Lederutvikling

Et viktig mål i lederutvikling er å gjøre sosiale og relasjonelle ferdigheter bedre ved å skape en god forståelse for egen og andres adferd. Persolog profilanalyse er et sentralt verktøy i vårt lederutviklingsprogram.

Kurset tar for seg

  • Bevisstgjøring av egne styrker og begrensninger, samt utviklingsområder. Hvordan lede seg selv?
  • Bevisstgjøring og trening på de utfordringene man møter ved personalansvar
  • Hvordan delta aktivt i en prosess, organisere, utvikle og lede teamet på en effektiv måte
  • Hvordan selge inn og få aksept for budskap hos mennesker med forskjellig atferdsstil
  • Kunnskap om bedriftskultur, holdninger og utfordringer knyttet opp mot endringsprosesser
  • Lederteknikker; Persolog i ledelse og situasjonsbestemt ledelse

Dette kurset passer både for eksisterende ledere og medarbeidere som er på vei til å bli ledere. Kurset skreddersys for din bedrift slik at temaene og oppgavene blir så reelle som mulig for dine medarbeidere.

Kontakt oss for pris og informasjon

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.