Rekruttering av nye ansatte er en viktig prosess for mange bedrifter. I motsetning til hva mange hevder, så er dette hverken enkelt eller raskt løst i de fleste tilfeller. Karrierehuset bistår bedrifter i denne viktige prosessen, og har rådgivere med spisskompetanse innen de fleste bransjer.

Karrierehuset bistår deg hele veien

En god rekruttering krever en god analyse av behovet til din bedrift, en annonsering som treffer rett i markedet og ikke minst intervju, referanser og utvelgelse som sikrer den rette kandidaten. Når dette er avsluttet så starter den minst like viktige oppstartfasen (onboardingen). I Karrierehuset har vi lang erfaring med rekruttering. Ta kontakt med oss på tel: +4723003350 eller post@karrierehuset.no 

Fordelene med ekstern rekrutteringshjelp

Det er mange fordeler for en arbeidsgiver ved å sette bort hele eller deler av en rekrutteringsprosess. Det er ofte nyttig å få en tredjeparts vurdering av behov og analyse av nå situasjonen. Skal det rekrutteres inn med tilsvarende egenskaper som den som slutter? Kan vi utvide med nye oppgaver? Trenger vi opprette nye stillinger grunnet endret behov? Videre er det tidsbesparende å sette bort prosessen med å vurdere kandidater, innhente referanser og tester. Så kan dere holde fokus på egen virksomhet, mens vi jobber med rekrutteringen. Noen bedrifter ønsker å være tett på hele prosessen, mens andre kun ønsker aktiv deltakelse på den siste intervjurunden.

Kandidat klar for ny jobb

Vi har kandidaten - Du har stillingen!

Vi i Karrierehuset er så heldige å ha rekruttering som vårt fag, og kan være med å sikre en god prosess både for bedriften og kandidatene. Vi er i daglig i kontakt med spennende og potensielle kandidater innenfor ulike bransjer og yrker. Her finner du en oversikt over kandidatene som er på utkikk etter nye utfordringer akkurat nå.

Se våre kandidater

Kompetanse og erfaring

Rekruttering er sammensatt og ingen prosesser er helt like. En ny ansettelse er en unik mulighet for å utvikle egen virksomhet videre. Skal en lykkes med det må virksomhetens behov analyseres grundig. En ny ansatt skal passe inn faglig og verdimessig. Annonsering, gode relasjoner og oppsøkende virksomhet for å komme i kontakt med de rette kandidatene er avgjørende. Videre kommer selvsagt vurdering av egenskaper, referanser, intervju, forhandlinger og onboarding. Vi i Karrierehuset er så heldige å ha dette som vårt fag, og vi kan være med å sikre en god prosess både for bedriften og kandidatene.

Teamfokus og Persolog

Hvem er dere, og hvem skal dere ha med på laget? Ofte kan det være lurt å få andre øyne på eget team for å sikre den rette kandidaten. Kan stillingen utvides til flere ansvarsområder? Kan den innskrenkes? Hvilke egenskaper er viktige for den sosiale delen av arbeidsdagen? Det er en rekke faktorer som skal vurderes og sikres før jakten på en ny ansatt kan starte. Vi benytter også Persolog som et nyttig verktøy for å vurdere dagens sammensetning og ikke minst i vurderingen av nye ansatte.

Referanser og Intervju

Tidligere kunne en vanlig referansesamtale typisk ta fra 5 til 15 minutter. Men få har bedre informasjon og grunnlag for å vurdere kandidater en referenter. En god referansesamtale tar i dag nesten like lang tid som et førstegangsintervju og er til stor hjelp for videre vurderinger og intervju. Et godt intervju kan gjerne oppleves som en god samtale. En samtale om virksomheten og kandidaten faglig, men også om verdier og målsetninger. Hva man skal dykke dypere i og hvordan er selve nøkkelen for begge parter i intervjuet. Vi har hos oss lang erfaring med dette og kan sammen med dere sikre et så godt intervju som mulig. Noe som er sentralt både for selve utvelgelsen, men også for opplevelsen og som referansepunkt for de som ikke går videre i prosessen. Det sikrer et godt renome og en positiv relasjon.

Ansettelse av kandidat

Onboardingen

En god rekruttering slutter aldri ved signering av en arbeidsavtale. En god onboarding sikrer avstemning av forventninger og en god inkludering i gruppen. Kunnskap om bedriften og rutiner må implementeres. Det sosiale og bedriftens verdier må forankres. Statistikk viser at en strukturert og god onboarding øker sannsynligheten for at den nyansatte fortsatt er i virksomheten om 3 år med nesten 70%. Mye vil gå igjen i alle oppstartfaser, men mye må også tilpasses den nyansattes profil. Vi ønsker å følge opp bedrift og ansatt gjennom prøvetiden etter en rekruttering, og anser det som viktig for å lykkes best mulig.

Ta kontakt med oss for mer informasjon

Espn

Espen Karsrud

Recruitment Manager

Linda Trandum Terjesen

Linda Trandum Terjesen

Partner & Karriererådgiver

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.

    Jeg kontakter dere som

    PrivatpersonBedrift