Her finner du informasjon om angrerett ref. pkt, 7 i våre kjøpsvilkår gjeldende for bestilling av våre karrierepakker og rådgivningstimer samt angrerettsskjema.

CV

Hva må jeg gjøre dersom jeg ønsker å kansellere min bestilling?

Hva er det som gjelder dersom jeg angrer kjøpet? Her har vi listet opp hva som gjelder dersom du har behov for å kansellere din bestilling.

 • Når angreretten benyttes, faller partenes plikter til å oppfylle avtalen bort. Kjøper vil ikke lenger kunne benytte seg av tjenesten, og selger plikter ikke å utføre tjenesten.
 • Dersom tjenesten ikke er påbegynt, har kjøper krav på å få refundert hele beløpet han/hun har betalt.
 • Dersom tjenesten er påbegynt før angrerett benyttes, men før tjenesten er ferdig levert, vil kjøper kunne angre mot å måtte betale for den delen av tjenesten han har mottatt. Kjøper kan derimot normalt ikke angre på tjenester som er fullt ut levert.
 • Dersom kjøper ber om tilgang til, eller oppstart av tjenesten, gjennom sitt ettertrykkelige samtykke i form av foretatt bestilling, kan tjenesten starte før angrefristen har utløpt. Kjøper vil da være forpliktet til å betale for den del av tjenesten han/hun har mottatt frem til melding om bruk av angrerett er gitt. Slikt forhåndssamtykket har kjøper gitt gjennom avkrysningen av obligatorisk felt i forbindelse med bestillingen.
 • Ved inngitt samtykke og oppstart før angrefristens utløp, erkjenner kjøper at angreretten bortfaller i det tjenesten er ferdig levert.
 • Ved benyttelse av angreretten skal selger tilbakeføre forpliktet beløp til kjøper i løpet av maksimalt 14 dager.
 • Her kan du laste ned pdf versjon av: Angrerettskjema Karrierehuset

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.

  Jeg kontakter dere som

  PrivatpersonBedrift