Våre karriererådgivere har hjulpet mange tusen ut i ny jobb. Her kan du lese hva noen av våre kunder sier om hjelpen de har fått. Er du på jakt etter jobb eller ønsker et karriereskifte? Da kan vi hjelpe deg. Les mer om våre tjenester og bestill den tjenesten som passer deg og ditt behov her.

Henrik Lawrence Keeler

Jeg ønsket meg et karrierebytte, men syntes det var vanskelig å få oversikt over mine egne ferdigheter og muligheter. Derfor kontaktet jeg Karrierehuset. Der fikk jeg god hjelp av Hanne Paulsrud til å kartlegge min egen situasjon, personlighet, hvilke arbeidssituasjoner jeg trives i og konkrete strategier for veien videre. Å bytte jobb er ikke gjort på en dag, men jeg opplevde at jeg fikk gode verktøy, bedre selvtillit og mer innsikt i arbeidsmarkedet og forskjellige ansettelsesprosesser. Nå synes jeg det er mye mer spennende og motiverende å jobbe videre mot det karrierebyttet jeg ønsker meg

Kasper Vejen

Kasper Vejen

Jeg tok kontakt med Karrierehuset og karriererådgiver Mette Løyning da karriererådgivning var inkludert som del av sluttavtalen hos forrige arbeidsgiver. Ettersom jeg har vært i samme stilling over lenger tid, har jeg ikke søkt jobb på mange år. Mettes kompetanse innen jobbsøkerprosessen samt hennes rolle som sparringspartner har derfor vært helt avgjørende for meg, for å få opp øyne i forhold til hvor min erfaring kan komme til nytte. Dette har vært spesielt viktig da også jobbmulighetene er veldig begrenset i mitt nærområde. Vi har jobbet mye med CV, søknad og Linkedin-profilen underveis i prosessen. Jeg er veldig fornøyd med innsatsen fra Mette og kan varmt anbefale henne for andre som ønsker hjelp med karriereskiftet.

Ragnhild Haugen

Jeg kom til Karrierehuset da det ble nedskjæringer på jobb.  Ved hjelp av både personprofilrapport, karriererådgivning og hjelp til å sette opp CV, samt gjennom samtaler hjalp Kristin meg til å se min egen kompetanse som bredere enn det som jeg har jobbet med i «alle år». Hun fikk meg til å forstå at jeg også er kvalifisert til andre type jobber som jeg selv ikke ville ha tenkt på engang. Jeg kan trygt anbefale Karrierehuset.

Placeholder Image

Anne Helene Berg

Da jeg ble berørt av en nedbemanning fikk jeg opplyst av arbeidsgiver at de ville dekke karriereveiledning, så da søkte jeg rett og slett på nettet og fant dere.

Jeg satte utrolig stor pris på hjelpen jeg fikk av Kristin, og hadde nok ikke fått den verdifulle erfaringen jeg fikk i min neste jobb hvis ikke du hadde sett at jeg var kvalifisert til det. Jeg så det nemlig ikke selv. Jeg har nå vært utrolig heldig og fått en ny fast heltidsstilling som jeg er godt fornøyd med.

Placeholder Image

Oline Plesser

Jeg trengte hjelp med å finne ut av hva jeg ville studere og hvilken retning jeg ville gå i og bestilte derfor studieveiledning. Det var fint fordi jeg da fikk muligheten til å diskutere ideer med en person som ikke kjente meg personlig, og hadde mye kunnskap om universiteter, og hvordan man går frem for å få mest mulig informasjon før man tar et valg. Det var veldig lett å jobbe med studierådgiver Heidi Hansen. Hun var komfortabel å snakke med og ga gode råd for hva jeg burde se nærmere på. Jeg anbefaler gjerne henne og Karrierehuset for andre som ønsker hjelpe med studievalget.

Placeholder Image

Anonym

I forbindelse med nedbemanning hos forrige arbeidsgiver mottok jeg karriererådgivning som del av sluttavtalen og valgte Karrierehuset som min samarbeidspartner. Karriererådgiver Mette Løyning har vært til uvurderlig hjelp i jobbsøkerprosessen. Hun har gitt innsikt i hvordan type bransje, stilling, og arbeidshverdag som passer min kompetanse, erfaring og ønsker. Mette har fungert som en verdifull sparringspartner gjennom denne tiden, der hun har bevisstgjort mine styrker, utfordringer, og muligheter som arbeidstaker. Karriererådgivningen har ikke bare bidratt med å kartlegge de mulighetene som finnes i arbeidsmarkedet, men prosessen har også gitt meg en økt trygghet og tro på egne evner. Jeg er nå i ny jobb og er veldig takknemlig for hjelpen jeg har fått av Mette. Jeg anbefaler gjerne Karrierehuset og Mette Løyning til andre som har behov for hjelp til jobb eller karriereskifte.

Placeholder Image

Alexander Smith

Jeg bestilte en rådgivningstime da jeg slet med å finne ut om jeg var kvalifisert nok til å ta en mastergrad, da ingen av skolene jeg kontaktet klarte å gi meg noe ordentlig svar. Hos Karrierehuset fikk jeg god og nyttig hjelp av karriererådgiver Heidi Hansen. Jeg fikk vite nøyaktig hva som trengtes av fag, og om jeg var kvalifisert eller ikke, da Heidi fant den som kunne gi meg de svarene. Heidi var veldig hyggelig, og tok seg tid til å sette seg inn i mine utfordringer samt stille meg de rette spørsmålene, slik at hun fikk all den informasjonen hun trengte. Så fulgte hun raskt opp og ga klar beskjed om når vi skulle snakke igjen. Heidi er lett å forholde seg til, samt stole på, og jeg kan anbefale henne for andre som ønsker hjelp knyttet til studievalg.

Leonid Andreev

Jeg kontaktet Karrierehuset via min fagforening Samfunnsøkonomene da jeg hadde behov for å bli tryggere under jobbintervjuet. Karriererådgiver Mette Løyning har hjulpet meg med nyttige innspill og råd til hvordan jeg presenterer meg selv og formidler mine styrker. Jeg satte veldig stor pris på hjelpen jeg fikk av Mette og opplever nå at jeg oftere stiller bedre forberedt til intervjuer.

Oda Kristine Borgerud

Oda K. Borgerud

Jeg har fått god hjelp av karriererådgiver Mette Løyning, da jeg fikk karriererådgivning som en del av sluttavtalen hos forrige arbeidsgiver. Mette har vært en god sparringspartner og hjulpet meg med å finne ut i hvilke bransjer og roller min kompetanse kan brukes. Underveis har vi blant annet jobbet med min Linkedin profil og CV, og jeg har stor glede av profilanalyseverktøyet Persolog. Jeg har nå fått meg ny jobb, og setter stor pris på all hjelp jeg har fått fra Mette, og kan varmt anbefale henne for andre som ønsker hjelp på veien til ny jobb.

Placeholder Image

Heidi Botheim

Jeg trengte hjelp til intervjutrening og har fått god hjelp av karriererådgiver Marius Eide. Underveis i prosessen har jeg fått mange gode tips av Marius, og han har hjulpet meg med å finne nye innfallsvinkler for å synliggjøre min kompetanse og egenskaper. Marius var svært oppmuntrende, og det var tydelig at han har god erfaring med dette. Veldig serviceinnstilt og fleksibel! Jeg gikk inn i intervjuet med ny giv og nytt mot, og klarte meg mye bedre enn jeg har gjort tidligere. Jeg føler at jeg nå står bedre rustet til å takle intervjusituasjonen fremover, og kan varmt anbefale Marius og Karrierehuset for andre som ønsker hjelp med intervjuforberedelsene.

 

Reidar Thorvaldsen

Etter å ha jobbet 20 år i Afrika har jeg fått kjenne på hvor krevende det er å omstille seg til det norske arbeidsmarkedet. Før sommeren ble jeg nedbemannet og sto plutselig uten et arbeidsforhold. Karrierehuset og Kristin har hjulpet meg med å bygge min profesjonelle merkevare, spisse søknadsdokumenter og CV, og ikke minst vært en god støtte og gitt verdifulle råd og tips i forbindelse med intervjuer. Takket være hjelpen fra rådgiver Kristin har jeg landet en ny jobb som Økonomisjef. Hjelpen jeg mottok fra Karrierehuset har vært avgjørende og viktig for at jeg lyktes i jobbsøkerprosessen.

Tone Leknes

Jeg fikk karriereveiledning som en del av sluttpakken og har fått veldig god hjelp av karriererådgiver Marius Eide med jobbsøkerprosessen. Jeg trengte hjelp med veien videre, karrierevalg, kompetansekartlegging, søknader og rydde opp i CV-en min. Marius var en god sparringspartner og motivator, som pushet meg i riktig retning. Han gav meg de rette verktøyene å tipset meg hvordan man brukte de. Nå er jeg mye tryggere og mye bedre rustet. Tommelen opp for Marius og Karrierehuset. Jeg fikk masse verdifull hjelp og jeg anbefaler de på det sterkeste for alle som ønsker hjelp med å bli tryggere i jobbsøkerprosessen.

Petter Ask Haakonsrud

Jeg opplevde plutselig å stå uten jobb i et vanskelig marked og oppsøkte Karrierehuset for å få hjelp. Rådgiver Lene Ørbeck har hjulpet meg med å få på plass søknad og CV og vi har brukt mye tid sammen på intervjutrening

Jeg har hatt stor glede av hele prosessen i alt fra kompetanse kartleggingen frem til ny jobb kom på plass og kontrakten ble signert. Hjelpen jeg har fått av Karrierehuset og rådgiver Lene har vært uvurderlig.

I dag har jeg fått drømmejobben og jeg hadde aldri klart det uten nødvendig hjelp
Tusen takk for god hjelp og støtte i en krevende tid

Andreas Stenseng Bjørnrud

Andreas Stenseng Bjørnrud

Jeg trengte hjelp til å bli mer bevisst på mine styrker og min posisjon når jeg skulle ut i arbeidsmarkedet. Igjennom en utdypende personlighetstest fikk jeg bedre forståelse hva slags type person og kollega jeg er, som igjen var veldig nyttig i forbindelse med jobbintervjuer hos potensielle arbeidsgivere. Karriererådgiver Heidi Hansen var en dyktig veileder som lyttet og var engasjert i å hjelpe meg med å ta det neste skrittet. Det var spesielt nødvendig i en veldig stille sommer med veldig få svar på mine jobbsøknader.

Ferdinand Eide Rode

Som en del av sluttavtalen mottok jeg, støtte til karriererådgivning. Karriererådgiver Espen Erfjell har hjulpet meg med å få hodet opp av sanden for å se muligheter. Gjennom gode og produktive samtaler med Espen, har jeg tilegnet jeg meg ny kunnskap om arbeidsmarkedet, samt fått gode tips og råd til å strukturere CV, søknad og LinkedIn-profil. Jeg har også fått gode råd i forhold til intervjusituasjonen. Underveis har jeg lært meg mye om meg selv som arbeidstaker samt i hvilke rolle og bransjer min kompetanse og bakgrunn kan passe inn. Jeg har også blitt mer bevisst på egne ønsker og kvaliteter. Samtalene med Espen har ført til at jeg har forandret fokus fra å søke på alt mulig i frykt for å ikke få noe, til å tørre å søke spisset. Espen var veldig imøtekommende, og en god lytter som var flink til å sette i gang de riktige prosessene i hodet på meg, og jeg kan varmt anbefale han og Karrierehuset for alle som ønsker hjelp med jobbskiftet.

Beathe Widding

Jeg bestilte karriererådgivning da jeg ønsket meg nye arbeidsoppgaver og større utfordringer. Karriererådgiver Helen Gaunt Sande har hjulpet med med å få struktur på jobbsøkerprosessen som igjen har ført til en rask vei ut i ny jobb. Hun har fungert som en fin sparringspartner og hjulpet meg med å lande drømmejobben. Jeg er strålende fornøyd med hjelpen fra Helen. Det er godt å vite at det finnes sånne livbøyere. Jeg anbefaler gjerne karriererådgiver Helen og Karrierehuset for andre som ønsker hjelp til jobbskiftet.

Per Martin Tanggaard

Per Martin Tanggaard

Jeg hadde behov for veiledning og råd ved karriereskifte, kartlegge muligheter, hva jeg hadde lyst til å gjøre, lage en plan for veien videre og å profesjonalisere jobbsøkerdokumenter. Jeg fikk hjelp til å bruke tid på å finne ut hva som gir meg energi i arbeidslivet og å strukturere jobbsøkerprosessen. Espen var en veldig god sparringspartner for å sikre at jeg ikke tok forhastede men bevisste valg:-) Jeg anbefaler gjerne Espen og Karrierehuset for andre som ønsker hjelp til karriereskiftet.

Jan Olav Løyning

Jan Olav Løyning

Karriererådgiver Helen Gaunt Sande har hjulpet meg å stake ut videre karrierevei da jeg etter mange år som toppidrettsutøver har vært mindre aktiv i næringslivet . Vi har jobbet mye med hvor min kompetanse og bakgrunn kan passe inn, og jeg har underveis i prosessen blitt utfordret på hva jeg vil, noe som er viktig for å komme litt ut av komfortsonen. I dag har jeg landet ny jobb er og veldig fornøyd med Karrierehuset og rådgiver Helen.

Placeholder Image

Anonym

Mette var svært dyktig til å sette seg inn i min situasjon, og forstå hvilken form for oppfølging jeg til enhver tid hadde mest behov for. Hun er meget kunnskapsrik og har god oversikt over ulike muligheter. Alltid støttende og empatisk, men også realitetsorientert, og ga meg utfordringer på det nivået jeg trengte. Hun hjalp meg til å bli mer bevisst på hva jeg brenner for, i hvilken type virksomhet jeg vil kunne trives og hvordan jeg kan bruke mine styrker på best mulig måte. I tillegg fikk jeg større bevissthet rundt hva jeg ikke ønsker i en jobb, og hvilke forhold jeg bør legge vekt på i valg av jobb. Jeg fikk mange gode innspill og konkrete tips av Mette underveis, spesielt i forbindelse med jobbintervjuer. Det hele endte med at jeg nå starter i ny jobb med noe jeg er engasjert i. Jeg satte stor pris på å diskutere karrieremuligheter og videre veivalg med Mette og kan anbefale henne på det varmeste.
Kristin Aarre

Kristin Aarre

Jobben jeg hadde skulle flyttes til en annen kant av landet og jeg måtte på jobbjakt. Hadde svært liten erfaring i å søke jobb. Dette var litt skremmende for en over 50, tanker som «hva kan jeg egentlig, og hva kan en som meg brukes til?» kom veldig fort. Karriererådgiver Mette Løyning fikk jeg anbefalt fra en venninne som hadde vært i samme situasjon som jeg stod i. Valget av Mette angrer jeg ikke på. Hun hjalp meg med alt fra CV, søknadstekst, intervjutrening og ble en uvurderlig sparringspartner. Hun fikk meg til å reflektere over hva som var viktig for meg, hva som var mine styrker og svakheter og bli bevisst disse på en helt annen måte enn jeg hadde vært tidligere. Mette er en veldig behagelig person å være rundt, hun er utrolig dyktig i jobben sin. Jeg ble veldig godt og tett fulgt opp hele veien. Før det var gått tre måneder fikk jeg jobben jeg har i dag. Det var Mette som fant utlysningen til denne jobben, som har vist seg å være midt i blinken for meg. Jeg turte å ta steget over i en annen bransje mye takket være Mette, og denne jobben viste seg å være midt i blinken for meg. Kan varmt anbefale Karrierehuset og ikke minst Mette.

Diane Ninauve

Jeg bestilte studieveiledning da jeg trengte hjelp med å finne ut av hva jeg skulle studere og hva slags fremtidig jobb jeg ønsket å ha  Jeg fikk mye større forståelse på hva arbeidslivet går ut på, og hva slags type jobb som passer meg best, og ikke mist hvordan man kan finne seg jobb gjennom LinkedIn. Nå studerer jeg sivilingeniør i Havteknologi på Uib. Jeg følte jeg fikk et veldig godt samarbeid med karriererådgiver Helen Gaunt Sande. Hun fikk meg til å gjøre research for hva jeg kunne tenke meg å studere og finne fram mine interesser. Helen ga meg anbefalinger og innblikk på hva som var relevant eller ikke, og om det var mye konkurranse i de forskjellige yrkene. Jeg kan varmt anbefale Karrierehuset og Karriererådgiver Helen for andre som ønsker hjelp med studievalget.

Siri Rosmer

Siri Rosmer

Som en del av en sluttpakke fra min arbeidsgiver fikk jeg karriereveiledning fra Karrierehuset. Karriererådgiver Heidi Hansen har hjulpet meg å bli mer bevisst på min egen kompetanse og alle mulighetene jeg har til å søke stillinger mye bredere enn jeg hadde tenkt selv. Jeg har fått mange gode verktøy i «jobbsøkerkassen» fra Heidi og Karrierehuset som jeg er veldig takknemlig for. Det har vært en luksus å ha en objektiv sparringspartner i denne prosessen, som samtidig har heiet og vært oppriktig engasjert i min prosess Jeg vil virkelig anbefale Heidi til alle som ønsker seg nye utfordringer i arbeidslivet. Det har vært meget verdifullt for meg som nå har fått en ny jobb og ny vei i karrieren min som jeg gleder meg til å ta fatt på.

 

Atle Lessum

Atle Lessum

Jeg trengte primært en samtalepartner/sparringpartner i forbindelse med et mulig karriereskifte, etter mange år i store, børsnoterte selskap med leder- og personalansvar. Det viktigste var å ha en objektiv tredjepart jeg kunne sparre med i mine vurderinger av mulige neste steg i karrieren. Hos Karrierehuset har jeg fått god hjelp av karrierecoach Espen Erfjell. Jeg opplever han som behagelig, hyggelig og klok, og det har vært fint å ha Karrierehuset og Espen som en arena å spille ball med fram til jeg landet ny jobb i sommer.

 

Placeholder Image

Angelica Henriksson

Jeg er utrolig takknemlig for all hjelp jeg fikk når jeg var hos Anders.  Anders fikk meg til å gå inn i meg selv og vektla mine viktige kompetanser. Anders hjalp meg med å utvide mitt syn på ulike stillinger og støttet opp til å finne et nytt yrke. I tillegg til dette gjorde han meg tryggere til intervju. Etter at min CV fikk en real makeover og jeg fikk troen på jobb-intervju så kom jeg raskt i ny jobb, fikk faktisk den første jobben jeg søkte på etter hjelp fra Anders. Før reisen med Anders hadde jeg søkt over 50 stillinger siste året.  Anbefaler virkelig Anders til deg som har søkt på mange stillinger eller deg som blir usikker på jobbintervju.

Siri Bjørnsen, HR Manager-Codan forsikring

Det å kunne tilby karriereveiledning via Karrierehuset har blitt udelt positivt mottatt av berørte medarbeidere. Det er mange følelser i spill, uansett bakgrunn for at et ansettelsesforhold avsluttes. Å møte noen utenfor organisasjonen som kan bistå med å sortere følelser, tanker og refleksjoner parallelt som man får hjelp til å heve blikket og se nye muligheter i arbeidsmarkedet, har blitt verdsatt.

