Rekruttererens tips til jobb- eller karriereskiftet

I dette intervjuet deler partner Ken-Robin Utvik i SalesJobs sine tanker om dagens arbeidsmarked, og kommer samtidig med noen tips til hva du bør tenke på som jobbsøker.

Vi tilbyr en gratis, effektiv karrieresamtale på om lag 20 minutter med en av våre sertifiserte karriererådgivere.
Du får konkrete råd, og anbefalinger på hvilke tjenester som vil passe for deg og din situasjon.

Bestill gratis karrieresamtale

Hvilken kompetanse mener du blir viktigst i dagens og morgendagens arbeidsmarked?

På generelt grunnlag er kompetanse et vidt begrep og som ulike fagmiljøer definerer relativt likt: det innbefatter verdier, holdninger, egenskaper, ferdigheter, kunnskap og forståelse. Det er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning. For meg er det naturlig å slå et slag for salg og markedsføring som profesjon. De aller fleste virksomheter i næringslivet lever av å ha kunder i en eller annen form. Enten så leverer man tjenester, produkter eller løsninger til en sluttbruker. Dette gjelder også innen det offentlige. Vi kaller ikke nødvendigvis alltid rollen for en salgsrolle. Måten vi selger på har også endret seg de siste årene. Markedsføring som fag henger tett sammen med salg og salgsprosesser. Vi har blitt mer digitale og utviklingen innen IT teknologi går i en rasende fart. Å bygge kompetanse innen salg- og markedsføring i et utdanningsløp og erfaring i kombinasjon med IT teknologi vil være en god investering. Se på det på denne måten. Uansett om det går dårlig eller bra i markedet så er vi helt avhengig av å ha en kunde for at bedriften skal overleve. Med andre ord uten salg stopper bedriften.

Å bygge kompetanse innen salg- og markedsføring i et utdanningsløp og erfaring i kombinasjon med IT teknologi vil være en god investering.

Hvilke personlige egenskaper ser arbeidsgivere etter?

Det finnes ikke noe fasit på hva en arbeidsgiver ser etter for å kunne utføre jobben eller passe inn i bedriftens miljø. Det er mange faktorer som spiller inn. Det er forskning som underbygger at personlighet herunder evner, personlighetstrekk i kombinasjon med motivasjon er avgjørende for å lykkes i en jobb. Er man jobbsøker bør en stille spørsmål rundt hva som er riktig adferd for å lykkes i jobben. Kan man identifisere seg med svarene som gis, kan en på mange måter «selge» seg inn på å fortelle om hvordan man ser på seg selv eller blir oppfattet av andre.

Ofte opplever jeg at fellestrekk de fleste ser etter er:

 • Omgjengelighet- å være komfortabel med å samarbeide og skape relasjoner. En som er introvert kan også skape god kontakt med nye folk, ikke bare de som er såkalt sosial og ekstrovert.
 • Gjennomføringsevne- å ta initiativ og være proaktiv. Ledere ønsker seg ofte de som tar ansvar for både egen læring, utvikling og «bretter opp skjorte ermene».
 • Positiv- det å kunne stole på sine kolleger, se muligheter og takle endringer.
 • Medgjørlig- det å være lojal til beslutninger, kolleger og de retningslinjene som er satt. Det å tilpasse seg er viktig, og samtidig må en tørre å utfordre det etablerte så lenge det er konstruktivt og fremmer utvikling. Det er lov å være kritisk (skeptisk) så lenge det bidrar til at det gagner organisasjonen å tenke nytt.

Noe man sjelden «måler» i en organisasjon er om man har et «fixed mindset» eller «growth mindset». Det er studier og forskning som viser at organisasjoner som har en etablert «growth mindset» kultur lykkes bedre enn de som har et «fixed».

Er man jobbsøker bør en stille spørsmål rundt hva som er riktig adferd for å lykkes i jobben. Kan man identifisere seg med svarene som gis, kan en på mange måter «selge» seg inn på å fortelle om hvordan man ser på seg selv eller blir oppfattet av andre.

