Tips til deg som eldre jobbsøker

Tips til deg som eldre jobbsøker

Er du 55 + og jobbsøker? Her er våre tips

Aldersgruppen 55+ kan ha noe større utfordringer i en jobbsøkerprosess. I Karrierehuset jobber vi med mange kunder som har passert 55+, og selv om vi erfarer at det så absolutt er gode muligheter for komme ut i ny jobb som senior, kan det ta litt lenger tid, og det er en litt annen tilnærming enn for andre aldersgrupper. Årsakene til dette tror vi ofte er holdninger (egne og andres) til høy alder i arbeidslivet. Her deler vi noen tips til deg som eldre jobbsøker, og hva du bør tenke på i jobbsøkerprosessen.

Vi tilbyr gratis karrieresamtale

Vi tilbyr en gratis, effektiv karrieresamtale med en av våre sertifiserte karriererådgivere. Du får konkrete råd, og anbefalinger på hvilke tjenester som vil passe for deg og din situasjon.
Bestill gratis karrieresamtale

Er arbeidsgiverne ute etter jobbsøkere i en viss alder?

Dette har vi heldigvis lite erfaring med. Enkelte av kundene våre melder tilbake at de føler at det er høy alder som står i veien for å lande jobben eller årsaken til at de ikke blir kalt inn til et annengangsintervju – at de kan «lese mellom linjene» i intervjuet at rekruttereren har vært ute etter en yngre profil. Så er det jo flere måter for en arbeidsgiver å gjøre det kjent at de ønsker yngre søkere uten å være eksplisitt. Ved å beskrive arbeidsplassen som «et ungt og dynamisk miljø» i stillingsannonsen for eksempel, kan det kanskje virke avskrekkende for mange eldre arbeidstakere å søke. Så kan man selv reflektere over at dersom en arbeidsgiver kun er ute etter å ansette mennesker under 25, er det kanskje ikke der du vil trives allikevel?

Ved å beskrive arbeidsplassen som «et ungt og dynamisk miljø» i stillingsannonsen for eksempel, kan det kanskje virke avskrekkende for mange eldre arbeidstakere å søke. Så kan man selv reflektere over at dersom en arbeidsgiver kun er ute etter å ansette mennesker under 25, er det kanskje ikke der du vil trives allikevel?

Barbro Mosseng, Kommersiell leder og partner i Karrierehuset

Alder er avgjørende for din tilnærming til jobbsøkerprosessen

Det er absolutt noen forskjeller i tilnærmingen til jobbsøkerprosessen avhengig av alder. Under har jeg listet opp noen råd og grep du bør gjøre når du er en eldre jobbsøker.

Tenk nøye gjennom hva som er viktig for deg, og mindre viktig. F.eks. vurdere om du er villig til å gå noe ned i lønn dersom du har hatt høy lønn tidligere, hvor langt kan du strekke deg med tanke på reisevei, fleksibilitet med tanke på arbeidstid og arbeidssted, leder vs fagperson. Vær mer opptatt av innhold i ny jobb enn status og rolle.

Vis at du er oppdatert og har hengt med i svingene med tanke på relevante trender og kompetansebehov for din yrkesretning og bransje, f.eks teknologi og sosiale medier, og annen pålagt eller frivillig fagkunnskap for din yrkesretning eller bransje. Vis også at du er oppdatert på det som skjer i samfunnet.

Oppdater LinkedIn-profilen din og bygg nettverket videre. Utforsk selskaper og bransjer, og vær nysgjerrig på hva som skjer i bransjen du er interessert i.

Husk at nettverket er del av din kompetanse, og du som har mange år bak deg i arbeidslivet har trolig et langt tørre nettverk enn de yngre. Dette er et konkurransefortrinn, og det kommer også til bruk i ny jobb.

Vær stolt over all kunnskapen, ferdighetene og egenskapene du har, ta en god gjennomgang, sett ord på det du har fått til og oppnådd, og vær tydelig på hva du er motivert for nå. Fortell omgivelsene om hva du ser etter, hva du er opptatt av, og hva du kan. Kanskje du får tips om noen du kan kontakte for en uforpliktende prat.