Karrierehuset har snakket med HR Manager Siri Bjørnsen for å høre hennes tanker om omstilling og ivaretakelse av de som må forlate selskapet.
Les intervjuet her

Placeholder Image

Anonym

Som relativt ny på arbeidsmarkedet etter endt utdanning trengte jeg hjelp til å kartlegge meg selv som aktiv jobbsøker. Jeg kontaktet Karrierehuset da jeg ønsket å styrke ferdighetene mine som jobbsøker og samtidig lære. Prosessen har gjort at jeg har utviklet meg- og styrket ferdighetene mine innen jobbsøking innen ulike felt som skriving av CV, søknader, samt oppfølging, spesielt med tanke på selvtillit og det å fremme egne kvaliteter. Det å kommunisere er noe jeg mestrer, men det å kommunisere meg selv og fremme mine styrker er noe jeg føler usikkerhet rundt. Gjennom prosessen utførte vi Persologtest hvor jeg ble bedre kjent med min personlighetsstype, samt personlighetstrekk. Dette kommer godt med når det kommer til det å kjenne styrkene og ferdighetene sine, og er også fint å ha med seg i arbeidslivet. Å jobbe med Marius var motiverende og interessant, og det har gitt meg nyttig kompetanse innen det jeg ønsket. I tillegg til det tradisjonelle rundt jobbsøking var vi også innom det å bli bevisst på selvtillit og selvfølelse, og hvordan dette også er essensielt i jobbsøking og arbeidslivet. Jeg har lært mye nyttig som jeg anvender i jobbsøkingen, og som jeg vil ta med meg videre inn i arbeidslivet også. Det å jobbe med Marius har gitt ny og verdifull kompetanse innen flere felt når det kommer til jobbsøking, og det er noe jeg tar med meg- og vil ha stor nytte av videre.

Karoline Josefine Breivik

“Jeg fikk karriereveiledning fra min tidligere arbeidsgiver som en del av en sluttpakke og kontaktet Karrirerehuset. I møte med karriererådgiver Linda Trandum Terjesen ble det tydelig at jeg trengte mer utdanning og vi brukte analyse og støtteverktøy som gjorde meg bevisst på hvilken type studieretning jeg burde velge, noe som var veldig fint da jeg var veldig usikker på dette. Takket var Linda er jeg er nå godt i gang med studiene og er kjempefornøyd med det. For meg var det ekstra tungt og stå uten jobb og vite hva man skal gjøre videre spesielt siden jeg også har følt på mye motgang. Linda har virkelig hjulpet med å stake ut veien videre og jeg er veldig glad jeg fulgte hennes råd og startet på studie, då dette har gitt meg ordentlig mestringsfølelse og selvtillit. Hun har vært og er fremdeles en veldig viktig sparringspartner for meg og jeg gleder meg stort til å jobbe videre med henne. Jeg kan trygt anbefale Karrrierehuset og karriererådgiver Linda til alle som ønsker hjelp med karriere eller studieveiledning.”

Placeholder Image

Tone Sand - Nets AS

Vi har benyttet Karrierehuset i forbindelse med omstillingsprosesser. Karrierehuset oppfattes som en profesjonell støttespiller både i forhold til vår virksomhet, og ikke minst i forhold til den oppfølgingen og karriereveiledningen tidligere ansatte har fått.

David Fluck

David Fluck

Ettersom det er 18 år siden sist jeg søkte jobb – trengte jeg hjelp til å pusse CV-en på LinkedIn, og til å vurdere hvilke utfordringer jeg ønsket å vie kreftene mine til i fremtiden. Å være jobbsøkende som utenlandsk 59-åring, med 100+ mye yngre søkere på hver stilling har ikke vært lett.Marius var flink til å se meg, hva jeg kunne, og få meg til å tenke på hva jeg ville. Han dyttet meg i riktig retning, på en bestemt, men vennlig måte. Flere ganger hørte jeg “du kan gjøre hva som helst – bare finn ut hva du vil gjøre, og del deretter din entusiasme og erfaringer – dette kan du…”Mange snakker mye – men når Marius snakker – bør mange lytte. Det han sier er gull verdt. Han er til å stole på og hyggelig – jeg er eldre enn ham, men jeg innrømmer glatt at jeg lærte mye av ham. Takk Marius, med din hjelp – dette klarte jeg!

Placeholder Image

Henrik Lian

Som en del av sluttpakken fulgte det med karriereveiledning. Valget falt da på Karrierehuset og Kristin Wahl. Det å kunne ha en samtale- og sparrings partner i en slik periode, har vist seg å være veldig betydningsfull for min del. Man blir mere bevist på egen kompetanse, og alle mulighetene man har i forhold til nye stillinger og bransjer. Etter personprofiler, tett oppfølging og hjelp til å spisse CV og søknad, var jeg i ny jobb etter 3 måneder. Stor takk til Kristin for all hjelp og støtte.

Yonne Tangelder

Med en utenlandsk utdanning fikk jeg inntrykk av at potensielle arbeidsgivere ofte var usikre på i hvilken grad den var like relevant og “god” som en tilsvarende norsk utdanning, og det var vanskelig for meg å finne en jobb. Lene var oppriktig interessert i meg som person og i min situasjon. Hun hjalp meg med å tydeliggjøre hva jeg kan og hvordan jeg “selger” dette inn til en potensiell arbeidsgiver. Det har også vært svært nyttig for meg med jobbintervjutrening, og jeg har blitt mye tryggere i den situasjonen. Jeg har videre hatt stor nytte av min nye CV, mine suksesshistorier og har kommet i gang med å sende åpne søknader. For tiden jobber jeg 100% i et vikariat. Tusen takk til Lene og til Karrierehuset! Jobbsøkerprosessen har blitt mye mer gøy og effektiv for meg og jeg fikk en ny “drive” og motivasjon.

Henrik Thoresen

Henrik Thoresen

Jeg bestilte karriererådgivning da jeg ønsket meg nye utfordringer i karrieren. Karriererådgiver Helen Gaunt Sande har hjulpet meg med å spisse CV og Linkedin profilen samt å synliggjøre min kompetanse, styrker, og hva jeg bør vektlegge overfor ny arbeidsgiver. Helen har en lidenskap for faget sitt, og har engasjert seg personlig i oppgaven med å få meg ut i ny jobb. Hun har et større engasjement, enn hva jeg hadde forventet meg på forhånd. Jeg har nå landet ny jobb, og er veldig fornøyd med Helen som karriererådgiver.

Luis Vallés

I have only words of thanks for Karrierehuset, both Barbro Mosseng and Heidi Hansen. I wanted advice on how to work in Norway. Not only did I get that, but from the very beginning they recommended me which package to hire and Heidi helped me decisively in detecting my strengths and weaknesses. Through this analysis and thanks to a reflection exercise, I was able to better identify my abilities and needs, so that I grew both personally and professionally. I am Spanish and I would recommend Karrierehuset and especially Heidi Hansen to anyone who wants to know themselves better. In Karrierehuset I have found sincerity, honesty and guidance.

 

 

Maria Sannerud

“Jeg tok kontakt med Karrierehuset da jeg lenge har vurdert å bytte bransje. Rådgiver Lene har hjulpet meg med å forplante nye tanker og gitt meg nye verktøy for å kartlegge mine interesseområder og egenskaper. Det er lettere å få en sparringspartner som har kunnskap om karrierebytte og som samtidig kan hjelpe til med å finne riktig studieretning for å få min drømmejobb. Underveis i prosessen har vi brukt verktøyet Persolog for å kartlegge min profil og mine personlige trekk, noe jeg opplever som veldig interessant og nyttig.Jeg er veldig fornøyd med veiledningen samt tips og råd jeg har fått av Karriehuset og Lene og sitter nå igjen med et konkret relativt konkret plan som jeg kan kombinere med et familieliv med små barn. Karrierehuset og Rådgiver Lene, vil jeg sterkt anbefale for de som ønsker å bytte karriere, søker jobb, funderer på utdanning eller ønsker hjelp med CV og søknaden sin.”

Placeholder Image

Linn Olsen

Jeg kontaktet Karrierehuset for å få hjelp til studievalg etter flere erfaringer både innen reising, studier og forskjellige jobber etter videregående. Jeg var fortsatt usikker på hva jeg ville gjøre, hva som ville passe meg, og hva jeg kunne gjøre det bra som. Det var veldig lett å komme i kontakt med en studieveileder som passet meg, og jeg fikk den hjelpen jeg trengte. Jeg gjennomføre programmet og gjennomgikk en profilanalyse (DISC) for å kartlegge min personlige profil og min jobbprofil. Med hjelp av denne testen fikk jeg i samarbeid med en karriereveileder kartlagt mine personlige egenskaper og hvilke arbeidsmiljø og arbeidsforhold jeg ville fungere best i. Jeg hadde en veiledningstime før denne testen med karriereveileder, samt to oppfølgingstimer etter testen.

Etter å ha gjennomgått testen og veiledningstimene fikk jeg et mye klarere bilde av hva som ville passe for meg, og hvilke jobber jeg ville kunne trives i og ikke. Jeg har på bakgrunn av dette blitt sikrere på hvilken retning jeg vil gå, og er i stand til å føle meg sikrere på at det jeg velger vil passe meg i det store havet av studiemuligheter som finnes i dag! I tillegg var oppfølgingen jeg fikk av min veileder enestående.

Jeg vil anbefale en slik type veiledning på det sterkeste til alle som er usikre på hvilken studieretning de skal velge. Jeg vil uten tvil ta kontakt med Karrierehuset igjen hvis jeg skulle trenge hjelp til noe i forbindelse med jobb/karriere

Placeholder Image

Anonym

Jeg opplevde karriererådgiver Heidi Hansen som veldig hyggelig og trygg. Vi hadde gode samtaler sammen og hun var positiv og oppbyggende. Det gjorde det lettere for meg å se på min egne erfaringer på en positiv måte. I tillegg fikk jeg innblikk i hvilke posisjoner som passer personer med min arbeidsstil og kunnskap. Jeg opplevde henne også som ærlig og omsorgsfull.

Camilla Worvik Orbraaten

Jeg har fått en bevisstgjøring om mine styrker og gode egenskaper, og Lene gjorde meg oppmerksom på mange egenskaper jeg ikke hadde tenkt over kunne ha relevans til ny jobb. Dette har hjulpet meg til å se ny egen verdi overfor en nytt type mulighetsområde og arbeidsgivere. Selvfølgelig veldig fint å få hjelp til den tekniske biten med CV og søknader, men særlig er det dette med bevisstgjøringen på det personlige som har vært veldig fint for meg å få med. Jeg fikk karriererådgivning som en del av en sluttpakke og er så glad for det. Jeg opplever Lene som profesjonell og dyktig og vil gjerne anbefale henne til andre.

Andreas Vøllestad

Hos Karrierehuset har jeg fått god hjelp av karriererådgiver Marius Eide med å spisse CV og søknadsbrev. Jeg har fått flere andregangsintervjuer etter at han hjalp meg, noe jeg er veldig takknemlig for. Marius viste stort engasjement gjennom hele prosessen, ga meg masse god feedback, utfordret meg og lærte meg å se og spille på mine sterke sider. Jeg kan varmt anbefale han og Karrierehuset til andre som ønsker hjelp med jobbskiftet.

Placeholder Image

Aurora Grøholt Larød

Jeg bestilte studieveiledning da jeg ønsket hjelp til å finne ut av hva jeg burde studere. Underveis i prosessen har det blitt tydelig for meg hvor min profil passer inn med tanke på ulike yrker og hva som kreves i ulike yrkesroller. Å få hjelp av en studieveileder har vært veldig nyttig, da det er veldig mange valgmuligheter der ute, og det som oftest ikke er lett å finne ut av studieretningen på egen hånd. Jeg har nå landet studievalget, og er veldig fornøyd med hjelpen jeg har fått av karriererådgiver og coach Mette Løyning.

Placeholder Image

Marianne Andresen

Jeg fikk veldig god hjelp av Karrierehuset og Marit da jeg ønsket meg ny jobb. Ikke bare til å skrive søknad og CV, men også intervjutrening, som igjen gjorde at  jeg fikk selvtillit og ro da jeg skulle på intervju. For meg var dette avgjørende og jeg fikk kjapt ny jobb.

Placeholder Image

Anonym

«Studieveiledningssamtalene med Helen hjalp meg med å navigere i jungelen av utallige yrkesmuligheter. Det var fint å ha en uavhengig sparringspartner som ikke prøvde å dytte meg i en bestemt retning, slik familie og venner har en tendens til, men heller få meg til å reflektere over hva som passer best for meg og mine egenskaper.»

Bettina Berg

Jeg tok kontakt med Karrierehuset høsten 2021 da jeg startet i høyere utdanning og ønsket å forbedre mine ferdigheter innenfor studieteknikk. Jeg meldte meg på kurs i studieteknikk med studierådgiver Heidi Hansen. Underveis i kurset har jeg opparbeidet meg kunnskap om hvordan man enklere kan sortere ut essensen innenfor de ulike emnene, samt hvordan sette opp gode planer knyttet til tidsbruk. Jeg har også fått god hjelp med ulike type hjelpemidler for å gjøre studiehverdagen lettere samt tips til å opprettholde motivasjonen. Jeg er veldig fornøyd med innholdet i kurset og kan anbefale kurset for alle som ønsker en enklere studiehverdag
Placeholder Image

Anonym

Som en del av en sluttpakke hos tidligere arbeidsgiver fikk jeg til å finne ny karrierevei hos Karrierehuset og karriererådgiver Mette Løyning. Mette har hjulpet meg med å kartlegge mine kompetanseområder, styrker og egenskaper. Jeg har også fått gode tips og råd til hvordan å spisse CV og LinkedIn profil, i tillegg til hjelp til søknadsskriving og forberedelser til intervju. Vi har også brukt profilanalyseverktøyet Persolog som har gitt meg god og verdifull innsikt. Mette er ei utrolig omtenksom, kunnskapsrik og motiverende dame, og det er ingen tvil om at hun brenner for den jobben hun gjør. Jeg hadde mange gode samtaler med henne underveis i prosessen, og jeg følte virkelig hun engasjerte seg personlig i å hjelpe meg. Det har vært utrolig godt å ha Mette å sparre med. og jeg kan absolutt anbefale henne og Karrierehuset på det sterkeste.

Morten Hovland- POWER

Power har benyttet eksterne krefter som en del av omstillingen. I en slik prossess er det fint å kunne benytte en ekstern samarbeidspartner da det er tidsbesparende og mer effektivt. For de berørte er det også enklere at en ekstern leverandør er involvert da det ofte gir vedkommende en trygghet samtidig som det er enklere å få tillit til en ekstern rådgiver.

Vi har snakket med HR-leder Morten Hovland I POWER for å høre hans tanker om HR-rollen, omstilling og om det å tiltrekke seg og beholde talenter.
Her kan du lese intervjuet

Vibeke Nickelsen

Etter 20 år i mediabransjen kjente jeg meg klar for et karrierebytte og som en del av sluttpakken fikk jeg med karriereveiledning via Karrierehuset. Jeg har virkelig fått god hjelp av karriererådgiver Mette Løyning. Mette har vært en fantastisk sparringspartner og støttespiller i en hektisk periode som jobbsøker. Hun har hjulpet meg med bransjer og roller hvor min kompetanse matchet. Vi har blant annet jobbet med min CV, LinkedIn profil og skreddersydde søknader som jeg virkelig har fått god hjelp til! Verktøyet Persolog brukte vi aktivt for å sikte i riktig retning, følge hjertet- gjøre en forskjell- jobb med mening! Det har vært opp og nedturer, og Mette har vært der hele veien med coaching og heiarop på sidelinjen! Jeg har nå fått meg ny jobb, og setter stor pris på all hjelp jeg har fått fra Mette, og kan uten tvil anbefale henne og karriereveiledning for andre som ønsker hjelp på veien til ny jobb.

Cato Solberg

“Jeg tok kontakt med Karrierehuset da jeg ønsket hjelp til å lande drømmejobben. Her har jeg fått god hjelp av karriererådgiver Anders. Vi har jobbet med CV, søknad og intervjutrening. Anders har fungert som en god samtalepartner og jeg har fått gode innspill underveis i prosessen. Jeg har også blitt tryggere på meg selv samt blitt mer bevisst på hvordan min bakgrunn kan passe inn i fremtidige roller.
Jeg har hatt stor glede av hele prosessen og kan anbefale Karrierehuset på det varmeste!”

Victoria Samsonova Jensen

Jeg hørte om Karrierehuset via min fagforening Samfunnsøkonomene og ville prøve en pakke fra dem. Sammen med Helen Sande har vi avklart behovet mitt for hvordan jeg skal “selge meg” i et intervju. Jeg var veldig fornøyd med samarbeidet vårt. Helen er en veldig hyggelig og meget profesjonell person. Hun var utrolig veldig flink til å gå rett på sak, oppmuntre og se hele problemet. Etter bare 4 timers med avklaring og intervjutrening var resultatet et vellykket jobbintervju som jeg ikke klarte å få før. Helen Sande anbefales for alle som trenger profesjonell hjelp med jobbsøking!

Tina Olsson

Etter noen måneder i mammapermisjon hvor jeg fikk hverdagslivet litt på avstand innså jeg etterhvert at jeg var klar for et karriereskifte. Jeg har utdanning i kommunikasjon og er veldig glad for at jeg valgte en utdanning med bredde som byr på mange muligheter. Rådgiver Lene Ørbeck i Karrierehuset har bistått meg i å sette ord på hvem jeg er i en intervjusetting, noe som har vært lærerikt for meg. I dag har jeg fått en stilling innen innkjøp og prosjektkoordinering. Det å få hjelp og veiledning under søknadsprosessen har vært helt supert og Lene har fungert som fin støtte. Jeg kan trygt anbefale Lene til alle som trenger hjelp med karriereveiledning

Øivind Bergstrand

Etter nedbemanning grunnet et hyttemarked i fritt fall, mottok jeg av arbeidsgiver karriereveiledning fra Karrierehuset. Jeg trengte hjelp til å sortere ut hvilke type jobb som var aktuell, hvilke adjektiv som best beskrev min lederstil og ikke minst detaljer på CV og SoMe profiler. Jeg var heller ikke flink nok til å fremme mine styrker på en bra måte. Jeg hadde 10-15 timeslange møter med Espen Erfjell. Noen av disse var spissing mot kommende intervju, andre var diskusjoner rundt mine beste sider og ikke minst diskusjoner på «hva ønsker du nå?». Kombinert med plutselig god tid hadde møtene flere funksjoner for meg. En var ganske enkelt å være delaktig i arbeidslivet gjennom møtene. Espen gav meg også oppgaver å løse som var direkte relatert til CV, story, LinkedIn profil og ikke minst hva som man skulle fokusere på. Espen trakk meg ut av «grøfta» hvor jeg hadde et forklaringsbehov for hvorfor jeg ble overtallig til et positivt fokus og en videre forståelse av hva en fremtidig arbeidsgiver la vekt på. Kombinert med mye tankearbeid korrigerte vi sakte men sikkert både mitt materiell, tanker og ikke minst det å være offensiv og positiv.Det var først og fremst behagelig å jobbe med Espen. Han hadde ingen direkte medvirkning til at jeg vant ny jobb, men stor indirekte betydning ved at jeg fokuserte på de elementene vi ble enige om hva riktig for meg og mitt kandidatur. De timeslange møtene var nærmest fristunder hvor jeg fikk energi til å fortsette det ganske krevende arbeidet med å minimere tilfeldighetene som gjør at du vinner en jobb. Det deles ikke ut sølvmedaljer i slike prosesser og da er det bra å ha en medhjelper i din side av ringen.

