Kurs i atferd og kommunikasjon

Kurs i atferd og kommunikasjon

Hvordan skape nære og tillitsbaserte relasjoner til kunder og medarbeidere.En workshop hvor atferd og bevissthet rundt ulike atferdstrekk er fokus. Vår persolog®modell er et enkelt verktøy som på kort tid legger et svært godt grunnlag for å øke kompetansen og forståelsen rundt temaene atferd og ulike atferdstyper.

Vi setter lys på temaer som:

  • Innsikt i og forståelse av egen og andres atferd og kommunikasjon
  • Hvordan møte ulike personprofiler for å skape en god relasjon
  • Hvordan «lese» ulike personprofiler og tilpasse egen atferd i møte med ulike mennesker

Vi benytter oppgaver og øvelser hvor vi tar det teoretiske inn i den praktiske hverdagen og til de ulike konkrete situasjonene medarbeidere har i sin arbeidshverdag.

I gjennomføring av slike workshops ser vi en betydelig tilleggsverdi av å starte med en personprofil fra persolog®. Persolog profilanalyse® gir en verdifull innsikt i hvordan vi responderer på ulike stimuli og en bevisstgjøring av naturlige egenskaper og underliggende motivasjonsfaktorer. Hver deltaker gjennomfører en individuell profilanalyse i forkant av kurset for å få refleksjon rundt egen profil parallelt med det å øke sin kompetanse i atferdsteori. Det å skape en bevissthet rundt ulike atferdstrekk vil gi et godt utgangspunkt for økt forståelse for hvordan vi mennesker ønsker å bli møtt og kommunisert med og gjør at man blir merkbart mer effektiv i møter med mennesker.

Kurset kan gjennomføres digitalt eller fysisk. Pris avhenger av antall deltakere: Ta kontakt med oss for mer informasjon og tilbud.

Bestill kurs ved å fylle ut skjemaet under så tar vi kontakt med deg

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.