Posten er 375 år og midt i en endringsreise

Posten har de siste årene vært gjennom store endringer med sentralisering, profesjonalisering og effektivisering av prosesser. Dette er endringsprosesser Posten har håndtert godt, og jeg vil tro at mange selskaper, og spesielt i den størrelsen Posten er, vil preges av lignende prosesser i tiden fremover, sier Axel Grønning i Posten i dette intervjuet.

Hvordan jobber dere med få alle ansatte med på endringene?

Vi har stor tro på det å ha et medarbeiderløfte som virker logisk for alle parter, uavhengig av om du jobber som postbud, business developer, yrkessjåfør eller innenfor IT. Medarbeiderløftet vårt er «Alltid i Utvikling» og er gjenkjennbart for alle våre ansatte, og hjelper med oss å gå i takt i kommunikasjonsarbeidet, uavhengig av om man er postbud i Alta eller utvikler i Oslo. I tillegg har vi etablert en sentral business unit med kompetanse innenfor HR, people management, rekruttering og employer branding. Denne avdelingen jobber på tvers av de ulike forretningsområdene, hvor arbeidskultur og menneskene som jobber i Posten står helt sentralt. Vi ser også at kandidatreisen hos oss blir viktigere fremover, både i forbindelse med pre-, on- og offboarding, og at den oppleves lik uavhengig av type stilling. Derfor har vi også etablert felles rutiner i de ulike fagmiljøene som forankres gjennom hele kandidatreisen, og erfarer at denne måten å jobbe på gjør det enklere og samles om en enhetlig strategi rundt rekruttering.

“Vi har stor tro på det å ha et medarbeiderløfte som virker logisk for alle parter, uavhengig av om du jobber som postbud, business developer, yrkessjåfør eller innenfor IT”

Hvordan jobber dere med å beholde og utvikle talenter?

I Posten tar vi hensyn til at våre ansatte har ulike behov. En yrkessjåfør har eksempelvis ikke de samme behovene som en som jobber med IT, og det ønsker vi å imøtekomme. Posten skal være et godt sted å jobbe og du skal ha påvirkning på egen arbeidshverdag uavhengig av hvor du jobber. Vi har fokus på å ta i bruk ny teknologi og gjøre dette tilgjengelig for alle. Dette håper vi bidrar til engasjerte og motiverte medarbeidere. Posten scorer høyt på interne medarbeiderundersøkelser og det vitner om at mange har det bra og trives i jobben sin. Vi må også stille krav og ha forventninger til våre ansatte. Vi er et 365 år gammelt selskap midt i en endringsreise, og da er det viktig at vi har ansatte som er endringsvillige og som ønsker å være med på denne reisen.

“I Posten tar vi hensyn til at våre ansatte har ulike behov. En yrkessjåfør har eksempelvis ikke de samme behovene som en som jobber med IT, og det ønsker vi å imøtekomme”

Hvordan sikrer dere at dere har medarbeidere med riktig kompetanse fremover?

Vi startet kartleggingen av hele selskapet for ca. 18 måneder siden. Det store spørsmålet vi stilte oss var; hvor skal vi som selskap fremover, og hvilken type kompetanse vil det være krevende å få tak i fremover? Ut fra dette arbeidet landet vi på flere målgrupper:

 • Yrkessjåfører
 • Terminalarbeidere
 • Teknologimedarbeidere
 • Speditører
 • Kontor- og fagspesialister

Gjennom flere dybdeintervjuer fant vi ut at mange hadde en ulik forståelse av hva deres rolle innebar. Underveis har vi derfor jobbet mye med å avdekke hva disse gruppene har til felles, og laget kommunikasjonsplaner som bidrar til at vi er samstemte på hvem vi er, og hva vi ser etter hos nye medarbeidere. Et godt eksempel på dette er yrkessjåfører, et yrke som det er utfordrende å rekruttere til, men som har så enormt mye spennende å by på. Her ser vi at vi trolig vil få bemanningsutfordringer fremover, og har derfor valgt å søke etter nye sjåfører i andre målgrupper enn hva vi tidligere har gjort. Vi henvender oss nå i større grad til unge kvinner helt ned i videregående alder ved å kommunisere at rollen som yrkessjåfør er et spennende og fremtidsrettet yrke med allsidige oppgaver og et stort potensiale.

Arbeidet med kartleggingen av selskapet har resultert i en omfattende intervjuguide som skal innlemmes i samtlige avdelinger i Posten. Intervjuguiden tjener som en oppskrift på hvordan vi i Posten skal rekruttere nye medarbeidere innenfor de ulike målgruppene. I tillegg har vi fått god hjelp fra ulike byråer innenfor kommunikasjon og markedsføring som har laget et godt innhold i kommunikasjonsarbeidet med å tiltrekke oss nye talenter.

Hva gjør Posten til en attraktiv arbeidsplass?

I Posten er vi opptatt av at du skal ha det vi kaller «work-life balance». Vi etterstreber å tilrettelegge for at du skal kunne kombinere jobb og familieliv på en god måte, og det er vi stolte av. Vi ser nå at vi klarer å tiltrekke oss mange unge og dyktige talenter som er opptatt av nettopp dette med work-life balance. Vi er gode på innovasjon, har fokus på bærekraft, og kan tilby spennende utviklingsmuligheter innenfor en rekke områder. Dette tror vi bidrar til at mange av våre ansatte opplever Posten som en attraktiv arbeidsplass, samt bidrar til å tiltrekke oss nye talenter fremover. Det er viktig for oss at vi har medarbeidere som ønsker være med på å utvikle selskapet videre. Har du ikke disse ambisjonene, så er det ikke sikkert at du vil trives hos oss. Les mer om jobb og karriere i Posten her.

Hva vil du si er kritiske egenskaper for å lykkes som morgendagens HR-leder?

Å ta i bruk ny teknologi blir helt klart viktigere, ikke bare det å ha gode systemer, men også det å sørge for at de ansatte evner og ønsker å ta i bruk ny teknologi. Så handler det mye om å posisjonere seg for fremtiden. Nå skjer det mye rundt ny teknologi og kanskje spesielt rundt AI. Dette er spennende, og det blir viktig å ha fokus på forankring og profesjonalisering av rutiner og systemer slik at vi har menneskene med oss i endringene vi står overfor. Dette er et krevende arbeid og vil handle mye om endringsledelse.

Axel Grønning - Posten Norge AS
Axel Grønning - Posten Norge ASAnsvarlig Rekruttering og Employer Branding

“Vi er gode på innovasjon, har fokus på bærekraft, og kan tilby spennende utviklingsmuligheter innenfor en rekke områder. Dette tror vi bidrar til at mange av våre ansatte opplever Posten som en attraktiv arbeidsplass, samt bidrar til å tiltrekke oss nye talenter fremover”

Axel Grønning

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.

  Jeg kontakter dere som

  PrivatpersonBedrift

  Del dette innlegget