Tjenester for deg som bedriftskunde

I Karrierehuset har vi hjulpet tusenvis av mennesker med å komme seg ut i nye jobber. Vår ekspertise på arbeidsmarkedet, spisskompetanse på kompetansekartlegging, rådgivning, jobbsøkerverktøy og intervjutrening med bruk av atferds-analyseverktøyet Persolog® gjennom hele prosessen, sikrer en rask og dedikert leveranse som resulterer i en prosess preget av profesjonalitet, innsikt og kvalitet. Vårt solide nettverk av allianser og partnerskap i rekrutteringsbransjen og næringslivet sikrer en raskere vei ut i arbeidslivet.

Her kan du lese mer om våre tjenester

Karriereveiledning ved nedbemanning

Nedbemanninger er dessverre noen ganger nødvendig. Det er kompliserte og vonde prosesser med potensielt store konsekvenser for virksomheten og den enkelte medarbeider. Både medarbeidere som blir overtallige og de som skal bli i bedriften må omstille seg. Med god planlegging kan allikevel prosessen ende godt. Karrierehuset støtter de overtallige til å finne nye og riktige jobber med vårt outplacement-program. Les mer om hvordan vi kan bistå din bedrift

Outplacement-støtte til overtallige

Karrierehuset er en samarbeidspartner for bedrifter og mennesker i omstilling. Vi tilbyr outplacement og karriereendringsløp, samt kompetansefremmende rådgivning innenfor ledelse, adferd, kommunikasjon og teamutvikling. Vårt mål gjennom prosessen er å få de overtallige inn i et nytt arbeidsforhold, samtidig som vi jobber med egen utvikling og kompetanseheving. Les mer om vårt outplacementprogram

Rekruttering

Få om noen prosesser er viktigere for en bedrift en rekruttering av nye ansatte. I motsetning til hva mange hevder, så er dette hverken enkelt eller raskt løst i de fleste tilfeller. Det krever en god analyse av behovet til din bedrift, en annonsering som treffer rett i markedet og ikke minst intervju, referanser og utvelgelse som sikrer den rette kandidaten. Når dette er avsluttet så starter den minst like viktige oppstartfasen (onboardingen). Karrierehuset bistår bedrifter i denne viktige prosessen, og har rådgivere med spisskompetanse innen de fleste bransjer. Les mer om hvordan vi kan bistå ditt firma med rekrutteringsbehovet

Resiliens


Karrierehuset samarbeider med Persolog Norge AS om Tysklands mest suksessfulle verktøy, persolog®Resiliens. Med hjelp av dette verktøyet vil vi kunne bistå bedrifter med å tilrettelegge for at ansatte blir resiliente og mer robuste. Karrierehusets karriererådgivere er sertifiserte i metoden og benytter den aktivt i rådgivningsprosesser og i medarbeider-, team- og lederutvikling. tryggere i intervjusituasjonen og sikre at du presenterer ditt kandidatur på best mulig måte. Les mer om hvordan vi kan bistå din bedrift med økt resiliens hos de ansatte.

Kurs


Våre kurs gjennomføres av erfarne rådgivere, og tar form som workshop eller individuell coaching. Formålet med kursene er å gi effektive verktøy for å håndtere ulike situasjoner i arbeidslivet, og fokuset ligger på å gi deltakeren praktiske råd og veiledning. Kursene kan gjennomføres digitalt eller fysisk. Pris avhenger av antall deltakere. Les mer om våre kurs her

Persolog® profilanalyse


Persolog® profilanalyse gir en verdifull innsikt i hvordan vi responderer på ulike stimuli og en bevisstgjøring av naturlige egenskaper og underliggende motivasjonsfaktorer. Persolog® personprofil bygger på hvordan kandidaten oppfatter seg i en gitt sammenheng. Alle Persolog® – produktene er forskningsbasert og utviklet i skjæringspunktet mellom praksis og teori. Les mer om om vårt atferdsverktøy.

Ta kontakt med oss for tilbud og mer informasjon

Barbro Mosseng
Barbro MossengPartner & Kommersiell leder

Vi får folk raskt ut i ny jobb

I Karrierehuset har vi ekspertise på arbeidsmarkedet, spisskompetanse på kompetansekartlegging, rådgivning, jobbsøkerverktøy og intervjutrening. Våre karriereveiledere levererer profesjonell karriererådgivning og har hjulpet tusenvis av mennesker med å komme seg ut i nye jobber. Med bruk av atferds-analyseverktøyet Persolog® gjennom hele prosessen, sikrer vi deg en rask og dedikert leveranse som resulterer i en prosess preget av profesjonalitet, innsikt og kvalitet. Vårt solide nettverk av allianser og partnerskap i rekrutteringsbransjen og næringslivet sikrer en raskere vei ut i arbeidslivet.

Ta kontakt med oss

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.

    Jeg kontakter dere som

    PrivatpersonBedrift