Bestill time med en av våre karriererådgivere

Hvilke tips har du til de som ønsker et karriere- eller bransjebytte?

Ikke kast deg på det første og beste «toget». Vær åpen og nysgjerrig! Gå heller i flere møter, og gjør en god kartlegging av virksomheten. Før du går i gang. Sette opp en T-konto på hva som er viktige drivere for deg. Hvordan ønsker du å ha det og hva ønsker du ikke å ha.Bruk nettverket ditt og gjør deg tilgjengelig på LinkedIn. Start en prosess så tidlig som mulig og ikke vent for lenge. Det er lett å gro fast og bli komfortabel. Det er bedre at du går til noe enn at du går fra noe. Opplever du frustrasjon i dagens situasjon er det en bedre strategi å gjøre det som du kan i din makt til å påvirke situasjonen til din fordel. Vær åpen og ærlig med arbeidsgiver slik at de får en sjanse til å endre. Har du gjort det slipper du å bli møtt med dette i en intervjusituasjon: «..så du var oppgitt og frustrert, men hva gjorde du konkret med situasjonen?». En ny arbeidsgiver vil ikke ansette noen som ser et problem og ikke gjør noe med det!

Ikke kast deg på det første og beste «toget». Vær åpen og nysgjerrig!

Her er 9 vanlige fallgruver jeg råder kandidatene til å styre unna under intervjuet?

Dårlig folkeskikk

Det hjelper å ha en plan og bruke sunt vett. Mye vet du allerede fra før. Tenk hva du ville ønsket dersom du satt på den andre siden av bordet og skulle intervjue noen.

Ikke kom for sent

Ikke kom for tidlig og ikke for sent. Det er dårlige signaler i begge disse tilfellene.

Vær forberedt

Det er mye du kan finne ut av før du går i intervjuet. Ved å gå inn på proff.no, hjemmesider, google, lese årsrapporter (hvis det er et konsern), sjekke LinkedIn på de som jobber der, google nyhetssaker og øvrige SoMe kanaler.

Ikke snakk for mye

Still gode spørsmål, da får du tid til å lytte og observere det som skjer i rommet. Vær heller konkret og svar på det du blir spurt om uten for mye utbroderinger.

Tenk på kroppspråket

Unngå for mye armer i kryss, ligge bakover i stolen etc. Husk blikk kontakt og få med deg alle i rommet. Ikke bare henvend deg til den som du tror tar beslutningen. De fleste «kjøper» av folk de liker.

Ikke overselg

Det er bedre å selge seg på ting man har gjort enn hvordan man vil gjøre ting. Det er konstruert. Vær ydmyk men samtidig ikke redd for å selge deg inn på ting du er stolt av å ha fått til.

By på deg selv

Du må tørre å by på deg selv og være mer fremoverlent. Det gjøres ved å stille spørsmål, sitte fremme på stolen og ha en god energi.

Vurdere utsettelse

Det er bedre å be om utsettelse av intervjuet dersom du har en veldig dårlig dag i livet ditt, hvis du ikke tror du vil være den beste utgaven av deg selv. Du får bare denne sjansen. Gjør en vurdering om du ville møtt deg selv i denne tilstanden.

Feil antrekk

Tenk igjennom det inntrykket du ønsker å etterlate deg og kle deg deretter! Ikke for mye og ikke tilfeldig. Tyggis, snus er forstyrrende og uhøflig dersom ikke motparten selv legger opp til det…

Karriereskifte eller ny jobb? Bestill en av våre karriererådgivingspakker

Basic
6.900,-

Vurderer du en karriereendring? På bakgrunn av din kompetanse, interesser, ferdigheter og profilanalysen Persolog® gir vi konkrete råd om din nåværende og fremtidige karriere. Fokuset i Basic er å gjøre deg bevisst din kompetanse, dine unike styrker og derigjennom åpne mulighetsrommet ditt. Dette for å fremme aktive og veloverveide valg for din karriere.

