Våre rådgivere

Våre profesjonelle rådgivere har lang erfaring og er til enhver tid oppdaterte på hvilke jobb- og studiemuligheter som finnes.

Marit Gangås Solberg
Karriererådgiver - Oslo & online rådgivning
Marit er utdannet bachelor i samfunnsvitenskap med fordypning i psykologi og master i rådgivning fra NTNU. Hun har flere års erfaring som rådgiver og kursholder for bedrifter og privatpersoner som er i karrieremessig omstilling. Marit kan vise til gode resultater fra sitt arbeid med strategisk karriere- og kompetanseutvikling, læring og utvikling i team og kartlegging av kompetanse og motivasjon. Hun er en engasjert formidler og kursholder i temaer som merkevarebygging, jobbsøk, utdanningsvalg og stressmestring. Hun har bred erfaring med coaching og veiledning av medarbeidere og ledere på alle nivåer i både offentlig og privat sektor. Marit har en bachelor i psykologi og master i rådgivningsvitenskap, i tillegg til sertifisering i støtteverktøyet Persolog. Marit er en dedikert rådgiver og sparringspartner som er opptatt av å sammen finne gode, strategiske løsninger som motiverer mennesker til å skape endring i eget liv.

Bransjeerfaring :
+
Økonomi og finans, IT og teknologi, forskning og utdanning, helse og omsorg, salg og service, markedsføring og kommunikasjon, ingeniørfag, kultur, logistikk varehandel og offentlig administrasjon


LinkedIn
Lene Ørbeck
Karriererådgiver - Oslo & online rådgivning
Lene har 5 års erfaring som karriererådgiver og coach. Et av hennes suksesskriterier er hennes evne til å se mennesker. Hun motiveres av å hjelpe og bistå andre i å lykkes og nå sine mål, noe hun opplever som meget meningsfylt. Lene kan vise til svært gode resultater med å bistå kandidater med ny jobb eller karriereskifte. Hun har kjernekompetanse innen blant annet IT, teknologi og retail samt bred og variert bakgrunn fra markedsføring og kommunikasjon. Videre har hun erfaring som gründer, har jobbet med forretningsutvikling innen fornybar energi og har god kjennskap til olje og gass. Lene er en populær foredragsholder blant flere av våre kunder. Hennes praktiske tilnærming rundt hvordan lande «drømmejobben» oppleves som nyttig av mange. Utdanningen er i hovedvekt fra markedsføring og kommunikasjon. Hun er sertifisert Persolog-sertifisert, Professional Mental Trainer – NLP og videreutdannet innen Strategisk HRM på BI.

Bransjeerfaring :
+
IT og teknologi, retail, forlag, salg og service til offentlig og kommunal sektor.


LinkedIn
Kristin Wahl
Karriererådgiver - Oslo & online rådgivning
Kristin har lang bakgrunn fra bransjen og 23 års erfaring med rådgivning og prosessveiledning i ulike omstillingsprosesser som leder, prosjektansvarlig og rådgiver. Kristin er god på å erverve seg tillit, samtidig som hun stiller relevante krav slik at kandidatene når sine mål. Hun er utdannet innen markedsføring og ledelse og er sertifisert terapeut. Kristin har gjennom 44 år i arbeidslivet erfaring som Markedsansvarlig, gründet og drevet egen naturmedisinsk klinikk og vært med fra oppstart som Daglig Leder i Karrierehuset. Hun jobber operativt med prosessveiledning, omstillingsprosesser, ledelsesutvikling, karriererådgivning og studieveiledning. Kristin brenner for og sørger for at kandidater hun møter skal ha god selvtillit og selvfølelse inn i sin nye jobb. Kristin er sertifisert i WIE, analyseverktøyet DISC og Persolog profilanalyse og har lang erfaring med kurs innen bl.a. lederutvikling og presentasjonsteknikk.

Bransjeerfaring :
+
Rådgivning:Helse og omsorg, Forsvaret, salg og service, markedsføring og kommunikasjon, utdanning, finans, varehandel.


