Outplacement gir viktig støtte til overtallige

Mange bedrifter velger å inkludere karriererådgivning til de overtallige som en del av sluttavtalen. I Karrierehuset har vi lang erfaring med å hjelpe berørte av nedbemanning og- eller omstilling med en rask vei ut i et nytt arbeidsforhold. Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Mistet jobben

Hva er outplacement?

Outplacement er et begrep som ofte brukes i næringslivet i forbindelse med ivaretakelse av ansatte som må forlate bedriften etter nedbemanning eller omstilling. Karriererådgivning er en viktig del av outplacementprosessen, hvor målet er at personen skal få støtte og hjelp til å finne ny jobb gjennom kompetansekartlegging og personlig karriererådgivning for å sikre en raskt vei ut i nytt arbeidsforhold.

“8 av 10 av våre kandidater kommer ut i ny jobb i løpet av 6 måneder”

Fordelene med outplacement for deg som arbeidsgiver?

Etter en nedbemanning eller omstilling, ønsker flere arbeidsgivere at deres tidligere ansatte skal få gode muligheter til å komme videre i karrieren. Det er mange fordeler for arbeidsgivere å ivareta de berørte av en omstilling på en god måte.

 • Det er både avgjørende for bedriftens omdømme og for det å tiltrekke seg nye talenter og styrke engasjementet hos de gjenværende ansatte.
 • Bedrifter som tilbyr de berørte arbeidstakerne ekstern støtte og bistand i en omstillingsprosess har en verdiskapende effekt både for bedriften selv, de gjenværende arbeidstakerne og de berørte sine holdninger til bedriften.
 • Velger du å engasjere en samarbeidspartner vil du som leder kunne fokusere på en riktig og rettferdig gjennomføring, samtidig som bedriften opprettholder lønnsomhet og produktivitet. På denne måten blir bedriftens identitet og omdømme ivaretatt i takt med endringer i markedet

Hva inneholder en outplacementpakke for kandidaten?

Det er mange elementer som gjerne er inkludert underveis i rådgivningsprosessen. Her ser du noen eksempler på hva som ofte er inkludert i våre outplacementpakker.

Persolog® profilanalyse gir en verdifull innsikt i hvordan vi responderer på ulike stimuli og en bevisstgjøring av naturlige egenskaper og underliggende motivasjonsfaktorer. Heller enn å definere, gir Persolog® hjelp til refleksjon og er et verktøy for utvikling og endring. Persolog® Personprofil bygger på hvordan kandidaten oppfatter seg i en gitt sammenheng. Alle Persolog®-produktene er forskningsbasert og utviklet i skjæringspunktet mellom praksis og teori. Les mer om profilanalysen Persolog®

Våre karriererådgivere har betydelig erfaring med bevisstgjøring av realkompetanse; kompetansekartlegging, kompetanseutvikling og kompetansevridning. Hva kan du, og hvordan bruker du din kompetanse til å komme deg videre? Hvilken kompetanse har du egentlig, og hvordan kan du best beskrive den, og ikke minst markedsføre den til potensielle arbeidsgivere? Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring.

Våre karriererådgivere skreddersyr din CV med spissede nøkkelkvalifikasjoner slik at ditt salgsdokument er konkurransedyktig i din bransje. Visste du at en rekrutterer i dag i snitt bruker 10 sekunder på å evaluere om CVen din er aktuell for en konkret stilling? Våre karriererådgivere vet hva som kreves for at nettopp din CV går gjennom nåløyet så fremt kvalifikasjonene ellers stemmer med kandidatprofilen til aktuell stilling. Vi hjelper deg med å forfatte det viktige søknadsbrevet slik at innholdet spisses optimalt i forhold til aktuell stillingsutlysning. LinkedIn er i dag den største CV-basen online og benyttes daglig til å knytte kontakter mellom mennesker verden over. En velutformet LinkedIn-profil blir viktigere og viktigere når du søker jobb, og ikke minst for å bli funnet av rekruttere som er på jakt etter din kompetanse.