 

Pia Guzman

Pia Guzman

Jeg mottok karriererådgivning som del av sluttavtalen og fikk hjelp av karriererådgiver Mette Løyning til å lande ny jobb. Karriererådgivningen har vært viktig for meg i jobbsøkerprosessen spesielt da jeg hadde vært veldig lenge i samme stilling, og ikke har vært aktiv jobbsøker på mange år. Mette har hjulpet meg med å analysere og kartlegge mine kompetanseområder, samt sette ord på all den erfaringen jeg har opparbeidet meg. Underveis har vi også jobbet mye med i hvilke roller og bransjer som mine kompetanseområder kan passe inn. Mette har vært til stor hjelp, og vært en viktig sparringspartner for meg. Jeg anbefaler gjerne henne for andre som ønsker hjelp til jobbskiftet

Hanne Vestøl

I 2019 var jeg i fast jobb, men trivdes ikke, og ønsket å “bytte beite”. Utfordringen var at jeg ikke visste hvilken type stilling jeg burde søke for å trives bedre. Jeg oppsøkte Hanne Paulsrud i Karrierehuset, for å få hjelp til å sortere tankene, og sette retning. Det viste seg å være den beste investeringen jeg kunne ha gjort! Vi hadde kun tre timer, og jeg er imponert over hvor effektive de var, og hvor mye jeg fikk ut av dem. Hanne satte i gang tankeprosessen hos meg allerede før første time (via mail), og de ulike metodene hun brukte i timene fikk meg til å forstå hvilke verdier som er viktigst for meg, både privat og på jobb. Dermed var det lettere å sette ny retning, og ikke minst ha disse verdiene med meg inn i søkeprosesser og intervjuer. Jeg er nå i ny jobb, og trives bedre enn på mange år!

Placeholder Image

Mondelez Norge AS

Da Mondelez Norge AS gjennomførte et stort nedbemanningsprosjekt våren 2016, valgte vi Karrierehuset som leverandør av omstillingsprogrammer til de berørte ansatte. Vi opplevde sterk faglig profesjonalitet og tilstedeværelse gjennom hele prosjektet. På grunn av omfanget i prosjektet var det kritisk for oss med konfidensialitet i planleggingsfasen og ansvarsfølelse i gjennomføringsfasen. Dette ble svært godt ivaretatt av alle ressursene vi hadde kontakt med i Karrierehuset. Prosjektet ble gjennomført på relativt kort tid og vi er takknemlige for den tilstedeværelse og faglige kompetanse Karrierehuset stilte med, noe som bidro til at de ansatte fikk et godt bilde av hva profesjonell veiledning kan bidra til i en jobbsøkerprosess.

Marit Holtan

Jeg brukte karriererådgiver Lene Ørbeck under svangerskapspermisjon for karrierebytte etter nesten 20 år i detaljhandel og 10 år av de som leder. Planen var å komme seg opp og fram innen detaljhandel, som distriktsleder eller regionleder, men etter barn nummer 2 var ikke det ikke så selvfølgelig lenger. Så hva skulle jeg gjøre nå?  Jeg hadde allerede en bachelor i Økonomi og Administrasjon som jeg ikke følte at jeg fikk fullt utbytte for. Jeg ønsket meg over i noe med flere muligheter innenfor økonomi og administrasjon. Og det var her Lene Ørbeck hjalp meg å se hva jeg kunne gjøre. Ved hjelp av Persolog test og veiledning har jeg nå fått jobb som forsikringsrådgiver i et stort selskap med mange muligheter innen forsikring, bank og pensjon. Tusen takk for hjelpen.

Placeholder Image

Joackim Gunnerud

Tusen takk for den gode hjelpen og støtten i prosessen med å finne en ny jobb. Den gode oppfølgingen og de fine verktøyene dere har disponert underveis har vært til meget stor hjelp. Uten dette ville det nok ikke gått like fort å komme i nytt arbeid.Igjen en stor takk til Karrierehuset og deres medarbeider for å ha vært utrolig god støtte og hjelp underveis.

Kelly Trainer

Kelly Trainer

When I relocated to Norway from Scotland, I needed help with finding a job. As a native English speaker with very little Norwegian abilities, I was very daunted in the beginning and wasn’t very sure where to start. I was also very keen to explore new career prospects and identify possible opportunities that matched my interests, education and work experience. I learned a lot about myself; my personality and the type of work environment and jobs that would best match my abilities. It was a very interesting exercise and I really enjoyed this part of the process. In doing this, I was able to identify the type of role I would like to have, making the job search a lot easier to navigate. I also gained invaluable advice regarding the interview process and also really appreciated being given feedback to reflect on. I have since accepted an offer for a very exciting job and genuinely feel the program at Karrierehuset helped to make this happen. Espen has been a huge support for me on this journey and I am very grateful for his kindness, patience and for seeing my potential. Communication was excellent from start to finish and he was always there to answer any questions I had. Our meetings were very productive and efficient and I came away from all of them knowing I was taking once step closer to finding the right job for me. I thoroughly enjoyed this process and couldn’t recommend Espen and the team at Karrierehuset more!

Anne Kim Krakeli

Jeg bestilte karriererådgivning siden jeg har vært på endel intervjuer de siste årene som ikke har endt opp med jobb. Jeg har fått god hjelp av karriererådgiver Marius Eide. Vi har jobbet spesifikt med forberedelse, søknad og intervju til en stilling som litt tilfeldig ble utlyst på samme tidspunkt. Fikk tips til nytt oppsett av CV, egenpresentasjon og søknadstekst, med god veiledning til innhold og innspill og endringer underveis. For min del synes jeg at alt vi jobbet med før selve intervjutreningen var nyttig, nødvendig og relevant siden det er viktig at både CV, og søknadstekst er god for å komme på intervju. I tillegg har jeg heller ikke hatt noe egenpresentasjon til tidligere intervjuer og fint å få tips til hvordan man skriver søknad og forbereder egenpresentasjon tilpasset stillingen man søker på. Selv om det ble jobbet spesifikt i forhold til en stilling har jeg nå et grunnoppsett på søknad og egenpresentasjon jeg kan bruke videre. Den timen vi trente på intervju, fikk jeg gode tips til vanlige spørsmål man bør være forberedt på å få og som man må ha ha tenkt ut svar på forhånd, samt råd om hva man kan/bør svare på spørsmål jeg tidligere har syntes vært vanskelig å svare på. Jeg synes jeg har lært mye som jeg vil ha god nytte av i videre jobbsøking. Marius opplevdes som motiverende, kunnskapsrik, engasjert og presis /”to the point ” i tilbakemeldingene. I tillegg tilgjengelig, hyggelig og fleksibel på tidspunkt for timer, og på tilbudssiden med tanke på mulighet for å ta kontakt ved spørsmål. Jeg anbefaler Marius og Karrierehuset til alle som ønsker hjelp i forbindelse med jobbskiftet.

 

Placeholder Image

Hanne Jerpseth

Jeg har vært i samme jobb i 20 år og trengte veiledning når det gjaldt mine muligheter på arbeidsmarkedet. Jeg fant fram til Karrierhuset på nettet og henvendte meg til dem på telefon. Jeg kom i kontakt med en imøtekommende person som stilte noen spørsmål om hva det gjaldt. Vedkommende ga beskjed om at hun ville ta kontakt da hun hadde funnet en passende veileder. Samme dag fikk jeg beskjed om at hun hadde funnet en egnet person som jeg kunne ha veiledning med. Jeg bestilte en pakke, Karrierepakke 1 som besto av samtaler og en persologtest. Vi gikk systematisk gjennom min yrkeserfaring og studier og jeg fikk konkrete tips om utforming av CV. Jeg fikk mange råd om hvordan jeg kunne hevde meg i et jobbintervju og i en jobbsøkingsprosess. Vi diskuterte også muligheter for videreutdanning. I samtalene stilte veileder mange spørsmål. Det var fokus på mine sterke sider når det gjaldt yrkeslivet og mine muligheter på arbeidsmarkedet. Jeg fikk tips om steder jeg kunne få oversikt over ledige jobber og organisasjoner jeg kunne kontakte direkte. I løpet av møtene var det mye dialog og vi kom sammen fram til aktuelle jobber jeg kunne søke på. Jeg fikk tilsendt mail underveis i prosessen med tips om aktuelle jobber. Alt i alt er jeg veldig fornøyd med Karrierehuset. Jeg er nå tryggere når det gjelder hvordan jeg kan bruke min kompetanse i møte med en jobbsøkingsprosess

Dorthe Schjødt

Dorthe Schjødt

Jeg tok kontakt med Karrierehuset for karriereveiledning i forbindelse med flytting fra Danmark til Norge og mitt søk etter ny jobb. Etter 15 år i samme bedrift trengte CV-en og LinkedIn-profilen min en oppfriskning og samtidig hadde jeg et ønske om å bli utfordret på profilen min i forhold til å se nye jobbmuligheter. Jeg trengte sparring for å finne veien i rekrutterings verdenen og finne ut ‘den norske måten’ å gjøre det på. Hele prosessen har vært fantastisk og ekstremt profesjonell. Kvalifisert hjelp har vært tilgjengelig fra flere forskjellige personer i Karrierehuset og jeg er takknemlig for den vennligheten, jeg har blitt møtt med. Jeg setter stor pris på tilnærmingen til meg som person. Jeg har lært mye om, hva andre ser i jobbprofilen min og hvordan erfaring kan brukes i mange ulike bransjer. Jeg setter pris på måten flere i Karrierehuset har åpnet nettverket sitt for meg og fattet interesse for min situasjon og oppgaven. Linda Terjesen har vært unik og er en solid stein å støtte seg på, når det underveis i prosessen ikke alltid er lett å se mulighetene selv. Følelsen av, at noen andre har en sterk tro på at alt ordner seg, gjorde en stor forskjell for meg og hjalp meg å nå målet mitt. Linda har en positiv og energisk tilnærming til oppgaven og er en person, jeg alltid vil ønske ha med på laget mitt, når det virkelig betyr noe.

Eva Anna Myhre

Jeg tok kontakt med Karrierehuset da jeg ønsket hjelp i forbindelse med valg av karriereløp. Her har jeg fått god hjelp av karrierecoach Espen Erfjell som er en fantastisk coach og var der for meg gjennom hele prosessen. Han delte sin erfaring og tanker rundt lignende saker, noe som hjalp meg mye. Han hjalp meg med å komme meg tilbake i kontakt med verdiene mine, finne ut hva jeg vil og få tilbake troen på min kompetanse og egenskaper. Espen er flink til å lytte og veilede gjennom emosjonelle prosesser. Han brukte den nødvendige tid jeg trengte for å prosessere følelser. Jeg følte meg trygg, sett og hørt. I tillegg var han flink til å minne meg på det som er viktig for meg og ikke la meg bli alt for lenge i hodet eller i mine følelser. Jeg har fått så mye nyttig informasjon, det er jeg veldig takknemlig for. Han har utstyrt meg godt denne gangen til å fullføre prosessen min og nå målene mine. Det var en verdifull opplevelse å jobbe med ham. I tillegg var det godt å bli kjent med ham. Jeg kan anbefale Espen og Karrierehuset på det varmeste!

Emma Brenne

Jeg bestilte studieveiledning da jeg trengte hjelp med å finne ut av hva som kunne passet for meg å studere, samt hvilke muligheter jeg har for videre studier basert på allerede gjennomført bachelor i psykologi. Hos Karrierehuset har jeg fått god hjelp av karriererådgiver Heidi Hansen. Vi gikk nærmere inn på de spesifikke mulighetene jeg har for videre studier, samt hva slags jobber de ulike studiene fører til. Jeg har fått en bedre forståelse for selve søkeprosessen, og oppdaget at jeg hadde mange flere muligheter enn det jeg trodde. Underveis i prosessen har jeg også lært meg mye om meg selv og mine evner og egenskaper. Jeg opplevde Heidi som veldig hyggelig og behagelig å snakke med, og hun kunne svare på, og hjelpe meg med alt jeg trengte. I etterkant har jeg også stilt noen spørsmål via e-post, og Heidi er rask til å svare, og veldig hjelpsom og hyggelig. Jeg kan anbefale Heidi og Karrierehuset på det varmeste for andre som ønsker hjelp med studie og- eller karrierevalg.

Nils Einar Eide

Jeg fikk en sluttpakke da min forrige arbeidsgiver måtte nedbemanne og valgte karrierhuset som min samarbeids partner. Til tross for at min kompetanse ofte har vært etterspurt opplevde jeg det som både utfordrende og ukomfortabelt å by på seg selv å selge seg inn i intervjuer. Karrierehuset og rådgiver Lene har hjulpet meg med å bli tryggere på meg selv, sette ord på mine kvalifikasjoner og egenskaper samt beskrive og presentere meg selv på en fremtredende måte. I dag har jeg landet drømmejobben og jeg er godt fornøyd med hjelpen jeg har fått. Jeg opplever hele prosessen fra A-Å som veldig god og kan anbefale Karrierehuset for alle som trenger hjelp til å komme seg videre ut i ny jobb etter å ha blitt nedbemannet

Hanne Solgård-Øverlier

Hanne Solgård-Øverlier

I forbindelse med omstilling hos forrige arbeidsgiver mottok jeg støtte til karriererådgivning via Karrierehuset. Her har jeg fått god hjelp av karriererådgiver Trude Emaus til å kartlegge mine kompetanseområder, styrker og egenskaper. Underveis i prosessen har jeg blitt mer bevisst på hvor jeg vil videre i karrieren, og hva jeg kan gjøre for å oppnå mine karrieremål. Jeg er veldig fornøyd med å ha hatt Trude som karrierecoach og sparringspartner, og kan varmt anbefale henne for andre som trenger hjelp med karriereskiftet.

Placeholder Image

Marit Klausen

Jeg har fått hjelp i forbindelse med et karriereskifte. Karriererådgiver Marius Eide har vært med meg hele veien og hjulpet med å skrive CV, søknader og med intervjutrening og i det hele tatt vært en super sparringspartner underveis. Hele veien har jeg fått nyttige råd og tips og jeg har lært masse av prosessen, ikke minst om meg selv. Marius er profesjonell og dyktig og i tillegg en hyggelig, imøtekommende og positiv person. Han er også fleksibel i forhold til tidspunkt for timer og til å svare på spørsmål som dukket opp underveis. Jeg har hele tiden følt at han har hatt troa på meg og at jeg skulle lykkes i jobbsøkingen! Og nå står jeg her med ny jobb i en ny bransje som jeg gleder meg veldig mye til å starte i!!!

Siv Kari Næbb Raake

“Jeg har opplevd Karrierehuset som profesjonelle og grundige i jobben med å få meg ut i jobb igjen, i et særdeles vanskelig jobbmarked. Kristin Wahl har vært en solid støttespiller og sparringspartner som har vært både kreativ og støttende med mange gode tips og råd til både CV, søknadsbrev og gjennomføring av jobbintervjuer. Takk for en flott tid, jeg fikk meg jobb til slutt:)”

Gunnar Karlsen, Seniorkonsulent- omstilling i forsvaret

Vi har hatt et meget godt samarbeid med Karrierehuset ifbm. gjennomføringen av programmet. Deltakerne ble i tillegg til programmets 5 dager tilbudt individuell coaching med en av Karrierehusets dyktige medarbeidere.

Karrierehuset har intervjuet Gunnar Karlsen for å høre hans tanker om omstilling og ivaretakelse av de som må forlate organisasjonen
Les intervjuet her

Erzsebet Fæster

I forbindelse med omstilling hos forrige arbeidsgiver mottok jeg karriererådgivning som en del av sluttavtalen for å sikre en rask vei ut i ny jobb. Jeg har vært mange år hos samme arbeidsgiver og ikke søkt jobb på lenge og var derfor usikker på min markedsverdi. Det var spesielt viktig for meg å få en bekreftelse på at min kompetanse på viktige områder fortsatt var attraktiv på arbeidsmarkedet. Karriererådgiver Mette Løyning har hjulpet med å få fornyet selvtillit og det å kunne stole på meg selv, og få frem mine styrker i både CV, søknad og intervjuer. I dag har jeg landet ny jobb og kan trygt anbefale Karrierehuset og rådgiver Mette til alle som har behov for hjelp med jobbsøkerprosessen.

 

Espen Frydenberg

Espen Frydenberg

Etter at selskapet jeg var ansatt i gjennomgikk en omorganisering og nedbemanning fant jeg meg selv uten jobb. Da jeg som en konsekvens av dette så for meg å bytte bransje, finne noe helt nytt, var veien kort til å søke hjelp for å strukturere tanker og prosesser. Etter en kort introduksjonssamtale med Espen Erfjell fikk jeg en veldig god følelse på at han og Karrierehuset kunne hjelpe meg med veien videre. En magefølelse som stemte veldig godt og ble bekreftet ut over i prosessen. Med Espen fikk jeg en ærlig samtalepartner og soundboard som hjalp meg til å tenke, sette ord på og fokusere fremover som var til uvurderlig hjelp for meg. Til alle som tenker på å bytte karriere eller bransje, enten det er selvvalgt eller påtvunget, så kan jeg anbefale Espen Erfjell og Karrierehuset på det sterkeste.

 

Placeholder Image

Alexander Smith

Jeg bestilte en rådgivningstime da jeg slet med å finne ut om jeg var kvalifisert nok til å ta en mastergrad, da ingen av skolene jeg kontaktet klarte å gi meg noe ordentlig svar. Hos Karrierehuset fikk jeg god og nyttig hjelp av karriererådgiver Heidi Hansen. Jeg fikk vite nøyaktig hva som trengtes av fag, og om jeg var kvalifisert eller ikke, da Heidi fant den som kunne gi meg de svarene. Heidi var veldig hyggelig, og tok seg tid til å sette seg inn i mine utfordringer samt stille meg de rette spørsmålene, slik at hun fikk all den informasjonen hun trengte. Så fulgte hun raskt opp og ga klar beskjed om når vi skulle snakke igjen. Heidi er lett å forholde seg til, samt stole på, og jeg kan anbefale henne for andre som ønsker hjelp knyttet til studievalg.

Linda Rose

Jeg har hatt gleden av å ha Helen som min karrierecoach i 3 måneder gjennom Karrierehuset, og det har vært en oppdagelsesreise av meg selv og mine styrker, og hvor veien kan gå videre. Helen har vært en viktig sparringspartner for meg i tankespennet rundt hvor neste karrieresteg går, og hun har hjulpet meg med å sortere tanker og frustrasjon. Hun har utfordret meg til å se muligheter samt satt fokus på hva jeg vil være for hvem.

Jeg anbefaler Helen på det sterkeste – alle som får mulighet til å jobbe med Helen som coach er heldige. At hun i tillegg kommer med et vidt nettverk og erfaring fra flere bransjer er selvsagt bonus, men Helen i seg selv og hennes kompetanse på karriereutvikling og mentaltrening er «priceless

 

Bjørn Hagen

Jeg kontaktet Karrierehuset da jeg fikk karriereveiledning fra min tidligere arbeidsgiver som en del av en sluttpakke. Det første vi gikk i gang med var en kompetansekartlegging av meg og mine ferdigheter. Her brukte vi verktøyet Persolog. Dette hadde jeg mye glede av da det var en fin bevisstgjøring av meg og resultatet stemte veldig godt med hvordan jeg oppfatter meg selv. Min rådgiver Lene har gitt meg mange gode råd underveis for å planlegge å starte opp egen virksomhet. Nå er jeg i full gang med egen business. I prosessen har jeg også skaffet meg nye nyttige kontakter, som jeg kan takke henne for. Lene er forståelsesfull og lett å prate med, og det er viktig for å forstå hverandre og hvordan jeg er som person. Jeg er veldig takknemlig for den hjelpen jeg har fått av Lene og kan anbefale Karrierehuset for alle som ønsker hjelp med karriereveiledning

Paul Harrison

Paul Harrison

Helen was my main cheerleader throughout the job search, enthusiastically providing encouragement and building up my confidence throughout. She acted as a trusted advisor and was able to connect me with a strong network of people who gave up their time to help guide me towards a job that was a perfect match with my area of expertise. I would highly recommend Helen and Karrierehuset to anyone looking for additional support and expert advice relating to their next career move.