LinkedIn
Helen Gaunt Sande
Karriererådgiver - Oslo & online rådgivning
Helen har mange års erfaring som karriererådgiver og coach. Hun kan vise til svært gode resultater fra sitt arbeid med å løfte og fremme ledertalenter i ulike selskaper, i tillegg til det å hjelpe mennesker som har falt utenfor arbeidslivet tilbake ut i arbeid. I tillegg til en Cand.Mag grad har hun tatt videreutdannelse som NLP Master Coach, Helse Coach og Business Coach. Hun baserer også samtaler på MI-teknikker og Kjernekvadranten. Helen er sertifisert i analyseverktøyet Persolog. Helen har erfaring som gründer samt fra en rekke roller bl.a. Citigate Dewe Rogerson i London, Statsministerens kontor, Innovasjon Norge, Flying Pigs Consulting og Futurestep. Helen har både en mental og praktisk tilnærming. Hun brenner for å få frem viktigheten av våre valg; suksess er nemlig summen av alle de små valgene vi tar hver eneste dag. Coaching/veiledning kan gjøres like godt på engelsk som norsk da hun er britisk og tospråklig.
LinkedIn
Hanne Schjerven Fors Paulsrud
Karriererådgiver - Oslo & online rådgivning
Hanne har over 30 års erfaring fra privat og offentlig næringsliv. Hun har bl.a. hatt ansvar for markedsføring, kommunikasjon og prosjekter i et internasjonalt logistikkselskap, et av norges største fagbokforlag og et kommunalt kulturhus. I de siste 12 årene har hun arbeidet som selvstendig næringsdrivende coach, rådgiver og kursholder, med svært gode tilbakemeldinger. Hanne har 5 års høyskoleutdanning innen markedsføring og kommunikasjon, og er sertifisert coach fra Den Norske Coachforening og The Society of NLP. Hun er sertifisert i Persolog, er sertifisert veileder i sorgbearbeiding og har en internasjonal sertifisering i Havening; en medisinsk forskningsbasert metode for å overkomme stressrelaterte temaer. Hanne jobber målrettet, med et løsningsorientert fokus. Hun møter deg med interesse, varme og respekt, og brenner litt ekstra for deg som ønsker å styrke selvfølelsen på veien mot nye jobbmuligheter.

Bransjeerfaring :
+
Markedsføring og kommunikasjon, coaching/rådgivning, ledelse, gründerskap, forlag, kultur, helse og omsorg, Salg og service, utdanning, logistikk, IT, ingeniørfag - privat næringsliv/offentlig og kommunal virksomhet


LinkedIn
Anders Holm
Karriererådgiver - Oslo & online rådgivning
Anders har siden 2015 jobbet med utvikling av mennesker som karriererådgiver og Coach, både i grupper og en til en. Han er ICF sertifisert profesjonell Erickson Coach, Erickson team Coach og mindfulness instruktør i tillegg til å være sertifisert i analyseverktøyet Persolog. Fra tidligere har han 25 års erfaring fra offshore industrien, nasjonalt og internasjonalt. Han er utdannet sivilingeniør, og har hatt roller som teknisk designer, fag- og gruppe-ansvarlig, senior produkt spesialist og senior Account manager. Han har bred erfaring i å holde kurs, drive forhandlings- og salgsprosesser samt jobbet med ulike digitaliserings-prosjekter.Anders brenner for å bevisstgjøre mennesker til å finne sin unike kompetanse, og til å finne ut hva som er viktig for at man skal trives i ny jobb. Anders har hjulpet mange mennesker videre ut i ny jobb og brenner for at nettopp du skal lykkes med dine ambisjoner, karriere og studievalg.

Bransjeerfaring :
+
Ingeniørfag, salg, IT, utdanning, varehandel og helse og omsorg.