Vi forbereder deg til et vellykket intervju. Vi vektlegger muntlig formidling av egen kompetanse som en direkte del av egen merkevarebygging. Vi hjelper deg med å bli tryggere i intervjusituasjonen og sikrer at du presenterer ditt kandidatur på best mulig måte. Vi jobber med å utdype den skreddersydde CV-en og søknaden i muntlig form og innholdet bearbeides til en solid, men ærlig og oppriktig muntlig markedsføring av egen kompetanse. Les mer og bestill intervjutrening

Det er kanskje så mye som 7 av 10 stillinger som ligger i det vi kaller «det skjulte arbeidsmarkedet». Vi hjelper deg med å legge en effektiv strategi for oppsøkende jobbsøk ved riktig bruk a nettverk, sosiale medier, jobbsøkerdokumenter og en god og riktig tilnærming til potensielle arbeidsgivere.

Vi samarbeider med profesjonelle fotografer som vil bistå med å gi deg et profesjonelt uttrykk på din LinkedIn-profil og på din CV.

Samle alle jobbsøkerdokumenter og -aktiviteter på samme plattform! Karrierehuset tilbyr en digital karriereplattform som organiserer, profesjonaliserer og effektiviserer din jobbsøkerprosess. Portalen er tilgjengelig på norsk og engelsk. Portalen tilbyr blant annet:

 • Job tracker: arkiver, kategoriser og administrer aktuelle stillingsannonser
 • CV-bygger med profesjonelle maler
 • Nettverksbygging med funksjonalitet knyttet til lagring og administrering av kontakter og bedrifter, samt predefinerte e-postmaler til bruk i utsendinger i eget nettverk
 • Automatisk søk etter nyttige fag- og nettverkseventer basert på geografi og egnedefinerte interesser
 • Læringssenter med tips og videoer til bruk i jobbsøkerprosessen
 • Stillingsdatabase: stillingssøk fra portalen via verdens største stillingsportal; Indeed
 • Supportsenter

Vi er din rådgiver i forhandlinger med ny arbeidsgiver slik at du stiller sterkere ved forhandlingsbordet og oppnår de beste betingelsene på kort og lang sikt.

Ubegrenset antall timer innenfor normert tid.

Dersom du blir ansatt i ny jobb i løpet av normert tid, bistår vi deg i de viktige og krevende første tre ukene i ny jobb med coaching, rådgiving og støtte.

Våre Outplacementpakker

Alle våre outplacementpakker tilpasses den enkeltes behov for oppfølging innenfor den gitte tidsrammen. Her under ser du noen eksempler på pakker som ofte benyttes av våre kunder.

Outplacement 1 måned

 • Ubegrenset antall rådgivningstimer med karriererådgiver i perioden
 • Oppfølging på telefon og mail mellom møtene
 • Profilanalyse: Omfattende Persolog-rapport
 • Coaching og samtaler rundt kompetanseprofil og nye karrieremuligheter
 • Kompetansekartlegging
 • Skreddersydd CV, Søknadsbrev, LinkedIn-profil Intervjutrening
 • Strategi for oppsøkende jobbsøk
 • Lisens til digital jobbsøkerportal
 • Profilbilde fra profesjonell fotograf
 • Presentasjon av kandidatur til aktuelle rekrutterere og headhuntere, (hvis aktuelt)

Outplacement 3 måneder

 • Ubegrenset antall rådgivningstimer med karriererådgiver i perioden
 • Oppfølging på telefon og mail mellom møtene
 • Profilanalyse: Omfattende Persolog-rapport
 • Coaching og samtaler rundt kompetanseprofil og nye karrieremuligheter
 • Kompetansekartlegging
 • Skreddersydd CV, Søknadsbrev, LinkedIn-profil Intervjutrening
 • Strategi for oppsøkende jobbsøk
 • Lisens til digital jobbsøkerportal
 • Profilbilde fra profesjonell fotograf
 • Presentasjon av kandidatur til aktuelle rekrutterere og headhuntere, (hvis aktuelt)
 • Bistand med kontrakt og forhandlinger knyttet til nye jobbtilbud
 • Inntil 2 timers økonomisk rådgivning
 • Onboarding: Dersom kandidaten blir ansatt i ny jobb i løpet av normert tid, bistår vi i de viktige og krevende første tre ukene i ny jobb med coaching, rådgivning og støtte

