3 nivåer av resiliens

3 nivåer av resiliens

Resiliens kan analyseres og vurderes ikke bare på individnivå, men også på team- og organisasjonsnivå. De siste årene har temaet resiliens i økende grad fått offentlig fokus. På den ene siden i forhold til barn og unge, og på den andre siden tar temaet stadig større plass også i forhold til voksne og organisasjoner. I denne artikkelen vil vi introdusere deg for 3 nivåer av resiliens.

3 nivåer av resiliens

Det er tre nivåer av resiliens og i denne artikkelen skal vi se nærmere på forskjellen mellom de. Ordet resiliens blir stadig mer populært, og stammer fra “resiliens” eller “resilire”, som er opprinnelig latinsk og betyr “å slå tilbake, sprette tilbake”, men kan også bety “å trekke seg sammen, krympe”. Et beslektet ord, «resistere», kan oversettes til “å motstå”.

I industrien beskriver resilient materialegenskaper som elastisk eller ubrytbar, og brukes til å beskrive evnen et materiale har til å gjenskape sin opprinnelige form etter å ha blitt deformert av trykk eller spenning. Begrepet illustrerer derfor toleransen et system har for internt eller eksternt press og påkjenninger. Et resilient system kan kompensere for eller tåle irritasjoner, samtidig som det opprettholder sin egen integritet.

Nivå 1: Hvor robust er du? Et blikk på individuell resiliens

Ser man på individnivå, fokuserer det på individers resiliens. Det handler om ressursene en person bringer til bordet, og hvordan de kan vokse for å komme seg gjennom kriser og utfordringer. Resilienskompetanse fremmer menneskers psykiske helse – fordi de som er resiliente er motstandsdyktige og fleksible. Resiliente mennesker står stødig, forblir rolige og er i stand til å motstå stress.

Men hva er de konkrete egenskapene til resiliente mennesker?

 1. Mulighetstenkere: Resiliente mennesker er mulighetstenkere. De ser på endringsprosesser og kriser som muligheter for endring.
 2. Stresstoleranse: Resiliente mennesker er bedre i stand til å tåle stress. De takler større utfordringer og blir ikke så raskt overbelastet. De tåler rett og slett pressede situasjoner bedre.
 3. Sinnsro: Resiliente mennesker går gjennom livet med mer ro. Stressende og uforanderlige situasjoner aksepteres. De klarer også å trekke klare grenser for å unngå overbelastning.
 4. Fleksibilitet: Resiliente mennesker er mer fleksible. De klarer å håndtere nye situasjoner og plutselige hindringer gjennom kognitiv fleksibilitet.
 5. Emosjonell stabilitet: Resiliente mennesker står stødig, selv i møte med store utfordringer. Dette er viktig for å fullføre planer og finne tilbake til sin egen vei ved utfordringer.

Nivå 2: Bygg resiliens i teamet ditt

Ved definering av teamresiliens skiller vi mellom ressurser og prosesser. Et resilient team kommer seg raskere etter kriser eller andre utfordringer. Det vet når ressursene ikke samsvarer med kravene og kan raskt justere dem. Et resilient team er fleksibelt og reagerer raskt på endringer. I en teamtrening kan det lønne seg å reflektere over den individuelle resiliensen til hvert enkelt medlem, men også over den organisatoriske resiliensen sammen med teamet.

Gjennom refleksjon og deling kan det utvikles konkrete ideer for å øke teamets resiliens. Å jobbe med profilen Persolog® Organisatorisk Resiliens kan også utvikle en dypere forståelse av de ulike faktorene som påvirker en bedrifts resiliens. Som et team er det da mulig å vurdere sammen hvordan teamet kan bidra til organisatorisk resiliens.

Nivå 3: Hvordan kan organisasjonens resiliens utvikles?

Det tredje påvirkningsnivået for resiliens er organisatorisk resiliens. Her ser vi på resiliens i hele organisasjonen. Men hvilke faktorer bestemmer hvor resilient en organisasjon er? Et vanskelig spørsmål, som også ble tatt opp av en gruppe eksperter fra International Organization for Standardization ISO. Denne gruppen undersøkte, evaluerte og sammenfattet alt de fant om organisatorisk resiliens. Resultatet ble ISO-standarden “ISO 22317:2017 Security and resilience – Organizational resilience – Principles and attributes”.

