Kurset henvender seg til ledere og medarbeidere som vil øke effektiviteten ved hjelp av enkle grep hvor målet er at du som deltar er i stand til å bruke kunnskapen allerede på neste møte.

Ineffektive møter koster arbeidslivet enorme summer hvert år. Lær teknikker og metoder som gjør deg i stand til å skape en bedre og mer konstruktiv møtekultur. Kurset henvender seg til ledere og medarbeidere som vil øke effektiviteten ved hjelp av enkle grep. Kurset er en blanding av teori og praksis. Målet er at du som deltar er i stand til å bruke kunnskapen allerede på neste møte.

Om kurset

God møteledelse krever en balanse mellom struktur, åpenhet, og evnen til å tilpasse seg ulike situasjoner. Møtelederen bør være en motivator, en problemløser og en effektiv kommunikator for å sikre at møtet oppfyller sine mål. I dette kurset tar vi for oss hva som skal til for å bli en god møteleder og hvordan du som møteleder kan bidra til et effektivt og resilient team. Innholdet vil både være generelt og spesifikt for hver enkelt deltaker, i og med at vi kobler temaet møteledelse til en atferdsprofil som hver enkelt deltaker gjennomfører i forkant av kurset.

Aktuelle temaer i kurset

 • Identifisering av mål for møtet – målsetting, målstyring og planlegging. Agenda som adresserer disse målene
 • Møteforberedelser
 • Involvering av relevante interessenter i planleggingsprosessen
 • Fasilitetsteknikker
 • Utvikling av ferdigheter for å engasjere deltakerne og oppmuntre til aktiv deltakelse
 • Håndtering av utfordrende situasjoner eller konflikter
 • Etablere og opprettholde en positiv møtekultur
 • Effektiv kommunikasjon av informasjon og beslutninger
 • Bruk av digitale verktøy og teknologi for møteplanlegging og gjennomføring
 • Metoder for å fremme effektiv beslutningstaking
 • Oppfølging og evaluering
 • Evaluering av møtets effektivitet og identifisering av områder for forbedring

Læringsutbytte og gjennomføring

 • Kurset vil gi deltakerne kunnskap om hva som skaper effektive og gode møter, og hva du kan gjøre for å bli en trygg og god møteleder
 • Kurset gir deg verktøy til å forberede, gjennomføre og evaluere møter med større effekt
 • Bruk av verktøyet og endringsprosessen følges opp i en 2-timers oppfølgingsrunde en måned etter selve kursdagen

Kurset kan gjennomføres digitalt eller fysisk, og pris avhenger av antall deltakere. Ta kontakt med oss for mer informasjon og tilbud.

Om kursholderen

Trude Emaus er utdannet siviløkonom med en master i økonomistyring fra universitetet i Bodø og har i tillegg tatt etterutdanning i selvledelse og coaching på BI. Siden 2001 har hun i ulike roller jobbet med forretningsutvikling, prosessledelse og coaching av gründere og ledere. Trude er sertifisert Master-trener i persolog® personprofil og sertifisert i verktøyet persolog® Resiliens. I sin rolle som coach og prosessveileder for gründere og ledere, har hun bred erfaring fra mange ulike bransjer. Hun har lang erfaring med kursvirksomhet og coaching. Med utdannelse innen både økonomi, ledelse og coaching har hun en bred plattform i forhold til rådgiving og coaching og det å bruke ulike teknikker og metoder som gjør hennes kandidater i stand til å oppnå fremgang og resultater.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.

  Jeg kontakter dere som

  PrivatpersonBedrift