Outplacement 6 måneder

 • Ubegrenset antall rådgivningstimer med karriererådgiver i perioden
 • Oppfølging på telefon og mail mellom møtene
 • Profilanalyse: Omfattende Persolog-rapport
 • Coaching og samtaler rundt kompetanseprofil og nye karrieremuligheter
 • Kompetansekartlegging
 • Skreddersydd CV, Søknadsbrev, LinkedIn-profil Intervjutrening
 • Strategi for oppsøkende jobbsøk
 • Lisens til digital jobbsøkerportal
 • Profilbilde fra profesjonell fotograf
 • Presentasjon av kandidatur til aktuelle rekrutterere og headhuntere, (hvis aktuelt)
 • Bistand med kontrakt og forhandlinger knyttet til nye jobbtilbud
 • Inntil 2 timers økonomisk rådgivning
 • Onboarding: Dersom kandidaten blir ansatt i ny jobb i løpet av normert tid, bistår vi i de viktige og krevende første tre ukene i ny jobb med coaching, rådgivning og støtte
Ta kontakt for mer informasjon

Hvordan kan Karrierehuset bistå de overtallige?

Outplacementtjenestene Karrierehuset leverer skreddersys til hver bedrift og hver enkelt kandidat. Noen outplacementløp går over noen få uker, mens andre løp strekker seg opptil 12 måneder. Viktige områder i en outplacementprosess er kompetansekartlegging, karriererådgivning, intervjutrening, skreddersydd CV og søknad, i tillegg til støtte i forhandlinger med ny arbeidsgiver. Når kandidaten bestiller et outplacement-program hos Karrierehuset vil vedkommende få tildelt en personlig karriererådgiver som følger vedkommende gjennom 3, 6 eller 12 måneder, og ruster kandidaten til å møte jobbsøkerprosessen med en bevissthet rundt egen kompetanse, selvtillit, motivasjon og med hjelp av de riktige jobbsøkerverktøyene.

Møt våre fornøyde kunder.

Våre karriererådgivere har hjulpet mange tusen ut i ny jobb. Her kan du lese hva noen av våre mange fornøyde kunder sier om samarbeidet med våre rådgivere.

Anne-Tine Markset
Anne-Tine Markset

I forbindelse med nedbemanning hos forrige arbeidsgiver mottok jeg karriererådgivning som del av sluttavtalen og valgte Karrierehuset som min samarbeidspartner. Karriererådgiver Mette Løyning har vært til uvurderlig hjelp i jobbsøkerprosessen. Hun har gitt innsikt i hvordan type bransje, stilling, og arbeidshverdag som passer min kompetanse, erfaring og ønsker. Mette har fungert som en verdifull sparringspartner gjennom denne tiden, der hun har bevisstgjort mine styrker, utfordinger, og muligheter som arbeidstaker. Karriererådgivningen har ikke bare bidratt med å kartlegge de mulighetene som finnes i arbeidsmarkedet, men prosessen har også gitt meg en økt trygghet og tro på egne evner. Jeg er nå i ny jobb og er veldig takknemmelig for hjelpen jeg har fått av Mette. Jeg anbefaler gjerne Karrierehuset og Mette Løyning til andre som har behov for hjelp til jobb eller karriereskifte.

Birger Skare
Birger Skare

“Jeg havnet i en situasjon hvor jeg hadde behov for bistand til å komme meg videre i karrieren min. Etter å ha brukt litt tid på å sammenligne tilbud og tjenester, falt valget på et outplacement-program fra Karrierehuset. Fra første stund følte jeg stor imøtekommenhet og profesjonalitet fra Karrierehuset. Karriererådgiver Lene Ørbeck satte seg grundig inn i min situasjon og «så» meg som menneske.

I slike situasjoner er det lett å få negative tanker, og grave seg litt ned, men Lene fikk meg tidlig i prosessen til å tenke positivt og fremtidsrettet. Hun har fungert som en coach og sparringspartner for meg, og hennes innsats har vært helt avgjørende for at jeg hadde en god og effektiv jobbsøkerprosess, og kom meg raskt tilbake i arbeid. Jeg kan på det varmeste anbefale Karrierehuset for alle som har behov for karriererådgivning for å komme seg videre i arbeidslivet.”

