Er studievalget et litt for godt informert valg?

«Du burde utdanne deg til tannlege du vet du, slik som farfar og jeg har gjort». «Tenk da, vi to i kollektiv i Trondheim! Spiller jo egentlig ikke så stor rolle hva vi studerer! Viktigste er at vi fortsatt henger sammen», «Du som er så flink med tall må jo ta en utdanning innen økonomi og ledelse».

Utsagn som dette eller lignende utsagn, erfarer jeg at mange kjenner igjen i forbindelse med prosessen i valg av utdanning. Rådene er kanskje ment godt, men kan være en årsak til en vanskelig valgprosess og i verste tilfelle en årsak til feilvalg. I veiledning kommer det ofte fram at bakgrunnen for valg av utdanning og videre karrierevei omhandler faktorer som er ytrestyrte, slik sitert i utsagnene over.

Hva er ett godt informert utdanningsvalg?

Og videre, hvordan skaffer du deg informasjonen du trenger for å kunne ta valget om videre utdanningsvei? Har du spurt deg selv om hva bakgrunnen for den veien du valgte når du skulle søke på videregående skole? Var det en mor, far, onkel, tante eller kanskje en god venn som påvirket valget ditt om videre karrierevei? Eller var det andre faktorer som for eksempel eget ønske eller interesse for utdanningen og hva utdanningen kan føre til i forbindelse med jobb, som var avgjørende?

Få hjelp av en studierådgiver

Synes du det er vanskelig å vite hva du skal studere? Eller ønsker du å begynne å studere igjen etter noen år i jobb? Med studieveiledning blir det enklere for deg å ta det rette valget.I Karrierehuset har vi flere dyktige studierådgivere som vil hjelpe deg med å sette studievalget i et livsperspektiv. Har du f eks. reflektert over hva slags jobber studiet fører til? Med et klart blikk mot fremtidens arbeidsmarked og fremtidens kompetansebehov, gir vi deg råd om aktuelle og fremtidsrettede studier. Studieveiledningen skreddersys etter ditt behov, og prosessen resulterer i konkrete råd om studier og veien videre.

Bestill Studieveiledning

Pakken inneholder:
  • 3 rådgivningstimer med sertifisert karriererådgiver
  • Oppfølging på mail og telefon mellom møtene
  • Omfattende profilanalyse med rapport fra Persolog®
  • Konkrete råd til ulike studier og karrieremuligheter

PRIS: 7.600,-

Bestill studieveiledning

Hvilke faktorer ligger til grunn for et godt studievalg?

Å være bevisst bakgrunn for valg av utdanning og hvilke faktorer som ligger til grunn for et godt studievalg, er viktig og kanskje en avgjørende faktor for opprettholdelse av motivasjon under gjennomføring av utdanningen. Er årsaken til valget av videre karrierevei indrestyrte, altså der interesse, egenskaper og eget ønske er bakgrunnen for valget, vil sikkerheten og suksessfaktoren om rett valg stå sterkere. Tryggheten i prosessen om riktig utdanningsvalg for deg kontra for andre er individuelt. Prosessen og etablering av trygghet i forbindelse med utdanningsvalg vil jeg si, basert på erfaring gjennom veiledning, omhandler det gode informerte valget.

Frida Ullerud
Frida Ullerud

"Jeg bestilte studieveiledning fordi det er utfordrende å vite hva man skal studere. Det er mange muligheter, og vanskelig å vite hva som er lurt å velge for fremtiden. Karriererådgiver Helen har hjulpet meg med å strukturere studievalget samt gjort meg mer bevisst på hvilken retning jeg bør velge. Jeg er svært fornøyd med samarbeidet med Helen og kan trygt anbefale studieveiledning hos Karrierehuset og rådgiver Helen Gaunt Sande."