Publisert i mars 2017, ga denne ISO-standarden et rammeverk for å hjelpe organisasjoner med å sikre virksomheten for fremtiden ved å beskrive nøkkelprinsippene, egenskapene og aktivitetene, samt en evaluering av resiliensfaktorer. Standarden ser på aspektene som kan styrke resiliens og tilpasningsevne i en organisasjon.

Standarden identifiserte 9 faktorer som gjør organisasjoner resiliente:

 1. Levende visjon og mål
 2. Styrking av markedsrelasjoner
 3. Myndiggjørende lederskap
 4. Kulturbygging
 5. Kunnskapsdeling
 6. Sikre ressurser
 7. Samhandling på tvers av disipliner
 8. Kontinuerlig forbedring
 9. Proaktiv endring

Skrevet av fagansvarlig for Persolog® i Karrierehuset, Trude Emaus

Hver organisasjon bør finne sin individuelle respons på komplekse utfordringer. Likevel er ISO-standarden en god rettesnor for de ulike tilnærmingene for å gjøre organisasjoner mer resilient. Den gir spesifikke anbefalinger for å fremme organisatorisk resiliens på de ni handlingsområdene eller faktorene.

Det er en direkte avhengighet mellom styrken og effektiviteten til hver enkelt ansatt og resiliensen til en organisasjon som helhet. Derfor er både organisatorisk resiliens og styrking av resiliens og fleksibilitet hos menneskene som utgjør organisasjonen – på individnivå, så vel som på teamnivå – av stor betydning. Lederen har en sentral rolle å spille ved å fremme sin egen resiliens, støtte resiliens hos ansatte og team, og å fokusere på organisasjonen som helhet.

Ingen enkel oppgave – en systematisk tilnærming er nødvendig.

persolog® har utviklet tre konsepter på temaet resiliens. Det første konseptet; Personlig Resiliens hjelper mennesker å reflektere over egne ressurser basert på 10 faktorer. Det andre konseptet tar for seg organisasjonen som en helhet og er basert på de 9 faktorene i ISO standarden. Den siste modellen blir lansert i Tyskland i disse dager og tar for seg Team Resiliens. Persolog Norge vil ta denne modellen i bruk i 2023.

Trude Emaus
Fagansvarlig for Persolog® i Karrierehuset

Om kursholderen

Trude Emaus er utdannet siviløkonom med en master i økonomistyring fra universitetet i Bodø og har i tillegg tatt etterutdanning i selvledelse og coaching på BI. Siden 2001 har hun i ulike roller jobbet med forretningsutvikling, prosessledelse og coaching av gründere og ledere. Trude er sertifisert Master-trener i persolog® personprofil og sertifisert i verktøyet persolog® Resiliens. I sin rolle som coach og prosessveileder for gründere og ledere, har hun bred erfaring fra mange ulike bransjer. Hun har lang erfaring med kursvirksomhet og coaching. Med utdannelse innen både økonomi, ledelse og coaching har hun en bred plattform i forhold til rådgiving og coaching og det å bruke ulike teknikker og metoder som gjør hennes kandidater i stand til å oppnå fremgang og resultater.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.

  Jeg kontakter dere som

  PrivatpersonBedrift

  Gratis karrieresamtale
  Vi tilbyr en gratis og effektiv karrieresamtale med en av våre karrierecoacher

  Kontakter du oss på vegne av din bedrift og ønsker informasjon om våre omstillingstjenester, outplacement og kurs? Ta kontakt på post@karrierehuset.no

  Gratis karrieresamtale
  Vi tilbyr en gratis og effektiv karrieresamtale med en av våre karrierecoacher
  Kontakter du oss på vegne av din bedrift og ønsker informasjon om våre omstillingstjenester, outplacement og kurs? Ta kontakt på post@karrierehuset.no