Time management

Når man skal håndtere både personal- og fagansvar, i tillegg til administrative oppgaver og rapportering, opplever mange ledere at tiden ikke strekker til. Hvordan kan vi løse dette gjennom struktur, kontroll og planlegging? Kurset retter seg mot både ledere og medarbeidere som opplever at mange baller i luften gjør dagene for korte og uoversiktlige. Kurset gir verktøy og innsikt i hvordan;

  • Identifisere tidstyver
  • Kontrollere i motivasjonsøyemed
  • Å planlegge arbeidsoppgaver så ingenting blir glemt

Kontakt oss for pris og informasjon

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.