God og riktig rekruttering

Som leder, HR-medarbeider eller rekrutteringsansvarlig i en organisasjon forventes det at det skapes verdi for organisasjonen gjennom profesjonell rekruttering. Det er en omfattende og gjennomgripende prosess, både for virksomheten men også for den aktuelle kandidaten som er i prosess.  En konkret handlingsplan samt tilhørende prosesser, er derfor avgjørende for å unngå feilansettelser.

Vi underviser i rekrutterings- og intervjuteknikk som er et godt supplement til personer som allerede arbeider direkte med rekruttering, og som ønsker å få tips og råd til hvordan deres metoder kan forbedres. For de som ikke har mye erfaring på området vil dette kurset gi en verktøykasse som vil gjøre kursdeltakeren bedre i stand til å treffe kvalifiserte valg, og dermed øke treffsikkerheten i utvelgelsen av aktuelle kandidater.

Undervisningen er basert på tusenvis av dokumenterte intervjuer, hundrevis av ansettelser, gjennomlesninger av CV og søknader, samt tester av aktuelle ledere og ansatte.

Vi vil i kurset gjennomgå de fem fasene som bør inngå i enhver rekrutteringsprosess:

  1. God og riktig planlegging
  2. Definere behov
  3. Søkeprosessen
  4. Intervjuet
  5. Valget

Ofte inngår en form for testing i rekrutteringsprosessen, og det med god grunn. Her kan vi i Karrierehuset også være behjelpelige ved valg av adferdsanalyser, avhengig av behov og ønsker. Også på det området har vi mange års erfaring og bred kompetanse.

Det finnes ingen fasit på valg av rekrutteringsmetode, men det finnes metoder som er mer hensiktsmessige enn andre. Karrierehuset har lang erfaring med rekrutteringsprosesser og vi kan vise til målbare resultater på prosessene vi har gjennomført.

Karrierehuset kan også være behjelpelige «hands on», og bistå i de første intervjuene etter endt kurs om ønskelig.

Teknikkene det blir undervist i, passer like godt til medarbeidersamtaler som til jobbintervjuer.

For informasjon om dette kurset, ta kontakt på kurs@karrierehuset.no

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.

    Jeg kontakter dere som

    PrivatpersonBedrift