket de hører om organisasjonen din, og opplevelsen av din organisasjon varer også etter at arbeidsforholdet er over. En tidligere ansatt kan og vil fortelle om sin erfaring med deg som arbeidsgiver i mange år fremover. Avkastningen du får av riktig investering i outplacement er en langsiktig beskyttelse av din merkevares omdømme. Derfor er det viktig å ta den rette avgjørelsen og velge den beste outplacementleverandøren for deg.  

 

Vi bistår berørte av nedbemanning eller omstilling

Karrierehuset bistår bedrifter med å håndtere omstilling og nedbemanning. Outplacement eller karriereendringsløp er den viktige støtten Karrierehuset gir til de berørte av en nedbemanning. Outplacement følger gjerne som en del av sluttavtalen og har som formål å hjelpe den berørte videre på arbeidsmarkedet. Outplacement er et tilbud til en medarbeider eller en leder som er berørt av nedbemanning. Målet er at personen skal få støtte og hjelp til å sikre en rask vei ut i et nytt arbeidsforhold. Kandidaten får en personlig karriererådgiver som følger vedkommende gjennom 3, 6 eller 12 måneder, og ruster kandidaten til å møte jobbsøkerprosessen med en bevissthet rundt egen kompetanse, selvtillit, motivasjon og med de riktige jobbsøkerverktøyene.

Terje Eika Opsahl
Terje Eika OpsahlSalg & Forretningsutvikling
Telefon: 92 84 52 54 | 23 00 33 50
E-post: terje.eika.opsahl@karrierehuset.no
Barbro Mosseng
Barbro MossengPartner & Kommersiell leder
Telefon: 93 46 23 89 | 23 00 33 50
E-post: barbro.mosseng@karrierehuset.no

Fyll ut skjemaet under så tar vi kontakt med deg

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.

    Jeg kontakter dere som
    Del dette innlegget