Karriererådgivning som del av sluttpakken

Har du mottatt sluttpakke fra din arbeidsgiver? Karriererådgivning som del av sluttpakken gir deg som er berørt av nedbemanning eller omstilling mulighet for en rask vei tilbake til arbeidsmarkedet. Våre karriererådgivere har lang erfaring med å få folk raskt ut i ny jobb og fungerer som både karrierecoach og sparringspartner, og vil bistå deg underveis i jobbsøkerprosessen.

Karriererådgivning del av sluttpakken

Karriererådgivning som del av sluttpakken

Karriererådgivning som del av sluttpakken er ikke uvanlig. Har du mistet jobben grunnet omstilling eller nedbemanning? Da har du kanskje fått bistand til karriererådgivning i forbindelse med sluttavtalen. Du er i så fall ikke alene om det. Karriererådgivning er ofte inkludert som en del av sluttpakken, og er en fordel for at du raskt skal komme deg tilbake i ny jobb.

Fordelene ved å bruke en ekstern sparringspartner

Når du benytter deg av en ekstern sparringspartner eller coach til å ruste deg for neste skritt på arbeidsmarkedet, sørger vi for at du får en strukturert og målrettet jobbsøker prosess. Sammen vil vi sørge for at din profil kommer tydelig frem i tillegg til å se nærmere på hvilke bransjer og roller som din kompetanse og bakgrunn passer inn i, noe som ofte kan være både tidskrevende og utfordrende å få oversikt over på egen hånd.

Vi tilbyr en gratis, effektiv karrieresamtale på om lag 20 minutter med en av våre sertifiserte karriererådgivere.
Du får konkrete råd, og anbefalinger på hvilke tjenester som vil passe for deg og din situasjon.

Bestill gratis karrieresamtale

Det starter med en kartleggingsprosess

Rådgiveren vil være din personlige sparringspartner og coach, og hjelpe deg med å se dine muligheter på arbeidsmarkedet. Sammen med deg kartlegger vi roller og bransjer hvor du kan passe inn basert på din kompetanse og erfaring. Her er noen eksempler på hva du vil i gå gjennom underveis i prosessen.

 • Hva du kan og hva du vil
 • Hvilke muligheter som finnes for deg på arbeidsmarkedet
 • Hva som vil passe deg
 • Hva du må gjøre for å komme deg videre i karrieren

Hva kan en karriererådgiver hjelpe meg med?

Det er ofte litt skreddersøm avhengig av ditt behov, men selve coachingen er et viktig aspekt. Din rådgiver kan hjelpe deg med å opprettholde motivasjon og optimisme i ditt jobbsøk som gjenspeiler seg både i forbindelse med nettverksbyggingen og underveis i intervjuer. Ser du for eksempel deg om etter ny jobb i forbindelse med at du blitt berørt av nedbemanning, er det ofte mye følelser involvert når man blir rammet. Disse følelsene kan ofte ta overhånd og påvirke jobbsøket.

 • Din rådgiver vil hjelpe deg med å få frem din personlige merkevare gjennom optimalisering av CV, søknad og Linkedin profil
 • Du vil få tips til hvordan du kan synliggjøre deg for rekrutterere og ledere som skal ansette.
 • Du vil få innspill og veiledning til hvordan du kan unngå de vanligste feilene ved jobbsøket som igjen vil spare deg for mye tid og frustrasjon.

Vi får deg raskt ut i ny jobb

I Karrierehuset har vi lang erfaring med å bistå de berørte av nedbemanning eller omstilling videre ut i ny jobb. Våre sertifiserte karriererådgivere har god oversikt over arbeidsmarkedet og har bistått mange tusen mennesker opp gjennom årene med rask vei ut i ny jobb. Vår målsetning er alltid at du skal få nødvendig støtte og hjelp til å sikre en rask vei ut i et nytt arbeidsforhold. Når du fått karriererådgivning som del av sluttpakken og bruker Karrierehuset, vil du få en personlig karriererådgiver som vil fungere som din sparringspartner og coach og vi vil tilpasse programmet til deg, og ditt behov innenfor de økonomiske betingelsene som foreligger.  8 av 10 av våre kandidater som våre rådgivere bistår er tilbake i ny jobb innen 6 måneder

Karriererådgivning får folk raskt ut i ny jobb

Karriererådgivning

Våre karriererådgivere er markedsorienterte og har nettverk, kompetanse, verktøy og erfaring som gjør at vi sammen legger en effektiv jobbsøkerstrategi hvor målsetningen er styrende gjennom hele forløpet.  