Bestill Basic

Plus
15.800,-

Denne tjenesten er for deg som ønsker å sikre en rask vei ut i nytt arbeidsforhold. Kanskje du har søkt jobb en stund uten hell, eller trenger en sparringspartner for å ta aktive og veloverveide valg for din karriere? Vi bistår deg med jobbsøkerstrategien for å raskt nå dine karrieremål.

Bestill Plus

Premium
23.400,-

Tjenesten for deg som ønsker støtte gjennom hele jobbsøkerprosessen. Våre rådgivere skreddersyr en prosess som inneholder de viktigste elementene i jobbsøkerprosessen – fra kompetansekartlegging, profesjonalisering av jobbsøkerdokumenter, til intervjutrening og forhandling med ny arbeidsgiver.

Bestill Premium

Hvilke spørsmål bør kandidaten stille under intervjuet?

Selv om man har søkt en jobb er det alltid lurt å stille relevante spørsmål som du gjerne ikke kan finne ut ved å gjøre research på bedriften og de ansatte. Det er veldig viktig å være godt forberedt før du går inn i et intervju. Å stille spørsmål som henger sammen med hverandre kan være en innfallsvinkel. Å stille gode relevante spørsmål viser at du er interessert, engasjert og nysgjerrig. Det er mange spørsmål du kan stille. Bestem deg før intervjuet hva du trenger å vite for å kvalifisere mulighetene/bedriften og ha en plan med hva du ønsker å få ut av intervjuet. En god plan og strategi kan være lurt. Dersom det er en kommersiell rolle (salg eller salgsledelse), se på intervjuet som et kundebesøk! Still åpne og behovsavklarende spørsmål. Finn smerten til bedriften for deretter å «selge» inn mulig løsning.

 • Hvilke målsetninger og ambisjoner har dere som bedrift?

 • Hvilke utfordringer ser dere for dere å møte på kort og lang sikt?

 • Hvordan vil dere møte disse utfordringer, og hvilke suksessfaktorer kan være avgjørende for å lykkes med å nå mål/ambisjoner?

 • Hva er riktig adferd for en person som lykkes i denne rollen?

 • Hva har man gjort feil dersom en ikke har lykkes i rollen?

 • Hvilke muligheter har jeg for å utvikle meg faglig og personlig hos dere?

Still gjerne også spørsmål hvor lang snitt ansiennitet det er i bedriften, noe om kultur og miljø. Spør om det er gjennomført medarbeiderundersøkelser og hva som ble resultatet. Den som stiller spørsmålene, er ofte den som får kontrollen på møtet/intervjuet. Det gir også mulighet til å observere, få tid til å tenke og samtidig gjøre seg selv relevant når en forsøker å fortelle sin historie(bakgrunn) basert på den informasjonen en har fått ved å stille spørsmål. Typiske dårlige spørsmål er de svarene du ville funnet ved å være forberedt. Du gir et dårlig signal i forhold til motivasjonen for jobben og større sjans for å miste den muligheten.

Det er veldig viktig å være godt forberedt før du går inn i et intervju. Å stille spørsmål som henger sammen med hverandre kan være en innfallsvinkel

Rekrutterer i TEFT- Anna Blom Rian

Ken-Robin Utvik

Partner i SalesJobs
Rekrutterer i TEFT- Anna Blom Rian

SalesJobs

SalesJobs har spesialisert seg på å rekruttere til kommersielle roller, med fokus på salg, marked og ledere. Siden oppstarten i 2012 har vi etablert oss som markedsledende aktør innen vårt fagområde i Norge. Vi har avdelinger i Oslo, Vestfold og Rogaland, og utfører treffsikre rekrutteringer over hele landet.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.

  Jeg kontakter dere som

  PrivatpersonBedrift

  Del dette innlegget