Våre tips til karriere- og/eller bransjeskiftet

Det å skifte jobb er krevende for mange, og det å skifte både rolle og bransje og ta en helt ny retning, er enda mer krevende. Ofte kan det å skifte retning i karrieren føles som at man starter helt på nytt, men det er sjelden tilfelle. Kompetansen man har med seg fra en jobb, og en bransje, er mest sannsynlig verdifull og overførbar til den nye jobben. Her får du noen tips til hva du bør tenke på når du vurderer et karriere og -eller et bransjeskifte

Vi tilbyr en gratis, effektiv karrieresamtale med en av våre sertifiserte karriererådgivere.
Du får konkrete råd, og anbefalinger på hvilke tjenester som vil passe for deg og din situasjon.

Bestill gratis karrieresamtale

Motivasjonen for et skifte varierer fra person til person

Det er lett å tenke at årsaken til et skifte henger sammen med egen økonomi, men det er ikke alltid tilfelle. I Karrierehuset erfarer vi sjelden av våre kunder oppgir lønn som  hoveddriveren bak det å finne ny jobb eller å bli værende i den nåværende. Det er gjerne dette med mening, verdier og mestring som veier tyngst. Når det er sagt, vil jo selvsagt den økonomiske situasjonen være av stor betydning for et eventuelt bytte, og ser man at man vil gå drastisk ned i lønn ved et bytte, vil det nok være et hinder for mange.

Ikke avfei attraktive stillingsutlysninger

Husk at arbeidserfaringen din ofte teller mer enn utdanningen din. Ikke avfei attraktive stillingsutlysninger selv om du ikke har den akademiske graden som etterspørres i stillingsutlysningen.

Gjør grundig research på den bransjen du ønsker å jobbe i.

Gjør grundig research på den bransjen du ønsker å jobbe i. Les deg opp på faglitteratur og følg aktuelle bedrifter, bransjer og nettverk på for eksempel LinkedIn for å holde deg oppdatert. Snakk med mennesker i bransjen du søker deg til, og sørg for at du har et realistisk bilde av yrket og bransjen.

Lag en plan for hvordan å nå dine yrkesmål

Lag deg en god plan som omfatter hvordan du skal oppnå yrkesmålene dine. Reflekter over hvordan et karriereskifte vil påvirke økonomi, familiesituasjon, studier og andre viktige faktorer som spiller inn.

Få frem hvordan du vil lykkes med nye roller og oppgaver

CVen din viser gjerne hva du har gjort og hvordan du har lykkes i de rollene du har hatt. Den viser i mindre grad hvordan du vil lykkes med nye roller og oppgaver. Finn en måte å kommunisere dette på – både i jobbsøkerdokumenter og i intervjuet.

Velg mellom våre karrierepakker

Her har vi satt sammen tre ulike karrierepakker som våre kunder oppnår svært gode resultater med. Bestiller du en karrierepakke følger en dedikert karriererådgiver deg gjennom prosessen og skreddersyr rådgivningstimene slik at de tilpasses dine individuelle behov. Sammen legger dere en effektiv strategi for å nå dine karrieremål.

Basic
7.600,-

Vurderer du en karriereendring? På bakgrunn av din kompetanse, interesser, ferdigheter og profilanalysen Persolog® gir vi konkrete råd om din nåværende og fremtidige karriere. Fokuset i Basic er å gjøre deg bevisst din kompetanse, dine unike styrker og derigjennom åpne mulighetsrommet ditt. Dette for å fremme aktive og veloverveide valg for din karriere.

Bestill Basic

Plus
16.000,-

Denne tjenesten er for deg som ønsker å sikre en rask vei ut i nytt arbeidsforhold. Kanskje du har søkt jobb en stund uten hell, eller trenger en sparringspartner for å ta aktive og veloverveide valg for din karriere? Vi bistår deg med jobbsøkerstrategien for å raskt nå dine karrieremål.

Bestill Plus

Premium
24.000,-

Tjenesten for deg som ønsker støtte gjennom hele jobbsøkerprosessen. Våre rådgivere skreddersyr en prosess som inneholder de viktigste elementene i jobbsøkerprosessen – fra kompetansekartlegging, profesjonalisering av jobbsøkerdokumenter, til intervjutrening og forhandling med ny arbeidsgiver.

Bestill Premium

Våre råd til deg som vurderer et karriere og- eller bransjeskifte

Folk er forskjellige, og noen trenger mer tid enn andre på å bli trygg i ny rolle, mens andre mer tilbøyelig til å kaste seg ut i nye ting og finner seg raskt til rette. Det å gå fra noe kjent og trygt til noe ukjent oppleves som skummelt for mange. Utfordringen er jo å vite om gresset faktisk er grønnere på den andre siden. Her får du våre generelle råd til deg som vurderer et karriereskifte og ser mot helt nye bransjer og roller:

