HR-rollen vil preges av rekrutterings-utfordringer

Vi har tatt praten med  HR Direktør i Stendi, Hanne Løvli om hva hun tenker er viktig i HR-rollen fremover, og hvordan bedriften jobber med å beholde riktig og viktig kompetanse i dagens arbeidsmarked

Hvordan tror du HR-rollen kommer til å forandre seg i tiden fremover?

Vi i Stendi leverer tjenester innen barnevern, heldøgns omsorgstjenester og BPA på vegne av det offentlige. HR-rollen i dag og fremover må være tuftet på tillit i organisasjonen og med gode relasjoner til samarbeidspartnere, internt og eksternt. HR-rollen vil være avhengig av gode relasjoner til ledere og medarbeidere i organisasjonen for å kunne gjennomføre nødvendig organisasjonsutvikling, digitalisering, kompetanseutvikling ol. I vår bransje vil det fremover være mangel på arbeidskraft. HR-rollen fremover vil bli preget av rekrutteringsutfordringer og vi må samarbeide tett med markedsavdeling, jobbe i sosiale medier og med employer branding/arbeidsgivervaremerke.

HR-rollen fremover vil bli preget av rekrutteringsutfordringer og vi må samarbeide tett med markedsavdeling, jobbe i sosiale medier og med employer branding/arbeidsgivervaremerke.

Rollen vil være kompleks som i dag, med både et operativt og strategisk nivå. Det operative nivået er viktig for å støtte ledere og gi medarbeiderne en opplevelse av å jobbe i et seriøst og profesjonelt selskap. Det strategiske nivået innebærer å være en partner til driften og se helheten i tillegg til å forstå virksomheten man jobber innenfor.

Hva gjør Stendi for å beholde riktig og viktig kompetanse?

Stendi har økt fokus på lederrollen, i dette ligger god introduksjon av nye ledere, lederutvikling, slik at vi har gode ledere som fører til godt arbeidsmiljø og god ledelse lokalt. Stendi tilbyr utvikling av medarbeidere og ønsker faglig oppdaterte medarbeidere. Stendi startet i år et samarbeid med Høyskolen VID hvor vi har etablert et lederprogram som gir 15 studiepoeng i ledelse i tillegg til fokus på Stendi sine strategier og verdier, alt med kunden i fokus.

Karriererådgivning får folk raskt ut i ny jobb

Karrierehuset bistår de overtallige

Karrierehuset bistår bedrifter med å håndtere omstilling og nedbemanning. Outplacement eller karriereendringsløp er den viktige støtten Karrierehuset gir til de berørte av en nedbemanning. Outplacement følger gjerne som en del av sluttavtalen og har som formål å hjelpe den berørte videre på arbeidsmarkedet. Outplacement er et tilbud til en medarbeider eller en leder som er berørt av nedbemanning. Målet er at personen skal få støtte og hjelp til å sikre en rask vei ut i et nytt arbeidsforhold. Kandidaten får en personlig karriererådgiver som følger vedkommende gjennom 3, 6 eller 12 måneder, og ruster kandidaten til å møte jobbsøkerprosessen med en bevissthet rundt egen kompetanse, selvtillit, motivasjon og med de riktige jobbsøkerverktøyene.

Les mer og ta kontakt

Hvordan sørger Stendi for at medarbeidere er tilfredse i arbeidshverdagen?

Stendi har en «pulsmåling» av arbeidsmiljøet hver 6.uke, målingene gir ledere og medarbeidere en mulighet til å gjennomføre tiltak raskt for å bedre arbeidsmiljøet. Stendi har korte beslutningsveier og våre medarbeidere kan påvirke sin egen arbeidshverdag, komme med ideer til forbedringer og se muligheter i hverdagen. Under pandemien arrangerte vi Stendi Studio med sendinger som inneholdt tema fra driften, film, underholdning osv. Sendingene kunne ses sammen i personalgrupper i boligene eller på teams fra hjemmekontor. Nå når alt har åpnet igjen må vi finne tilbake til bedriftsidrettslagene og andre felles aktiviteter.

Under pandemien arrangerte vi Stendi Studio med sendinger som innehold tema fra driften, film, underholdning osv. Sendingene kunne ses sammen i personalgrupper i boligene eller på teams fra hjemmekontor.

Hvilke personlige egenskaper ser dere etter når dere rekrutterer nye medarbeidere?

Stendi sine verdier; respekt, ansvar, enkelhet og kunnskap følger oss i våre prosesser. I tillegg har vi definert egenskaper som samarbeidsvillig og tillitsskapende og integritet som vi følger opp i førstegangsintervju. Videre gjennomfører vi en evne- og personlighetstest. Verktøyet vi benytter er via Testhub og gjør at vi har automatisert screening av jobbsøkere som forutsier jobbprestasjon og minimerer kognitiv skjevhet i rekrutteringsbeslutninger. Vi har i tillegg definert et sett med lederegenskaper til våre lederstillinger som blant annet inneholder begrepet «robust» – egenskapen som kombinerer optimisme med fleksibilitet og problemløsning med motivasjon for å lykkes.

Stendi sine verdier; respekt, ansvar, enkelhet og kunnskap følger oss i våre prosesser

HR Direktør Hanne Løvli ,Stendi

Hanne Løvli

HR Direktør
Bilde Stendi

Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, BPA, heldøgns omsorg, hjemmebaserte tjenester og eldreomsorg på vegne av offentlige oppdragsgivere. Navnet Stendi kommer av “stendig” i betydning noe bestandig, solid, varig, noe som består.

Ta kontakt med oss i Karrierehuset for en uforpliktende samtale

Barbro Mosseng
Barbro MossengPartner & Kommersiell leder
Telefon: 93 46 23 89 | 23 00 33 50
E-post: barbro.mosseng@karrierehuset.no

Kristin Wahl
Kristin WahlPartner & Seniorrådgiver
Telefon: 41 25 66 44 | 23 00 33 50
E-post: kristin.wahl@karrierehuset.no

Fyll ut skjemaet under så tar vi kontakt med deg

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.

    Jeg kontakter dere som
    Del dette innlegget