Angrerettskjema

Her finner du informasjon om angrerett ref. pkt, 7 i våre kjøpsvilkår gjeldende for bestilling av våre karrierepakker og rådgivningstimer samt angrerettsskjema.

Når angreretten benyttes, faller partenes plikter til å oppfylle avtalen bort. Kjøper vil ikke lenger kunne benytte seg av tjenesten, og selger plikter ikke å utføre tjenesten.

Dersom tjenesten ikke er påbegynt, har kjøper krav på å få refundert hele beløpet han/hun har betalt.

Dersom tjenesten er påbegynt før angrerett benyttes, men før tjenesten er ferdig levert, vil kjøper kunne angre mot å måtte betale for den delen av tjenesten han har mottatt. Kjøper kan derimot normalt ikke angre på tjenester som er fullt ut levert.
Dersom kjøper ber om tilgang til, eller oppstart av tjenesten, gjennom sitt ettertrykkelige samtykke i form av foretatt bestilling, kan tjenesten starte før angrefristen har utløpt. Kjøper vil da være forpliktet til å betale for den del av tjenesten han/hun har mottatt frem til melding om bruk av angrerett er gitt. Slikt forhåndssamtykket har kjøper gitt gjennom avkrysningen av obligatorisk felt i forbindelse med bestillingen. Ved inngitt samtykke og oppstart før angrefristens utløp, erkjenner kjøper at angreretten bortfaller i det tjenesten er ferdig levert.

Ved benyttelse av angreretten skal selger tilbakeføre forpliktet beløp til kjøper i løpet av maksimalt 14 dager.

Her kan du laste ned pdf versjon av : Angrerettskjema Karrierehuset