Våre kurs

Våre kurs gjennomføres av erfarne rådgivere, og tar form som workshop eller individuell coaching. Formålet med kursene er å gi effektive verktøy for å håndtere ulike situasjoner i arbeidslivet, og fokuset ligger på å gi deltakeren praktiske råd og veiledning. Kursene kan gjennomføres digitalt eller fysisk. Pris avhenger av antall deltakere. Ta kontakt med oss for mer informasjon og tilbud.

Atferd og kommunikasjon

Kurset er basert på hvordan skape nære og tillitsbaserte relasjoner til kunder og medarbeidere.

Karriereveiledningskurs

Kurset gir deltagerne en positiv inngang til jobbsøkerprosessen og ruste deltakerne til å sikre en god og rask overgang til et nytt arbeidsforhold.

Lederutvikling

Et viktig mål i lederutvikling er å gjøre sosiale og relasjonelle ferdigheter bedre ved å skape en god forståelse for egen og andres adferd. Persolog profilanalyse er et sentralt verktøy i vårt lederutviklingsprogram.

Time management

Kurset retter seg mot både ledere og medarbeidere som opplever at mange baller i luften gjør dagene for korte og uoversiktlige.

Kurs i møteledelse

Lær teknikker og metoder som gjør deg i stand til å skape en bedre og mer konstruktiv møtekultur. Kurset henvender seg til ledere og medarbeidere som vil øke effektiviteten ved hjelp av enkle grep.

Presentasjonsteknikk

Et kurs i presentasjonsteknikk gjør deg og dine medarbeidere bedre og tryggere i presentasjoner. Vi tar utgangspunkt i reelle situasjoner og presentasjoner dine medarbeiderne holder i sin arbeidshverdag.

Praktisk studieteknikk

Kurset gir deg tips og veiledning til gode studieteknikker som ofte kan være redningen for å opprettholde motivasjon og komme seg gjennom et langt studium med stort pensum.

Teamutvikling

Kurset tar for seg samhandling og gir et tydeligere bilde av hvordan gruppen jobber sammen samt de ulike rollene teammedlemmene gjerne tar i ulike situasjoner.

Bestill kurs ved å fylle ut skjemaet under så tar vi kontakt med deg

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.