Kurs i studieteknikk

God studieteknikk kan være redningen for å opprettholde motivasjon og komme seg gjennom et langt studium med stort pensum. Dette kurset vil også vise deg hvordan du lettere kan huske det du har lest samt gjengi dette på en god måte under eksamen.

Kurs i studieteknikk

Kurs/rådgivning i studieteknikk

Karrierehuset har bred erfaring med kurs innenfor studieteknikk. Vår rammeavtale over flere år med Forsvaret, samt en rekke kurs for bedrifter og privatpersoner med fokus på å forbedre og effektivisere teknikk knyttet til studier, gjør Karrierehuset svært godt rustet til å foreta en kompetanseheving av studenter. Karrierehusets kurs gjennomføres av erfarne kursholdere med rådgiverbakgrunn.

Målsetting med kurset

 • Gjøre kandidaten rustet til å forstå gode og effektive teknikker knyttet til studieteknikk
 • Effektivisere og bruke gode teknikker i forhold til blant annet notatteknikker, motivasjon, leseteknikker og husketeknikker
 • Skape engasjement og motivasjon rundt egenstudier
 • Gi nyttige og konkrete verktøy for å forbedre studieteknikk for å lære mer og raskere
Bestill studieveiledning

Usikker på hva du bør studere?

Valg av studier er ikke bare et valg for de neste årene – det kan være et valg for resten av livet. Det er lett å gå seg vill i alle valgmulighetene og ofte er en god veiledningssamtale det som skal til for at du ser mulighetene dine litt klarere, og blir tryggere på valgene dine. Bestill studieveiledning med en av våre rådgivere

Bestill studieveiledning

Aktuelle elementer og innhold i kurset

 • Teknikker for å lære mer og raskere
 • Planlegging og målsetting
 • Organisering av studietiden man har til rådighet; lage fremdriftsplan
 • Husketeknikk
 • Notatteknikk
 • Leseteknikk
 • Motivasjon: indre motivasjon, ytre motivasjon

Praktisk gjennomføring

Kurset tar form som en en-til-en rådgivning og skreddersys den enkeltes behov og avholdes fysisk eller digitalt etter avtale. Vi vil i løpet av åtte timer kunne gi deg gode studieteknikker som kan hjelpe deg til å komme gjennom studieløpet på en strukturert og effektiv måte. Vi tilbyr også individuelle kurs over tre timer, enten ved fysisk oppmøte eller via Zoom. Her følger en rådgiver kandidaten gjennom prosessen og skreddersyr og tilpasser rådgivning rundt studieteknikk til kandidatens behov. Pris avhenger av antall deltakere, ta kontakt med oss på post@karrierehuset.no eller tlf 23003350 for mer informasjon og tilbud.

Heidi om kurset:

Heidi Hansen har bred kompetanse innen utdanningssektoren med bakgrunn i sin stilling som karriereveileder i ett av landets største universitet. Gjennom sin erfaring som karriereveileder har hun tilegnet seg solid kunnskap innenfor studiemestring, overganger og valg av utdanning. Her sier hun litt om hva du kan forvente når du bestiller vårt kurs i studieteknikk.

Om kursholderen

Heidi Hansen jobber som karriererådgiver og har mange års erfaring med veiledning, individuelt og gruppebasert. Med grunnutdanning i Bachelor i sosialt arbeid og videreutdanning innen Master i karriereveiledning har Heidi et sterkt faglig grunnlag   som sikrer kvalitet i tjenestene innen karriererådgivningen. Videre har hun lang arbeidserfaring med å holde kurs innen studiemestring og studieteknikk, for studenter i høyere utdanning. Ofte uttalte barrierer i studiemestring, omhandler ofte manglende struktur og liten grad av planlegging i studiehverdagen. Gjennom deltakelse på kurs i studieteknikk eller deltakelse i individuell studieveiledning med karriererådgiver er målet å stimulere til en utviklingsfremmende prosess som skaper økt motivasjon for måloppnåelse. Heidi er sertifisert i analyseverktøyet Persolog® profilanalyse .

Ta kontakt for mer informasjon

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.