Jobbgaranti

Er du permittert eller har mistet jobben? Kanskje ser du etter nye muligheter på arbeidsmarkedet? Da kan vi hjelpe deg. Jobbgaranti er en karrierepakke som ruster deg til å lande en ny jobb innen 6 måneder. Dersom vi ikke innfrir garantien om ny jobb innen 6 måneder, betaler du kun kr 5.800,- av totalbeløpet.

Jobbgaranti- pakken innledes med en kartleggings-samtale med en av våre rådgivere for å sikre at forventninger og vilkår er samstemte for vi starter.

Jobbgaranti er for deg som vil sikre en raskere vei ut i et nytt arbeidsforhold. Vi vil være din profesjonelle sparringspartner og rådgiver i forkant av og underveis i prosessen mot ny jobb.

Du vil møte en sertifisert og erfaren karriererådgiver som vil følge deg i to måneder gjennom jobbsøkerprosessen. Din rådgiver hjelper deg med alt fra utforming av en selgende og spisset CV, en LinkedIn-profil som gjør at riktig arbeidsgiver finner deg, skreddersyr selgende søknadsbrev og hjelper deg med intervjutrening og skreddersydd «elevator pitch»; hvordan presentere din profesjonelle merkevare slik at du og din kompetanse fremstår som attraktiv for potensiell arbeidsgiver.

Vi vurderer din kompetanse opp mot arbeidsmarkedets krav og forventninger, og gir deg konkrete råd for hvilke bransjer som etterspør nettopp din kompetanse og profil. Vi åpner mulighetsrommet ditt og ser mot nye bransjer og roller, og tipser deg om aktuelle rekrutterere i vårt nettverk.

Vilkår for jobbgaranti

 • Du gjennomfører en kartleggings-samtale med en av våre rådgivere for å sikre at forventninger og vilkår er samstemte før vi starter
 • Er du permittert eller sagt opp må du kunne dokumentere at dette har skjedd i løpet av de siste 6 månedene
 • Din rådgiver følger deg i to måneder fra deres første møte, og er din partner gjennom jobbsøkerprosessen. Etter disse to månedene vil din rådgiver bistå deg i forbindelse med intervjuer og forhandlinger med ny arbeidsgiver i en periode på seks måneder, fra første møte.
 • Du betaler kr 5.800,- av totalbeløpet ved aksept av kjøp av karrierepakken. Restbeløpet på kr 23.200 faktureres når jobbtilbudet er mottatt, med 14 dagers forfall.
 • Ny jobb = betalt arbeid; herunder også engasjement, vikariat, midlertidig ansettelse og deltidsstillinger.
 • Vi avtaler før prosessen et lønnsnivå du kan akseptere.
 • Vi avtaler før prosessen et geografisk område du ønsker å jobbe i.
 • Du plikter å gi opplysninger til din rådgiver om samtlige prosesser du er/har vært i etter første møte, samt plikter å legge frem all dokumentasjon knyttet til resultater av disse prosessene i en periode på 6 måneder etter første møtet.
 • Karrierehuset forbeholder seg retten til å avslå fra å inngå samarbeid dersom vi ser at forventningene ikke er samstemte.
 • Vår jobbgaranti er oppfylt når du mottar et jobbtilbud innen 6 måneder etter første møte som oppfyller lønnsnivået som er avtalt og er innenfor det geografiske området som er avtalt.

Pakken inneholder

 • Sertifisert karriererådgiver som sparringspartner gjennom perioden med oppfølging via fysiske/digitale møter
 • Profilanalyse gjennom det anerkjente analyseverktøyet Persolog
 • Spisset og profesjonell CV
 • Hjelp til å finne aktuelle stillinger, åpne mulighetsrommet mot nye bransjer
 • Tilgang til digitalt jobbsøkerverktøy i 6 måneder
 • Selgende LinkedIn profil
 • Skreddersydde søknadsbrev
 • Tips til rekrutterere og potensielle arbeidsgivere
 • Kompetansekartlegging
 • Klar og tydelig «elevator pitch»
 • Kvalitetssikring av referanser
 • Intervjutrening, presentasjonsteknikk og case trening
 • Bistand i forhandlinger med ny arbeidsgiver

PRIS: 29.000,-

Bestill kartleggingssamtalen

Tjenester og produkter som gjerne er inkludert i rådgivningsprosessen:

