Karrierehuset er spesialisten på rekruttering av sykepleiere og helsefagarbeidere til kommuner og helseforetak. Vi er dedikerte til å formidle kompetent norsktalende helsepersonell til våre kunder.

Sykepleiere for ansettelse

FASTE ansatte sykepleiere og helsefagarbeidere

Karrierehuset rekrutterer kvalifiserte sykepleiere fra Spania, Italia og Portugal. Disse landene har gjennom en årrekke utdannet mange sykepleiere, og har et godt overskudd av kapasitet. Våre sykepleiere ønsker å bosette seg i Norge, og gjennomgår et 9-12 måneders norskkurs med helsenorsk, og innføring i norske arbeidsforhold, kultur og miljø. Karrierehuset tar seg av alt av formalkrav og autorisasjon som betyr at sykepleierne er klare for ansettelse eller for innleie dersom dette er ønskelig.

 • Du har stillingen!
 • Vi gir dere CV`er, og dere ansetter
 • Enkelt og forutsigbart
 • Lønnsomt og effektivt
 • Erfarne og kvalifiserte kandidater

Vi spesialiserer oss på faste ansettelser, og kan tilby innleie i en prøveperiode før ansettelse.

Innleie av sykepleiere og helsefagarbeidere

 • Du har stillingen!
 • Vi gir dere CV`er
 • Enkelt og forutsigbart
 • Praktisk og effektivt
 • Erfarne og kvalifiserte kandidater

Karrierehuset er spesialisten på rekruttering av FASTE sykepleiere til kommuner og helseforetak. Vi ønsker å ta et samfunnsansvar med å bidra til å løse en av de største utfordringene helse Norge har i dag, nemlig faste ansatte sykepleiere. Vi rekrutterer og utdanner fra Spania, Italia, Hellas og Portugal som har et godt overskudd av sykepleiere. Kontakt oss hvis du vil ha CV’er på sykepleiere du kan ansette.

Karrierehuset formidler kandidater, mens du intervjuer og ansetter på vanlige vilkår. Prisen vi tar for denne leveransen er lik innleie av en vikar i bare 2 måneder. Dette er en betydelig besparelse og virkelig god økonomi for deg og kommunen, samt en mulighet for å ansette flere. Våre sykepleiere bosetter seg i Norge med sin familie, og ønsker stabilitet og en trygg jobb i sin hverdag.

Karrierehuset er også en rekrutterer av stillinger til det norske næringslivet. Rekruttering gjennom oss betyr ny energi og nye utfordringer, da riktige medarbeidere bidrar til kultur og fortjeneste i virksomheten.

Vil du ha CV’er for en gjennomgang av aktuelle kandidater?

 • Det er enormt besparende å ansette faste sykepleiere fremfor å leie inn vikarer, som er kostbart.
 • Vi ønsker å ta et samfunnsansvar gjennom å levere det helse-Norge trenger aller mest, nemlig faste ansatte sykepleiere.
 • Mange av våre kandidater har allerede jobbet i Norge en periode, snakker godt norsk og kjenner norske arbeidsforhold.
 • Vi formidler kandidater, mens du intervjuer og ansetter på vanlige vilkår
 • Vi lykkes gjennom våre verktøy og erfaring. Kontakt oss hvis du vil ha en partner som er dedikert til å jobbe for deg.

Ta kontakt med oss for mer informasjon

Espn

Espen Karsrud

Recruitment Manager

Michelle Nymoen

Recruitment coordinator

Kristin Wahl

Kristin Wahl

Partner og seniorrådgiver

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.

  Jeg kontakter dere som

  PrivatpersonBedrift