Siv Raake
Siv Kari Næbb Raake

“Jeg har opplevd Karrierehuset som profesjonelle og grundige i jobben med å få meg ut i jobb igjen, i et særdeles vanskelig jobbmarked. Kristin Wahl har vært en solid støttespiller og sparringspartner som har vært både kreativ og støttende med mange gode tips og råd til både CV, søknadsbrev og gjennomføring av jobbintervjuer. Takk for en flott tid, jeg fikk meg jobb til slutt:)”

Erzsebet Fæster
Erzsebet Fæster

I forbindelse med omstilling hos forrige arbeidsgiver mottok jeg karriererådgivning som en del av sluttavtalen for å sikre en rask vei ut i ny jobb. Jeg har vært mange år hos samme arbeidsgiver og ikke søkt jobb på lenge og var derfor usikker på min markedsverdi. Det var spesielt viktig for meg å få en bekreftelse på at min kompetanse på viktige områder fortsatt var attraktiv på arbeidsmarkedet. Karriererådgiver Mette Løyning har hjulpet med å få fornyet selvtillit og det å kunne stole på meg selv, og få frem mine styrker i både CV, søknad og intervjuer. I dag har jeg landet ny jobb og kan trygt anbefale Karrierehuset og rådgiver Mette til alle som har behov for hjelp med jobbsøkerprosessen.

Jarl Andre Sjølie
Jarl Andre Sjølie

Jeg fikk karriereveiledning som en del av sluttavtalen og har fått veldig god hjelp av karriererådgiver Helen Gaunt Sande med jobbsøkerprosessen. Hos henne fikk jeg hjelp i alle leddene for å komme meg ut i jobb igjen. Jeg har arbeidet mye med ansettelser og utvelgelse av kandidater selv i tidligere jobber. Men Helen ga meg mye ny innsikt i hva som er viktig i dagens jobb landskap. Helen har vært en god sparringspartner og jeg er veldig takknemlig for den hjelpen jeg har fått av henne. Jeg anbefaler Helen og Karrierehuset på det sterkeste for alle som ønsker hjelp med å bli tryggere i jobbsøket.

Oda Borgerud
Oda Kristine Borgerud

Jeg har fått god hjelp av karriererådgiver Mette Løyning, da jeg fikk karriererådgivning som en del av sluttavtalen hos forrige arbeidsgiver. Mette har vært en god sparringspartner og hjulpet meg med å finne ut i hvilke bransjer og roller min kompetanse kan brukes. Underveis har vi blant annet jobbet med min Linkedin profil og CV, og jeg har stor glede av profilanalyseverktøyet Persolog. Jeg har nå fått meg ny jobb, og setter stor pris på all hjelp jeg har fått fra Mette, og kan varmt anbefale henne for andre som ønsker hjelp på veien til ny jobb.

Hvorfor bør du som arbeidsgivere vurdere ekstern bistand?

Å sørge for at de overtallige får profesjonell hjelp av en sertifisert karriererådgiver og kommer seg raskt ut i ny jobb, er positivt på flere måter. Det tillater bedriften å fokusere på forretningsstrategien og veien videre for bedriften og de gjenværende i virksomheten. Imens sørger karriererådgiveren for at de overtallige blir ivaretatt og får nødvendig hjelp med å tilrettelegge kompetanse og bakgrunn samt å strukturere jobbsøkerprosessen.

Hvordan vi bistår

Outplacementtjenestene Karrierehuset leverer skreddersys til hver bedrift og hver enkelt kandidat. Noen outplacementløp går over noen få uker, mens andre løp strekker seg opptil 12 måneder.Viktige områder i en outplacementprosess er kompetansekartlegging, karriererådgivning, intervjutrening, skreddersydd CV og søknad, i tillegg til støtte i forhandlinger med ny arbeidsgiver.

