Karrrierehuset samarbeider med Persolog Norge AS og lanserer nå Tysklands mest suksessfulle verktøy, persolog®Resiliens. Vi tilbyr når et program som ruster dine ansatte til økt grad av motstandsdyktighet og robusthet.

Organisatorisk resiliens

Resiliens

De siste årene har temaet RESILIENS fått mer og mer offentlig fokus: På den ene siden i forhold til barn og unge, men på den andre siden tar temaet stadig større plass også i forhold til voksne og bedrifter.

Ordet «resiliens» eller «resilire» er opprinnelig latinsk og betyr «å slå tilbake, sprette tilbake», men også «å trekke seg sammen, krympe.» Et beslektet ord, ‘resistere’, kan oversettes som «å motstå». I industrien beskriver resilient materialegenskaper som elastisk eller ubrytbar, og brukes til å beskrive evnen et materiale har til å gjenskape sin opprinnelige form etter å ha blitt deformert av trykk eller spenning. Begrepet illustrerer derfor toleransen et system har for interne eller eksterne feil og påkjenninger. Et resilient system kan kompensere for, eller tåle påkjenninger og irritasjoner, samtidig som det opprettholder sin egen integritet.

Tre nivåer av resiliens

Resiliens kan analyseres, vurderes og jobbes med på flere nivåer

 • Personlig resiliens
 • Team resiliens
 • organisatorisk resiliens

Alle nivåene handler om evnen til å stå oppreist og komme styrket ut av påkjenninger og kriser. Men det er forskjellige faktorer som påvirker de forskjellige nivåene. La oss introdusere deg for de tre nivåene.

Personlig resiliens

Personlig resiliens handler om ressursene individet innehar når hen skal handtere kriser og utfordringer.  Resilienskompetanse fremmer menneskers psykiske helse. Fordi de som er resiliente er motstandsdyktige og fleksible. Resiliente mennesker står stødig, forblir rolige og er i stand til å motstå stress.

Men hva er de konkrete egenskapene til resiliente mennesker?

 1. Mulighetstenkere: Resiliente mennesker er mulighetstenkere. De ser på endringsprosesser og kriser som muligheter for endring.
 2. Stresstoleranse: Resiliente mennesker er bedre i stand til å motstå stress. De kan også takle større utfordringer. De blir ikke så raskt overbelastet og tåler også pressede situasjoner bedre.
 3. Sinnsro: Resiliente mennesker går gjennom livet med mer ro. Stressende og uforanderlige situasjoner aksepteres. De klarer også å trekke klare grenser for å unngå overbelastning.
 4. Fleksibilitet: Resiliente mennesker er mer fleksible. De klarer å håndtere nye situasjoner og plutselige hindringer gjennom kognitiv fleksibilitet.
 5. Emosjonell stabilitet: Resiliente mennesker står stødig, selv i møte med store utfordringer. Dette er viktig for å fullføre planer og finne tilbake til sin egen vei ved utfordringer.

Teamresiliens

Når vi snakker om teamets resiliens skiller vi mellom ressurser og prosesser. Et resilient team kommer seg, på samme måte som individet, raskere etter kriser og andre utfordringer. Et resilient team vet når ressursene ikke samsvarer med kravene og kan raskt justere dem. Det er fleksibelt og reagerer raskt på endringer.

I en teamtrening kan det lønne seg å reflektere over den individuelle resiliensen til hvert enkelt medlem, men også over den organisatoriske resiliensen sammen med teamet. Gjennom refleksjon og deling kan det utvikles konkrete ideer for å øke teamets resiliens.

Organisatorisk resiliens

Det tredje nivået handler om hele organisasjonen. Og det er ikke nødvendigvis en sammenheng mellom resiliente individer og en resilient organisasjon. Det er andre faktorer som spille inn for en resilient organisasjon enn det som fremkommer hos en resilient person.

9 faktorer for en resilient organisasjon

Det opereres med 9 faktorer når vi skal analysere og vurdere en organisasjons resiliens. Disse faktorene bygger på en ISO standard utgitt i 2017; ISO 22317:2017 Security and resilience – Principles and attributes».

 1. Levende visjon og mål
 2. Sterke av markedsrelasjoner
 3. Myndiggjørende lederskap
 4. Kulturbygging,
 5. Kunnskapsdeling
 6. Sikre ressurser
 7. Samhandling på tvers av disipliner
 8. Kontinuerlig forbedring
 9. Proaktiv endring.

Det er en direkte avhengighet mellom styrken og effektiviteten til hver enkelt ansatt og resiliens i organisasjon som helhet. Derfor er både organisatorisk resiliens, team resiliens og personlig resiliens av stor betydning. Lederen har en sentral rolle å spille ved å fremme sin egen resiliens, støtte resiliens hos sine ansatte og team, og til syvende og sist fokusere på organisasjonen som helhet.

Hva kan du som leder gjøre for dine medarbeidere?

Hva er det som gjør at noen klarer seg godt gjennom en krise eller påkjenning, mens andre takler det dårlig og trenger hjelp for å komme tilbake for fullt i arbeidslivet. I den tiden vi er inne i nå, med store endringer for mange i forbindelse med korona-pandemien, er dette et svært aktuelt tema. Svaret er Resiliens. Resiliens er vår evne til å komme tilbake etter en påkjenning. At korona-pandemien med nedstengning, permittering og hjemmekontor har vært en påkjenning for veldig mange av oss, er ikke noen hemmelighet. Din jobb som leder er å sørge for at dine ansatte står bedre rustet til å takle slike kriser og påkjenninger, og sørge for best mulig produktivitet blant dine ansatte.

Tankefull dame

Hva kan vi i Karrierehuset bidra med?

Karrierehuset samarbeider med Persolog Norge AS og lanserer nå Tysklands mest suksessfulle verktøy, persolog®Resiliens. Med hjelp av dette verktøyet vil vi kunne bistå bedrifter med å tilrettelegge for at ansatte blir resiliente og mer robuste. Karrierehusets karriererådgivere er sertifiserte i metoden og benytter den aktivt i rådgivningsprosesser og i medarbeider-, team- og lederutvikling.

Basert på den nyeste forskningen på resiliens har persolog® utviklet et verktøy som måler en persons resiliens i en gitt situasjon, og gir deg verktøy og metoder for å trene opp de faktorene du scorer lavt på. Selv om vi måler resiliens i en gitt situasjon er overføringsverdien til andre situasjoner stor.  

Ta kontakt med oss for mer informasjon

Trude Emaus

Partner & Fagansvarlig for Persolog® i Karrierehuset

Om Trude

Trude Emaus er utdannet siviløkonom med en master i økonomistyring fra universitetet i Bodø og har i tillegg tatt etterutdanning i selvledelse og coaching på BI. Siden 2001 har hun i ulike roller jobbet med forretningsutvikling, prosessledelse og coaching av gründere og ledere. Hun har vært både daglig leder, HR-leder og forretnings-utvikler, og har også startet og drevet egen bedrift. I sin rolle som coach og prosessveileder for gründere og ledere, har hun bred erfaring fra mange ulike bransjer. Trude er sertifisert Master-trener i persolog® personprofil og sertifisert i verktøyet persolog® Resiliens

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.

  Jeg kontakter dere som

  PrivatpersonBedrift