Tips til eldre jobbsøkere

HARDT ARBEID Å FÅ NY JOBB ETTER 55

Senter for seniorpolitikk har nylig presentert en studie av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet om hvordan eldre opplever det å være arbeidssøker. Den viser at det ligger ekstra mange forberedelser og hardt arbeid bak et jobbskift i moden alder. Det tar dobbelt så lang tid å få ny jobb når du er over 55 år sammenlignet med yngre arbeidssøkere, ifølge SSB

Les mer

Du bør ikke selv ha fokus på alder – fokuser på kompetanse, resultater, styrker, entusiasme og hva du bringer til bordet – helt uavhengig av alder. Sørg for at du ikke trekker oppmerksomheten mot alder – og unnskylder, og forteller din historie med «til tross for min høye alder» har/er jeg osv… Alderen din kan være ditt konkurransefortrinn. Vær mindre opptatt av alder når du søker jobb og mer opptatt av hva du kan bidra med.

Sørg for at du etterlater et godt inntrykk på den arbeidsplassen du forlater. Gode referanser er gull verdt.

Oppdater og skreddersy CV og søknad for hver jobb du søker. Les stillingsannonser nøye og sørg for at du treffer i beskrivelsen av kompetansen de etterspør. Vær tydelig på motivasjonen din for å jobbe i akkurat dette selskapet, og sørg for at de som ansetter får inntrykk av at du har håndplukket akkurat denne bedriften som din neste arbeidsgiver. Ikke kopier forrige søknad.

Ikke trekk frem erfaring og utdannelse som er veldig lenge siden (ekstrajobben på Joker når du var helt ung, utdannelse som er 30 år gammel, osv.) Konsentrer deg om å fortelle den «nyere» historien din – hva har du gjort og fått til de siste 10 årene, eksempelvis.

La våre karrierecoacher hjelpe deg

I Karrierehuset har vi ekspertise på arbeidsmarkedet, spisskompetanse på kompetansekartlegging, rådgivning, jobbsøkerverktøy og intervjutrening. Våre karriereveiledere levererer profesjonell karriererådgivning og har hjulpet tusenvis av mennesker med å komme seg ut i nye jobber. Med bruk av atferds-analyseverktøyet Persolog® gjennom hele prosessen, sikrer vi deg en rask og dedikert leveranse som resulterer i en prosess preget av profesjonalitet, innsikt og kvalitet. Vårt solide nettverk av allianser og partnerskap i rekrutteringsbransjen og næringslivet sikrer en raskere vei ut i arbeidslivet. Trenger du hjelp med å kartlegge egen kompetanse, hjelp til CV og søknad eller intervjuet? Våre sertifiserte karriererådgivere kan hjelpe deg med en karriereendring. Les mer om våre tjenester og bestill en av våre karrierepakker.

Ikke bruk energi på å tenke at alder er et problem, det vil bare tappe deg for positiv energi og motivasjon. Tenk på yrker og bransjer hvor du selv tenker at det er en fordel med godt voksne ansatte. F.eks. i helsebransjen, i yrker som skal speile ulike målgrupper, innen økonomi, rådgivning. Finn de stedene hvor du selv har lyst til å bidra. Du vil kanskje uansett ikke trives på en arbeidsplass som kun ansetter folk under 25. I det øyeblikket du begynner å tenke på at du er utsatt for diskriminering, blir det krevende for deg. Du blir motløs. Vis heller arbeidsgiver at du er den riktige for denne jobben.

I jobbsøkerprosessen er det smart å bruke erfaringen og alderen din som en verdi som differensierer deg fra de yngre jobbsøkerne. Løft frem fortinn ved alder og erfaring. Men ikke fokuser på flere tiår med arbeidserfaring. Sett heller fokus på erfaringen du har som er relevant for stillingen du søker.

