Våre tips til en god nedbemanning

Nedbemanninger er dessverre noen ganger nødvendig. Det er kompliserte og vonde prosesser med potensielt store konsekvenser for virksomheten og den enkelte medarbeider. Både medarbeidere som blir overtallige, og de som skal bli i bedriften må omstille seg. Her deler vi våre tips til en god nedbemanning.

Planlegging

Planlegging er nøkkelen til en god gjennomføring. Start tidlig, og trekk inn de ressurser som kan være behjelpelige i gjennomføringen på et tidlig tidspunkt.

Kommunikasjon

Ved en tydelig og en godt planlagt kommunikasjon unngås konflikter og usikkerhet blant de ansatte. Ledere som evner å skape forståelse for de grepene som tas unngår misnøye, usikkerhet og dalende motivasjon.

Sørg for juridisk bistand

Benytt arbeidsmiljøloven som et rammeverk. Det er en trygghet i det å rådføre seg med jurister i planleggingsfasen for å unngå rettslige prosesser og at man opptrer på en måte som ikke er i tråd med arbeidstakers rettigheter. Lovverket er komplisert, og vår erfaring er at mange ledere føler usikkerhet knyttet til de juridiske rammene.

Vi får overtallige raskt ut i ny jobb

 • Våre karriererådgivere sørger for nødvendig coaching og kompetansekartlegging.
 • Karriererådgivning hjelper den berørte til å orientere seg på nytt i arbeidsmarkedet.
 • Gjennom kompetansekartlegging og coaching sikres de en rask vei tilbake inn i nytt arbeidsforhold.
 • Underveis i prosessen benyttes atferds-analyse verktøy som gjør oss i stand til å gi vedkommende konkrete og verdifulle råd om videre karriere.

Tilby støtte til de som må forlate

Tilby de berørte støtte til å finne seg nye jobber, og rådgivning knyttet til den situasjonen de er i. Ulike ansatte tar en slik beskjed på ulike måter og for mange er det er prosess i seg selv å omstille seg til en ny livssituasjon med tanke på arbeid, bosted og inntekt. Karrierehuset tilbyr et outplacementprogram der den berørte får tildelt en personlig karriererådgiver som følger vedkommende gjennom 3, 6 eller 12 måneder, og ruster vedkommende til å møte jobbsøkerprosessen med en bevissthet rundt egen kompetanse, selvtillit, motivasjon og med hjelp av de riktige jobbsøkerverktøyene.

Fordelene ved å inkludere karriererådgivning som en del av sluttavtalen

 • En god nedbemanningsprosess er både avgjørende for bedriftens omdømme og for det å tiltrekke seg nye talenter og styrke engasjementet hos de gjenværende ansatte.

 • Bedrifter som tilbyr de berørte arbeidstakerne ekstern støtte og bistand i en omstillingsprosess har en verdiskapende effekt både for bedriften selv, de gjenværende arbeidstakerne og de berørte sine holdninger til bedriften.

 • Velger du å engasjere en samarbeidspartner vil du som leder kunne fokusere på en riktig og rettferdig gjennomføring, samtidig som bedriften opprettholder lønnsomhet og produktivitet. På denne måten blir bedriftens identitet og omdømme ivaretatt i takt med endringer i markedet.

“8 av 10 av våre kandidater kommer ut i ny jobb i løpet av 6 måneder”

Sørg for å ivareta de som blir igjen

En nedbemanning er gjennomgripende for hele organisasjonen, også de som blir igjen. Ofte må man organisere de gjenværende på nytt, og kompetansevridning kan være både ønskelig og nødvendig. Tydelig og åpen kommunikasjon rundt situasjonen og planen videre er avgjørende for å redusere usikkerhet.

Ivareta bedriftens omdømme

Vær bevisst på bedriftens merkevare og hvordan bedriften skal fremstå gjennom og etter en omstillingsprosess. Husk verdiene bedriften skal representere; gjør de seg gjeldende også i nedgangstider?

Skrevet av Partner og Kommersiell leder i Karrierehuset, Barbro Mosseng

Barbro Mosseng
Barbro MossengPartner & Kommersiell leder

Vi får overtallige raskt ut i ny jobb

 • Karriererådgivning hjelper den berørte til å orientere seg på nytt i arbeidsmarkedet.
 • Gjennom kompetansekartlegging og coaching sikres de en rask vei tilbake inn i nytt arbeidsforhold.
 • Våre karriererådgivere sørger for nødvendig coaching og kompetansekartlegging.
 • Underveis i prosessen benyttes atferds-analyse verktøy som gjør oss i stand til å gi vedkommende konkrete og verdifulle råd om videre karriere.
Ta kontakt med oss

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.

  Jeg kontakter dere som

  PrivatpersonBedrift

  Del dette innlegget