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt med oss på tlf 23 00 33 50 eller post@karrierehuset.no for en uforpliktende prat og mer informasjon. Du kan også lese mer om hva noen av våre tidligere fornøyde kunder sier om prosessen de har hatt med karriereådgiver. Møt noen av våre fornøyde kunder

Karriererådgiveren er din sparringspartner/coach

 1. Det er viktig at du får en sparringspartner hvor kjemi, tillit og faglig styrke stemmer. Vi vil derfor legge vekt på en god match mellom rådgiver og deg som kandidat. Du vil møte en erfaren, sertifisert karriererådgiver som følger deg gjennom hele prosessen.
 2. Vi starter med et grundig kartleggingsmøte hvor forventninger avklares. Hva ønsker du ut av prosessen? Hvilke mål har du? På hvilken måte ønsker du å gjennomføre rådgivningen?
 3. Avhengig av avtalens innhold vil vi typisk bistå deg med: CV&søknad, LinkedInprofil, intervjutrening, profilanalyse og en effektiv jobbsøkerstrategi.

Tjenester og produkter som gjerne er inkludert i rådgivningsprosessen

Persolog® profilanalyse gir en verdifull innsikt i hvordan vi responderer på ulike stimuli og en bevisstgjøring av naturlige egenskaper og underliggende motivasjonsfaktorer. Heller enn å definere, gir Persolog® hjelp til refleksjon og er et verktøy for utvikling og endring. Persolog® Personprofil bygger på hvordan kandidaten oppfatter seg i en gitt sammenheng. Alle Persolog®-produktene er forskningsbasert og utviklet i skjæringspunktet mellom praksis og teori. Les mer om profilanalysen Persolog®

Våre karriererådgivere har betydelig erfaring med bevisstgjøring av realkompetanse; kompetansekartlegging, kompetanseutvikling og kompetansevridning. Hva kan du, og hvordan bruker du din kompetanse til å komme deg videre? Hvilken kompetanse har du egentlig, og hvordan kan du best beskrive den, og ikke minst markedsføre den til potensielle arbeidsgivere? Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring.

Våre karriererådgivere skreddersyr din CV med spissede nøkkelkvalifikasjoner slik at ditt salgsdokument er konkurransedyktig i din bransje. Visste du at en rekrutterer i dag i snitt bruker 10 sekunder på å evaluere om CVen din er aktuell for en konkret stilling? Våre karriererådgivere vet hva som kreves for at nettopp din CV går gjennom nåløyet så fremt kvalifikasjonene ellers stemmer med kandidatprofilen til aktuell stilling. Vi hjelper deg med å forfatte det viktige søknadsbrevet slik at innholdet spisses optimalt i forhold til aktuell stillingsutlysning. LinkedIn er i dag den største CV-basen online og benyttes daglig til å knytte kontakter mellom mennesker verden over. En velutformet LinkedIn-profil blir viktigere og viktigere når du søker jobb, og ikke minst for å bli funnet av rekruttere som er på jakt etter din kompetanse.

Vi forbereder deg til et vellykket intervju. Vi vektlegger muntlig formidling av egen kompetanse som en direkte del av egen merkevarebygging. Vi hjelper deg med å bli tryggere i intervjusituasjonen og sikrer at du presenterer ditt kandidatur på best mulig måte. Vi jobber med å utdype den skreddersydde CV-en og søknaden i muntlig form og innholdet bearbeides til en solid, men ærlig og oppriktig muntlig markedsføring av egen kompetanse. Les mer og bestill intervjutrening

Det er kanskje så mye som 7 av 10 stillinger som ligger i det vi kaller «det skjulte arbeidsmarkedet». Vi hjelper deg med å legge en effektiv strategi for oppsøkende jobbsøk ved riktig bruk a nettverk, sosiale medier, jobbsøkerdokumenter og en god og riktig tilnærming til potensielle arbeidsgivere.

Vi samarbeider med profesjonelle fotografer som vil bistå med å gi deg et profesjonelt uttrykk på din LinkedIn-profil og på din CV.