Johan Röjhammar

Jeg bestilte karrierepakken Basic med karriererådgiver Trude Emaus, da jeg hadde kjørt meg litt fast i forrige jobb, og var klar for nye karriereutfordringer. Underveis i møtene med Trude har jeg blitt mer bevisst på egen atferd, og hva jeg ønsker meg videre i karrieren. Jeg er veldig fornøyd med hjelpen jeg fått av Trude og kan anbefale Karrierehuset og karriererådgiver Trude Emaus til alle som ønsker hjelp med karriereretningen.

Jan Henning Kleiv

Jan Henning Kleiv

I samtaler med karriereveileder og coach Espen Erfjell har jeg fått gode verktøy for å stake ut en autentisk kurs i min videre lederkarriere, og å ta bevisste valg mot en hverdag i balanse. Det har vært avgjørende å bli utfordret på eget tankesett, og jeg føler at jeg nå har kommet et godt stykke videre med å ta riktige valg» Jeg er veldig fornøyd med Espen som min sparringspartner, og jeg kan varmt anbefale han for andre som ønsker en karriereveileder og coach.”

 

Anja Kristiansen

Anja Kristiansen

Karriererådgiver Helen Gaunt Sande har hjulpet meg med å sette ting i perspektiv samt å belyse nye muligheter på arbeidsmarkedet. Vi har jobbet med hele jobbsøkerprosessen, og hun har vært en veldig viktig sparringspartner for meg underveis. Etter karriereveiledningen har jeg fått meg ny jobb i en ny bransje og er veldig fornøyd med det. Jeg anbefaler karriererådgiver Helen og Karrierehuset på det varmeste for alle som ønsker hjelp til karriere eller jobbskifte

Placeholder Image

Jostein Mjønerud

Jeg vil sterkt anbefale Karrierehuset for deg som ønsker støtte og hjelp i forbindelse med jobbsøking. Jeg ble møtt på en meget vennlig og god måte da jeg henvendte meg til Karrierehuset og fikk raskt time med en trygg og positiv karriereveileder. Jeg møtte en faglig meget flink person som også hadde meget god oversikt over jobbmarkedet. Samtidig opplevde jeg at hun oppriktig brydde seg om meg som person og min videre jobbkarriere. Jeg likte dette! Konkret har veilederen hjulpet meg med selve CV-en og tilpasset søkerdokumentene etter type jobbannonser. Etterhvert ble jeg mer selvgående på dette området, men fikk veilederen til å kvalitetssikre/være en kritisk venn. Den ansatte i Karrierehuset fant jobber hun syntes var relevante å søke på og sendt dette til meg. Veilederen har vært en god støtte, en som har motivert meg i en ofte lang søkeprosess og vært svært engasjert i at jeg skulle få meg ny jobb. Det har vært flott! Jeg kan anbefale Karrierehuset på det varmeste!

Placeholder Image

Tobias Borgenhov

Etter et jobb bytte tok jeg kontakt med Karrierehuset for karriereveiledning. Målet var å få bedre innsikt i hvilken type stillinger og bedrifter mine ferdigheter og personlige egenskaper passer best, og hvilke knep jeg kunne ta for å endre på karriereveien og oppnå muligheten til å jobbe innen fagfeltet jeg brenner for.

Helen var rask på å kartlegge og utforme veiledning med innhold som svarte til mitt behov. Dette gjorde veiledningen konkret og rett på sak, i tillegg til rom for innspill Helen kom med som jeg selv ikke hadde tenkt på. Dette har resultert i at jeg står bedre i den nåværende stillingen, og jeg vet bedre hvilken strategi jeg skal ha for å nå komme dit jeg ønsker.

Helen trente meg også på intervjusituasjoner for potensielt nye stillinger og lærte meg nyttige kjennetegn på bedrifter og kulturer hvor jeg har størst sjanse for å lykkes og utvikle meg. Dette har gjort vurderingen av nye jobber og bedrifter enklere og mer treffsikkert

Silje Vigsnæs Bjørseth

Jeg bestilte karriererådgivning da jeg ønsket nye utfordringer, men var usikker på veien videre, og hva som ville passe for meg. Hos Karrierehuset har jeg fått god hjelp av karriererådgiver Trude Emaus. Hun har fungert som en veldig god sparringspartner, og har hjulpet meg med å stake ut retningen. Jeg har nå landet ny jobb, og det er kjempespennende og gøy. Jeg vil si tusen takk til Trude for god hjelp og veiledning, og kan varmt anbefale henne for andre som ønsker hjelp med karriereskiftet.

Placeholder Image

Anonym

Jeg bestilte karriererådgivning for å få hjelp til å håndtere utfordringer i nåværende jobb. Karriererådgiver Marius Eide har hjulpet meg med å sortere tankene mine, og sørget for at jeg har fått en bedre arbeidshverdag. Marius var veldig imøtekommende, reflektert, og satte ting i perspektiv. Jeg kan varmt anbefale Marius og Karrierehuset for alle som trenger en karrierecoach og sparringspartner.

Placeholder Image

Anonym

Firmaet mitt gjennomførte flere nedbemanninger og et nærmere 30 år langt arbeidsforhold  ble avsluttet. Jeg var glad i bransjen, arbeidsoppgavene og kollegene, men jeg hadde lenge kjent på behov for en endring. Etter mange år på hjemmekontor og stadig færre muligheter til å reise for å møte kolleger, så jeg muligheten til å tenke nytt. Samtidig følte jeg meg veldig rusten på søknadsprosessen i og meg at det var så lenge siden jeg hadde søkt på jobber. Karrierehuset fant jeg litt tilfeldig etter at jeg konkluderte med at jeg helt fint kunne kjøre prosessen digitalt og ikke var nødt til å finne noen med fysisk tilstedeværelse i Bergen. I prosessen fikk jeg god hjelp til å fokusere på de rette tingene, noe som igjen reduserte usikkerheten jeg følte på. Det var godt å ha et opplegg jeg kunne forholde meg til, som gav meg relevante verktøy og arbeidsoppgaver som jeg kunne se virket. Jeg merket med en gang at jeg var komfortabel med karrierecoach Espen Erfjell, og jeg likte spesielt godt at han var rolig og flink til å få meg til å reflektere og ta eierskap over prosessen. Avhengig av hva jeg hadde behov for i møtene våre, så sendte han meg målrettet informasjon og oppgaver som hjalp meg videre i prosessen. I forbindelse med en Oslo-tur fikk jeg også sjansen til et fysisk møte, noe som var kjempehyggelig. Jeg har allerede anbefalt Espen til en venninne som trenger karriereveiledning.

João Roberto Massoco Jr

João Roberto Massoco Jr

As I moved to Norway around 2 years ago and I was working almost my entire career for a global company headquartered in the US and Belgium, I was looking for a new job opportunity in a well-established company based either in Norway or in the Nordic countries and contacted Karrierehuset and careercoach Helen Gaunt Sande. To my good surprise, in less than 2 months I was able not only to get invites for lots of interviews, but I was able to get at least 3 firm / concrete good offers. Helen’s support was crucial in many aspects helping me to better understand myself, such as my weaknesses and strength and supporting me to understand Norwegian job market and to crafting tailored CVs and cover letters for applications. On top of that, Helen provided me with great support to define what should be the best company according to my skills and personal/professional life. She was also a great sparring and essential with some “bring me up” calls.

Jarl Andre Sjølie

Jarl Andre Sjølie

Jeg fikk karriereveiledning som en del av sluttavtalen og har fått veldig god hjelp av karriererådgiver Helen Gaunt Sande med jobbsøkerprosessen. Hos henne fikk jeg hjelp i alle leddene for å komme meg ut i jobb igjen. Jeg har arbeidet mye med ansettelser og utvelgelse av kandidater selv i tidligere jobber. Men Helen ga meg mye ny innsikt i hva som er viktig i dagens jobb landskap. Helen har vært en god sparringspartner og jeg er veldig takknemlig for den hjelpen jeg har fått av henne. Jeg anbefaler Helen og Karrierehuset på det sterkeste for alle som ønsker hjelp med å bli tryggere i jobbsøket.

 

Hedda Friis

Jeg bestilte karriereveiledning da jeg trengte hjelp til hva jeg skulle studere. I tillegg ønsket jeg hjelp til å avklare mine personlige fokusområder på skole og i jobb, for å utvikle meg mest mulig og i riktig retning. Med god hjelp av karriererådgiver Heidi Hansen landet jeg på et studie som jeg skal begynne på til høsten, og som jeg gleder meg veldig til. Det var egentlig ikke det studiet jeg hadde sett mest for meg, men jeg skjønte gjennom prosessen at det forhåpentligvis er det som vil passe meg best og vil gi meg flest muligheter. Det var fint å jobbe med Heidi. Hun gikk gjennom min profilanalyse nøye, og ble kjent med meg på kort tid. På den måten kom hun med gode råd og veiledning som var skreddersydd for meg. Jeg kan anbefale Karrierehuset og Heidi Hansen på det varmeste.

Fatima Dominguez

Fatima Dominguez

Karriererådgiver Mette Løyning har hjulpet meg med å finne drivkraft og motivasjon for å gå inn i jobbsøkerprosessen. Sammen har vi jobbet med å synliggjøre min kompetanse, styrker og hvilke ressurser jeg vil ta med inn hos en ny arbeidsgiver, samt hvordan LinkedIn kan brukes for nettverksbygging, faglig oppdatering og tips og research for å finne nye jobbmuligheter. Karriererådgivningen har vært veldig nyttig for meg, og det har vært fint å ha en sparringspartner underveis. Jeg er blitt mer bevisst på hvordan min erfaring og kompetanse kan brukes i forbindelse med karriereskiftet, og jeg er veldig takknemlig for å ha fått profesjonell veiledning

Solveig Roggenbihl

I forbindelse med nedbemanning hos forrige arbeidsgiver mottok jeg støtte til karriererådgivning for å få hjelp til å sortere alt som kokte i hodet mitt, og finne litt ut av veien videre. I Karrierehuset har jeg fått god hjelp av karriererådgiver Espen Erfjell til å rette blikket fremover. Espen er en veldig god og tydelig karrierecoach, og jeg har underveis hatt gode samtaler med han for å synliggjøre min kompetanse, og komme meg videre i prosessen. Jeg er veldig fornøyd med Espen og, kan varmt anbefale han for andre som trenger en sparringspartner og har behov å få hjelp til jobbskiftet.

Frida Ullerud

Jeg bestilte studieveiledning fordi det er utfordrende å vite hva man skal studere. Det er mange muligheter, og vanskelig å vite hva som er lurt å velge for fremtiden. Karriererådgiver Helen har hjulpet meg med å strukturere studievalget samt gjort meg mer bevisst på hvilken retning jeg bør velge. Jeg er svært fornøyd med samarbeidet med Helen og kan trygt anbefale studieveiledning hos Karrierehuset og rådgiver Helen Gaunt Sande.

 

Placeholder Image

GPC Torgil Stålberg

Etter DISC-kurset har min kollega blitt mer bevisst på hvordan andre responderer på hans atferd og kommunikasjon. Han har nå tilpasset seg slik at kommunikasjonen mellom ham og de andre ansatte er mer hensiktsmessig. Han fikk kartlagt hvilke atferdstrekk han har.
Resultatet av kurset var langt over forventet. Alle medarbeiderne gir nå tilbakemeldinger på at det nå er mye enklere å samarbeide.

Birger Skare

“Jeg havnet i en situasjon hvor jeg hadde behov for bistand til å komme meg videre i karrieren min. Etter å ha brukt litt tid på å sammenligne tilbud og tjenester, falt valget på et outplacement-program fra Karrierehuset. Fra første stund følte jeg stor imøtekommenhet og profesjonalitet fra Karrierehuset. Karriererådgiver Lene Ørbeck satte seg grundig inn i min situasjon og «så» meg som menneske.

I slike situasjoner er det lett å få negative tanker, og grave seg litt ned, men Lene fikk meg tidlig i prosessen til å tenke positivt og fremtidsrettet. Hun har fungert som en coach og sparringspartner for meg, og hennes innsats har vært helt avgjørende for at jeg hadde en god og effektiv jobbsøkerprosess, og kom meg raskt tilbake i arbeid. Jeg kan på det varmeste anbefale Karrierehuset for alle som har behov for karriererådgivning for å komme seg videre i arbeidslivet.”

 

Placeholder Image

Martin Borg - BackeGruppen

«Jeg er veldig fornøyd med kurset, og synes dere gjorde det lett forståelig og håndgripelig. Fine eksempler, gode analyser og nyttige metoder.»

Mona Skaaraas

Mona Skaaraas

Jeg trengte hjelp til å sortere tanker og ønsker om veien videre, samt hjelp til å utarbeide cv og søknadsskriving. Samtalene med karriererådgiver Helen Gaunt Sande hjelpte meg til å se mine styrker og å fokusere på disse i jobbsøkingen. Jeg ble modigere og søkte på jobber jeg kanskje ikke ville turt å søke på tidligere. Jeg ble også mer klar over hva jeg vil og hva jeg ikke vil jobbe med fremover. Helen er positiv, engasjert og ikke redd for å tenke utenfor boksen. Hun har et genuint ønske om å lokke frem det beste i deg og løfte deg oppover. Det er så viktig å ha noen som heier på deg i en slik situasjon!

Khizer Ahmed

“Lene has been a trusted advisor over the three month period where we have discussed many attributes, skills and plans on how to be most effective in the job search process. She has great coaching ability and someone that I will highly recommend to whoever is active in the job market”

Bjørn Huseby

Etter 44 år i arbeidslivet sto jeg for første gang i februar 2020 uten jobb. Som jobbsøkende over 60 år var jeg veldig usikker på situasjonen. For å komme tilbake i jobb fikk jeg hjelp av Karrierehuset og Kristin som min kontaktperson.Det jeg fikk av støtte og hjelp av Kristin for å komme tilbake i jobb har vært helt uvurderlig. Ikke bare har Kristin hjulpet en nybegynner med å sette opp CV og søknader men hun har også vært en god støtte i en vanskelig situasjon. Stor takk til Kristin og Karrierehuset for all hjelp og støtte.

Kathrine Bjørnevoll

Jeg fikk karriererådgivning som del av en sluttpakke og innså fort at jeg trengte hjelp til hele jobbsøkerprosessen, da jeg aldri har vært i en slik situasjon før. Hos Karrierehuset har jeg fått veldig god hjelp av karriererådgiver Trude Emaus. Hun er et fantastisk menneske å treffe på når jeg stod å egentlig ikke trodde helt på meg selv, og hvor selvtilliten min var sterkt svekket. Trude var forståelsesfull og klarte å se i meg det jeg da ikke klarte selv. Jeg fikk god hjelp til å bygge opp en god CV og LinkedIn profil, og Trude var en utrolig god støtte og samtalepartner gjennom både intervjuer og i forhold til ulike jobbtilbud. Hun var tilgjengelig og betryggende å ha i en slik kritisk situasjon, og hjalp meg å finne tilbake til den sanne meg. Jeg har bare godt å si om hele Karrierehuset og Trude! Tusen takk for utrolig god hjelp. Nå sitter jeg igjen med en kjempe jobb som jeg gleder meg veldig til! Og skulle jeg søke ny jobb i fremtiden har jeg alle verktøyene med meg. Takk!

Tove Abrahamsen

Jeg hadde nylig avsluttet et arbeidsforhold uten å ha en ny jobb å gå til. Det var det modigste og mest riktige valget jeg hadde tatt så langt i karrieren min, samtidig som fremtiden var usikker. Jeg tok derfor kontakt med Karrierehuset og Espen Erfjell. Sammen kartla vi min kompetanse og mine styrker. Vi trente på intervjuer og drodlet rundt caseoppgaver. Espen utstyrte meg med en solid dose selvtillit og tro på at jeg kom til å lykkes med å lande drømmejobben. Gjennom gode samtaler lærte jeg masse om meg selv og hva jeg ønsker videre i min karriere. Jeg kan virkelig anbefale Espen som en varm og raus karriereveileder, med evne til å både lytte og gi konstruktive råd.

Placeholder Image

Anonym siviløkonom

Helen har vært min karriererådgiver gjennom hele høsten 2022, og vært en veldig god sparringspartner for meg i hele jobbsøkerprosessen. Mine rådgivningstimer med Helen har vært preget av kompetansekartlegging, profilanalyse, hjelp til CV/søknader og karriereråd. Helen er kunnskapsrik, omgjengelig og ønsker det beste for alle hun jobber med. Ønsker også trekke frem Helens evne til å stille utfordrende spørsmål og få meg ut av komfortsonen, som igjen har ført til bedre og mer langsiktige karrierevalg. Dette er noe jeg vil ta med meg videre i ny jobb og min fremtidige yrkeskarriere. Jeg kan trygt anbefale Helen og Karrierehuset. Tusen takk for all hjelp!

Anthony Kalinde

Etter en svært vanskelig periode med utbrenthet, var jeg i desperat behov for å finne ny retning i min karriere. Jeg trengte hjelp til å forstå mine egne motivasjoner, forbedre CV-en min, og bygge opp selvtilliten min igjen. Gjennom arbeidet med Karrierecoach Helen Gaunt Sande har jeg ikke bare forbedret min profesjonelle profil, men også fått en dypere forståelse for hva jeg virkelig ønsker og trenger i min karriere. Jeg føler meg nå godt forberedt for jobbsøkeprosessen, og nærmer meg potensielle arbeidsgivere med ekte selvtillit. Å jobbe med Helen var en utrolig positiv opplevelse. Hun er en dyktig veileder som kombinerer profesjonell ekspertise med ekte menneskelig forståelse. Helen har en unik evne til å se mennesker og deres behov, og hun har hjulpet meg med å se mine egne styrker og muligheter. Jeg ønsker å uttrykke min dype takknemlighet for Helen ved Karrierehuset, som har vært en uvurderlig støtte i min profesjonelle utvikling. Jeg anbefaler Helen og Karrierehuset på det sterkeste for alle som søker karriereveiledning eller trenger hjelp med å navigere i arbeidsmarkedet.

Wenche Finanger

Jeg fikk karriereveiledning som en del av pakke fra tidligere arbeidsgiver. Karriererådgiver Trude Emaus har hjulpet meg med å finne mine sterke sider og fokusere på erfaringer jeg har fra et langt arbeidsliv. Hun har hjulpet meg med LinkedIn, og jeg har også hatt god nytte av persolog. Trude er en veldig god sparringspartner og jeg anbefaler henne på det sterkeste.

Thorbjørn Gilberg

Som en del av sluttpakken hos forrige arbeidsgiver fikk jeg støtte til karriererådgivning. I Karrierehuset har jeg fått god hjelp av karriererådgiver Kristin Wahl. Siden det er 13 år siden jeg sist søkt jobb sist, var det veldig fint å få profesjonell hjelp. Vi har jobbet underveis med CV, søknad, LinkedInprofil og ikke minst intervjutrening. Alt dette har gjort meg til en tryggere jobbsøker, og sørget for at jeg er mer bevisst på hvem jeg selv er som arbeidstaker. Å være jobbsøker handlet ikke kun om å finne en annen jobb, men også hva jeg ville med livet mitt. Underveis var jeg sikkert noe sårbar, men Kristin hadde alltid gode og positive kommentarer, og jeg så frem til alle møtene med henne. Å få hjelp av karriererådgiver var nytt for meg, og det har vært både hyggelig og nyttig. Jeg sitter igjen med en god opplevelse av Kristin som absolutt hadde forståelse for det hele menneske. Jeg føler at jeg har fått mye mer ut av prosessen enn jeg selv hadde tenkt, og vil anbefale Kristin og Karrierehuset på det varmeste”

Placeholder Image

Heidi Hadberg Olsen

I 2016 opplevde jeg som mange å stå med en sluttpakke, og sjekket opp flere leverandører, og endte opp med Karrierehuset. Fikk Marit som min kontaktperson, og som jobbsøkende og over 50 år var jeg usikker.