Persolog® profilanalyse gir en verdifull innsikt i hvordan vi responderer på ulike stimuli og en bevisstgjøring av naturlige egenskaper og underliggende motivasjonsfaktorer. Heller enn å definere, gir Persolog® hjelp til refleksjon og er et verktøy for utvikling og endring. Persolog® Personprofil bygger på hvordan kandidaten oppfatter seg i en gitt sammenheng. Alle Persolog®-produktene er forskningsbasert og utviklet i skjæringspunktet mellom praksis og teori.
Våre rådgivere har betydelig erfaring med bevisstgjøring av realkompetanse; kompetansekartlegging, kompetanseutvikling og kompetansevridning. Hva kan du, og hvordan bruker du din kompetanse til å komme deg videre? Hvilken kompetanse har du egentlig, og hvordan kan du best beskrive den, og ikke minst markedsføre den til potensielle arbeidsgivere? Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring.
Våre karriererådgivere skreddersyr din CV med spissede nøkkelkvalifikasjoner slik at ditt salgsdokument er konkurransedyktig i din bransje. Visste du at en rekrutterer i dag i snitt bruker 10 sekunder på å evaluere om CVen din er aktuell for en konkret stilling? Våre karriererådgivere vet hva som kreves for at nettopp din CV går gjennom nåløyet så fremt kvalifikasjonene ellers stemmer med kandidatprofilen til aktuell stilling. Vi hjelper deg med å forfatte det viktige søknadsbrevet slik at innholdet spisses optimalt i forhold til aktuell stillingsutlysning. LinkedIn er i dag den største CV-basen online og benyttes daglig til å knytte kontakter mellom mennesker verden over. En velutformet LinkedIn-profil blir viktigere og viktigere når du søker jobb, og ikke minst for å bli funnet av rekruttere som er på jakt etter din kompetanse.

Vi forbereder deg til et vellykket intervju. Vi vektlegger muntlig formidling av egen kompetanse som en direkte del av egen merkevarebygging. Vi hjelper deg med å bli tryggere i intervjusituasjonen og sikrer at du presenterer ditt kandidatur på best mulig måte. Vi jobber med å utdype den skreddersydde CV-en og søknaden i muntlig form og innholdet bearbeides til en solid, men ærlig og oppriktig muntlig markedsføring av egen kompetanse.

Det er kanskje så mye som 7 av 10 stillinger som ligger i det vi kaller «det skjulte arbeidsmarkedet». Vi hjelper deg med å legge en effektiv strategi for oppsøkende jobbsøk ved riktig bruk a nettverk, sosiale medier, jobbsøkerdokumenter og en god og riktig tilnærming til potensielle arbeidsgivere.
Vi samarbeider med profesjonelle fotografer som vil bistå med å gi deg et profesjonelt uttrykk på din LinkedIn-profil og på din CV.

Samle alle jobbsøkerdokumenter og -aktiviteter på samme plattform! Karrierehuset tilbyr en nettbasert jobbsøkerportal som organiserer, profesjonaliserer og effektiviserer din jobbsøkerprosess. Portalen er tilgjengelig på norsk og engelsk. Portalen tilbyr blant annet:

 • Job tracker: arkiver, kategoriser og administrer aktuelle stillingsannonser
 • CV-bygger med profesjonelle maler
 • Nettverksbygging med funksjonalitet knyttet til lagring og administrering av kontakter og bedrifter, samt predefinerte e-postmaler til bruk i utsendinger i eget nettverk
 • Automatisk søk etter nyttige fag- og nettverkseventer basert på geografi og egnedefinerte interesser
 • Læringssenter med tips og videoer til bruk i jobbsøkerprosessen
 • Stillingsdatabase: stillingssøk fra portalen via verdens største stillingsportal; Indeed
 • Supportsenter

Relevante linker

Jeg trenger karriererådgivning
Jeg har fått karriererådgivning som en del av en sluttpakke
Jeg trenger kurs
Jeg er usikker på hva jeg trenger
Jeg trenger studieveiledning

Rådgivere med ekspertise på jobbgaranti

Lene Ørbeck
Karriererådgiver - Oslo & online rådgivning
Lene har 5 års erfaring som karriererådgiver og coach. Et av hennes suksesskriterier er hennes evne til å se mennesker. Hun motiveres av å hjelpe og bistå andre i å lykkes og nå sine mål, noe hun opplever som meget meningsfylt. Lene kan vise til svært gode resultater med å bistå kandidater med ny jobb eller karriereskifte. Hun har kjernekompetanse innen blant annet IT, teknologi og retail samt bred og variert bakgrunn fra markedsføring og kommunikasjon. Videre har hun erfaring som gründer, har jobbet med forretningsutvikling innen fornybar energi og har god kjennskap til olje og gass. Lene er en populær foredragsholder blant flere av våre kunder. Hennes praktiske tilnærming rundt hvordan lande «drømmejobben» oppleves som nyttig av mange. Utdanningen er i hovedvekt fra markedsføring og kommunikasjon. Hun er sertifisert Persolog-sertifisert, Professional Mental Trainer – NLP og videreutdannet innen Strategisk HRM på BI.

Bransjeerfaring :
+
IT og teknologi, retail, forlag, salg og service til offentlig og kommunal sektor.