Samle alle jobbsøkerdokumenter og -aktiviteter på samme plattform! Karrierehuset tilbyr en digital karriereplattform som organiserer, profesjonaliserer og effektiviserer din jobbsøkerprosess. Portalen er tilgjengelig på norsk og engelsk. Portalen tilbyr blant annet:

 • Job tracker: arkiver, kategoriser og administrer aktuelle stillingsannonser
 • CV-bygger med profesjonelle maler
 • Nettverksbygging med funksjonalitet knyttet til lagring og administrering av kontakter og bedrifter, samt predefinerte e-postmaler til bruk i utsendinger i eget nettverk
 • Automatisk søk etter nyttige fag- og nettverkseventer basert på geografi og egnedefinerte interesser
 • Læringssenter med tips og videoer til bruk i jobbsøkerprosessen
 • Stillingsdatabase: stillingssøk fra portalen via verdens største stillingsportal; Indeed
 • Supportsenter

Vi er din rådgiver i forhandlinger med ny arbeidsgiver slik at du stiller sterkere ved forhandlingsbordet og oppnår de beste betingelsene på kort og lang sikt.

Ubegrenset antall timer innenfor normert tid.

Dersom du blir ansatt i ny jobb i løpet av normert tid, bistår vi deg i de viktige og krevende første tre ukene i ny jobb med coaching, rådgiving og støtte.

Møt våre fornøyde kunder

Kari Grothe Karlsen
Kari Grothe Karlsen

"Jeg kontaktet Karrierehuset da jeg lenge har vært klar for nye utfordringer. Karriererådgiver Mette Løyning har hjulpet meg med å strukturere jobbsøkerprosessen samt spisse Linkedin profil CV og søknad tilpasset aktuelle stillinger. Mette har også vært en viktig sparringspartner for meg underveis i prosessen spesielt i forhold til intervjusituasjonen. Veldig godt å få noen andre til å se på dette med et kritisk og faglig blikk. I dag har jeg landet ny jobb og er veldig takknemlig for dialogen med Mette og hennes rolle som coach og sparringspartner. Jeg kan trygt anbefale Karrierehuset og rådgiver Mette Løyning for alle som har behov for et karriereskifte"

Frida Ullerud
Frida Ullerud

"Jeg bestilte studieveiledning fordi det er utfordrende å vite hva man skal studere. Det er mange muligheter, og vanskelig å vite hva som er lurt å velge for fremtiden. Karriererådgiver Helen har hjulpet meg med å strukturere studievalget samt gjort meg mer bevisst på hvilken retning jeg bør velge. Jeg er svært fornøyd med samarbeidet med Helen og kan trygt anbefale studieveiledning hos Karrierehuset og rådgiver Helen Gaunt Sande."

Cato Solberg
Cato Solberg

“Jeg tok kontakt med Karrierehuset da jeg ønsket hjelp til å lande drømmejobben. Her har jeg fått god hjelp av karriererådgiver Anders. Vi har jobbet med CV, søknad og intervjutrening. Anders har fungert som en god samtalepartner og jeg har fått gode innspill underveis i prosessen. Jeg har også blitt tryggere på meg selv samt blitt mer bevisst på hvordan min bakgrunn kan passe inn i fremtidige roller. Jeg har hatt stor glede av hele prosessen og kan anbefale Karrierehuset på det varmeste.”

Anne-Tine Markset
Anne-Tine Markset

"I forbindelse med nedbemanning hos forrige arbeidsgiver mottok jeg karriererådgivning som del av sluttavtalen og valgte Karrierehuset som min samarbeidspartner. Karriererådgiver Mette Løyning har vært til uvurderlig hjelp i jobbsøkerprosessen. Hun har gitt innsikt i hvordan type bransje, stilling, og arbeidshverdag som passer min kompetanse, erfaring og ønsker. Mette har fungert som en verdifull sparringspartner gjennom denne tiden, der hun har bevisstgjort mine styrker, utfordinger, og muligheter som arbeidstaker. Karriererådgivningen har ikke bare bidratt med å kartlegge de mulighetene som finnes i arbeidsmarkedet, men prosessen har også gitt meg en økt trygghet og tro på egne evner. Jeg er nå i ny jobb og er veldig takknemmelig for hjelpen jeg har fått av Mette. Jeg anbefaler gjerne Karrierehuset og Mette Løyning til andre som har behov for hjelp til jobb eller karriereskifte."

Ta kontakt med oss for mer informasjon

barbro-mosseng

Barbro Mosseng

Kommersiell leder og partner

934 62 389

Kristin Wahl

Kristin Wahl

Seniorrådgiver og partner

412 56 644

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.

  Jeg kontakter dere som

  PrivatpersonBedrift