Kurs i møteledelse

Kurs i møteledelse

Ineffektive møter koster arbeidslivet enorme summer hvert år. Lær teknikker og metoder som gjør deg i stand til å skape en bedre og mer konstruktiv møtekultur. Kurset henvender seg til ledere og medarbeidere som vil øke effektiviteten ved hjelp av enkle grep. Kurset er en blanding av teori og praksis. Målet er at du som deltar er i stand til å bruke kunnskapen allerede på neste møte.

Læringsutbytte

Kurset vil gi deltakerne kunnskap om hva som skaper effektive og gode møter, og hva du kan gjøre for å bli en trygg og god møteleder. Kurset gir deg verktøy til å forberede, gjennomføre og evaluere møter med større effekt. Som kursdeltaker vil du få verktøy som gjør deg tryggere og bedre i møterollen. Kursets innhold vil blant annet være:

  • Metoder for å planlegge, gjennomføre og evaluere møter
  • Hensiktsmessig kommunikasjon i møter ved bruk av taleteknikk og kroppsspråk
  • Møteatferd og metoder for å takle vanskelige medarbeidere og møteplagere

Presentasjon av kursholder Ingrid Nyhus

  • Coach, prosessleder og pedagog med lang erfaring fra ulike utviklings- og formidlingsprosjekter.
  • Bred erfaring fra forsvarssektoren med fordypning i organisasjonsutvikling, samhandling og lederutvikling. Er god på å se andre og videreutvikle deres talenter.
  • Master fra Universitet i Oslo, videreutdanning i coaching og veiledning fra Norges gestaltinstitutt.

Kursene kan gjennomføres digitalt eller fysisk. Pris avhenger av antall deltakere. Ta kontakt med oss for mer informasjon og tilbud.

Bestill kurs ved å fylle ut skjemaet under så tar vi kontakt med deg

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.