Intervju med POWER Norge

Karrierehuset har hatt gleden av å jobbe med POWER i forbindelse med omstilling i selskapet. Her har vi snakket med HR sjef Morten Hovland for å høre hans tanker om HR rollen, omstilling og det å tiltrekke seg nye talenter.

“I POWER er vi opptatt av å være mulighetenes arbeidsplass, og at alle medarbeidere skal få muligheten til å utvikle seg. Medarbeidere skal få muligheter til å vokse og utvikle seg, samtidig som vi også er nøye med å ivareta de som forlater selskapet” sier HR sjef Morten Hovland

Hva vil du trekke frem som avgjørende for å lykkes med en god omstilling?

Det er særdeles viktig at vi som arbeidsgiver har et godt forhold til den berørte som skal igjennom en omstilling, samt at begge parter har respekt for hverandre og for omstillingsprosessen. I tillegg er det viktig at man er ærlig med hverandre og spiller med åpne kort.

Karriererådgivning får folk raskt ut i ny jobb

Karrierehuset bistår de overtallige

Karrierehuset bistår bedrifter med å håndtere omstilling og nedbemanning. Outplacement eller karriereendringsløp er den viktige støtten Karrierehuset gir til de berørte av en nedbemanning. Outplacement følger gjerne som en del av sluttavtalen og har som formål å hjelpe den berørte videre på arbeidsmarkedet. Outplacement er et tilbud til en medarbeider eller en leder som er berørt av nedbemanning. Målet er at personen skal få støtte og hjelp til å sikre en rask vei ut i et nytt arbeidsforhold. Kandidaten får en personlig karriererådgiver som følger vedkommende gjennom 3, 6 eller 12 måneder, og ruster kandidaten til å møte jobbsøkerprosessen med en bevissthet rundt egen kompetanse, selvtillit, motivasjon og med de riktige jobbsøkerverktøyene.

Les mer og ta kontakt

Hvorfor valgte Power å benytte eksterne krefter som en del av omstillingen?

I en slik prossess er det fint å kunne benytte en ekstern samarbeidspartner da det er tidsbesparende og mer effektivt. For de berørte er det også enklere at en ekstern leverandør er involvert da det ofte gir vedkommende en trygghet samtidig som det er enklere å få tillit til en ekstern rådgiver.

Hva vil du si er kritiske egenskaper for å lykkes som morgendagens HR-leder?

Det er helt avgjørende at HR-lederen kjenner virksomheten og er tett på både bransjen og markedet virksomheten opererer i, samt at man ikke distanserer seg fra det som kjennetegner virksomheten. Videre så er spesielt kulturen i virksomheten viktig. Det er jo tross alt menneskene som bestemmer kulturen. Som HR-leder  setter man noen retningslinjer i forhold til hvordan man ønsker å ha det og den kulturen man ønsker, men det er til syvende og sist menneskene og det å få menneskene inn i kulturen som er viktig for at vi skal trekke i samme retning. Der må man som HR-leder være en aktiv del av kulturen sammen med sine medarbeidere.

Å jobbe i POWER betyr å ta del i kulturen som består av MOT, GLEDE og BEGEISTRING

Hvordan har Power lyktes med å tiltrekke seg nye talenter? Og hvordan sikrer man at selskapet har medarbeidere med riktig kompetanse?

Kulturen vi har i Power er positiv for mange. Vi har fått på plass en bra internutdanning samtidig som vi har talentprogrammer som fungerer godt og som våre ansatte er veldig positive til. Så tror jeg mange i senere tid ser på oss som en utfordrer, og kanskje til og med opplever at vi er litt «kule» Våre ansatte ser at det er mulig å lykkes, samt at det legges stor vekt på internrekruttering. Vi har en positiv kultur i Power som veldig mange kjenner seg igjen i og har lyst til å være en del av. Det ser rett og slett litt gøy ut å være her. Vi tilpasser oss nye markeder og har gjort flere grep i forhold til hvordan våre kunder ønsker å handle. Videre legger vi stor vekt på personlig service og våre ansatte ser at vi lykkes med de tiltakene vi gjør. Medarbeiderne opplever mestring, og det er svært viktig for trivsel og motivasjon.

Hvordan synes du at samarbeidet med Karrierehuset har fungert?

Vi opplever at det fungerer veldig bra. De kandidatene som har vært i prosess hos Karrierehuset melder tilbake at de har vært godt fornøyde. Dersom det blir behov for bistand i flere omstillingsprosesser, er det naturlig å ta kontakt med Karrierehuset på nytt.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale

Barbro Mosseng
Barbro MossengPartner & Kommersiell leder
Telefon: 93 46 23 89 | 23 00 33 50
E-post: barbro.mosseng@karrierehuset.no

Kristin Wahl
Kristin WahlPartner & Seniorrådgiver
Telefon: 41 25 66 44 | 23 00 33 50
E-post: kristin.wahl@karrierehuset.no

Fyll ut skjemaet under så tar vi kontakt med deg

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.

    Navn