Men det jeg fikk av støtte og lærte av henne er bare helt topp, jeg kan ikke få fullrost henne høyt nok. Innen det hadde gått tre måneder stod jeg med ny kontrakt, dette hadde jeg aldri klart alene. Tusen tusen takk!

Luis Vallés

I have only words of thanks for Karrierehuset, both Barbro Mosseng and Heidi Hansen. I wanted advice on how to work in Norway. Not only did I get that, but from the very beginning they recommended me which package to hire and Heidi helped me decisively in detecting my strengths and weaknesses. Through this analysis and thanks to a reflection exercise, I was able to better identify my abilities and needs, so that I grew both personally and professionally. I am Spanish and I would recommend Karrierehuset and especially Heidi Hansen to anyone who wants to know themselves better. In Karrierehuset I have found sincerity, honesty and guidance.

 

 

Bettina Berg

Jeg tok kontakt med Karrierehuset høsten 2021 da jeg startet i høyere utdanning og ønsket å forbedre mine ferdigheter innenfor studieteknikk. Jeg meldte meg på kurs i studieteknikk med studierådgiver Heidi Hansen. Underveis i kurset har jeg opparbeidet meg kunnskap om hvordan man enklere kan sortere ut essensen innenfor de ulike emnene, samt hvordan sette opp gode planer knyttet til tidsbruk. Jeg har også fått god hjelp med ulike type hjelpemidler for å gjøre studiehverdagen lettere samt tips til å opprettholde motivasjonen. Jeg er veldig fornøyd med innholdet i kurset og kan anbefale kurset for alle som ønsker en enklere studiehverdag

Hedda Friis

Jeg bestilte karriereveiledning da jeg trengte hjelp til hva jeg skulle studere. I tillegg ønsket jeg hjelp til å avklare mine personlige fokusområder på skole og i jobb, for å utvikle meg mest mulig og i riktig retning. Med god hjelp av karriererådgiver Heidi Hansen landet jeg på et studie som jeg skal begynne på til høsten, og som jeg gleder meg veldig til. Det var egentlig ikke det studiet jeg hadde sett mest for meg, men jeg skjønte gjennom prosessen at det forhåpentligvis er det som vil passe meg best og vil gi meg flest muligheter. Det var fint å jobbe med Heidi. Hun gikk gjennom min profilanalyse nøye, og ble kjent med meg på kort tid. På den måten kom hun med gode råd og veiledning som var skreddersydd for meg. Jeg kan anbefale Karrierehuset og Heidi Hansen på det varmeste.

Placeholder Image

Oline Plesser

Jeg trengte hjelp med å finne ut av hva jeg ville studere og hvilken retning jeg ville gå i og bestilte derfor studieveiledning. Det var fint fordi jeg da fikk muligheten til å diskutere ideer med en person som ikke kjente meg personlig, og hadde mye kunnskap om universiteter, og hvordan man går frem for å få mest mulig informasjon før man tar et valg. Det var veldig lett å jobbe med studierådgiver Heidi Hansen. Hun var komfortabel å snakke med og ga gode råd for hva jeg burde se nærmere på. Jeg anbefaler gjerne henne og Karrierehuset for andre som ønsker hjelpe med studievalget.

Camilla Worvik Orbraaten

Jeg har fått en bevisstgjøring om mine styrker og gode egenskaper, og Lene gjorde meg oppmerksom på mange egenskaper jeg ikke hadde tenkt over kunne ha relevans til ny jobb. Dette har hjulpet meg til å se ny egen verdi overfor en nytt type mulighetsområde og arbeidsgivere. Selvfølgelig veldig fint å få hjelp til den tekniske biten med CV og søknader, men særlig er det dette med bevisstgjøringen på det personlige som har vært veldig fint for meg å få med. Jeg fikk karriererådgivning som en del av en sluttpakke og er så glad for det. Jeg opplever Lene som profesjonell og dyktig og vil gjerne anbefale henne til andre.

Bjørn Hagen

Jeg kontaktet Karrierehuset da jeg fikk karriereveiledning fra min tidligere arbeidsgiver som en del av en sluttpakke. Det første vi gikk i gang med var en kompetansekartlegging av meg og mine ferdigheter. Her brukte vi verktøyet Persolog. Dette hadde jeg mye glede av da det var en fin bevisstgjøring av meg og resultatet stemte veldig godt med hvordan jeg oppfatter meg selv. Min rådgiver Lene har gitt meg mange gode råd underveis for å planlegge å starte opp egen virksomhet. Nå er jeg i full gang med egen business. I prosessen har jeg også skaffet meg nye nyttige kontakter, som jeg kan takke henne for. Lene er forståelsesfull og lett å prate med, og det er viktig for å forstå hverandre og hvordan jeg er som person. Jeg er veldig takknemlig for den hjelpen jeg har fått av Lene og kan anbefale Karrierehuset for alle som ønsker hjelp med karriereveiledning

Hanne Vestøl

I 2019 var jeg i fast jobb, men trivdes ikke, og ønsket å “bytte beite”. Utfordringen var at jeg ikke visste hvilken type stilling jeg burde søke for å trives bedre. Jeg oppsøkte Hanne Paulsrud i Karrierehuset, for å få hjelp til å sortere tankene, og sette retning. Det viste seg å være den beste investeringen jeg kunne ha gjort! Vi hadde kun tre timer, og jeg er imponert over hvor effektive de var, og hvor mye jeg fikk ut av dem. Hanne satte i gang tankeprosessen hos meg allerede før første time (via mail), og de ulike metodene hun brukte i timene fikk meg til å forstå hvilke verdier som er viktigst for meg, både privat og på jobb. Dermed var det lettere å sette ny retning, og ikke minst ha disse verdiene med meg inn i søkeprosesser og intervjuer. Jeg er nå i ny jobb, og trives bedre enn på mange år!

Yonne Tangelder

Med en utenlandsk utdanning fikk jeg inntrykk av at potensielle arbeidsgivere ofte var usikre på i hvilken grad den var like relevant og “god” som en tilsvarende norsk utdanning, og det var vanskelig for meg å finne en jobb. Lene var oppriktig interessert i meg som person og i min situasjon. Hun hjalp meg med å tydeliggjøre hva jeg kan og hvordan jeg “selger” dette inn til en potensiell arbeidsgiver. Det har også vært svært nyttig for meg med jobbintervjutrening, og jeg har blitt mye tryggere i den situasjonen. Jeg har videre hatt stor nytte av min nye CV, mine suksesshistorier og har kommet i gang med å sende åpne søknader. For tiden jobber jeg 100% i et vikariat. Tusen takk til Lene og til Karrierehuset! Jobbsøkerprosessen har blitt mye mer gøy og effektiv for meg og jeg fikk en ny “drive” og motivasjon.

Karoline Josefine Breivik

“Jeg fikk karriereveiledning fra min tidligere arbeidsgiver som en del av en sluttpakke og kontaktet Karrirerehuset. I møte med karriererådgiver Linda Trandum Terjesen ble det tydelig at jeg trengte mer utdanning og vi brukte analyse og støtteverktøy som gjorde meg bevisst på hvilken type studieretning jeg burde velge, noe som var veldig fint da jeg var veldig usikker på dette. Takket var Linda er jeg er nå godt i gang med studiene og er kjempefornøyd med det. For meg var det ekstra tungt og stå uten jobb og vite hva man skal gjøre videre spesielt siden jeg også har følt på mye motgang. Linda har virkelig hjulpet med å stake ut veien videre og jeg er veldig glad jeg fulgte hennes råd og startet på studie, då dette har gitt meg ordentlig mestringsfølelse og selvtillit. Hun har vært og er fremdeles en veldig viktig sparringspartner for meg og jeg gleder meg stort til å jobbe videre med henne. Jeg kan trygt anbefale Karrrierehuset og karriererådgiver Linda til alle som ønsker hjelp med karriere eller studieveiledning.”

Leonid Andreev

Jeg kontaktet Karrierehuset via min fagforening Samfunnsøkonomene da jeg hadde behov for å bli tryggere under jobbintervjuet. Karriererådgiver Mette Løyning har hjulpet meg med nyttige innspill og råd til hvordan jeg presenterer meg selv og formidler mine styrker. Jeg satte veldig stor pris på hjelpen jeg fikk av Mette og opplever nå at jeg oftere stiller bedre forberedt til intervjuer.

Oda Kristine Borgerud

Oda K. Borgerud

Jeg har fått god hjelp av karriererådgiver Mette Løyning, da jeg fikk karriererådgivning som en del av sluttavtalen hos forrige arbeidsgiver. Mette har vært en god sparringspartner og hjulpet meg med å finne ut i hvilke bransjer og roller min kompetanse kan brukes. Underveis har vi blant annet jobbet med min Linkedin profil og CV, og jeg har stor glede av profilanalyseverktøyet Persolog. Jeg har nå fått meg ny jobb, og setter stor pris på all hjelp jeg har fått fra Mette, og kan varmt anbefale henne for andre som ønsker hjelp på veien til ny jobb.

Wenche Finanger

Jeg fikk karriereveiledning som en del av pakke fra tidligere arbeidsgiver. Karriererådgiver Trude Emaus har hjulpet meg med å finne mine sterke sider og fokusere på erfaringer jeg har fra et langt arbeidsliv. Hun har hjulpet meg med LinkedIn, og jeg har også hatt god nytte av persolog. Trude er en veldig god sparringspartner og jeg anbefaler henne på det sterkeste.

Johan Röjhammar

Jeg bestilte karrierepakken Basic med karriererådgiver Trude Emaus, da jeg hadde kjørt meg litt fast i forrige jobb, og var klar for nye karriereutfordringer. Underveis i møtene med Trude har jeg blitt mer bevisst på egen atferd, og hva jeg ønsker meg videre i karrieren. Jeg er veldig fornøyd med hjelpen jeg fått av Trude og kan anbefale Karrierehuset og karriererådgiver Trude Emaus til alle som ønsker hjelp med karriereretningen.

João Roberto Massoco Jr

João Roberto Massoco Jr

As I moved to Norway around 2 years ago and I was working almost my entire career for a global company headquartered in the US and Belgium, I was looking for a new job opportunity in a well-established company based either in Norway or in the Nordic countries and contacted Karrierehuset and careercoach Helen Gaunt Sande. To my good surprise, in less than 2 months I was able not only to get invites for lots of interviews, but I was able to get at least 3 firm / concrete good offers. Helen’s support was crucial in many aspects helping me to better understand myself, such as my weaknesses and strength and supporting me to understand Norwegian job market and to crafting tailored CVs and cover letters for applications. On top of that, Helen provided me with great support to define what should be the best company according to my skills and personal/professional life. She was also a great sparring and essential with some “bring me up” calls.

Placeholder Image

Marit Klausen

Jeg har fått hjelp i forbindelse med et karriereskifte. Karriererådgiver Marius Eide har vært med meg hele veien og hjulpet med å skrive CV, søknader og med intervjutrening og i det hele tatt vært en super sparringspartner underveis. Hele veien har jeg fått nyttige råd og tips og jeg har lært masse av prosessen, ikke minst om meg selv. Marius er profesjonell og dyktig og i tillegg en hyggelig, imøtekommende og positiv person. Han er også fleksibel i forhold til tidspunkt for timer og til å svare på spørsmål som dukket opp underveis. Jeg har hele tiden følt at han har hatt troa på meg og at jeg skulle lykkes i jobbsøkingen! Og nå står jeg her med ny jobb i en ny bransje som jeg gleder meg veldig mye til å starte i!!!

Vibeke Nickelsen

Etter 20 år i mediabransjen kjente jeg meg klar for et karrierebytte og som en del av sluttpakken fikk jeg med karriereveiledning via Karrierehuset. Jeg har virkelig fått god hjelp av karriererådgiver Mette Løyning. Mette har vært en fantastisk sparringspartner og støttespiller i en hektisk periode som jobbsøker. Hun har hjulpet meg med bransjer og roller hvor min kompetanse matchet. Vi har blant annet jobbet med min CV, LinkedIn profil og skreddersydde søknader som jeg virkelig har fått god hjelp til! Verktøyet Persolog brukte vi aktivt for å sikte i riktig retning, følge hjertet- gjøre en forskjell- jobb med mening! Det har vært opp og nedturer, og Mette har vært der hele veien med coaching og heiarop på sidelinjen! Jeg har nå fått meg ny jobb, og setter stor pris på all hjelp jeg har fått fra Mette, og kan uten tvil anbefale henne og karriereveiledning for andre som ønsker hjelp på veien til ny jobb.

Reidar Thorvaldsen

Etter å ha jobbet 20 år i Afrika har jeg fått kjenne på hvor krevende det er å omstille seg til det norske arbeidsmarkedet. Før sommeren ble jeg nedbemannet og sto plutselig uten et arbeidsforhold. Karrierehuset og Kristin har hjulpet meg med å bygge min profesjonelle merkevare, spisse søknadsdokumenter og CV, og ikke minst vært en god støtte og gitt verdifulle råd og tips i forbindelse med intervjuer. Takket være hjelpen fra rådgiver Kristin har jeg landet en ny jobb som Økonomisjef. Hjelpen jeg mottok fra Karrierehuset har vært avgjørende og viktig for at jeg lyktes i jobbsøkerprosessen.

Kristin Aarre

Kristin Aarre

Jobben jeg hadde skulle flyttes til en annen kant av landet og jeg måtte på jobbjakt. Hadde svært liten erfaring i å søke jobb. Dette var litt skremmende for en over 50, tanker som «hva kan jeg egentlig, og hva kan en som meg brukes til?» kom veldig fort. Karriererådgiver Mette Løyning fikk jeg anbefalt fra en venninne som hadde vært i samme situasjon som jeg stod i. Valget av Mette angrer jeg ikke på. Hun hjalp meg med alt fra CV, søknadstekst, intervjutrening og ble en uvurderlig sparringspartner. Hun fikk meg til å reflektere over hva som var viktig for meg, hva som var mine styrker og svakheter og bli bevisst disse på en helt annen måte enn jeg hadde vært tidligere. Mette er en veldig behagelig person å være rundt, hun er utrolig dyktig i jobben sin. Jeg ble veldig godt og tett fulgt opp hele veien. Før det var gått tre måneder fikk jeg jobben jeg har i dag. Det var Mette som fant utlysningen til denne jobben, som har vist seg å være midt i blinken for meg. Jeg turte å ta steget over i en annen bransje mye takket være Mette, og denne jobben viste seg å være midt i blinken for meg. Kan varmt anbefale Karrierehuset og ikke minst Mette.

Placeholder Image

Hanne Jerpseth

Jeg har vært i samme jobb i 20 år og trengte veiledning når det gjaldt mine muligheter på arbeidsmarkedet. Jeg fant fram til Karrierhuset på nettet og henvendte meg til dem på telefon. Jeg kom i kontakt med en imøtekommende person som stilte noen spørsmål om hva det gjaldt. Vedkommende ga beskjed om at hun ville ta kontakt da hun hadde funnet en passende veileder. Samme dag fikk jeg beskjed om at hun hadde funnet en egnet person som jeg kunne ha veiledning med. Jeg bestilte en pakke, Karrierepakke 1 som besto av samtaler og en persologtest. Vi gikk systematisk gjennom min yrkeserfaring og studier og jeg fikk konkrete tips om utforming av CV. Jeg fikk mange råd om hvordan jeg kunne hevde meg i et jobbintervju og i en jobbsøkingsprosess. Vi diskuterte også muligheter for videreutdanning. I samtalene stilte veileder mange spørsmål. Det var fokus på mine sterke sider når det gjaldt yrkeslivet og mine muligheter på arbeidsmarkedet. Jeg fikk tips om steder jeg kunne få oversikt over ledige jobber og organisasjoner jeg kunne kontakte direkte. I løpet av møtene var det mye dialog og vi kom sammen fram til aktuelle jobber jeg kunne søke på. Jeg fikk tilsendt mail underveis i prosessen med tips om aktuelle jobber. Alt i alt er jeg veldig fornøyd med Karrierehuset. Jeg er nå tryggere når det gjelder hvordan jeg kan bruke min kompetanse i møte med en jobbsøkingsprosess

Nils Einar Eide

Jeg fikk en sluttpakke da min forrige arbeidsgiver måtte nedbemanne og valgte karrierhuset som min samarbeids partner. Til tross for at min kompetanse ofte har vært etterspurt opplevde jeg det som både utfordrende og ukomfortabelt å by på seg selv å selge seg inn i intervjuer. Karrierehuset og rådgiver Lene har hjulpet meg med å bli tryggere på meg selv, sette ord på mine kvalifikasjoner og egenskaper samt beskrive og presentere meg selv på en fremtredende måte. I dag har jeg landet drømmejobben og jeg er godt fornøyd med hjelpen jeg har fått. Jeg opplever hele prosessen fra A-Å som veldig god og kan anbefale Karrierehuset for alle som trenger hjelp til å komme seg videre ut i ny jobb etter å ha blitt nedbemannet

Fatima Dominguez

Fatima Dominguez

Karriererådgiver Mette Løyning har hjulpet meg med å finne drivkraft og motivasjon for å gå inn i jobbsøkerprosessen. Sammen har vi jobbet med å synliggjøre min kompetanse, styrker og hvilke ressurser jeg vil ta med inn hos en ny arbeidsgiver, samt hvordan LinkedIn kan brukes for nettverksbygging, faglig oppdatering og tips og research for å finne nye jobbmuligheter. Karriererådgivningen har vært veldig nyttig for meg, og det har vært fint å ha en sparringspartner underveis. Jeg er blitt mer bevisst på hvordan min erfaring og kompetanse kan brukes i forbindelse med karriereskiftet, og jeg er veldig takknemlig for å ha fått profesjonell veiledning

Placeholder Image

Anonym

I forbindelse med nedbemanning hos forrige arbeidsgiver mottok jeg karriererådgivning som del av sluttavtalen og valgte Karrierehuset som min samarbeidspartner. Karriererådgiver Mette Løyning har vært til uvurderlig hjelp i jobbsøkerprosessen. Hun har gitt innsikt i hvordan type bransje, stilling, og arbeidshverdag som passer min kompetanse, erfaring og ønsker. Mette har fungert som en verdifull sparringspartner gjennom denne tiden, der hun har bevisstgjort mine styrker, utfordringer, og muligheter som arbeidstaker. Karriererådgivningen har ikke bare bidratt med å kartlegge de mulighetene som finnes i arbeidsmarkedet, men prosessen har også gitt meg en økt trygghet og tro på egne evner. Jeg er nå i ny jobb og er veldig takknemlig for hjelpen jeg har fått av Mette. Jeg anbefaler gjerne Karrierehuset og Mette Løyning til andre som har behov for hjelp til jobb eller karriereskifte.

Tove Abrahamsen

Jeg hadde nylig avsluttet et arbeidsforhold uten å ha en ny jobb å gå til. Det var det modigste og mest riktige valget jeg hadde tatt så langt i karrieren min, samtidig som fremtiden var usikker. Jeg tok derfor kontakt med Karrierehuset og Espen Erfjell. Sammen kartla vi min kompetanse og mine styrker. Vi trente på intervjuer og drodlet rundt caseoppgaver. Espen utstyrte meg med en solid dose selvtillit og tro på at jeg kom til å lykkes med å lande drømmejobben. Gjennom gode samtaler lærte jeg masse om meg selv og hva jeg ønsker videre i min karriere. Jeg kan virkelig anbefale Espen som en varm og raus karriereveileder, med evne til å både lytte og gi konstruktive råd.