 • Vær bevisst på at de fleste jobbene ligger i det skjulte arbeidsmarkedet. Det er derfor viktig å bruke nettverket ditt aktivt for å avdekke muligheter. Tenk over hvem i nettverket ditt som kan hjelpe deg inn i en bransje eller en bedrift som kan være aktuell for deg? Bruk LinkedIn til å finne kontakter i selskapene/bransjene du ser på som attraktive og hør om du kan få en kort samtale med noen av dine «varme» kontakter. Hensikten er å lære mer om bransjen, eventuelt selskapet, og se om det er noen som kan hjelpe deg inn.
 • For de aller fleste er det enklere å bli god i noe man liker og noe som gir mening. Still deg spørsmålet; hvilke oppgaver er det jeg brenner for, og hvorfor? Lander du på konklusjonen om at jobben din gir liten mening, er det trolig på tide å se seg om etter andre muligheter. Vær positivt kritisk og utforskende i forhold til spørsmål som; hvordan ønsker jeg å ha det på jobb? Hva trives jeg med og hva gir mening? Er det oppgaver jeg ønsker mer av hvor jeg får brukt mine sterke sider? Hva med autonomi, og hvor avgjørende er det for trivselen min?
 • Vurder om midlertidige ansettelser/prosjektstillinger/vikariater kan være en inngang til en ny bransje.
 • Ikke si opp din nåværende jobb før du har landet en ny jobb. Du er mer attraktiv som arbeidssøker når du er i jobb.
 • Sørg for at du kommuniserer til potensiell arbeidsgiver at du søker deg til den nye jobben/bransjen og ikke fra den nåværende. Sørg for at du viser motivasjonen din og fokuserer på hva du kan bringe av kompetanse, ferdigheter og erfaring inn i den nye rollen. Ikke glem de myke ferdighetene. Evne til omstilling, fleksibilitet, læringsvillighet og- evne, kritisk tenkning, kreativitet, kommunikasjonsferdigheter og lederegenskaper er viktige ferdigheter i svært mange bransjer og roller.
 • Det å gjøre et større karriereskifte kan være både skremmende og krevende, men tenk på at du som kommer fra en annen bransje vil bringe med deg nye tanker og ideer, og som nykommer bringer du entusiasme, en annen type erfaring, og trolig et engasjement som andre som har jobbet lenge i bransjen kanskje ikke besitter.
 • Søk gjerne hjelp hos profesjonelle, som karriererådgivere eller andre fagfolk som kan støtte deg gjennom prosessen og holde motivasjonen oppe og sørge for at du har den riktige og mest effektive tilnærmingen til jobbsøkerprosessen. en karriererådgiver kan hjelpe deg med å preppe til intervjusituasjonen, sørge for at jobbsøkerdokumentene dine er spisset og treffer i forhold til rolle og bransje, og kan hjelpe deg med å øke mulighetsrommet ditt på arbeidsmarkedet og se mot nye bransjer og yrker hvor din erfaring og kompetanse er ettertraktet.

Tenk smart rundt videre utdanning og følg både herte og hode

Hvis du vurderer å ta en helt ny utdannelse, er det viktig å følge hjertet, men samtidig bruke hodet. Det er lurt å tenke smart og vurdere hvilke retninger og hvilken kompetanse som er viktig i fremtiden, men det er også viktig å velge noe du kan trives med. For de aller fleste er det enklere å bli god i noe som trigger samtidig som det gir mening.

Få med alle områder som viser din kompetanse på arbeidsmarkedet

I dag og fremover vil studenter være en fragmentert gruppe som kombinerer og veksler mellom studier og arbeid. Det finnes en rekke kortere kurs, påbygningsmuligheter på eksisterende utdannelse, og såkalte nano-kurs som kan være hensiktsmessig for kompetanseheving og dermed stille sterkere på arbeidsmarkedet. Dessuten er det mange muligheter for deltidsstudier dersom man vil kombinere jobb med utdannelse.

Vurdere om din kompetanse kan overføres til nye roller og bransjer

Markedsfør til potensielle arbeidsgivere den delen av kompetansen din som ikke er bransjespesifikk, og tenk på i hvilken grad kompetansen din kan omdøpes og overføres til nye roller og bransjer. Sørg for at du presenterer arbeidserfaringen din så relevant som mulig. Trekk paralleller mellom hva du har av kompetanse og hva du kan, til hva som kreves i den nye rollen.

Gjør deg stor flid med CVen og søknaden.

Gjør deg stor flid med CVen og søknaden. Noe av det viktigste du bør tenke på når du utformer CVen din, er at rekrutterer raskt skal få tak i kompetansen din og nøkkelkvalifikasjonene dine. CVen din bør være profesjonelt utført, og spisset til den konkrete stillingen du søker. Unngå masseproduserte Cver og søknader.

La våre karrierecoacher hjelpe deg

I Karrierehuset har vi ekspertise på arbeidsmarkedet, spisskompetanse på kompetansekartlegging, rådgivning, jobbsøkerverktøy og intervjutrening. Våre karriereveiledere levererer profesjonell karriererådgivning og har hjulpet tusenvis av mennesker med å komme seg ut i nye jobber. Med bruk av atferds-analyseverktøyet Persolog® gjennom hele prosessen, sikrer vi deg en rask og dedikert leveranse som resulterer i en prosess preget av profesjonalitet, innsikt og kvalitet. Vårt solide nettverk av allianser og partnerskap i rekrutteringsbransjen og næringslivet sikrer en raskere vei ut i arbeidslivet. Trenger du hjelp med å kartlegge egen kompetanse, hjelp til CV, søknad eller intervjuet? Våre sertifiserte karriererådgivere kan hjelpe deg. Les mer om våre tjenester og bestill en av våre karrierepakker.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.

  Jeg kontakter dere som

  PrivatpersonBedrift

  Del dette innlegget