Intervju med HR sjef, Morten Hovland  i POWER

Å jobbe i POWER betyr å ta del i kulturen som består av MOT, GLEDE og BEGEISTRING

I Power er de opptatt av å være mulighetenes arbeidsplass; i Power skal alle medarbeidere få muligheten til å utvikle seg, og til å vokse. Karrierehuset har hatt gleden av å jobbe med Power i forbindelse med omstilling i selskapet. I Power er de ikke bare opptatt av at medarbeiderne skal få muligheter til å vokse og utvikle seg mens de jobber i selskapet. I Power er de også opptatt av å ivareta de som forlater selskapet. Vi har snakket med HR-leder Morten Hovland for å høre hans tanker om HR-rollen, omstilling og om det å tiltrekke seg og beholde talenter.

Hva vil du trekke frem som avgjørende for å lykkes med en god omstilling?
Det er særdeles viktig at vi som arbeidsgiver har et godt forhold til den berørte som skal igjennom en omstilling, samt at begge parter har respekt for hverandre og for omstillingsprosessen. I tillegg er det viktig at man er ærlig med hverandre og spiller med åpne kort.

Hvorfor valgte Power å benytte eksterne krefter som en del av omstillingen?
I en slik prossess er det fint å kunne benytte en ekstern samarbeidspartner da det er tidsbesparende og mer effektivt. For de berørte er det også enklere at en ekstern leverandør er involvert da det ofte gir vedkommende en trygghet samtidig som det er enklere å få tillit til en ekstern rådgiver.

Hva vil du si er kritiske egenskaper for å lykkes som morgendagens HR-leder?
Det er helt avgjørende at HR-lederen kjenner virksomheten og er tett på både bransjen og markedet virksomheten opererer i, samt at man ikke distanserer seg fra det som kjennetegner virksomheten. Videre så er spesielt kulturen i virksomheten viktig. Det er jo tross alt menneskene som bestemmer kulturen. Som HR-leder  setter man noen retningslinjer i forhold til hvordan man ønsker å ha det og den kulturen man ønsker, men det er til syvende og sist menneskene og det å få menneskene inn i kulturen som er viktig for at vi skal trekke i samme retning. Der må man som HR-leder være en aktiv del av kulturen sammen med sine medarbeidere.

Hvordan har Power lyktes med å tiltrekke seg nye talenter? Og hvordan sikrer man at selskapet har medarbeidere med riktig kompetanse?
Kulturen vi har i Power er positiv for mange. Vi har fått på plass en bra internutdanning samtidig som vi har talentprogrammer som fungerer godt og som våre ansatte er veldig positive til. Så tror jeg mange i senere tid ser på oss som en utfordrer, og kanskje til og med opplever at vi er litt «kule» Våre ansatte ser at det er mulig å lykkes, samt at det legges stor vekt på internrekruttering. Vi har en positiv kultur i Power som veldig mange kjenner seg igjen i og har lyst til å være en del av. Det ser rett og slett litt gøy ut å være her. Vi tilpasser oss nye markeder og har gjort flere grep i forhold til hvordan våre kunder ønsker å handle. Videre legger vi stor vekt på personlig service og våre ansatte ser at vi lykkes med de tiltakene vi gjør. Medarbeiderne opplever mestring, og det er svært viktig for trivsel og motivasjon.

Hvordan synes du at samarbeidet med Karrierehuset har fungert?
Vi opplever at det fungerer veldig bra. De kandidatene som har vært i prosess hos Karrierehuset melder tilbake at de har vært godt fornøyde. Dersom det blir behov for bistand i flere omstillingsprosesser, er det naturlig å ta kontakt med Karrierehuset på nytt.

Vi hjelper berørte ut i ny jobb etter omstilling eller nedbemanning

Karrierehuset er din samarbeidspartner
Ønsker du som leder å få optimal aksept og støtte for endringstiltak i din bedrift, er det viktig at du er bevisst på å gjøre dine medarbeidere trygge på omstillingsprosessen. Vi vil være din samarbeidspartner, og sammen sørger vi for at alle berørte parter føler seg godt ivaretatt og sikrer flyt i prosessen.

Til overtallige medarbeiderne kan vi tilby

  • Individuell kartlegging og rådgivning i et motiverende og inspirerende miljø utenfor arbeidsplassen
  • Få hver enkelt til å se mulighetene som finnes, fremfor begrensninger
  • Bevisstgjøring og overføring av positive holdninger slik at medarbeidere raskere kommer i ny jobb
  • Sørge for god support og trygghet i prosessen

Les mer om hvordan vi kan bistå din bedrift med omstillingen her

Terje Eika Opsahl
Terje Eika OpsahlSalg & Forretningsutvikling
Telefon: 92 84 52 54 | 23 00 33 50
E-post: terje.eika.opsahl@karrierehuset.no
Barbro Mosseng
Barbro MossengPartner & Kommersiell leder
Telefon: 93 46 23 89 | 23 00 33 50
E-post: barbro.mosseng@karrierehuset.no

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.

    Jeg kontakter dere som

    PrivatpersonBedrift