Placeholder Image

Anonym

Som en del av en sluttpakke hos tidligere arbeidsgiver fikk jeg til å finne ny karrierevei hos Karrierehuset og karriererådgiver Mette Løyning. Mette har hjulpet meg med å kartlegge mine kompetanseområder, styrker og egenskaper. Jeg har også fått gode tips og råd til hvordan å spisse CV og LinkedIn profil, i tillegg til hjelp til søknadsskriving og forberedelser til intervju. Vi har også brukt profilanalyseverktøyet Persolog som har gitt meg god og verdifull innsikt. Mette er ei utrolig omtenksom, kunnskapsrik og motiverende dame, og det er ingen tvil om at hun brenner for den jobben hun gjør. Jeg hadde mange gode samtaler med henne underveis i prosessen, og jeg følte virkelig hun engasjerte seg personlig i å hjelpe meg. Det har vært utrolig godt å ha Mette å sparre med. og jeg kan absolutt anbefale henne og Karrierehuset på det sterkeste.

Khizer Ahmed

“Lene has been a trusted advisor over the three month period where we have discussed many attributes, skills and plans on how to be most effective in the job search process. She has great coaching ability and someone that I will highly recommend to whoever is active in the job market”

Solveig Roggenbihl

I forbindelse med nedbemanning hos forrige arbeidsgiver mottok jeg støtte til karriererådgivning for å få hjelp til å sortere alt som kokte i hodet mitt, og finne litt ut av veien videre. I Karrierehuset har jeg fått god hjelp av karriererådgiver Espen Erfjell til å rette blikket fremover. Espen er en veldig god og tydelig karrierecoach, og jeg har underveis hatt gode samtaler med han for å synliggjøre min kompetanse, og komme meg videre i prosessen. Jeg er veldig fornøyd med Espen og, kan varmt anbefale han for andre som trenger en sparringspartner og har behov å få hjelp til jobbskiftet.

Andreas Stenseng Bjørnrud

Andreas Stenseng Bjørnrud

Jeg trengte hjelp til å bli mer bevisst på mine styrker og min posisjon når jeg skulle ut i arbeidsmarkedet. Igjennom en utdypende personlighetstest fikk jeg bedre forståelse hva slags type person og kollega jeg er, som igjen var veldig nyttig i forbindelse med jobbintervjuer hos potensielle arbeidsgivere. Karriererådgiver Heidi Hansen var en dyktig veileder som lyttet og var engasjert i å hjelpe meg med å ta det neste skrittet. Det var spesielt nødvendig i en veldig stille sommer med veldig få svar på mine jobbsøknader.

Birger Skare

“Jeg havnet i en situasjon hvor jeg hadde behov for bistand til å komme meg videre i karrieren min. Etter å ha brukt litt tid på å sammenligne tilbud og tjenester, falt valget på et outplacement-program fra Karrierehuset. Fra første stund følte jeg stor imøtekommenhet og profesjonalitet fra Karrierehuset. Karriererådgiver Lene Ørbeck satte seg grundig inn i min situasjon og «så» meg som menneske.

I slike situasjoner er det lett å få negative tanker, og grave seg litt ned, men Lene fikk meg tidlig i prosessen til å tenke positivt og fremtidsrettet. Hun har fungert som en coach og sparringspartner for meg, og hennes innsats har vært helt avgjørende for at jeg hadde en god og effektiv jobbsøkerprosess, og kom meg raskt tilbake i arbeid. Jeg kan på det varmeste anbefale Karrierehuset for alle som har behov for karriererådgivning for å komme seg videre i arbeidslivet.”

 

Mona Skaaraas

Mona Skaaraas

Jeg trengte hjelp til å sortere tanker og ønsker om veien videre, samt hjelp til å utarbeide cv og søknadsskriving. Samtalene med karriererådgiver Helen Gaunt Sande hjelpte meg til å se mine styrker og å fokusere på disse i jobbsøkingen. Jeg ble modigere og søkte på jobber jeg kanskje ikke ville turt å søke på tidligere. Jeg ble også mer klar over hva jeg vil og hva jeg ikke vil jobbe med fremover. Helen er positiv, engasjert og ikke redd for å tenke utenfor boksen. Hun har et genuint ønske om å lokke frem det beste i deg og løfte deg oppover. Det er så viktig å ha noen som heier på deg i en slik situasjon!

Anja Kristiansen

Anja Kristiansen

Karriererådgiver Helen Gaunt Sande har hjulpet meg med å sette ting i perspektiv samt å belyse nye muligheter på arbeidsmarkedet. Vi har jobbet med hele jobbsøkerprosessen, og hun har vært en veldig viktig sparringspartner for meg underveis. Etter karriereveiledningen har jeg fått meg ny jobb i en ny bransje og er veldig fornøyd med det. Jeg anbefaler karriererådgiver Helen og Karrierehuset på det varmeste for alle som ønsker hjelp til karriere eller jobbskifte

Kelly Trainer

Kelly Trainer

When I relocated to Norway from Scotland, I needed help with finding a job. As a native English speaker with very little Norwegian abilities, I was very daunted in the beginning and wasn’t very sure where to start. I was also very keen to explore new career prospects and identify possible opportunities that matched my interests, education and work experience. I learned a lot about myself; my personality and the type of work environment and jobs that would best match my abilities. It was a very interesting exercise and I really enjoyed this part of the process. In doing this, I was able to identify the type of role I would like to have, making the job search a lot easier to navigate. I also gained invaluable advice regarding the interview process and also really appreciated being given feedback to reflect on. I have since accepted an offer for a very exciting job and genuinely feel the program at Karrierehuset helped to make this happen. Espen has been a huge support for me on this journey and I am very grateful for his kindness, patience and for seeing my potential. Communication was excellent from start to finish and he was always there to answer any questions I had. Our meetings were very productive and efficient and I came away from all of them knowing I was taking once step closer to finding the right job for me. I thoroughly enjoyed this process and couldn’t recommend Espen and the team at Karrierehuset more!

Diane Ninauve

Jeg bestilte studieveiledning da jeg trengte hjelp med å finne ut av hva jeg skulle studere og hva slags fremtidig jobb jeg ønsket å ha  Jeg fikk mye større forståelse på hva arbeidslivet går ut på, og hva slags type jobb som passer meg best, og ikke mist hvordan man kan finne seg jobb gjennom LinkedIn. Nå studerer jeg sivilingeniør i Havteknologi på Uib. Jeg følte jeg fikk et veldig godt samarbeid med karriererådgiver Helen Gaunt Sande. Hun fikk meg til å gjøre research for hva jeg kunne tenke meg å studere og finne fram mine interesser. Helen ga meg anbefalinger og innblikk på hva som var relevant eller ikke, og om det var mye konkurranse i de forskjellige yrkene. Jeg kan varmt anbefale Karrierehuset og Karriererådgiver Helen for andre som ønsker hjelp med studievalget.

Jan Henning Kleiv

Jan Henning Kleiv

I samtaler med karriereveileder og coach Espen Erfjell har jeg fått gode verktøy for å stake ut en autentisk kurs i min videre lederkarriere, og å ta bevisste valg mot en hverdag i balanse. Det har vært avgjørende å bli utfordret på eget tankesett, og jeg føler at jeg nå har kommet et godt stykke videre med å ta riktige valg» Jeg er veldig fornøyd med Espen som min sparringspartner, og jeg kan varmt anbefale han for andre som ønsker en karriereveileder og coach.”

 

Linda Rose

Jeg har hatt gleden av å ha Helen som min karrierecoach i 3 måneder gjennom Karrierehuset, og det har vært en oppdagelsesreise av meg selv og mine styrker, og hvor veien kan gå videre. Helen har vært en viktig sparringspartner for meg i tankespennet rundt hvor neste karrieresteg går, og hun har hjulpet meg med å sortere tanker og frustrasjon. Hun har utfordret meg til å se muligheter samt satt fokus på hva jeg vil være for hvem.

Jeg anbefaler Helen på det sterkeste – alle som får mulighet til å jobbe med Helen som coach er heldige. At hun i tillegg kommer med et vidt nettverk og erfaring fra flere bransjer er selvsagt bonus, men Helen i seg selv og hennes kompetanse på karriereutvikling og mentaltrening er «priceless

 

Silje Vigsnæs Bjørseth

Jeg bestilte karriererådgivning da jeg ønsket nye utfordringer, men var usikker på veien videre, og hva som ville passe for meg. Hos Karrierehuset har jeg fått god hjelp av karriererådgiver Trude Emaus. Hun har fungert som en veldig god sparringspartner, og har hjulpet meg med å stake ut retningen. Jeg har nå landet ny jobb, og det er kjempespennende og gøy. Jeg vil si tusen takk til Trude for god hjelp og veiledning, og kan varmt anbefale henne for andre som ønsker hjelp med karriereskiftet.

Placeholder Image

Anonym

Mette var svært dyktig til å sette seg inn i min situasjon, og forstå hvilken form for oppfølging jeg til enhver tid hadde mest behov for. Hun er meget kunnskapsrik og har god oversikt over ulike muligheter. Alltid støttende og empatisk, men også realitetsorientert, og ga meg utfordringer på det nivået jeg trengte. Hun hjalp meg til å bli mer bevisst på hva jeg brenner for, i hvilken type virksomhet jeg vil kunne trives og hvordan jeg kan bruke mine styrker på best mulig måte. I tillegg fikk jeg større bevissthet rundt hva jeg ikke ønsker i en jobb, og hvilke forhold jeg bør legge vekt på i valg av jobb. Jeg fikk mange gode innspill og konkrete tips av Mette underveis, spesielt i forbindelse med jobbintervjuer. Det hele endte med at jeg nå starter i ny jobb med noe jeg er engasjert i. Jeg satte stor pris på å diskutere karrieremuligheter og videre veivalg med Mette og kan anbefale henne på det varmeste.

Ragnhild Haugen

Jeg kom til Karrierehuset da det ble nedskjæringer på jobb.  Ved hjelp av både personprofilrapport, karriererådgivning og hjelp til å sette opp CV, samt gjennom samtaler hjalp Kristin meg til å se min egen kompetanse som bredere enn det som jeg har jobbet med i «alle år». Hun fikk meg til å forstå at jeg også er kvalifisert til andre type jobber som jeg selv ikke ville ha tenkt på engang. Jeg kan trygt anbefale Karrierehuset.

Beathe Widding

Jeg bestilte karriererådgivning da jeg ønsket meg nye arbeidsoppgaver og større utfordringer. Karriererådgiver Helen Gaunt Sande har hjulpet med med å få struktur på jobbsøkerprosessen som igjen har ført til en rask vei ut i ny jobb. Hun har fungert som en fin sparringspartner og hjulpet meg med å lande drømmejobben. Jeg er strålende fornøyd med hjelpen fra Helen. Det er godt å vite at det finnes sånne livbøyere. Jeg anbefaler gjerne karriererådgiver Helen og Karrierehuset for andre som ønsker hjelp til jobbskiftet.

Øivind Bergstrand

Etter nedbemanning grunnet et hyttemarked i fritt fall, mottok jeg av arbeidsgiver karriereveiledning fra Karrierehuset. Jeg trengte hjelp til å sortere ut hvilke type jobb som var aktuell, hvilke adjektiv som best beskrev min lederstil og ikke minst detaljer på CV og SoMe profiler. Jeg var heller ikke flink nok til å fremme mine styrker på en bra måte. Jeg hadde 10-15 timeslange møter med Espen Erfjell. Noen av disse var spissing mot kommende intervju, andre var diskusjoner rundt mine beste sider og ikke minst diskusjoner på «hva ønsker du nå?». Kombinert med plutselig god tid hadde møtene flere funksjoner for meg. En var ganske enkelt å være delaktig i arbeidslivet gjennom møtene. Espen gav meg også oppgaver å løse som var direkte relatert til CV, story, LinkedIn profil og ikke minst hva som man skulle fokusere på. Espen trakk meg ut av «grøfta» hvor jeg hadde et forklaringsbehov for hvorfor jeg ble overtallig til et positivt fokus og en videre forståelse av hva en fremtidig arbeidsgiver la vekt på. Kombinert med mye tankearbeid korrigerte vi sakte men sikkert både mitt materiell, tanker og ikke minst det å være offensiv og positiv.Det var først og fremst behagelig å jobbe med Espen. Han hadde ingen direkte medvirkning til at jeg vant ny jobb, men stor indirekte betydning ved at jeg fokuserte på de elementene vi ble enige om hva riktig for meg og mitt kandidatur. De timeslange møtene var nærmest fristunder hvor jeg fikk energi til å fortsette det ganske krevende arbeidet med å minimere tilfeldighetene som gjør at du vinner en jobb. Det deles ikke ut sølvmedaljer i slike prosesser og da er det bra å ha en medhjelper i din side av ringen.

 

Gunnar Karlsen, Seniorkonsulent- omstilling i forsvaret

Vi har hatt et meget godt samarbeid med Karrierehuset ifbm. gjennomføringen av programmet. Deltakerne ble i tillegg til programmets 5 dager tilbudt individuell coaching med en av Karrierehusets dyktige medarbeidere.

Karrierehuset har intervjuet Gunnar Karlsen for å høre hans tanker om omstilling og ivaretakelse av de som må forlate organisasjonen
Les intervjuet her

Pia Guzman

Pia Guzman

Jeg mottok karriererådgivning som del av sluttavtalen og fikk hjelp av karriererådgiver Mette Løyning til å lande ny jobb. Karriererådgivningen har vært viktig for meg i jobbsøkerprosessen spesielt da jeg hadde vært veldig lenge i samme stilling, og ikke har vært aktiv jobbsøker på mange år. Mette har hjulpet meg med å analysere og kartlegge mine kompetanseområder, samt sette ord på all den erfaringen jeg har opparbeidet meg. Underveis har vi også jobbet mye med i hvilke roller og bransjer som mine kompetanseområder kan passe inn. Mette har vært til stor hjelp, og vært en viktig sparringspartner for meg. Jeg anbefaler gjerne henne for andre som ønsker hjelp til jobbskiftet

Espen Frydenberg

Espen Frydenberg

Etter at selskapet jeg var ansatt i gjennomgikk en omorganisering og nedbemanning fant jeg meg selv uten jobb. Da jeg som en konsekvens av dette så for meg å bytte bransje, finne noe helt nytt, var veien kort til å søke hjelp for å strukturere tanker og prosesser. Etter en kort introduksjonssamtale med Espen Erfjell fikk jeg en veldig god følelse på at han og Karrierehuset kunne hjelpe meg med veien videre. En magefølelse som stemte veldig godt og ble bekreftet ut over i prosessen. Med Espen fikk jeg en ærlig samtalepartner og soundboard som hjalp meg til å tenke, sette ord på og fokusere fremover som var til uvurderlig hjelp for meg. Til alle som tenker på å bytte karriere eller bransje, enten det er selvvalgt eller påtvunget, så kan jeg anbefale Espen Erfjell og Karrierehuset på det sterkeste.

 

Siri Bjørnsen, HR Manager-Codan forsikring

Det å kunne tilby karriereveiledning via Karrierehuset har blitt udelt positivt mottatt av berørte medarbeidere. Det er mange følelser i spill, uansett bakgrunn for at et ansettelsesforhold avsluttes. Å møte noen utenfor organisasjonen som kan bistå med å sortere følelser, tanker og refleksjoner parallelt som man får hjelp til å heve blikket og se nye muligheter i arbeidsmarkedet, har blitt verdsatt.

Karrierehuset har snakket med HR Manager Siri Bjørnsen for å høre hennes tanker om omstilling og ivaretakelse av de som må forlate selskapet.
Les intervjuet her

Siv Kari Næbb Raake

“Jeg har opplevd Karrierehuset som profesjonelle og grundige i jobben med å få meg ut i jobb igjen, i et særdeles vanskelig jobbmarked. Kristin Wahl har vært en solid støttespiller og sparringspartner som har vært både kreativ og støttende med mange gode tips og råd til både CV, søknadsbrev og gjennomføring av jobbintervjuer. Takk for en flott tid, jeg fikk meg jobb til slutt:)”

Placeholder Image

Anonym

Firmaet mitt gjennomførte flere nedbemanninger og et nærmere 30 år langt arbeidsforhold  ble avsluttet. Jeg var glad i bransjen, arbeidsoppgavene og kollegene, men jeg hadde lenge kjent på behov for en endring. Etter mange år på hjemmekontor og stadig færre muligheter til å reise for å møte kolleger, så jeg muligheten til å tenke nytt. Samtidig følte jeg meg veldig rusten på søknadsprosessen i og meg at det var så lenge siden jeg hadde søkt på jobber. Karrierehuset fant jeg litt tilfeldig etter at jeg konkluderte med at jeg helt fint kunne kjøre prosessen digitalt og ikke var nødt til å finne noen med fysisk tilstedeværelse i Bergen. I prosessen fikk jeg god hjelp til å fokusere på de rette tingene, noe som igjen reduserte usikkerheten jeg følte på. Det var godt å ha et opplegg jeg kunne forholde meg til, som gav meg relevante verktøy og arbeidsoppgaver som jeg kunne se virket. Jeg merket med en gang at jeg var komfortabel med karrierecoach Espen Erfjell, og jeg likte spesielt godt at han var rolig og flink til å få meg til å reflektere og ta eierskap over prosessen. Avhengig av hva jeg hadde behov for i møtene våre, så sendte han meg målrettet informasjon og oppgaver som hjalp meg videre i prosessen. I forbindelse med en Oslo-tur fikk jeg også sjansen til et fysisk møte, noe som var kjempehyggelig. Jeg har allerede anbefalt Espen til en venninne som trenger karriereveiledning.

Thorbjørn Gilberg

Som en del av sluttpakken hos forrige arbeidsgiver fikk jeg støtte til karriererådgivning. I Karrierehuset har jeg fått god hjelp av karriererådgiver Kristin Wahl. Siden det er 13 år siden jeg sist søkt jobb sist, var det veldig fint å få profesjonell hjelp. Vi har jobbet underveis med CV, søknad, LinkedInprofil og ikke minst intervjutrening. Alt dette har gjort meg til en tryggere jobbsøker, og sørget for at jeg er mer bevisst på hvem jeg selv er som arbeidstaker. Å være jobbsøker handlet ikke kun om å finne en annen jobb, men også hva jeg ville med livet mitt. Underveis var jeg sikkert noe sårbar, men Kristin hadde alltid gode og positive kommentarer, og jeg så frem til alle møtene med henne. Å få hjelp av karriererådgiver var nytt for meg, og det har vært både hyggelig og nyttig. Jeg sitter igjen med en god opplevelse av Kristin som absolutt hadde forståelse for det hele menneske. Jeg føler at jeg har fått mye mer ut av prosessen enn jeg selv hadde tenkt, og vil anbefale Kristin og Karrierehuset på det varmeste”

Kasper Vejen

Kasper Vejen

Jeg tok kontakt med Karrierehuset og karriererådgiver Mette Løyning da karriererådgivning var inkludert som del av sluttavtalen hos forrige arbeidsgiver. Ettersom jeg har vært i samme stilling over lenger tid, har jeg ikke søkt jobb på mange år. Mettes kompetanse innen jobbsøkerprosessen samt hennes rolle som sparringspartner har derfor vært helt avgjørende for meg, for å få opp øyne i forhold til hvor min erfaring kan komme til nytte. Dette har vært spesielt viktig da også jobbmulighetene er veldig begrenset i mitt nærområde. Vi har jobbet mye med CV, søknad og Linkedin-profilen underveis i prosessen. Jeg er veldig fornøyd med innsatsen fra Mette og kan varmt anbefale henne for andre som ønsker hjelp med karriereskiftet.

Per Martin Tanggaard

Per Martin Tanggaard

Jeg hadde behov for veiledning og råd ved karriereskifte, kartlegge muligheter, hva jeg hadde lyst til å gjøre, lage en plan for veien videre og å profesjonalisere jobbsøkerdokumenter. Jeg fikk hjelp til å bruke tid på å finne ut hva som gir meg energi i arbeidslivet og å strukturere jobbsøkerprosessen. Espen var en veldig god sparringspartner for å sikre at jeg ikke tok forhastede men bevisste valg:-) Jeg anbefaler gjerne Espen og Karrierehuset for andre som ønsker hjelp til karriereskiftet.