LinkedIn
Bodil Holm
Karriererådgiver - Trondheim & online rådgivning
Bodil har en bachelor i sykepleie, videreutdanninger innenfor økonomi, ledelse og veiledning og en Master i Rådgivningsvitenskap fra NTNU. Hun har bred erfaring innenfor de offentlige helsetjenestene som sykepleier, fagveileder, ledelse og innen prosjektarbeid. Bodil har også en god erfaring og kompetanse om utdanningssystemene i Norge og har jobbet som Universitetslektor for helsefag. Hun jobber også som bedriftssykepleier og har nettverk innenfor en rekke bransjer. Bodil har tilegnet seg kunnskap om ulike samtale-teknikker og har en holistisk tilnærming til klienten der alle blir fulgt opp gjennom en individuell og person-sentrert prosess. Bodil brenner for at den enkelte skal få økt selvtillit og trygghet i forhold til karrierevalg som tas og søkeprosesser som gjennomføres. Bodil er sertifisert i analyseverktøyet Persolog og har erfaring innenfor en rekke veiledningsmetoder både som individuelle og som gruppeprosesser.

Bransjeerfaring :
+
Helse, økonomi, administrasjon, ledelse, markedsføring, bygg- og anlegg.


LinkedIn
Heidi Hansen
Karriererådgiver - Ålesund & online rådgivning
Heidi er utdannet med Bachelor i Sosialt arbeid og har videreutdanning innen Master i Karriereveiledning, fra Høgskolen i Innlandet. Hun har gjennom sin yrkeskarriere lang og bred erfaring med rådgiving knyttet til mestring av overganger og endringsprosesser, individbasert og gruppebasert. Heidis faglige tyngde ligger innenfor kommunikasjon, bevisstgjøring rundt egen situasjon og har fokus på verktøy som kan bidra til å styrke individets/gruppens egenkraft til en aktiv handlende innstilling til egen framtid. Videre har hun bred kompetanse innen utdanningssektoren med bakgrunn i sin stilling som karriereveileder i ett av landets største universitet. Gjennom sin erfaring som karriereveileder har hun tilegnet seg solid kunnskap innenfor studiemestring, overganger og valg av utdanning. Heidi er sertifisert i analyseverktøyet Persolog samt kompetanse i ulike veiledningsmetoder for eksempel LØFT og Marte Meo veiledning.

Bransjeerfaring :
+
Forskning og utdanning, Helse, sosial og omsorg, salg og service, maritim næring, biologiske fag/biomarin, kultur og underholdning, offentlig administrasjon, sikkerhet og beredskap, håndverker, kreativt yrke


LinkedIn
Linda Trandum Terjesen
Karriererådgiver - Oslo & online rådgivning
Linda har jobbet bredt som rådgiver og prosessveileder i ulike omstillingsprosesser siden 1994. Hun har utdanning innen juridisk, bedriftsøkonomi og voksenpedagogikk fra Universitetet i Oslo samt erfaring med konseptutvikling og prosess-gjennomføring av team-, medarbeider- og lederutvikling. Linda har bred erfaring med strategisk kompetanseutvikling, individuell og strategisk karriereplanlegging, samt ferdighetskartlegging og motivasjonsteknikker. Linda er sertifisert i flere atferds- og analyseverktøy, blant annet som Master-trener i personprofilverktøyet persolog®, både i personfaktorprofilen og stressprofilen. Som veileder innen intervjutrening, har Linda lang erfaring med å gi kandidatene trygghet og gi kandidatene et profesjonelt språk om egne ferdigheter, atferd og holdninger. Linda evner å tilpasse seg kundens situasjon og gjennomfører intervjutrening for alle type stillinger.

Bransjeerfaring :
+
Undervisning og rådgivning, økonomi og finans, kontor og administrasjon, IT og teknologi, forskning og utdanning, helse og omsorg, salg og service, markedsføring og kommunikasjon, faglige spesialister, kultur og idrett, logistikk og varehandel, offentlig administrasjon og embetsmenn, olje og gass, bistandsarbeid.


LinkedIn

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.

Jeg kontakter dere som

PrivatpersonBedrift