En persons atferd avhenger av mange faktorer, både personlighet og miljø spiller inn. Persolog® profilanalyse gir en verdifull innsikt i hvordan vi responderer på ulike stimuli og en bevisstgjøring av naturlige egenskaper og underliggende motivasjonsfaktorer.

Hva er persolog®profilanalyse?

Persolog®personprofil er et analyseverktøy som er med på å forklare atferd hos mennesker. Verktøyet benyttes aktivt av våre karriererådgivere i forbindelse med karriererådgivning og studieveiledning. Les mer om Persolog®personprofil

Hva gir persolog®profilanalyse svar på?

Verktøyet gir en verdifull innsikt i hvordan vi responderer på ulike stimuli og en bevisstgjøring av naturlige egenskaper og underliggende motivasjonsfaktorer. Heller enn å definere, gir Persolog® hjelp til refleksjon og er et verktøy for utvikling og endring. Persolog® personprofil bygger på hvordan kandidaten oppfatter seg i en gitt sammenheng. Alle Persolog® – produktene er forskningsbasert og utviklet i skjæringspunktet mellom praksis og teori.

Fordeler med Persolog i karriererådgivning

 • Skape større bevissthet og forankring rundt egne atferdstrekk og hvordan disse påvirker omgivelsene
 • Lære seg å lese de eksterne omgivelsene og bedre tilpasse seg situasjoner
 • Analysen gir nyttig input til å profesjonalisere og spisse jobbsøkerdokumenter i forhold til personlige egenskaper og nøkkelkvalifikasjoner
 • Profilen tydeliggjør egne atferdstrekk opp mot en arbeidsgivers forventninger både i stillingsanalyse og i forhold til intervjuforberedelse

Hva er unik med persolog®profilanalyse?

 • Heller enn å definere, gir persolog® hjelp til refleksjon og verktøy for utvikling og endring.
 • Persolog® personprofiler bygger på hvordan du oppfatter deg i en gitt sammenheng.
 • Alle Persolog produktene er forskningsbasert og utviklet i skjæringspunktet mellom praksis og teori.
 • Ved å fokusere på enkle grep og ferdigheter skapes varige endringer i atferd.

Med økt kunnskap og bevissthet om egne holdninger og atferd forbedrer du dine påvirkningsevner.

 • Få nye perspektiver på egne og andres handlingsmønstre og dermed økt handlingsrom.
 • Du vil gjenkjenne dine egne styrker og svakheter når du samspiller med andre.
 • Du vil utvikle ideer og strategier du kan bruke i hverdagen.
  Persolog® Personmodell gir et rammeverk for bevisstgjøring uten å være en fasit.

Persolog® personmodell gir bedre forståelse av egne og andres behov. Den beskriver menneskelig atferd på basis av fire atferdsstiler: D, I, S og K.

 • Mennesker som hovedsakelig viser en direkte atferdsstil (D) motiveres gjerne av å løse problemer og å oppnå raske resultater.
 • Mennesker som hovedsakelig viser influerende atferdsstil (I) motiveres gjerne av å overbevise andre og påvirke dem. De er åpne og uttrykker oftest tanker og følelser på en optimistisk måte.
 • Mennesker som hovedsakelig viser en stabil atferdsstil (S) motiveres gjerne av å skape forutsigbare omgivelser. De har tålmodighet og er gode lyttere.
 • Mennesker med en kvalitetssøkende atferdsstil (K) motiveres gjerne av å strekke seg etter høye standarder.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.

  Jeg kontakter dere som

  PrivatpersonBedrift