Kurs i teamutvikling

Teambygging handler om det å bygge relasjoner mellom mennesker som av ulike årsaker skal samarbeide. Dette kurset har fokus på å gjøre teamet i stand til å forstå hva som fremmer og hemmer dem – både i og utenfor teamet

kurs i teamutvikling

Formål med kurset

Gjennom økt kunnskap om teamsammensetning og ulike atferdstrekk hos de ulike medarbeiderne er målsettingen at gruppen skal få økt forståelse og bevisstgjøring på hvordan de optimalt både kan utfylle, støtte, motivere, kommunisere og samhandle med sin leder og kolleger i hverdagen.Kurset kan gjennomføres digitalt eller fysisk. Pris avhenger av antall deltakere, ta kontakt med oss for mer informasjon og tilbud.

Kursets innhold

Teambygging handler om det å bygge relasjoner mellom mennesker som av ulike årsaker skal samarbeide. Dersom vi har fokus på å styrke tilliten og tryggheten i relasjonene i teamet, vil brofestene mellom teamets medlemmer styrkes på en slik måte at uenighet bidrar til utvikling og fremgang i stedet for konflikter og stagnasjon. Teamutvikling handler derfor i stor grad om å gjøre teamet i stand til å forstå hva som fremmer og hemmer dem – både i og utenfor teamet.

Kurset bygger på workshop med oppgaver og øvelser

Kurset vil ta form som en workshop i kombinasjon med foredrag for å gi innsikt og en teoretisk forankring i atferdsteori og teamarbeid. Kurset gjennomføres med øvelser og trening, slik at grunnlaget legges for økt kompetanse og kontinuerlig forbedring gjennom medarbeiderens hverdag. Medarbeiderne vil også motta øvelser som det er ønskelig at det fokuseres på når de går tilbake til jobbhverdagen.

Om Persolog profilanalyse

Karrierehuset benytter det internasjonalt anerkjente verktøyet Persolog® profilanalyse, som er et verktøy for teamutvikling og som gir oss et bilde av hvordan gruppen jobber sammen, teamets samhandlingsrepertoar og de ulike rollene teammedlemmene gjerne tar i ulike situasjoner. Verktøyet legger et svært godt grunnlag for å øke kompetanse og forståelse rundt temaene kommunikasjon, samarbeid og motivasjon. I gjennomføring av slike samlinger ser vi en betydelig verdi i at samtlige medarbeidere, i forkant av samlingen, har gjennomført en personfaktorprofil fra Persolog. Dette for å øke kompetansen både på det å få en forankring rundt egne atferdstrekk, hvordan disse virker på omgivelsene, i tillegg til å kunne lese omgivelsene bedre, samt gjøre tilpasninger til denne. Det å skape en bevissthet rundt typiske atferdstrekk som indikerer hvordan vi mennesker ønsker å bli møtt og kommunisert med, gjør at man blir merkbart mer effektiv i møter med mennesker. Hver medarbeider vil få tilsendt en tilgang til en slik analyse som de i ro og mak kan gjennomføre digitalt før vi møtes.

Trude Emaus

Om kursholderen

Trude er utdannet siviløkonom med en master i økonomistyring fra universitetet i Bodø og har i tillegg tatt etterutdanning i selvledelse og coaching på BI. Siden 2001 har hun i ulike roller jobbet med forretningsutvikling, prosessledelse og coaching av gründere og ledere. Hun har vært både daglig leder, HR-leder og forretnings-utvikler, og har også startet og drevet egen bedrift.I sin rolle som coach og prosessveileder for gründere og ledere, har hun bred erfaring fra mange ulike bransjer. Prosessledelse via digitale verktøy er en av Trudes spisskompetanser, og hun kan derfor jobbe med kunder over hele landet. Trude er sertifisert Master-trener i persolog® personprofil og sertifisert i verktøyet persolog® Resiliens.

Ta kontakt for mer informasjon

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.