Vi gir deg FASTE ansatte sykepleiere

Karrierehuset er spesialisten på rekruttering av FASTE sykepleiere til kommuner og helseforetak. Vi er dedikerte til å formidle kompetente og norsktalende sykepleiere til våre kunder.

Vi gir deg FASTE ansatte sykepleiere

FASTE ansatte sykepleiere

Karrierehuset rekrutterer kvalifiserte sykepleiere fra Spania, Italia og Portugal. Disse landene har gjennom en årrekke utdannet mange sykepleiere, og har et godt overskudd av kapasitet. Våre sykepleiere ønsker å bosette seg i Norge, og gjennomgår et 9-12 måneders norskkurs med helsenorsk, og innføring i norske arbeidsforhold, kultur og miljø. Karrierehuset tar seg av alt av formalkrav og autorisasjon som betyr at sykepleierne er klare for ansettelse.

Vil du ha CV’er for en gjennomgang av aktuelle kandidater?

  • Det er enormt besparende å ansette faste sykepleiere fremfor å leie inn vikarer, som er kostbart.
  • Vi ønsker å ta et samfunnsansvar gjennom å levere det helse-Norge trenger aller mest, nemlig faste ansatte sykepleiere.
  • Mange av våre kandidater har allerede jobbet i Norge en periode, snakker godt norsk og kjenner norske arbeidsforhold.
  • Vi formidler kandidater, mens du intervjuer og ansetter på vanlige vilkår

Du er velkommen til å kontakte vår rekrutteringsansvarlig Espen Karsrud tel. 915 40 298  eller mail sykepleier@karrierehuset.no

Espen Karsrud
Espen KarsrudRecruitment Manager

Karrierehuset er spesialisten på rekruttering av FASTE sykepleiere til kommuner og helseforetak. Vi ønsker å ta et samfunnsansvar med å bidra til å løse en av de største utfordringene helse Norge har i dag, nemlig faste ansatte sykepleiere. Vi rekrutterer og utdanner fra Spania, Italia og Portugal som har et godt overskudd av sykepleiere. Kontakt oss hvis du vil ha CV’er på sykepleiere du kan ansette.

Karrierehuset formidler kandidater, mens du intervjuer og ansetter på vanlige vilkår. Prisen vi tar for denne leveransen er lik innleie av en vikar i bare 2 måneder. Dette er en betydelig besparelse og virkelig god økonomi for deg og kommunen, samt en mulighet for å ansette flere. Våre sykepleiere bosetter seg i Norge med sin familie, og ønsker stabilitet og en trygg jobb i sin hverdag.

Karrierehuset er også en rekrutterer av stillinger til det norske næringslivet. Rekruttering gjennom oss betyr ny energi og nye utfordringer, da riktige medarbeidere bidrar til kultur og fortjeneste i virksomheten. Vi lykkes gjennom våre verktøy og erfaring. Kontakt oss hvis du vil ha en partner som er dedikert til å jobbe for deg.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.