Teamutvikling

Kurset bygger på workshop med oppgaver og øvelser.

Teambygging handler om det å bygge relasjoner mellom mennesker som av ulike årsaker skal samarbeide. Dersom vi har fokus på å styrke tilliten og tryggheten i relasjonene i teamet, vil brofestene mellom teamets medlemmer styrkes på en slik måte at uenighet bidrar til utvikling og fremgang i stedet for konflikter og stagnasjon. Teamutvikling handler derfor i stor grad om å gjøre teamet i stand til å forstå hva som fremmer og hemmer dem – både i og utenfor teamet.

Karrierehuset benytter det internasjonalt anerkjente verktøyet Persolog, som er et verktøy for teamutvikling og som gir oss et bilde av hvordan gruppen jobber sammen, teamets samhandlingsrepertoar og de ulike rollene teammedlemmene gjerne tar i ulike situasjoner.

Kontakt oss for pris og informasjon

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.