Anne Kim Krakeli

Jeg bestilte karriererådgivning siden jeg har vært på endel intervjuer de siste årene som ikke har endt opp med jobb. Jeg har fått god hjelp av karriererådgiver Marius Eide. Vi har jobbet spesifikt med forberedelse, søknad og intervju til en stilling som litt tilfeldig ble utlyst på samme tidspunkt. Fikk tips til nytt oppsett av CV, egenpresentasjon og søknadstekst, med god veiledning til innhold og innspill og endringer underveis. For min del synes jeg at alt vi jobbet med før selve intervjutreningen var nyttig, nødvendig og relevant siden det er viktig at både CV, og søknadstekst er god for å komme på intervju. I tillegg har jeg heller ikke hatt noe egenpresentasjon til tidligere intervjuer og fint å få tips til hvordan man skriver søknad og forbereder egenpresentasjon tilpasset stillingen man søker på. Selv om det ble jobbet spesifikt i forhold til en stilling har jeg nå et grunnoppsett på søknad og egenpresentasjon jeg kan bruke videre. Den timen vi trente på intervju, fikk jeg gode tips til vanlige spørsmål man bør være forberedt på å få og som man må ha ha tenkt ut svar på forhånd, samt råd om hva man kan/bør svare på spørsmål jeg tidligere har syntes vært vanskelig å svare på. Jeg synes jeg har lært mye som jeg vil ha god nytte av i videre jobbsøking. Marius opplevdes som motiverende, kunnskapsrik, engasjert og presis /”to the point ” i tilbakemeldingene. I tillegg tilgjengelig, hyggelig og fleksibel på tidspunkt for timer, og på tilbudssiden med tanke på mulighet for å ta kontakt ved spørsmål. Jeg anbefaler Marius og Karrierehuset til alle som ønsker hjelp i forbindelse med jobbskiftet.

 

Henrik Thoresen

Henrik Thoresen

Jeg bestilte karriererådgivning da jeg ønsket meg nye utfordringer i karrieren. Karriererådgiver Helen Gaunt Sande har hjulpet meg med å spisse CV og Linkedin profilen samt å synliggjøre min kompetanse, styrker, og hva jeg bør vektlegge overfor ny arbeidsgiver. Helen har en lidenskap for faget sitt, og har engasjert seg personlig i oppgaven med å få meg ut i ny jobb. Hun har et større engasjement, enn hva jeg hadde forventet meg på forhånd. Jeg har nå landet ny jobb, og er veldig fornøyd med Helen som karriererådgiver.

Ferdinand Eide Rode

Som en del av sluttavtalen mottok jeg, støtte til karriererådgivning. Karriererådgiver Espen Erfjell har hjulpet meg med å få hodet opp av sanden for å se muligheter. Gjennom gode og produktive samtaler med Espen, har jeg tilegnet jeg meg ny kunnskap om arbeidsmarkedet, samt fått gode tips og råd til å strukturere CV, søknad og LinkedIn-profil. Jeg har også fått gode råd i forhold til intervjusituasjonen. Underveis har jeg lært meg mye om meg selv som arbeidstaker samt i hvilke rolle og bransjer min kompetanse og bakgrunn kan passe inn. Jeg har også blitt mer bevisst på egne ønsker og kvaliteter. Samtalene med Espen har ført til at jeg har forandret fokus fra å søke på alt mulig i frykt for å ikke få noe, til å tørre å søke spisset. Espen var veldig imøtekommende, og en god lytter som var flink til å sette i gang de riktige prosessene i hodet på meg, og jeg kan varmt anbefale han og Karrierehuset for alle som ønsker hjelp med jobbskiftet.

Jan Olav Løyning

Jan Olav Løyning

Karriererådgiver Helen Gaunt Sande har hjulpet meg å stake ut videre karrierevei da jeg etter mange år som toppidrettsutøver har vært mindre aktiv i næringslivet . Vi har jobbet mye med hvor min kompetanse og bakgrunn kan passe inn, og jeg har underveis i prosessen blitt utfordret på hva jeg vil, noe som er viktig for å komme litt ut av komfortsonen. I dag har jeg landet ny jobb er og veldig fornøyd med Karrierehuset og rådgiver Helen.

Marit Holtan

Jeg brukte karriererådgiver Lene Ørbeck under svangerskapspermisjon for karrierebytte etter nesten 20 år i detaljhandel og 10 år av de som leder. Planen var å komme seg opp og fram innen detaljhandel, som distriktsleder eller regionleder, men etter barn nummer 2 var ikke det ikke så selvfølgelig lenger. Så hva skulle jeg gjøre nå?  Jeg hadde allerede en bachelor i Økonomi og Administrasjon som jeg ikke følte at jeg fikk fullt utbytte for. Jeg ønsket meg over i noe med flere muligheter innenfor økonomi og administrasjon. Og det var her Lene Ørbeck hjalp meg å se hva jeg kunne gjøre. Ved hjelp av Persolog test og veiledning har jeg nå fått jobb som forsikringsrådgiver i et stort selskap med mange muligheter innen forsikring, bank og pensjon. Tusen takk for hjelpen.

Placeholder Image

Henrik Lian

Som en del av sluttpakken fulgte det med karriereveiledning. Valget falt da på Karrierehuset og Kristin Wahl. Det å kunne ha en samtale- og sparrings partner i en slik periode, har vist seg å være veldig betydningsfull for min del. Man blir mere bevist på egen kompetanse, og alle mulighetene man har i forhold til nye stillinger og bransjer. Etter personprofiler, tett oppfølging og hjelp til å spisse CV og søknad, var jeg i ny jobb etter 3 måneder. Stor takk til Kristin for all hjelp og støtte.

Placeholder Image

Alexander Smith

Jeg bestilte en rådgivningstime da jeg slet med å finne ut om jeg var kvalifisert nok til å ta en mastergrad, da ingen av skolene jeg kontaktet klarte å gi meg noe ordentlig svar. Hos Karrierehuset fikk jeg god og nyttig hjelp av karriererådgiver Heidi Hansen. Jeg fikk vite nøyaktig hva som trengtes av fag, og om jeg var kvalifisert eller ikke, da Heidi fant den som kunne gi meg de svarene. Heidi var veldig hyggelig, og tok seg tid til å sette seg inn i mine utfordringer samt stille meg de rette spørsmålene, slik at hun fikk all den informasjonen hun trengte. Så fulgte hun raskt opp og ga klar beskjed om når vi skulle snakke igjen. Heidi er lett å forholde seg til, samt stole på, og jeg kan anbefale henne for andre som ønsker hjelp knyttet til studievalg.

Emma Brenne

Jeg bestilte studieveiledning da jeg trengte hjelp med å finne ut av hva som kunne passet for meg å studere, samt hvilke muligheter jeg har for videre studier basert på allerede gjennomført bachelor i psykologi. Hos Karrierehuset har jeg fått god hjelp av karriererådgiver Heidi Hansen. Vi gikk nærmere inn på de spesifikke mulighetene jeg har for videre studier, samt hva slags jobber de ulike studiene fører til. Jeg har fått en bedre forståelse for selve søkeprosessen, og oppdaget at jeg hadde mange flere muligheter enn det jeg trodde. Underveis i prosessen har jeg også lært meg mye om meg selv og mine evner og egenskaper. Jeg opplevde Heidi som veldig hyggelig og behagelig å snakke med, og hun kunne svare på, og hjelpe meg med alt jeg trengte. I etterkant har jeg også stilt noen spørsmål via e-post, og Heidi er rask til å svare, og veldig hjelpsom og hyggelig. Jeg kan anbefale Heidi og Karrierehuset på det varmeste for andre som ønsker hjelp med studie og- eller karrierevalg.

Placeholder Image

Alexander Smith

Jeg bestilte en rådgivningstime da jeg slet med å finne ut om jeg var kvalifisert nok til å ta en mastergrad, da ingen av skolene jeg kontaktet klarte å gi meg noe ordentlig svar. Hos Karrierehuset fikk jeg god og nyttig hjelp av karriererådgiver Heidi Hansen. Jeg fikk vite nøyaktig hva som trengtes av fag, og om jeg var kvalifisert eller ikke, da Heidi fant den som kunne gi meg de svarene. Heidi var veldig hyggelig, og tok seg tid til å sette seg inn i mine utfordringer samt stille meg de rette spørsmålene, slik at hun fikk all den informasjonen hun trengte. Så fulgte hun raskt opp og ga klar beskjed om når vi skulle snakke igjen. Heidi er lett å forholde seg til, samt stole på, og jeg kan anbefale henne for andre som ønsker hjelp knyttet til studievalg.

Placeholder Image

Anonym siviløkonom

Helen har vært min karriererådgiver gjennom hele høsten 2022, og vært en veldig god sparringspartner for meg i hele jobbsøkerprosessen. Mine rådgivningstimer med Helen har vært preget av kompetansekartlegging, profilanalyse, hjelp til CV/søknader og karriereråd. Helen er kunnskapsrik, omgjengelig og ønsker det beste for alle hun jobber med. Ønsker også trekke frem Helens evne til å stille utfordrende spørsmål og få meg ut av komfortsonen, som igjen har ført til bedre og mer langsiktige karrierevalg. Dette er noe jeg vil ta med meg videre i ny jobb og min fremtidige yrkeskarriere. Jeg kan trygt anbefale Helen og Karrierehuset. Tusen takk for all hjelp!

Jarl Andre Sjølie

Jarl Andre Sjølie

Jeg fikk karriereveiledning som en del av sluttavtalen og har fått veldig god hjelp av karriererådgiver Helen Gaunt Sande med jobbsøkerprosessen. Hos henne fikk jeg hjelp i alle leddene for å komme meg ut i jobb igjen. Jeg har arbeidet mye med ansettelser og utvelgelse av kandidater selv i tidligere jobber. Men Helen ga meg mye ny innsikt i hva som er viktig i dagens jobb landskap. Helen har vært en god sparringspartner og jeg er veldig takknemlig for den hjelpen jeg har fått av henne. Jeg anbefaler Helen og Karrierehuset på det sterkeste for alle som ønsker hjelp med å bli tryggere i jobbsøket.

 

Andreas Vøllestad

Hos Karrierehuset har jeg fått god hjelp av karriererådgiver Marius Eide med å spisse CV og søknadsbrev. Jeg har fått flere andregangsintervjuer etter at han hjalp meg, noe jeg er veldig takknemlig for. Marius viste stort engasjement gjennom hele prosessen, ga meg masse god feedback, utfordret meg og lærte meg å se og spille på mine sterke sider. Jeg kan varmt anbefale han og Karrierehuset til andre som ønsker hjelp med jobbskiftet.

David Fluck

David Fluck

Ettersom det er 18 år siden sist jeg søkte jobb – trengte jeg hjelp til å pusse CV-en på LinkedIn, og til å vurdere hvilke utfordringer jeg ønsket å vie kreftene mine til i fremtiden. Å være jobbsøkende som utenlandsk 59-åring, med 100+ mye yngre søkere på hver stilling har ikke vært lett.Marius var flink til å se meg, hva jeg kunne, og få meg til å tenke på hva jeg ville. Han dyttet meg i riktig retning, på en bestemt, men vennlig måte. Flere ganger hørte jeg “du kan gjøre hva som helst – bare finn ut hva du vil gjøre, og del deretter din entusiasme og erfaringer – dette kan du…”Mange snakker mye – men når Marius snakker – bør mange lytte. Det han sier er gull verdt. Han er til å stole på og hyggelig – jeg er eldre enn ham, men jeg innrømmer glatt at jeg lærte mye av ham. Takk Marius, med din hjelp – dette klarte jeg!

Tone Leknes

Jeg fikk karriereveiledning som en del av sluttpakken og har fått veldig god hjelp av karriererådgiver Marius Eide med jobbsøkerprosessen. Jeg trengte hjelp med veien videre, karrierevalg, kompetansekartlegging, søknader og rydde opp i CV-en min. Marius var en god sparringspartner og motivator, som pushet meg i riktig retning. Han gav meg de rette verktøyene å tipset meg hvordan man brukte de. Nå er jeg mye tryggere og mye bedre rustet. Tommelen opp for Marius og Karrierehuset. Jeg fikk masse verdifull hjelp og jeg anbefaler de på det sterkeste for alle som ønsker hjelp med å bli tryggere i jobbsøkerprosessen.

Maria Sannerud

“Jeg tok kontakt med Karrierehuset da jeg lenge har vurdert å bytte bransje. Rådgiver Lene har hjulpet meg med å forplante nye tanker og gitt meg nye verktøy for å kartlegge mine interesseområder og egenskaper. Det er lettere å få en sparringspartner som har kunnskap om karrierebytte og som samtidig kan hjelpe til med å finne riktig studieretning for å få min drømmejobb. Underveis i prosessen har vi brukt verktøyet Persolog for å kartlegge min profil og mine personlige trekk, noe jeg opplever som veldig interessant og nyttig.Jeg er veldig fornøyd med veiledningen samt tips og råd jeg har fått av Karriehuset og Lene og sitter nå igjen med et konkret relativt konkret plan som jeg kan kombinere med et familieliv med små barn. Karrierehuset og Rådgiver Lene, vil jeg sterkt anbefale for de som ønsker å bytte karriere, søker jobb, funderer på utdanning eller ønsker hjelp med CV og søknaden sin.”

Placeholder Image

GPC Torgil Stålberg

Etter DISC-kurset har min kollega blitt mer bevisst på hvordan andre responderer på hans atferd og kommunikasjon. Han har nå tilpasset seg slik at kommunikasjonen mellom ham og de andre ansatte er mer hensiktsmessig. Han fikk kartlagt hvilke atferdstrekk han har.
Resultatet av kurset var langt over forventet. Alle medarbeiderne gir nå tilbakemeldinger på at det nå er mye enklere å samarbeide.

Placeholder Image

Tone Sand - Nets AS

Vi har benyttet Karrierehuset i forbindelse med omstillingsprosesser. Karrierehuset oppfattes som en profesjonell støttespiller både i forhold til vår virksomhet, og ikke minst i forhold til den oppfølgingen og karriereveiledningen tidligere ansatte har fått.

Placeholder Image

Martin Borg - BackeGruppen

«Jeg er veldig fornøyd med kurset, og synes dere gjorde det lett forståelig og håndgripelig. Fine eksempler, gode analyser og nyttige metoder.»

Placeholder Image

Mondelez Norge AS

Da Mondelez Norge AS gjennomførte et stort nedbemanningsprosjekt våren 2016, valgte vi Karrierehuset som leverandør av omstillingsprogrammer til de berørte ansatte. Vi opplevde sterk faglig profesjonalitet og tilstedeværelse gjennom hele prosjektet. På grunn av omfanget i prosjektet var det kritisk for oss med konfidensialitet i planleggingsfasen og ansvarsfølelse i gjennomføringsfasen. Dette ble svært godt ivaretatt av alle ressursene vi hadde kontakt med i Karrierehuset. Prosjektet ble gjennomført på relativt kort tid og vi er takknemlige for den tilstedeværelse og faglige kompetanse Karrierehuset stilte med, noe som bidro til at de ansatte fikk et godt bilde av hva profesjonell veiledning kan bidra til i en jobbsøkerprosess.

Bjørn Huseby

Etter 44 år i arbeidslivet sto jeg for første gang i februar 2020 uten jobb. Som jobbsøkende over 60 år var jeg veldig usikker på situasjonen. For å komme tilbake i jobb fikk jeg hjelp av Karrierehuset og Kristin som min kontaktperson.Det jeg fikk av støtte og hjelp av Kristin for å komme tilbake i jobb har vært helt uvurderlig. Ikke bare har Kristin hjulpet en nybegynner med å sette opp CV og søknader men hun har også vært en god støtte i en vanskelig situasjon. Stor takk til Kristin og Karrierehuset for all hjelp og støtte.

Placeholder Image

Anne Helene Berg

Da jeg ble berørt av en nedbemanning fikk jeg opplyst av arbeidsgiver at de ville dekke karriereveiledning, så da søkte jeg rett og slett på nettet og fant dere.

Jeg satte utrolig stor pris på hjelpen jeg fikk av Kristin, og hadde nok ikke fått den verdifulle erfaringen jeg fikk i min neste jobb hvis ikke du hadde sett at jeg var kvalifisert til det. Jeg så det nemlig ikke selv. Jeg har nå vært utrolig heldig og fått en ny fast heltidsstilling som jeg er godt fornøyd med.

Placeholder Image

Marianne Andresen

Jeg fikk veldig god hjelp av Karrierehuset og Marit da jeg ønsket meg ny jobb. Ikke bare til å skrive søknad og CV, men også intervjutrening, som igjen gjorde at  jeg fikk selvtillit og ro da jeg skulle på intervju. For meg var dette avgjørende og jeg fikk kjapt ny jobb.

Placeholder Image

Heidi Hadberg Olsen

I 2016 opplevde jeg som mange å stå med en sluttpakke, og sjekket opp flere leverandører, og endte opp med Karrierehuset. Fikk Marit som min kontaktperson, og som jobbsøkende og over 50 år var jeg usikker.

Men det jeg fikk av støtte og lærte av henne er bare helt topp, jeg kan ikke få fullrost henne høyt nok. Innen det hadde gått tre måneder stod jeg med ny kontrakt, dette hadde jeg aldri klart alene. Tusen tusen takk!

Frida Ullerud

Jeg bestilte studieveiledning fordi det er utfordrende å vite hva man skal studere. Det er mange muligheter, og vanskelig å vite hva som er lurt å velge for fremtiden. Karriererådgiver Helen har hjulpet meg med å strukturere studievalget samt gjort meg mer bevisst på hvilken retning jeg bør velge. Jeg er svært fornøyd med samarbeidet med Helen og kan trygt anbefale studieveiledning hos Karrierehuset og rådgiver Helen Gaunt Sande.

 

Anthony Kalinde

Etter en svært vanskelig periode med utbrenthet, var jeg i desperat behov for å finne ny retning i min karriere. Jeg trengte hjelp til å forstå mine egne motivasjoner, forbedre CV-en min, og bygge opp selvtilliten min igjen. Gjennom arbeidet med Karrierecoach Helen Gaunt Sande har jeg ikke bare forbedret min profesjonelle profil, men også fått en dypere forståelse for hva jeg virkelig ønsker og trenger i min karriere. Jeg føler meg nå godt forberedt for jobbsøkeprosessen, og nærmer meg potensielle arbeidsgivere med ekte selvtillit. Å jobbe med Helen var en utrolig positiv opplevelse. Hun er en dyktig veileder som kombinerer profesjonell ekspertise med ekte menneskelig forståelse. Helen har en unik evne til å se mennesker og deres behov, og hun har hjulpet meg med å se mine egne styrker og muligheter. Jeg ønsker å uttrykke min dype takknemlighet for Helen ved Karrierehuset, som har vært en uvurderlig støtte i min profesjonelle utvikling. Jeg anbefaler Helen og Karrierehuset på det sterkeste for alle som søker karriereveiledning eller trenger hjelp med å navigere i arbeidsmarkedet.

Placeholder Image

Joackim Gunnerud

Tusen takk for den gode hjelpen og støtten i prosessen med å finne en ny jobb. Den gode oppfølgingen og de fine verktøyene dere har disponert underveis har vært til meget stor hjelp. Uten dette ville det nok ikke gått like fort å komme i nytt arbeid.Igjen en stor takk til Karrierehuset og deres medarbeider for å ha vært utrolig god støtte og hjelp underveis.