LinkedIn
Hanne Schjerven Fors Paulsrud
Karriererådgiver - Oslo & online rådgivning
Hanne har over 30 års erfaring fra privat og offentlig næringsliv. Hun har bl.a. hatt ansvar for markedsføring, kommunikasjon og prosjekter i et internasjonalt logistikkselskap, et av norges største fagbokforlag og et kommunalt kulturhus. I de siste 12 årene har hun arbeidet som selvstendig næringsdrivende coach, rådgiver og kursholder, med svært gode tilbakemeldinger. Hanne har 5 års høyskoleutdanning innen markedsføring og kommunikasjon, og er sertifisert coach fra Den Norske Coachforening og The Society of NLP. Hun er sertifisert i Persolog, er sertifisert veileder i sorgbearbeiding og har en internasjonal sertifisering i Havening; en medisinsk forskningsbasert metode for å overkomme stressrelaterte temaer. Hanne jobber målrettet, med et løsningsorientert fokus. Hun møter deg med interesse, varme og respekt, og brenner litt ekstra for deg som ønsker å styrke selvfølelsen på veien mot nye jobbmuligheter.

Bransjeerfaring :
+
Markedsføring og kommunikasjon, coaching/rådgivning, ledelse, gründerskap, forlag, kultur, helse og omsorg, Salg og service, utdanning, logistikk, IT, ingeniørfag - privat næringsliv/offentlig og kommunal virksomhet


LinkedIn
Bodil Holm
Karriererådgiver - Trondheim & online rådgivning
Bodil har en bachelor i sykepleie, videreutdanninger innenfor økonomi, ledelse og veiledning og en Master i Rådgivningsvitenskap fra NTNU. Hun har bred erfaring innenfor de offentlige helsetjenestene som sykepleier, fagveileder, ledelse og innen prosjektarbeid. Bodil har også en god erfaring og kompetanse om utdanningssystemene i Norge og har jobbet som Universitetslektor for helsefag. Hun jobber også som bedriftssykepleier og har nettverk innenfor en rekke bransjer. Bodil har tilegnet seg kunnskap om ulike samtale-teknikker og har en holistisk tilnærming til klienten der alle blir fulgt opp gjennom en individuell og person-sentrert prosess. Bodil brenner for at den enkelte skal få økt selvtillit og trygghet i forhold til karrierevalg som tas og søkeprosesser som gjennomføres. Bodil er sertifisert i analyseverktøyet Persolog og har erfaring innenfor en rekke veiledningsmetoder både som individuelle og som gruppeprosesser.

Bransjeerfaring :
+
Helse, økonomi, administrasjon, ledelse, markedsføring, bygg- og anlegg.


LinkedIn
Heidi Hansen
Karriererådgiver - Ålesund & online rådgivning
Heidi er utdannet med Bachelor i Sosialt arbeid og har videreutdanning innen Master i Karriereveiledning, fra Høgskolen i Innlandet. Hun har gjennom sin yrkeskarriere lang og bred erfaring med rådgiving knyttet til mestring av overganger og endringsprosesser, individbasert og gruppebasert. Heidis faglige tyngde ligger innenfor kommunikasjon, bevisstgjøring rundt egen situasjon og har fokus på verktøy som kan bidra til å styrke individets/gruppens egenkraft til en aktiv handlende innstilling til egen framtid. Videre har hun bred kompetanse innen utdanningssektoren med bakgrunn i sin stilling som karriereveileder i ett av landets største universitet. Gjennom sin erfaring som karriereveileder har hun tilegnet seg solid kunnskap innenfor studiemestring, overganger og valg av utdanning. Heidi er sertifisert i analyseverktøyet Persolog samt kompetanse i ulike veiledningsmetoder for eksempel LØFT og Marte Meo veiledning.

Bransjeerfaring :
+
Forskning og utdanning, Helse, sosial og omsorg, salg og service, maritim næring, biologiske fag/biomarin, kultur og underholdning, offentlig administrasjon, sikkerhet og beredskap, håndverker, kreativt yrke


LinkedIn
Se alle våre rådgivere

Kunder som har kjøpt karrierepakke jobbgaranti

Jeg opplevde plutselig å stå uten jobb i et vanskelig marked og oppsøkte Karrierehuset for å få hjelp. Rådgiver Lene Ørbeck har hjulpet meg med å få på plass søknad og CV og vi har brukt mye tid sammen på intervjutrening

Jeg har hatt stor glede av hele prosessen i alt fra kompetanse kartleggingen frem til ny jobb kom på plass og kontrakten ble signert. Hjelpen jeg har fått av Karrierehuset og rådgiver Lene har vært uvurderlig.

I dag har jeg fått drømmejobben og jeg hadde aldri klart det uten nødvendig hjelp
Tusen takk for god hjelp og støtte i en krevende tid

Petter Ask Haakonsrud

Slik går du frem

1

Velg den tjenesten som passer for deg og din situasjon

2

Velg din rådgiver og bestill møtetidspunktet som passer deg i kalenderen til rådgiveren

3

Du får bekreftelse på at timen er booket og du kan betale med vipps eller annen foretrukket betalingsløsning

4

Du gjennomfører møtet med din rådgiver på video eller personlig oppmøte

Kom i gang

Se våre tjenester

Tips og råd fra våre rådgivere

Her deler våre folk kunnskap og historier om det vi jobber med og brenner for.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.

Jeg kontakter dere som

PrivatpersonBedrift

Go to Top