Husk at arbeidserfaringen din ofte teller mer enn utdanningen din. Ikke avfei attraktive stillingsutlysninger selv om du ikke har den akademiske graden som etterspørres i stillingsutlysningen.

Søk gjerne hjelp hos profesjonelle, som karriererådgivere eller andre fagfolk som kan støtte deg gjennom prosessen og holde motivasjonen oppe og sørge for at du har den riktige og mest effektive tilnærmingen til jobbsøkerprosessen. Mange av våre kunder som har en lang karriere bak seg, har gått seg litt «fast» i det sporet de har fulgt over lang tid. Det er lett å være trygghetssøkende og søke seg til lignende stillinger i en kjent bransje. Men veldig ofte er det slik at den kompetansen du har kan være attraktiv i langt flere bransjer og roller enn man umiddelbart tenker selv. Her kan det være lurt å få litt hjelp til å åpne mulighetsrommet og tenke kompetansevridning fra en som har erfaring og jobber med dette.

Sørg for at du viser at du har evne og vilje til å lære – dette er en av de viktigste ferdighetene i dagens arbeidsmarked. Dette med å vise til at du har entusiasme og vilje til å sette deg inn i nye ting og lære det som kreves for å lykkes i jobben.

Vi tilbyr gratis karrieresamtale

Vi tilbyr en gratis, effektiv karrieresamtale med en av våre sertifiserte karriererådgivere. Du får konkrete råd, og anbefalinger på hvilke tjenester som vil passe for deg og din situasjon.
Bestill gratis karrieresamtale

3 tips til deg som eldre jobbsøker

 1. Ikke fokuser på erfaring og utdannelse som er veldig lenge siden. Konsentrer deg om å fortelle den «nyere» historien din – hva har du gjort, skapt av resultater og fått til de siste 10 årene, eksempelvis. Vis at du er oppdatert og har hengt med i svingene med tanke på relevante trender og kompetansebehov for din yrkesretning og bransje, f.eks teknologi og sosiale medier, og annen pålagt eller frivillig fagkunnskap for din yrkesretning eller bransje.
 2. Bruk nettverket ditt! Vær bevisst på at veldig mange jobber ligger i det «skjulte arbeidsmarkedet» og ikke blir utlyst. Det er derfor viktig å bruke nettverket ditt aktivt for å avdekke muligheter. Husk at nettverket er del av din kompetanse, og du som har mange år bak deg i arbeidslivet har trolig et langt større nettverk enn de som er langt yngre. Dette er et konkurransefortrinn, og det kommer også til bruk i ny jobb.
 3. Ikke bruk energi på å tenke at alder er et problem, det vil bare tappe deg for positiv energi og motivasjon. Vær mindre opptatt av alder når du søker jobb og mer opptatt av hva du kan bidra med. Tenk på yrker og bransjer hvor du selv tenker at det er en fordel med godt voksne ansatte. Fokuser på hva som skiller deg positivt ut fra de yngre søkerne: masse erfaring, livskunnskap og læring gjennom et langt yrkesliv. Du er kanskje også på et sted i livet når du virkelig har tid og mulighet til å utvise fleksibilitet og fokusere på karriere?

Skrevet av Barbro Mosseng, Kommersiell leder og Partner i Karrierehuset

Barbro Mosseng

Barbro Mosseng
Kommersiell leder og partner

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.

  Jeg kontakter dere som

  PrivatpersonBedrift

  Gratis karrieresamtale
  Vi tilbyr en gratis og effektiv karrieresamtale med en av våre karrierecoacher

  Kontakter du oss på vegne av din bedrift og ønsker informasjon om våre omstillingstjenester, outplacement og kurs? Ta kontakt på post@karrierehuset.no

  Gratis karrieresamtale
  Vi tilbyr en gratis og effektiv karrieresamtale med en av våre karrierecoacher
  Kontakter du oss på vegne av din bedrift og ønsker informasjon om våre omstillingstjenester, outplacement og kurs? Ta kontakt på post@karrierehuset.no