Karrierehuset tilbyr et flertall kurs, blant annet kurs i atferd og kommunikasjon hvor vi fokuserer på teknikker for å skape gode og nære relasjoner til kunder og medarbeidere. Les mer om kurset og ta kontakt med oss for bestilling

Et kurs med fokus på atferd og bevissthet rundt ulike atferdstrekk

Kurs i atferd og kommunikasjon er en workshop hvor atferd og bevissthet rundt ulike atferdstrekk er fokus. I kurset benytter vi oss av profilanalysen persolog® atferdsprofil – et enkelt verktøy som på kort tid legger et svært godt grunnlag for å øke kompetansen og forståelsen rundt temaene atferd og ulike atferdstyper.

Innhold og gjennomføring

Vi benytter oppgaver og øvelser hvor vi tar det teoretiske inn i den praktiske hverdagen og til de ulike konkrete situasjonene medarbeidere har i sin arbeidshverdag. Kurset kan kjøres både for enkeltpersoner og for grupper. For enkeltpersoner er dette en prosess over 3 timer (2+1) med oppgaver i mellomperioden. For grupper inntil 10 stykker er dette en workshop på en dag inkludert praktiske oppgaver. Kurset kan gjennomføres digitalt eller fysisk. Pris avhenger av antall deltakere: Ta kontakt med oss for mer informasjon og tilbud.

Vi setter lys på temaer som:

  • Innsikt i og forståelse av egen og andres atferd og kommunikasjon
  • Hvordan møte ulike personprofiler for å skape en god relasjon
  • Hvordan «lese» ulike personprofiler og tilpasse egen atferd i møte med ulike mennesker

Profilanalyse med verktøyet persolog® atferdsprofil

I gjennomføring av slike workshops ser vi en betydelig tilleggsverdi av å starte med en profilanalyse med verktøyet persolog® atferdsprofil. Verktøyet gir en verdifull innsikt i hvordan vi responderer på ulike stimuli og en bevisstgjøring av naturlige egenskaper og underliggende motivasjonsfaktorer. Hver deltaker gjennomfører en individuell profilanalyse i forkant av kurset for å få refleksjon rundt egen profil parallelt med det å øke sin kompetanse i atferdsteori. Det å skape en bevissthet rundt ulike atferdstrekk vil gi et godt utgangspunkt for økt forståelse for hvordan vi mennesker ønsker å bli møtt og kommunisert med og gjør at man blir merkbart mer effektiv i møter med mennesker. Persolog® profilanalyse gir en verdifull innsikt i hvordan vi responderer på ulike stimuli og en bevisstgjøring av naturlige egenskaper og underliggende motivasjonsfaktorer. Les mer om Persolog® profilanalyse

Kurs vi tilbyr i Karrierehuset

Vi tilbyr et rikt utvalg av kurs innenfor atferd og kommunikasjon, lederskap og teamutvikling og karriereveiledning. Våre kurs gjennomføres av erfarne rådgivere, og tar form som workshop eller individuell coaching. Alle våre kurs kan gjennomføres digitalt eller fysisk, og gjerne i kombinasjon med individuell rådgivning. Formålet med kursene er å gi effektive verktøy for å håndtere ulike situasjoner i arbeidslivet, og fokuset ligger på å gi deltakeren praktiske råd og veiledning. Pris avhenger av antall deltakere. Ta kontakt med oss for mer informasjon og tilbud. Se hvilke kurs vi tilbyr

La våre karrierecoacher hjelpe deg

I Karrierehuset har vi ekspertise på arbeidsmarkedet, spisskompetanse på kompetansekartlegging, rådgivning, jobbsøkerverktøy og intervjutrening. Våre karriereveiledere levererer profesjonell karriererådgivning og har hjulpet tusenvis av mennesker med å komme seg ut i nye jobber. Med bruk av atferds-analyseverktøyet Persolog® gjennom hele prosessen, sikrer vi deg en rask og dedikert leveranse som resulterer i en prosess preget av profesjonalitet, innsikt og kvalitet. Vårt solide nettverk av allianser og partnerskap i rekrutteringsbransjen og næringslivet sikrer en raskere vei ut i arbeidslivet. Trenger du hjelp med å kartlegge egen kompetanse, hjelp til CV og søknad eller intervjuet? Våre sertifiserte karriererådgivere kan hjelpe deg med en karriereendring. Les mer om våre tjenester og bestill en av våre karrierepakker.

Ta kontakt for mer informasjon

Kurset kan gjennomføres digitalt eller fysisk. Pris avhenger av antall deltakere. Ta kontakt med oss på tlf 23 00 33 50 eller på post@karrierehuset.no for mer informasjon og tilbud.

Kursholder Linda Terjesen

Linda Trandum Terjesen har jobbet bredt som rådgiver og prosessveileder i ulike omstillingsprosesser siden 1994. Hun har utdanning innen juridisk, bedriftsøkonomi og voksenpedagogikk fra Universitetet i Oslo samt erfaring med konseptutvikling og prosess-gjennomføring av team-, medarbeider- og lederutvikling. Linda har bred erfaring med strategisk kompetanseutvikling, individuell og strategisk karriereplanlegging, samt ferdighetskartlegging og motivasjonsteknikker. Linda er sertifisert i flere atferds- og analyseverktøy, blant annet som Master-trener i personprofilverktøyet persolog®, både i personfaktorprofilen og stressprofilen.

Kursholder Trude Emaus

Trude Emaus er utdannet siviløkonom med en master i økonomistyring fra universitetet i Bodø og har i tillegg tatt etterutdanning i selvledelse og coaching på BI. Siden 2001 har hun i ulike roller jobbet med forretningsutvikling, prosessledelse og coaching av gründere og ledere. Trude er sertifisert Master-trener i persolog® personprofil og sertifisert i verktøyet persolog® Resiliens. I sin rolle som coach og prosessveileder for gründere og ledere, har hun bred erfaring fra mange ulike bransjer.Hun liker prosesser der ideer blir til handling, og er opptatt av at vi alle er unike og må finne vår egen vei basert på egne visjoner og mål.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.

    Jeg kontakter dere som

    PrivatpersonBedrift