Placeholder Image

Jostein Mjønerud

Jeg vil sterkt anbefale Karrierehuset for deg som ønsker støtte og hjelp i forbindelse med jobbsøking. Jeg ble møtt på en meget vennlig og god måte da jeg henvendte meg til Karrierehuset og fikk raskt time med en trygg og positiv karriereveileder. Jeg møtte en faglig meget flink person som også hadde meget god oversikt over jobbmarkedet. Samtidig opplevde jeg at hun oppriktig brydde seg om meg som person og min videre jobbkarriere. Jeg likte dette! Konkret har veilederen hjulpet meg med selve CV-en og tilpasset søkerdokumentene etter type jobbannonser. Etterhvert ble jeg mer selvgående på dette området, men fikk veilederen til å kvalitetssikre/være en kritisk venn. Den ansatte i Karrierehuset fant jobber hun syntes var relevante å søke på og sendt dette til meg. Veilederen har vært en god støtte, en som har motivert meg i en ofte lang søkeprosess og vært svært engasjert i at jeg skulle få meg ny jobb. Det har vært flott! Jeg kan anbefale Karrierehuset på det varmeste!

Placeholder Image

Anonym

Jeg opplevde karriererådgiver Heidi Hansen som veldig hyggelig og trygg. Vi hadde gode samtaler sammen og hun var positiv og oppbyggende. Det gjorde det lettere for meg å se på min egne erfaringer på en positiv måte. I tillegg fikk jeg innblikk i hvilke posisjoner som passer personer med min arbeidsstil og kunnskap. Jeg opplevde henne også som ærlig og omsorgsfull.

Placeholder Image

Linn Olsen

Jeg kontaktet Karrierehuset for å få hjelp til studievalg etter flere erfaringer både innen reising, studier og forskjellige jobber etter videregående. Jeg var fortsatt usikker på hva jeg ville gjøre, hva som ville passe meg, og hva jeg kunne gjøre det bra som. Det var veldig lett å komme i kontakt med en studieveileder som passet meg, og jeg fikk den hjelpen jeg trengte. Jeg gjennomføre programmet og gjennomgikk en profilanalyse (DISC) for å kartlegge min personlige profil og min jobbprofil. Med hjelp av denne testen fikk jeg i samarbeid med en karriereveileder kartlagt mine personlige egenskaper og hvilke arbeidsmiljø og arbeidsforhold jeg ville fungere best i. Jeg hadde en veiledningstime før denne testen med karriereveileder, samt to oppfølgingstimer etter testen.

Etter å ha gjennomgått testen og veiledningstimene fikk jeg et mye klarere bilde av hva som ville passe for meg, og hvilke jobber jeg ville kunne trives i og ikke. Jeg har på bakgrunn av dette blitt sikrere på hvilken retning jeg vil gå, og er i stand til å føle meg sikrere på at det jeg velger vil passe meg i det store havet av studiemuligheter som finnes i dag! I tillegg var oppfølgingen jeg fikk av min veileder enestående.

Jeg vil anbefale en slik type veiledning på det sterkeste til alle som er usikre på hvilken studieretning de skal velge. Jeg vil uten tvil ta kontakt med Karrierehuset igjen hvis jeg skulle trenge hjelp til noe i forbindelse med jobb/karriere

Morten Hovland- POWER

Power har benyttet eksterne krefter som en del av omstillingen. I en slik prossess er det fint å kunne benytte en ekstern samarbeidspartner da det er tidsbesparende og mer effektivt. For de berørte er det også enklere at en ekstern leverandør er involvert da det ofte gir vedkommende en trygghet samtidig som det er enklere å få tillit til en ekstern rådgiver.

Vi har snakket med HR-leder Morten Hovland I POWER for å høre hans tanker om HR-rollen, omstilling og om det å tiltrekke seg og beholde talenter.
Her kan du lese intervjuet

Victoria Samsonova Jensen

Jeg hørte om Karrierehuset via min fagforening Samfunnsøkonomene og ville prøve en pakke fra dem. Sammen med Helen Sande har vi avklart behovet mitt for hvordan jeg skal “selge meg” i et intervju. Jeg var veldig fornøyd med samarbeidet vårt. Helen er en veldig hyggelig og meget profesjonell person. Hun var utrolig veldig flink til å gå rett på sak, oppmuntre og se hele problemet. Etter bare 4 timers med avklaring og intervjutrening var resultatet et vellykket jobbintervju som jeg ikke klarte å få før. Helen Sande anbefales for alle som trenger profesjonell hjelp med jobbsøking!

Placeholder Image

Angelica Henriksson

Jeg er utrolig takknemlig for all hjelp jeg fikk når jeg var hos Anders.  Anders fikk meg til å gå inn i meg selv og vektla mine viktige kompetanser. Anders hjalp meg med å utvide mitt syn på ulike stillinger og støttet opp til å finne et nytt yrke. I tillegg til dette gjorde han meg tryggere til intervju. Etter at min CV fikk en real makeover og jeg fikk troen på jobb-intervju så kom jeg raskt i ny jobb, fikk faktisk den første jobben jeg søkte på etter hjelp fra Anders. Før reisen med Anders hadde jeg søkt over 50 stillinger siste året.  Anbefaler virkelig Anders til deg som har søkt på mange stillinger eller deg som blir usikker på jobbintervju.

Henrik Lawrence Keeler

Jeg ønsket meg et karrierebytte, men syntes det var vanskelig å få oversikt over mine egne ferdigheter og muligheter. Derfor kontaktet jeg Karrierehuset. Der fikk jeg god hjelp av Hanne Paulsrud til å kartlegge min egen situasjon, personlighet, hvilke arbeidssituasjoner jeg trives i og konkrete strategier for veien videre. Å bytte jobb er ikke gjort på en dag, men jeg opplevde at jeg fikk gode verktøy, bedre selvtillit og mer innsikt i arbeidsmarkedet og forskjellige ansettelsesprosesser. Nå synes jeg det er mye mer spennende og motiverende å jobbe videre mot det karrierebyttet jeg ønsker meg

Petter Ask Haakonsrud

Jeg opplevde plutselig å stå uten jobb i et vanskelig marked og oppsøkte Karrierehuset for å få hjelp. Rådgiver Lene Ørbeck har hjulpet meg med å få på plass søknad og CV og vi har brukt mye tid sammen på intervjutrening

Jeg har hatt stor glede av hele prosessen i alt fra kompetanse kartleggingen frem til ny jobb kom på plass og kontrakten ble signert. Hjelpen jeg har fått av Karrierehuset og rådgiver Lene har vært uvurderlig.

I dag har jeg fått drømmejobben og jeg hadde aldri klart det uten nødvendig hjelp
Tusen takk for god hjelp og støtte i en krevende tid

Placeholder Image

Tobias Borgenhov

Etter et jobb bytte tok jeg kontakt med Karrierehuset for karriereveiledning. Målet var å få bedre innsikt i hvilken type stillinger og bedrifter mine ferdigheter og personlige egenskaper passer best, og hvilke knep jeg kunne ta for å endre på karriereveien og oppnå muligheten til å jobbe innen fagfeltet jeg brenner for.

Helen var rask på å kartlegge og utforme veiledning med innhold som svarte til mitt behov. Dette gjorde veiledningen konkret og rett på sak, i tillegg til rom for innspill Helen kom med som jeg selv ikke hadde tenkt på. Dette har resultert i at jeg står bedre i den nåværende stillingen, og jeg vet bedre hvilken strategi jeg skal ha for å nå komme dit jeg ønsker.

Helen trente meg også på intervjusituasjoner for potensielt nye stillinger og lærte meg nyttige kjennetegn på bedrifter og kulturer hvor jeg har størst sjanse for å lykkes og utvikle meg. Dette har gjort vurderingen av nye jobber og bedrifter enklere og mer treffsikkert

Tina Olsson

Etter noen måneder i mammapermisjon hvor jeg fikk hverdagslivet litt på avstand innså jeg etterhvert at jeg var klar for et karriereskifte. Jeg har utdanning i kommunikasjon og er veldig glad for at jeg valgte en utdanning med bredde som byr på mange muligheter. Rådgiver Lene Ørbeck i Karrierehuset har bistått meg i å sette ord på hvem jeg er i en intervjusetting, noe som har vært lærerikt for meg. I dag har jeg fått en stilling innen innkjøp og prosjektkoordinering. Det å få hjelp og veiledning under søknadsprosessen har vært helt supert og Lene har fungert som fin støtte. Jeg kan trygt anbefale Lene til alle som trenger hjelp med karriereveiledning

Placeholder Image

Anonym

Som relativt ny på arbeidsmarkedet etter endt utdanning trengte jeg hjelp til å kartlegge meg selv som aktiv jobbsøker. Jeg kontaktet Karrierehuset da jeg ønsket å styrke ferdighetene mine som jobbsøker og samtidig lære. Prosessen har gjort at jeg har utviklet meg- og styrket ferdighetene mine innen jobbsøking innen ulike felt som skriving av CV, søknader, samt oppfølging, spesielt med tanke på selvtillit og det å fremme egne kvaliteter. Det å kommunisere er noe jeg mestrer, men det å kommunisere meg selv og fremme mine styrker er noe jeg føler usikkerhet rundt. Gjennom prosessen utførte vi Persologtest hvor jeg ble bedre kjent med min personlighetsstype, samt personlighetstrekk. Dette kommer godt med når det kommer til det å kjenne styrkene og ferdighetene sine, og er også fint å ha med seg i arbeidslivet. Å jobbe med Marius var motiverende og interessant, og det har gitt meg nyttig kompetanse innen det jeg ønsket. I tillegg til det tradisjonelle rundt jobbsøking var vi også innom det å bli bevisst på selvtillit og selvfølelse, og hvordan dette også er essensielt i jobbsøking og arbeidslivet. Jeg har lært mye nyttig som jeg anvender i jobbsøkingen, og som jeg vil ta med meg videre inn i arbeidslivet også. Det å jobbe med Marius har gitt ny og verdifull kompetanse innen flere felt når det kommer til jobbsøking, og det er noe jeg tar med meg- og vil ha stor nytte av videre.

Placeholder Image

Aurora Grøholt Larød

Jeg bestilte studieveiledning da jeg ønsket hjelp til å finne ut av hva jeg burde studere. Underveis i prosessen har det blitt tydelig for meg hvor min profil passer inn med tanke på ulike yrker og hva som kreves i ulike yrkesroller. Å få hjelp av en studieveileder har vært veldig nyttig, da det er veldig mange valgmuligheter der ute, og det som oftest ikke er lett å finne ut av studieretningen på egen hånd. Jeg har nå landet studievalget, og er veldig fornøyd med hjelpen jeg har fått av karriererådgiver og coach Mette Løyning.

Dorthe Schjødt

Dorthe Schjødt

Jeg tok kontakt med Karrierehuset for karriereveiledning i forbindelse med flytting fra Danmark til Norge og mitt søk etter ny jobb. Etter 15 år i samme bedrift trengte CV-en og LinkedIn-profilen min en oppfriskning og samtidig hadde jeg et ønske om å bli utfordret på profilen min i forhold til å se nye jobbmuligheter. Jeg trengte sparring for å finne veien i rekrutterings verdenen og finne ut ‘den norske måten’ å gjøre det på. Hele prosessen har vært fantastisk og ekstremt profesjonell. Kvalifisert hjelp har vært tilgjengelig fra flere forskjellige personer i Karrierehuset og jeg er takknemlig for den vennligheten, jeg har blitt møtt med. Jeg setter stor pris på tilnærmingen til meg som person. Jeg har lært mye om, hva andre ser i jobbprofilen min og hvordan erfaring kan brukes i mange ulike bransjer. Jeg setter pris på måten flere i Karrierehuset har åpnet nettverket sitt for meg og fattet interesse for min situasjon og oppgaven. Linda Terjesen har vært unik og er en solid stein å støtte seg på, når det underveis i prosessen ikke alltid er lett å se mulighetene selv. Følelsen av, at noen andre har en sterk tro på at alt ordner seg, gjorde en stor forskjell for meg og hjalp meg å nå målet mitt. Linda har en positiv og energisk tilnærming til oppgaven og er en person, jeg alltid vil ønske ha med på laget mitt, når det virkelig betyr noe.

Placeholder Image

Anonym

«Studieveiledningssamtalene med Helen hjalp meg med å navigere i jungelen av utallige yrkesmuligheter. Det var fint å ha en uavhengig sparringspartner som ikke prøvde å dytte meg i en bestemt retning, slik familie og venner har en tendens til, men heller få meg til å reflektere over hva som passer best for meg og mine egenskaper.»
Placeholder Image

Anonym

Jeg bestilte karriererådgivning for å få hjelp til å håndtere utfordringer i nåværende jobb. Karriererådgiver Marius Eide har hjulpet meg med å sortere tankene mine, og sørget for at jeg har fått en bedre arbeidshverdag. Marius var veldig imøtekommende, reflektert, og satte ting i perspektiv. Jeg kan varmt anbefale Marius og Karrierehuset for alle som trenger en karrierecoach og sparringspartner.

Cato Solberg

“Jeg tok kontakt med Karrierehuset da jeg ønsket hjelp til å lande drømmejobben. Her har jeg fått god hjelp av karriererådgiver Anders. Vi har jobbet med CV, søknad og intervjutrening. Anders har fungert som en god samtalepartner og jeg har fått gode innspill underveis i prosessen. Jeg har også blitt tryggere på meg selv samt blitt mer bevisst på hvordan min bakgrunn kan passe inn i fremtidige roller.
Jeg har hatt stor glede av hele prosessen og kan anbefale Karrierehuset på det varmeste!”

Erzsebet Fæster

I forbindelse med omstilling hos forrige arbeidsgiver mottok jeg karriererådgivning som en del av sluttavtalen for å sikre en rask vei ut i ny jobb. Jeg har vært mange år hos samme arbeidsgiver og ikke søkt jobb på lenge og var derfor usikker på min markedsverdi. Det var spesielt viktig for meg å få en bekreftelse på at min kompetanse på viktige områder fortsatt var attraktiv på arbeidsmarkedet. Karriererådgiver Mette Løyning har hjulpet med å få fornyet selvtillit og det å kunne stole på meg selv, og få frem mine styrker i både CV, søknad og intervjuer. I dag har jeg landet ny jobb og kan trygt anbefale Karrierehuset og rådgiver Mette til alle som har behov for hjelp med jobbsøkerprosessen.

 

Eva Anna Myhre

Jeg tok kontakt med Karrierehuset da jeg ønsket hjelp i forbindelse med valg av karriereløp. Her har jeg fått god hjelp av karrierecoach Espen Erfjell som er en fantastisk coach og var der for meg gjennom hele prosessen. Han delte sin erfaring og tanker rundt lignende saker, noe som hjalp meg mye. Han hjalp meg med å komme meg tilbake i kontakt med verdiene mine, finne ut hva jeg vil og få tilbake troen på min kompetanse og egenskaper. Espen er flink til å lytte og veilede gjennom emosjonelle prosesser. Han brukte den nødvendige tid jeg trengte for å prosessere følelser. Jeg følte meg trygg, sett og hørt. I tillegg var han flink til å minne meg på det som er viktig for meg og ikke la meg bli alt for lenge i hodet eller i mine følelser. Jeg har fått så mye nyttig informasjon, det er jeg veldig takknemlig for. Han har utstyrt meg godt denne gangen til å fullføre prosessen min og nå målene mine. Det var en verdifull opplevelse å jobbe med ham. I tillegg var det godt å bli kjent med ham. Jeg kan anbefale Espen og Karrierehuset på det varmeste!

Placeholder Image

Heidi Botheim

Jeg trengte hjelp til intervjutrening og har fått god hjelp av karriererådgiver Marius Eide. Underveis i prosessen har jeg fått mange gode tips av Marius, og han har hjulpet meg med å finne nye innfallsvinkler for å synliggjøre min kompetanse og egenskaper. Marius var svært oppmuntrende, og det var tydelig at han har god erfaring med dette. Veldig serviceinnstilt og fleksibel! Jeg gikk inn i intervjuet med ny giv og nytt mot, og klarte meg mye bedre enn jeg har gjort tidligere. Jeg føler at jeg nå står bedre rustet til å takle intervjusituasjonen fremover, og kan varmt anbefale Marius og Karrierehuset for andre som ønsker hjelp med intervjuforberedelsene.

 

Hanne Solgård-Øverlier

Hanne Solgård-Øverlier

I forbindelse med omstilling hos forrige arbeidsgiver mottok jeg støtte til karriererådgivning via Karrierehuset. Her har jeg fått god hjelp av karriererådgiver Trude Emaus til å kartlegge mine kompetanseområder, styrker og egenskaper. Underveis i prosessen har jeg blitt mer bevisst på hvor jeg vil videre i karrieren, og hva jeg kan gjøre for å oppnå mine karrieremål. Jeg er veldig fornøyd med å ha hatt Trude som karrierecoach og sparringspartner, og kan varmt anbefale henne for andre som trenger hjelp med karriereskiftet.

Atle Lessum

Atle Lessum

Jeg trengte primært en samtalepartner/sparringpartner i forbindelse med et mulig karriereskifte, etter mange år i store, børsnoterte selskap med leder- og personalansvar. Det viktigste var å ha en objektiv tredjepart jeg kunne sparre med i mine vurderinger av mulige neste steg i karrieren. Hos Karrierehuset har jeg fått god hjelp av karrierecoach Espen Erfjell. Jeg opplever han som behagelig, hyggelig og klok, og det har vært fint å ha Karrierehuset og Espen som en arena å spille ball med fram til jeg landet ny jobb i sommer.

 

Siri Rosmer

Siri Rosmer

Som en del av en sluttpakke fra min arbeidsgiver fikk jeg karriereveiledning fra Karrierehuset. Karriererådgiver Heidi Hansen har hjulpet meg å bli mer bevisst på min egen kompetanse og alle mulighetene jeg har til å søke stillinger mye bredere enn jeg hadde tenkt selv. Jeg har fått mange gode verktøy i «jobbsøkerkassen» fra Heidi og Karrierehuset som jeg er veldig takknemlig for. Det har vært en luksus å ha en objektiv sparringspartner i denne prosessen, som samtidig har heiet og vært oppriktig engasjert i min prosess Jeg vil virkelig anbefale Heidi til alle som ønsker seg nye utfordringer i arbeidslivet. Det har vært meget verdifullt for meg som nå har fått en ny jobb og ny vei i karrieren min som jeg gleder meg til å ta fatt på.

 

Kathrine Bjørnevoll

Jeg fikk karriererådgivning som del av en sluttpakke og innså fort at jeg trengte hjelp til hele jobbsøkerprosessen, da jeg aldri har vært i en slik situasjon før. Hos Karrierehuset har jeg fått veldig god hjelp av karriererådgiver Trude Emaus. Hun er et fantastisk menneske å treffe på når jeg stod å egentlig ikke trodde helt på meg selv, og hvor selvtilliten min var sterkt svekket. Trude var forståelsesfull og klarte å se i meg det jeg da ikke klarte selv. Jeg fikk god hjelp til å bygge opp en god CV og LinkedIn profil, og Trude var en utrolig god støtte og samtalepartner gjennom både intervjuer og i forhold til ulike jobbtilbud. Hun var tilgjengelig og betryggende å ha i en slik kritisk situasjon, og hjalp meg å finne tilbake til den sanne meg. Jeg har bare godt å si om hele Karrierehuset og Trude! Tusen takk for utrolig god hjelp. Nå sitter jeg igjen med en kjempe jobb som jeg gleder meg veldig til! Og skulle jeg søke ny jobb i fremtiden har jeg alle verktøyene med meg. Takk!

Paul Harrison

Paul Harrison

Helen was my main cheerleader throughout the job search, enthusiastically providing encouragement and building up my confidence throughout. She acted as a trusted advisor and was able to connect me with a strong network of people who gave up their time to help guide me towards a job that was a perfect match with my area of expertise. I would highly recommend Helen and Karrierehuset to anyone looking for additional support and expert advice relating to their next career move.

Block "52461" not found