Forsvaret tilbyr karriererådgivning til overtallige

Karrierehuset har hatt gleden av å jobbe med Forsvaret i forbindelse med omstilling. Vi har tatt praten med Gunnar Karlsen som jobber som seniorkonsulent omstilling i Forsvaret, for å høre hans tanker om omstilling og ivaretakelse av de som må forlate organisasjonen.

Forsvaret tilbyr karriererådgivning til overtallige

Forsvaret har valgt å tilby karriererådgivning til de som berøres av omstilling slik at de sikres en god prosess og en raskere overgang til nye arbeidsoppgaver og roller internt og eksternt.

Hva vil du trekke frem som avgjørende for å lykkes med en god omstillingsprosess?

Tydelighet i kommunikasjon og tilstedeværelse fra arbeidsgiver/ ledelse. Informasjon om hva omstillingen dreier seg om og hva den innebærer for hver enkelt samt tidlig involvering av arbeidstakerorganisasjonene og ikke minst snakke sammen.

Forsvaret har tidligere valgt Karrierehuset som samarbeidspartner for å hjelpe de berørte medarbeiderne med omstillingen. Hvordan ble dette mottatt av de berørte?

At Forsvaret i tillegg til egne ressurser benytter eksterne aktører oppleves for det meste positiv, den ansatte føler seg sett. Det er også et steg videre i en bevisstgjøring for den berørte at omstillingen medfører en endring. For dem som ser en mulighet for å søke nye muligheter utenfor Forsvaret, er det av betydning å bli møtt av mennesker som kjenner dette markedet godt.

Karriererådgivning får folk raskt ut i ny jobb

Karrierehuset bistår de overtallige

Karrierehuset bistår bedrifter med å håndtere omstilling og nedbemanning. Outplacement eller karriereendringsløp er den viktige støtten Karrierehuset gir til de berørte av en nedbemanning. Outplacement følger gjerne som en del av sluttavtalen og har som formål å hjelpe den berørte videre på arbeidsmarkedet. Outplacement er et tilbud til en medarbeider eller en leder som er berørt av nedbemanning. Målet er at personen skal få støtte og hjelp til å sikre en rask vei ut i et nytt arbeidsforhold. Kandidaten får en personlig karriererådgiver som følger vedkommende gjennom 3, 6 eller 12 måneder, og ruster kandidaten til å møte jobbsøkerprosessen med en bevissthet rundt egen kompetanse, selvtillit, motivasjon og med de riktige jobbsøkerverktøyene.

Les mer og ta kontakt

Hvilke tilbakemeldinger har dere fått fra medarbeidere som har mottatt karriererådgivning?

Vi opplever at de som benytter seg av dette tilbudet synes dette er ett bra tiltak. En større bevissthet rundt egen kompetanse og muligheter til å benytte denne til andre arbeidsoppgaver, både innenfor og utenfor Forsvaret, er med på å skape et enda bedre selvbilde.

Gunnar Karlsen- Seniorkonsulent omstilling i Forsvaret

Vi har hatt et meget godt samarbeid med Karrierehuset ifbm. gjennomføringen av del 2 av programmet. Deltakerne ble i tillegg til programmets 5 dager tilbudt individuell coaching med en av Karrierehusets dyktige medarbeidere.

Gunnar Karlsen- Seniorkonsulent omstilling i Forsvaret

Hvorfor valgte Forsvaret å benytte karriererådgivning som en del av omstillingen?

For mange er omstilling identisk med nedbemanning eller rasjonalisering, det er et viktig poeng at omstilling også kan skape nye muligheter til egenutvikling og videreutvikling av organisasjon. Det å komme seg i førersetet for sin egen karrierevei/ utvikling er positivt, da er en bevissthet rundt egen kompetanse og muligheter for videre karriere av stor betydning.

Hvilke grep har Forsvaret gjort for å få tilfredse medarbeidere?

Omorganiseringer/ omstillinger i Forsvaret igangsettes ikke av den ansatte, men ut fra virksomhetsmessige behov av Storting eller Forsvarets øverste ledelse. Mange av Forsvarets ansatte har jobbet store deler av sitt yrkesliv i virksomheten og har ikke vært arbeidssøkende siden de ble ansatt i starten av tjueårene. Reaksjonene fra de berørte er svært forskjellig, og behov for støtte individuelt. Tydelig og tidlig informasjon i forbindelse med omorganiseringen til ansatte og deres representanter er en viktig forutsetning.

Forsvaret har et godt utviklet partsamarbeid iht. Hovedavtalen i staten med tilpasningsavtalen for Forsvaret. Hver Driftsenhet i Forsvaret har i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene utarbeidet informasjons og samarbeidsavtale som er tilpasset sin struktur. Det er også utarbeidet håndbøker og prosedyrer som omhandler gjennomføring av omstillinger i virksomheten. Disse er lett tilgjengelig for ledere og ansatte på Forsvarets intranett og internettsider.

Ledelsens tilgjengelighet for ansatte i fm. omstillingsprosesser er av stor betydning. Det gjennomføres omstillings-samtaler med berørt personell. Disse samtalene har til hensikt å informere den ansatte om fremtidig arbeidssituasjon, rettigheter og muligheter i forbindelse med omstillingen. Videre er samtalene hjelp til å forsikre arbeidsgiver om at den ansatte forstår hva omstillingen kan innebærer. Samtalen skal dermed bidra til at den ansatte erkjenner og forstår situasjonen og planlegger sin egen fremtid.

Karrierehuset løser rekrutteringsoppdraget

Vi løser rekrutteringsoppdraget

Få om noen prosesser er viktigere for en bedrift en rekruttering av nye ansatte. I motsetning til hva mange hevder,  så er dette hverken enkelt eller raskt løst i de fleste tilfeller. Det krever en god analyse av behovet til din bedrift, en annonsering som treffer rett i markedet og ikke minst intervju, referanser og utvelgelse som sikrer den rette kandidaten. Når dette er avsluttet så starter den minst like viktige oppstartfasen (onboardingen). Karrierehuset bistår bedrifter i denne viktige prosessen, og har rådgivere med spisskompetanse innen de fleste bransjer.

Les mer og ta kontakt

Hvilken betydning har samarbeidet med Karrierehuset hatt for å tilrettelegge for tilfredse medarbeidere?

Berørt personell som kan bli overtallige eller som av eget ønske å se etter nye jobbmuligheter i eller utenfor Forsvaret tilbys i tillegg Forsvarets karriereskifteprogram. Programmet handler i stor grad om en bevisstgjøring av egen kompetanse og finne ut hva man vil i videre yrkeskarrieren. Kurset er på totalt 5 dager fordelt på to kursdeler hhv. Del 1 på tre dager i regi av Forsvaret og Del 2 på to dager av ekstern aktør. Hensikten med kurset er å finne egenmotivasjon og fokus på analyse av personlige kvalifikasjoner, arbeidsmarkedskunnskap og markedskommunikasjon samt CV, søknad og intervju.

Intervjuet av Kristin Wahl – Seniorrådgiver og Partner i Karrierehuset

Barbro Mosseng
Barbro MossengPartner & Kommersiell leder
Telefon: 93 46 23 89 | 23 00 33 50
E-post: barbro.mosseng@karrierehuset.no

Kristin Wahl
Kristin WahlPartner & Seniorrådgiver
Telefon: 41 25 66 44 | 23 00 33 50
E-post: kristin.wahl@karrierehuset.no

Fyll ut skjemaet under så tar vi kontakt med deg

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.

    Navn