Hva er den røde tråden i din CV?

“Du har kanskje jobbet innen områder som ikke er relevant for utdanningen din, eller har kompetanse og god arbeidserfaring, men tenker at du mangler utdanning? Da kan det ofte være utfordrende å finne den røde tråden i din CV og få en ny arbeidsgiver til å forstå motivasjonen for dine karrierevalg”, sier Karriererådgiver Mette Løyning i denne artikkelen hvor hun deler sine tanker om hvor viktig den røde tråden i din CV er.

Vi tilbyr en gratis, effektiv karrieresamtale med en av våre sertifiserte karriererådgivere.
Du får konkrete råd, og anbefalinger på hvilke tjenester som vil passe for deg og din situasjon.

Bestill gratis karrieresamtale

Raske jobbskifter og “vinglete” karriere

Mange som tar kontakt med Karrierehuset synes det kan være vanskelig å tilpasse sin CV mot ny bransje, ny rolle og den jobben de ønsker seg. Som karriererådgiver erfarer jeg ofte at mine kandidater synes det er utfordrende å se relevansen og verdien av de valgene de har tatt. Noen har fått kommentarer på at de ikke har en strømlinjeformet CV, eller fått spørsmål om årsaken til raske jobbskifter eller mye hopp fra bransje til bransje. Eller at de ikke har jobbet innen et område som er relevant for utdanningen de har tatt. Flere sier at de derfor vurderer å ta bort deler av arbeidserfaringen sin og utdanningen sin for å gjøre sin CV mer strømlinjeformet. Noe som igjen kan føre til såkalte «hull» i CV’en, men også en CV som mangler informasjon om både kunnskap og egenskaper.

Flere vurderer å ta bort deler av arbeidserfaringen sin og utdanningen sin for å gjøre sin CV mer strømlinjeformet.

Den gode historien

Det er ulike årsaker til at man har raske jobbskifter eller jobber innen områder som ikke er typisk for utdanningen. Ofte ligger årsaken utenfor egen kontroll eller at man har vært nysgjerrig og fleksibel med tanke på å prøve nye muligheter. Tenk gjennom din historie og hva som har fått deg til å ta de valgene du har tatt. Dette kan både forklares i CV, og ikke minst i intervju. Vær stolt av din karriere og det du har lært, og fortell om dette slik at de som ansetter får et godt innblikk i din verden.

Tenk gjennom din historie og hva som har fått deg til å ta de valgene du har tatt.

Er du på jakt etter ny jobb, et karriereskifte eller usikker på studievalget?

Vi har satt sammen tre ulike karrierepakker som våre kunder oppnår svært gode resultater med.  Bestiller du en karrierepakke følger en dedikert karriererådgiver deg gjennom prosessen og skreddersyr rådgivningstimene slik at de tilpasses dine individuelle behov. Sammen legger dere en effektiv strategi for å nå dine karrieremål. Se under hva de ulike pakkene inkluderer.

Basic
7.600,-

Vurderer du en karriereendring? På bakgrunn av din kompetanse, interesser, ferdigheter og profilanalysen Persolog® gir vi konkrete råd om din nåværende og fremtidige karriere. Fokuset i Basic er å gjøre deg bevisst din kompetanse, dine unike styrker og derigjennom åpne mulighetsrommet ditt. Dette for å fremme aktive og veloverveide valg for din karriere.

Bestill Basic

Plus
16.000,-

Denne tjenesten er for deg som ønsker å sikre en rask vei ut i nytt arbeidsforhold. Kanskje du har søkt jobb en stund uten hell, eller trenger en sparringspartner for å ta aktive og veloverveide valg for din karriere? Vi bistår deg med jobbsøkerstrategien for å raskt nå dine karrieremål.

Bestill Plus

Premium
24.000,-

Tjenesten for deg som ønsker støtte gjennom hele jobbsøkerprosessen. Våre rådgivere skreddersyr en prosess som inneholder de viktigste elementene i jobbsøkerprosessen – fra kompetansekartlegging, profesjonalisering av jobbsøkerdokumenter, til intervjutrening og forhandling med ny arbeidsgiver.

Bestill Premium

All lærdom er god lærdom

I forbindelse med jobbskiftet, opplever mange at de mangler riktig utdanning eller arbeidserfaring, har for lang eller for kort arbeidserfaring, eller tenker at erfaringen og kompetansen ikke kan brukes til noe annet fordi man har vært spesialisert mot en spesifikk type rolle, ansvarsområder eller bransje. I tillegg har noen en stillingstittel som ikke gjenspeiler de oppgavene eller ansvaret de har. Her er det derfor viktig å beskrive innhold og ansvar i rollene man har hatt. F.eks. kan det å jobbe med service et sted være relevant et annet sted, enten man yter service for interne kunder og kolleger eller for eksterne kunder. Beskriv da hva god service betyr for deg, og hvordan du jobber med service.

Det er viktig å beskrive innhold og ansvar i rollene man har hatt. F.eks. kan det å jobbe med service et sted være relevant et annet sted.

La oss hjelpe deg med å finne den røde tråden i din CV

Det å analysere karriere og historier er noe vi jobber mye med i Karrierehuset. Det kan ofte være utfordrende å tenke ut av boksen og sette ord på den overførbare kompetansen selv. Da er det nyttig å få hjelp av en sparringspartner som stiller spørsmål, ser muligheter og hjelper til med å sette ord på verdien av din kompetanse. En god analyse og gjennomgang av kompetansen og ikke minst formålet med det du gjør og har gjort kan igjen vise en rød tråd gjennom karrieren. Og da er det ikke sikkert at jobbskifter, lang eller kort arbeidserfaring, ulike bransjer og roller er så vinglete likevel, men som tvert imot viser en rød tråd og en karriere som både preges av verdier, mål, utvikling og lærelyst.@

Det kan ofte være utfordrende å tenke ut av boksen og sette ord på den overførbare kompetansen selv. Da er det nyttig å få hjelp av en sparringspartner som stiller spørsmål, ser muligheter og hjelper til med å sette ord på verdien av din kompetanse.

Skrevet av karriererådgiver i Karrierehuset, Mette Løyning

Karriererådgiver Mette Løyning

Mette Løyning- Karriererådgiver

Mette har 6 års erfaring som karriererådgiver og over 16 års erfaring fra å jobbe som både HR-leder og rekrutterer. Hun har også bidratt til å gi kandidater gode verktøy, økt motivasjon og selvtillit på vei inn i ny jobb. Mette er opptatt av å skape tillit og eierskap, ha fokus på det unike ved den enkelte, lytte og bidra til å skape motivasjon og tro på egne muligheter. I tidligere roller som HR-leder og rekrutterer har hun også hatt ansvar for omstilling, lederrådgivning, opplæring, og etablering av rutiner og retningslinjer.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.

    Jeg kontakter dere som

    PrivatpersonBedrift

    Del dette innlegget