Resiliens – for økt robusthet hos dine ansatte

Karrrierehuset samarbeider med Persolog Norge AS og lanserer nå Tysklands mest suksessfulle verktøy, persolog®Resiliens. Vi tilbyr når et program som ruster dine ansatte til økt grad av motstandsdyktighet og robusthet.

Hva kan du som leder gjøre for dine medarbeidere?

Hva er det som gjør at noen klarer seg godt gjennom en krise eller påkjenning, mens andre takler det dårlig og trenger hjelp for å komme tilbake for fullt i arbeidslivet. I den tiden vi er inne i nå, med store endringer for mange i forbindelse med korona-pandemien, er dette et svært aktuelt tema. Svaret er Resiliens. Resiliens er vår evne til å komme tilbake etter en påkjenning. At korona-pandemien med nedstengning, permittering og hjemmekontor har vært en påkjenning for veldig mange av oss, er ikke noen hemmelighet. Din jobb som leder er å sørge for at dine ansatte står bedre rustet til å takle slike kriser og påkjenninger, og sørge for best mulig produktivitet blant dine ansatte.

Hvordan oppstår resiliens?

Forskningen på resiliens og hva som påvirker graden av resiliens har historisk sett vært gjort på barn og barns evne til å klare seg bra i livet til tross for dårlige oppvekstvilkår. De seneste årene har denne forskningen blitt videreført og overført til voksne og også til arbeidslivet. Vår resiliens kan kun måles etter at vi har vært utsatt for en påkjenning. Det er således ikke noe vi har, men noe vi gjør. Det handler om hva vi gjør for å komme tilbake etter en påkjenning. Som veldig mye annet er vår resiliens knyttet vil vår personlighet. Vår grad av resiliens er heller ikke konstant, men avhengig av den situasjonen vi er i, med andre ord, hvilken type påkjenning vi er utsatt for. Uavhengig av dette har forskerne funnet flere faktorer som er med på å bestemme vår resiliens; og de fleste av disse faktorene er det mulig å trene opp.

Hva kan vi i Karrierehuset bidra med?

Karrierehuset samarbeider med Persolog Norge AS og lanserer nå Tysklands mest suksessfulle verktøy, persolog®Resiliens. Med hjelp av dette verktøyet vil vi kunne bistå bedrifter med å tilrettelegge for at ansatte blir resiliente og mer robuste. Karrierehusets karriererådgivere er sertifiserte i metoden og benytter den aktivt i rådgivningsprosesser og i medarbeider-, team- og lederutvikling.

Basert på den nyeste forskningen på resiliens har persolog® utviklet et verktøy som måler en persons resiliens i en gitt situasjon, og gir deg verktøy og metoder for å trene opp de faktorene du scorer lavt på. Selv om vi måler resiliens i en gitt situasjon er overføringsverdien til andre situasjoner stor.  

Vårt tilbud innen resiliens

Vi tilbyr nå et program som ruster dine ansatte til økt grad av motstandsdyktighet og robusthet. Det hele starter med en workshop.Etter workshopen er det to veier du kan velge mellom:

  1. Det utdannes interne trenere i bedriften på persolog®Resiliens som deretter kan gjennomføre og trene opp medarbeidere selv i ettertid.
  2. Karrierehuset stiller med sine sertifiserte trenere og gjennomfører profiler og trening med dine medarbeidere.

Velg prismodell ut fra behovet til din bedrift

Vår prismodell for resiliens

Workshop- Tren opp din resiliens

Vi starter opp med workshopen «Tren opp din resiliens». Her får du innblikk i hvordan du kan bruke dette verktøyet inn i din organisasjon og bidra til å styrke dine medarbeideres resiliens og evne til å komme tilbake etter en påkjenning. Som en bonus i denne workshopen vil du også få «målt» din egen resiliens-styrke og metoder for å trene opp din egen evne til å komme tilbake etter en påkjenning.

Veien videre etter workshop

Etter workshopen er det to veier du kan velge mellom:

  1. Det utdannes interne trenere i bedriften på persolog®Resiliens som deretter kan gjennomføre og trene opp medarbeidere selv i ettertid.
  2. Karrierehuset stiller med sine sertifiserte trenere og gjennomfører profiler og trening med dine medarbeidere.

Vi gjennomfører workshoper fortløpende. Ta kontakt med oss for mer informasjon på tlf:23003350 eller e-post:post@karrierehuset.no

Bestill workshop ved å fylle ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.

    Jeg kontakter dere som