Tankefellene begrenser deg som jobbsøker

Det er ofte stor usikkerhet knyttet til en jobbsøkerprosess og det er lett å la seg styre av negative tanker, «såkalte tankefeller» Ofte er dette tanker relatert til tidligere erfaringer. For mange kan det å være jobbsøker oppleves som et følelsesmessig kaos der de negative tankene fort tar overhånd. Daglig har vi mellom 12 000 – 60 000 tanker, og hele 80% av disse er negative tanker. Tanker som «Dette er jeg ikke god nok på, eller Denne oppgaven mestrer jeg ikke», kan fort ta overhånd og begrense dine karrieremuligheter.

Når oppstår tankefellene?

Hjernen er programmert til å beskytte deg og sørge for at du alltid søker trygge omgivelser. Mister du jobben preger dette deg, og påvirker hvordan du senere takler for eksempel avslag på en jobbsøknad. Tankefeller oppstår ofte i forbindelse med jobbsøkerprosessen for eksempel i noen av følgende situasjoner:

 • Når du leser en stillingsannonse
 • Ved forberedelsene til en intervjusituasjon
 • Ved avslag på en jobbsøknad

Vi tilbyr en gratis, effektiv karrieresamtale med en av våre sertifiserte karriererådgivere.
Du får konkrete råd, og anbefalinger på hvilke tjenester som vil passe for deg og din situasjon.

Bestill gratis karrieresamtale

Svart/hvitt tenking

Det er fort gjort å bli usikker underveis i jakten på ny jobb. En kan tenke at «Denne jobben får jeg aldri fordi jeg sa noe/glemte å si noe under intervjuet”. Hjernen kategoriserer gjerne noe som veldig bra eller veldig dårlig, altså svart/hvitt.

Diskvalifisering av de positive tankene

I en jobbsøkerprosess er det ikke uvanlig å forsøke å spå om framtiden såkalt, «fortune telling». «Jeg kommer aldri til å få meg en jobb» eller «Jeg er sikkert ikke kvalifisert for denne jobben». Mange tenker at det verste kommer til å skje og fokuser kun på de negative tankene. Som karriererådgiver og coach møter jeg ofte mennesker som trenger hjelp til å finne fram selvtilliten og et positivt tankesett.

Basic
7.600,-

Vurderer du en karriereendring? På bakgrunn av din kompetanse, interesser, ferdigheter og profilanalysen Persolog® gir vi konkrete råd om din nåværende og fremtidige karriere. Fokuset i Basic er å gjøre deg bevisst din kompetanse, dine unike styrker og derigjennom åpne mulighetsrommet ditt. Dette for å fremme aktive og veloverveide valg for din karriere.

Bestill Basic

Plus
16.000,-

Denne tjenesten er for deg som ønsker å sikre en rask vei ut i nytt arbeidsforhold. Kanskje du har søkt jobb en stund uten hell, eller trenger en sparringspartner for å ta aktive og veloverveide valg for din karriere? Vi bistår deg med jobbsøkerstrategien for å raskt nå dine karrieremål.

Bestill Plus

Premium
24.000,-

Tjenesten for deg som ønsker støtte gjennom hele jobbsøkerprosessen. Våre rådgivere skreddersyr en prosess som inneholder de viktigste elementene i jobbsøkerprosessen – fra kompetansekartlegging, profesjonalisering av jobbsøkerdokumenter, til intervjutrening og forhandling med ny arbeidsgiver.

Bestill Premium

5 tips til å unngå tankefellene

Er DU midt i en jobbsøkerprosess eller mistrives av en eller annen grunn i din nåværende jobb? La oss hjelpe deg videre på din karrierevei. Les mer om våre karrierepakker. Her er noen tips til hva du kan gjøre for å fokusere på de positive sidene ved deg selv:

Skrevet av Karriererådgiver og Coach Espen Erfjell

Espen Erfjell
Espen ErfjellKarriererådgiver& Coach
 • Tren på å legge merke til hvilke bevis du har for det du tenker. Hvordan vet du f. eks at det du tenker er sant? Prøver jeg nå å lese andres tanker, og hvordan kan jeg være sikker på at jeg har lest tankene riktig?

 • Lag en liste over alle dine positive egenskaper og styrker. Man tar ofte mange evner og ferdigheter for gitt. Ikke undervurder det du faktisk har oppnådd av resultater i tidligere arbeidsforhold.

 • Tren på å se etter det positive i det du gjør, i hverdagen din, i livet ditt og i menneskene rundt deg.

 • Legg merke til hvordan du forholder deg til ros. Tar du det til deg, eller har du vanskelig for å tro på det som blir sagt?

 • Tren på å rose deg selv. Begynn dagen med en positiv kommentar til deg selv, og tren på å ta imot ros fra andre. Du trenger ikke å svare, bare ta imot – og tren på å godta at andre faktisk setter pris på deg!”

La våre karrierecoacher hjelpe deg

I Karrierehuset har vi ekspertise på arbeidsmarkedet, spisskompetanse på kompetansekartlegging, rådgivning, jobbsøkerverktøy og intervjutrening. Våre karriereveiledere levererer profesjonell karriererådgivning og har hjulpet tusenvis av mennesker med å komme seg ut i nye jobber. Med bruk av atferds-analyseverktøyet Persolog® gjennom hele prosessen, sikrer vi deg en rask og dedikert leveranse som resulterer i en prosess preget av profesjonalitet, innsikt og kvalitet. Vårt solide nettverk av allianser og partnerskap i rekrutteringsbransjen og næringslivet sikrer en raskere vei ut i arbeidslivet. Trenger du hjelp med å kartlegge egen kompetanse, hjelp til CV og søknad eller intervjuet? Våre sertifiserte karriererådgivere kan hjelpe deg med en karriereendring. Les mer om våre tjenester og bestill en av våre karrierepakker.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.

  Jeg kontakter dere som

  PrivatpersonBedrift

  Del dette innlegget