Ta kontakt med oss

La oss hjelpe de overtallige

Ønsker du som leder å få optimal aksept og støtte for endringstiltak i din bedrift, er det viktig at du er bevisst på å gjøre dine medarbeidere trygge i omstillingsprosessen. Våre karriererådgivere har lang erfaring med å hjelpe berørte av nedbemanning og- eller omstilling med en rask vei ut i ny jobb. Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan bistå din bedrift? Ta kontakt med oss på 23003350 eller post@karrierehuset.no

Morten Hovland, POWER
Morten Hovland, POWER

"Power har benyttet eksterne krefter som en del av omstillingen. I en slik prossess er det fint å kunne benytte en ekstern samarbeidspartner da det er tidsbesparende og mer effektivt. For de berørte er det også enklere at en ekstern leverandør er involvert da det ofte gir vedkommende en trygghet samtidig som det er enklere å få tillit til en ekstern rådgiver."

Siri Bjørnsen, Codan
Siri Bjørnsen, Codan forsikring

"Det å kunne tilby karriereveiledning via Karrierehuset har blitt udelt positivt mottatt av berørte medarbeidere. Det er mange følelser i spill, uansett bakgrunn for at et ansettelsesforhold avsluttes. Å møte noen utenfor organisasjonen som kan bistå med å sortere følelser, tanker og refleksjoner parallelt som man får hjelp til å heve blikket og se nye muligheter i arbeidsmarkedet, har blitt verdsatt."

Gunnar Karlsen, Forsvaret
Gunnar Karlsen, Forsvaret

"Vi har hatt et meget godt samarbeid med Karrierehuset ifbm. gjennomføringen av programmet. Deltakerne ble i tillegg til programmets 5 dager tilbudt individuell coaching med en av Karrierehusets dyktige medarbeidere."

Bente Lampe, LEFDAL
Bente Lampe, LEFDAL Installasjon

"De ansatte hadde lang ansiennitet som innebærer at det var lenge siden de hadde søkt jobber og dermed var uerfarne på dette. De var i en alder som medførte at det kunne ta tid å få seg en ny jobb, over 55 år vet vi innebærer at yngre kan bli foretrukket og da er det enda viktigtigere å bruke profesjonelle i dette markedet til å løfte blikket, finne håpet og jobbe planmessig for å finne match mellom person og ledig stilling."

Ta kontakt med oss for mer informasjon

Barbro Mosseng
Barbro MossengPartner & Kommersiell leder

Vi får overtallige raskt ut i ny jobb

 • Karriererådgivning hjelper den berørte til å orientere seg på nytt i arbeidsmarkedet.
 • Gjennom kompetansekartlegging og coaching sikres de en rask vei tilbake inn i nytt arbeidsforhold.
 • Våre karriererådgivere sørger for nødvendig coaching og kompetansekartlegging.
 • Underveis i prosessen benyttes atferds-analyse verktøy som gjør oss i stand til å gi vedkommende konkrete og verdifulle råd om videre karriere.
Ta kontakt med oss

Fyll ut skjemaet under så tar vi kontakt med deg

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.

  Navn
  Tips og råd fra våre rådgivere

  Her deler våre folk kunnskap og historier om det vi jobber med og brenner for.

  Tidsstyring = mer enn bare planlegging

  «Vi kan ikke styre tiden, vi kan bare styre våre handlinger innenfor den tiden vi har til rådighet," sier Trude Emaus i Karrierehuset i denne artikkelen. Som så mye annet i livet, handler tidsstyring om hva vi gjør og hvordan vi gjør det. Det handler om atferd! Skal du få en bedre hverdag i forhold til din egen tidsbruk, involverer det som regel endring av atferd.

  12 tegn på at du bør vurdere en karriereendring

  Kjenner du deg igjen i disse 12 tegnene, bør du vurdere å gjøre en endring i arbeidssituasjonen din. "Det handler om å stoppe opp og reflektere over hvordan du ønsker å ha det på jobb. "Karriereskiftet forblir en fjern drøm inntil du legger en plan og våger å ta skrittet," sier Karrierehusets Barbro Mosseng, og oppfordrer arbeidstagere til å reflektere over om de trives i jobben sin.

  Go to Top