Kurs i Time Management

Kurs i Time Management er et kurs som retter seg mot både ledere og medarbeidere som opplever at for mange baller i luften gjør dagene både korte og uoversiktlige.

Kurs i Time Management

Innhold og gjennomføring

Når man skal håndtere ulike oppgaver i en hektisk arbeidshverdag, være seg personal- og fagansvar, i tillegg til administrative oppgaver og rapportering, opplever mange ledere og medarbeidere at tiden ikke strekker til. Hvordan kan vi løse dette gjennom struktur, kontroll og planlegging?

Kurset gir verktøy og innsikt i hvordan:

  • Identifisere tidstyver
  • Kontrollere i motivasjonsøyemed
  • Å planlegge arbeidsoppgaver slik at ingenting blir glemt
  • Kurset tar for seg øvelser og teknikker som gir deg større forståelse for hvilke faktorer som stykker opp flyten i arbeidseffektiviteten.
  • Hvordan påvirker stress en persons arbeidskapasitet, både i positiv og negativ forstand?
  • Hvilke teknikker kan man øve på for å få bedre kontroll på både egen og medarbeideres tidsbruk og prioriteringer?
  • Hvilke forestillinger vil være effektive i forhold til kommunikasjon i forbindelse med delegering eller kontroll?

Kurset har høy grad av deltakerinvolvering. Kurset tar for seg deltakernes egen hverdag, og gir konkrete tips og teknikker i forhold til å bedre egen tidsbruk, fjerne tidstyver og bidrar til høyere effektivitet, struktur og forutsigbarhet i jobbsituasjon. Kurset kan gjennomføres digitalt eller fysisk. Pris avhenger av antall deltakere. Ta kontakt med oss på tlf 23 00 33 50 eller på post@karrierehuset.no for mer informasjon og tilbud.

Linda Trandum Terjesen

Kursholder Linda

Linda Trandum Terjesen har jobbet bredt som rådgiver og prosessveileder i ulike omstillingsprosesser siden 1994. Hun har utdanning innen juridisk, bedriftsøkonomi og voksenpedagogikk fra Universitetet i Oslo samt erfaring med konseptutvikling og prosess-gjennomføring av team-, medarbeider- og lederutvikling. Linda har bred erfaring med strategisk kompetanseutvikling, individuell og strategisk karriereplanlegging, samt ferdighetskartlegging og motivasjonsteknikker. Linda er sertifisert i flere atferds- og analyseverktøy, blant annet som Master-trener i personprofilverktøyet persolog®, både i personfaktorprofilen og stressprofilen.

Ta kontakt for mer informasjon

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.