Omstillingskompetanse

Omstilling handler også om omstrukturering, ny teamplassering, kompetanseutvikling og lederutvikling.
Våre rådgivere har både ekspertise og erfaring innen ulike omstillingsprosesser i næringslivet.

Omstilling og nedbemanningsprosesser

Ønsker du som leder å få optimal aksept og støtte for endringstiltak i din bedrift, er det viktig at du er bevisst på å gjøre dine medarbeidere trygge på prosessen. Vi vil være din samarbeidspartner, og sammen sørger vi for at alle berørte parter føler seg godt ivaretatt.
Til overtallige medarbeiderne kan vi tilby

  • Individuell kartlegging og rådgivning i et motiverende og inspirerende miljø utenfor arbeidsplassen
  • Få hver enkelt til å se mulighetene som finnes, fremfor begrensninger
  • Bevisstgjøring og overføring av positive holdninger slik at medarbeidere raskere kommer i ny jobb

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.

    Jeg kontakter dere som

    PrivatpersonBedrift