Hvorfor valgte du å bli karriererådgiver?
Jeg har en grunnleggende nysgjerrighet på hvordan noen takler hverdagen sin bedre enn andre. Den gangen jeg jobbet på Statsministerens kontor så jeg at enkelte fint kunne klare lange og krevende arbeidsdager med mye press, mens andre slet. Jeg ønsket å lære mer om hvordan man kan lære å bli den beste versjonen av seg selv og begynte i 2002 på NLP-utdanning  (Nevro-lingvistisk-programmering). Det er læren om hvordan en kan få frem de beste ressurser i seg selv, hvordan du kan bruke ulike teknikker for å bli mer ressurssterk i eget liv, egentlig. Det å jobbe med å hjelpe mennesker i deres karriere er veldig berikende. Det handler jo om så mye mer enn bare karriere, det handler om å bli bevisst hverdagen sin og ta grep. Vi skal tross alt jobbe gjennom et langt liv. For å få det best mulig må vi være nysgjerrige, tørre og ikke være redde for å be om hjelp når vi trenger det.

For å få det best mulig må vi være nysgjerrige, tørre og ikke være redde for å be om hjelp når vi trenger det.  

Hvorfor ønsket du å jobbe i karrierehuset?
Det handler rett og slett om at en viktig kollega jeg hadde jobbet med tidligere, Lene, begynte i Karrierehuset og fikk meg over dit. Så det var rett og slett en anbefaling fra en dyktig kollega jeg hadde hatt i mange år.   

Hva er mest meningsfullt med jobben din?
Det er å hjelpe mennesker til å få en bedre jobbhverdag. Dette kan gjøres enten ved å hjelpe dem over i ny stilling eller hjelpe dem til å sette grense og endre fokus. Jeg hjelper ofte folk til å få ny stilling, men ikke bare det. Kan også være å hjelpe dem til å takle jobbhverdagen sin på en bedre måte.  

Har du noen gode suksesshistorier fra rådgivningsprosessene dine?
Ja. Det kan være alt fra å hjelpe en lærer til å forstå hva som sliter hen ut, slik at hen forstår hva hen kan gjøre med det – til å spørre om man kan trekke seg tilbake i nåværende stilling i en liten periode uten å slutte i jobben. Det handler om å hjelpe mennesker til å ta nye gode valg. Det er det det handler om overordnet sett for min del. Det handler rett og slett om hjelpe mennesker til å få en stilling de har lyst på eller at de får en bedre hverdag ved at de lærer å sette grenser og muligens få endret stillingsinstruks. For eksempel en som jobbet i barnevernet, var utslitt av å stå i førstelinje og fikk hjelp av meg til å forstå hva som var problemet til hen og det endte med at hen ba om å få trekke seg tilbake fra å jobbe med administrasjon og skrive rapporter.  

Det handler rett og slett om hjelpe mennesker til å få en stilling de har lyst på eller at de får en bedre hverdag ved at de lærer å sette grenser og muligens få endret stillingsinstruks.

Opplever du at kundene dine tenker annerledes rundt karrieren nå i pandemien?
Ja, det er helt klart. Det er et vidt begrep, men det jeg tror er at vi som jobber med rådgivning må skape trygghet hos kandidatene, fordi det er mye utrygghet hos disse kandidatene nå – kanskje de er nedbemannet, kanskje de blir drevet for hardt slik at de ikke klarer å sette grenser. Hvis man brenner lys i begge ender, så er det vanskelig å utnytte sitt fulle potensiale. Det gjelder å gjøre kandidatene trygge på at de kommer til å få jobb, selv under pandemien. Jeg har blant annet 5 stykker i prosess nå som er i ferd med å lande jobb. Jeg ser også at det er en del som blir drevet hardt i denne pandemien, som er i arbeid og som må levere og som også sliter med å skille mellom jobb og privat pga. hjemmekontor. Da ender man opp med ansatte som er i ferd med å slite seg ut. De trenger hjelp til å sette grenser og begynne å jobbe på en annen måte. Som rådgiver under denne pandemien bør man ikke bare verne de som ikke har jobb, men også de som er i jobb.  

Har du opplevd kunder nå som vil skifte bransje og som søker trygghet? 
Ja, det har jeg. Det er kunder som ikke har evnet å løfte blikket i tide og som er på vei inn i et blindspor. Jeg har en kunde som hadde en basic-pakke og hen hadde ikke penger til å omskolere seg. Hen hadde omsorg for et barn alene, så derfor hadde hen ikke råd til omskolering. Jeg foreslo bl.a. at hen kunne prøve ut frivillighetsarbeid i en bransje kandidaten interesserte seg for, og teste ut om kursendringen kunne være noe for hen. Der ville hen også kunne få seg en del gratiskurs. Som rådgiver må man være veldig kreativ når man skal prøve å få folk ut i arbeid. Man må prøve å finne riktige stillinger i forhold til kompetanse og erfaring.   

Hvem er kundene dine?
Kundene mine er alt fra unge studenter som trenger hjelp med å velge studie, til de som lurer på om de skal velge nytt karriereløp og som trenger hjelp til å tenke ny karriere, til de som er bedriftskunder som jeg har et lenger løp med som er nedbemannet og som får hjelp av selskapet til å komme tilbake i jobb. Jeg har alle aldre og både de uten jobb og de med jobb som ønsker karriereskifte.  

– og hvorfor ønsker de rådgivning?
Fordi de har stått i situasjonen lenge uten å komme seg ut av det. Kandidatene opplever at de står på stedet hvil og trenger hjelp av en som driver dem frem mot ønsket mål. Og noen vet ikke hva det eksakte målet er og som da trenger hjelp med å definere målet sitt.  

Hva er dine beste anbefalinger for de som nå står utenfor arbeidsmarkedet? 

  1. Ta på deg nysgjerrighetsbrillene og sørg for å holde deg oppdatert spesielt i forhold til ny teknologi. Det nytter ikke å være bakoverlent – nå må man følge med i tiden! Bestem deg for hvilket marked du ønsker å være i og hva du skal være for hvem. Det er min anbefaling til alle.
  2. Tiden er ikke inne for å sitte stille. Dessverre opplever jeg at mange gjør nettopp det fordi de ikke har jobb. Bruk tiden din godt – det handler om å fornye seg og oppdatere seg.
  3. Ikke len deg på andre. Man må gjøre mye av jobben som kreves selv og være villig og brette opp armene.
  4. Jeg anbefaler å gå til en karriererådgiver for å få en sparringspartner som kan veilede deg i riktig retning – få deg tilbake i arbeid eller et annet type arbeid, fordi det er mange teknikker som må være på plass.  

Hei! Jeg heter Helen og har mange års erfaring som karriererådgiver og coach. Jeg kan vise til svært gode resultater fra mitt arbeid med å løfte og fremme ledertalenter i ulike selskaper, i tillegg til det å hjelpe mennesker som har falt utenfor arbeidslivet tilbake ut i arbeid. Ønsker du at jeg skal bistå deg i veien mot ny jobb, et karriereskifte eller studievalg? Da kan du bestille en rådgivningstime med meg her

Bestill en time med meg

Del dette innlegget