Karoline Breivik
Karoline Josefine Breivik

“Jeg fikk karriereveiledning fra min tidligere arbeidsgiver som en del av en sluttpakke og kontaktet Karrirerehuset. I møte med karriererådgiver Linda Trandum Terjesen ble det tydelig at jeg trengte mer utdanning og vi brukte analyse og støtteverktøy som gjorde meg bevisst på hvilken type studieretning jeg burde velge, noe som var veldig fint da jeg var veldig usikker på dette. Takket var Linda er jeg er nå godt i gang med studiene og er kjempefornøyd med det. For meg var det ekstra tungt og stå uten jobb og vite hva man skal gjøre videre spesielt siden jeg også har følt på mye motgang. Linda har virkelig hjulpet med å stake ut veien videre og jeg er veldig glad jeg fulgte hennes råd og startet på studie, då dette har gitt meg ordentlig mestringsfølelse og selvtillit. Hun har vært og er fremdeles en veldig viktig sparringspartner for meg og jeg gleder meg stort til å jobbe videre med henne. Jeg kan trygt anbefale Karrrierehuset og karriererådgiver Linda til alle som ønsker hjelp med karriere eller studieveiledning.”

Maria Sannerud
Maria Sannerud

“Jeg tok kontakt med Karrierehuset da jeg lenge har vurdert å bytte bransje. Rådgiver Lene har hjulpet meg med å forplante nye tanker og gitt meg nye verktøy for å kartlegge mine interesseområder og egenskaper. Det er lettere å få en sparringspartner som har kunnskap om karrierebytte og som samtidig kan hjelpe til med å finne riktig studieretning for å få min drømmejobb. Underveis i prosessen har vi brukt verktøyet Persolog for å kartlegge min profil og mine personlige trekk, noe jeg opplever som veldig interessant og nyttig.Jeg er veldig fornøyd med veiledningen samt tips og råd jeg har fått av Karriehuset og Lene og sitter nå igjen med et konkret relativt konkret plan som jeg kan kombinere med et familieliv med små barn. Karrierehuset og Rådgiver Lene, vil jeg sterkt anbefale for de som ønsker å bytte karriere, søker jobb, funderer på utdanning eller ønsker hjelp med CV og søknaden sin.”

Bettina Berg
Bettina Berg

Jeg tok kontakt med Karrierehuset høsten 2021 da jeg startet i høyere utdanning og ønsket å forbedre mine ferdigheter innenfor studieteknikk. Jeg meldte meg på kurs i studieteknikk med studierådgiver Heidi Hansen. Underveis i kurset har jeg opparbeidet meg kunnskap om hvordan man enklere kan sortere ut essensen innenfor de ulike emnene, samt hvordan sette opp gode planer knyttet til tidsbruk. Jeg har også fått god hjelp med ulike type hjelpemidler for å gjøre studiehverdagen lettere samt tips til å opprettholde motivasjonen. Jeg er veldig fornøyd med innholdet i kurset og kan anbefale kurset for alle som ønsker en enklere studiehverdag

Hvilken karrierevei fører studiet til?

Nå står du kanskje i en ny valgsituasjon, der du skal ta et videre karrierevalg/utdanningsvalg. Da vil jeg spørre deg om du vet hva du kan velge i og om du vet hvilke muligheter valget du tar kan gi deg både under og etter studiet? Er du usikker på dette, kan det være av stor verdi å ha en karriererådgiver som sparringspartner i prosessen i valget. En karriererådgiver kan bistå deg til å skaffe oversikt over muligheter, mer inngående kunnskap om utdanningsveier, gjøre deg bevisst på styrker og personlige egenskaper som kan ses i sammenheng med videre karrierevei og en som kan hjelpe deg på veien til å ta ett godt informert valg.

Skrevet av Studierådgiver Heidi Hansen

Bestill studierådgiver

Heidi har bred kompetanse innen utdanningssektoren med bakgrunn i sin stilling som karriereveileder i ett av landets største universitet. Gjennom sin erfaring som karriereveileder har hun tilegnet seg solid kunnskap innenfor studiemestring, overganger og valg av utdanning.

Bestill studieveiledning

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.

    Jeg kontakter dere som

    PrivatpersonBedrift

    Del dette innlegget