Utgangspunktet er ikke hva HR tilbyr

“HR er en forretningsfunksjon, ikke en støttefunksjon” sier Hans Jacob Christensen, HR Manager i RN Nordic Oil i dette intervjuet

Hva vil du si er kritiske egenskaper for å lykkes som morgendagens HR-leder?

Min kjepphest; det er viktig å holde blikket på «Purpose», «People» og «Planet», men holde like fast på «Profit». Friedman-doktrinen er fornyet, ikke forkastet. Den viktigste egenskapen er å bygge organisasjonens evne til å gjennomføre strategien, innfri kundenes forventninger og skape verdier. HR er en forretningsfunksjon, ikke en støttefunksjon. Vi må beherske det transaksjonelle, prosessuelle, data anlytics, teknologi etc. Men, uten forretningssans og -tankegang er ikke HR relevante for virksomheten. Utgangspunktet er ikke hva HR kan tilby, men hva som er de kommersielle utfordringene, deretter hvordan de løses. Dernest tror jeg vi skal slutte å tenke «best practice», men heller «next practice».

Utgangspunktet er ikke hva HR kan tilby, men hva som er de kommersielle utfordringene, deretter hvordan de løses. Dernest tror jeg vi skal slutte å tenke «best practice», men heller «next practice».

Karriererådgivning får folk raskt ut i ny jobb

Karrierehuset bistår de overtallige

Karrierehuset bistår bedrifter med å håndtere omstilling og nedbemanning. Outplacement eller karriereendringsløp er den viktige støtten Karrierehuset gir til de berørte av en nedbemanning. Outplacement følger gjerne som en del av sluttavtalen og har som formål å hjelpe den berørte videre på arbeidsmarkedet. Outplacement er et tilbud til en medarbeider eller en leder som er berørt av nedbemanning. Målet er at personen skal få støtte og hjelp til å sikre en rask vei ut i et nytt arbeidsforhold. Kandidaten får en personlig karriererådgiver som følger vedkommende gjennom 3, 6 eller 12 måneder, og ruster kandidaten til å møte jobbsøkerprosessen med en bevissthet rundt egen kompetanse, selvtillit, motivasjon og med de riktige jobbsøkerverktøyene.

Les mer og ta kontakt

Hvordan har deres bedrift ivaretatt medarbeidere gjennom de store endringene som har vært ifm. pandemien?

Vi er en organisasjon med et antall ansatte som gjorde logistikken håndterbar. Utstyr ble fraktet hjem til den enkelte og alle har hatt det utstyr de trenger. Det har vært mye kontakt en til en, i grupper og i plenum. Lederen av den tekniske gruppen har hatt forbilledlig tett oppfølging. Selv om alle hos oss har lang erfaring og gode nettverk har det vært utfordrende.

Hvordan har dere lykkes med å tiltrekke nye talenter?

I 2014 kunne vi som start-up ikke tilby samme betingelser og muligheter for videreutvikling som i de store oljeselskapene. Vi utformet et medarbeiderløfte med klare forventninger mellom selskap og ansatte. Gjensidighet. At man sammen aktivt skulle bygge et selskap og bryte ny mark gjennom innovasjon. Å ville bli sett, dele kunnskap, ha innflytelse i utformingen av selskapet, jobbe på tvers av egne ansvarsområder og komfortsoner. Og lære av hverandre. Ikke alle ønsker å jobbe i en organisasjon hvor veien blir til mens man går. Sammen med å gi kandidater muligheten til å sette sitt avtrykk på et start-up, ble dette noe av oppskriften til hvorfor knapt noen har sluttet.

RN Nordic Oil AS is an Oslo-based indirectly owned 100% subsidiary of the Rosneft Oil Company, the leading oil company in Russia (www.rosneft.com).By production and reserves Rosneft is one of the largest publicly listed oil companies in the world. RN Nordic Oil AS is one of a number of international Rosneft subsidiaries established in recent years, pursuing progressive internationalisation and transformation into a global leading energy company.

Hans Jacob Christensen

HR Manager, RN Nordic Oil

Hvordan sikrer HR at selskapet har medarbeidere med riktig kompetanse?

Det har aldri vært viktigere å se egen virksomhet fra utsiden, fra sluttbrukerens perspektiv. HR må være med ut og møte de eksterne kundene. Hvilke utfordringer står de overfor og hvordan kan vi skape verdi for dem. Hvordan vil nye forretningsmodeller påvirke virksomheten? Det er viktig at HR søker informasjon for bedre å forstå hvordan fremtiden kan se ut. Hvilke drivere gjelder om 1-3-5 år? Den innsikten får man ikke i HR-litteratur, men i bransjemagasiner, rapporter og annen informasjon. Denne kunnskapen er avgjørende for at HR skal evne å definere hvilken kompetanse man trenger i fremtiden, og når man trenger den. Den 5. industrielle revolusjon som noen mener kommer, vil handle om samspillet mellom mennesker og teknologi. Antall baby boomers på vei ut er høyere enn millennials på vei inn. Kompetanse og AI må hjelpe oss å tette gapet.

Det har aldri vært viktigere å se egen virksomhet fra utsiden, fra sluttbrukerens perspektiv. HR må være med ut og møte de eksterne kundene. Hvilke utfordringer står de overfor og hvordan kan vi skape verdi for dem.

Barbro Mosseng
Barbro MossengPartner & Kommersiell leder

Vi får overtallige raskt ut i ny jobb

  • Karriererådgivning hjelper den berørte til å orientere seg på nytt i arbeidsmarkedet.
  • Gjennom kompetansekartlegging og coaching sikres de en rask vei tilbake inn i nytt arbeidsforhold.
  • Våre karriererådgivere sørger for nødvendig coaching og kompetansekartlegging.
  • Underveis i prosessen benyttes atferds-analyse verktøy som gjør oss i stand til å gi vedkommende konkrete og verdifulle råd om videre karriere.
Ta kontakt med oss

Fyll ut skjemaet under så tar vi kontakt med deg

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.

    Navn
    Del dette innlegget