Tidsstyring = mer enn bare planlegging

Tidsstyring

«Vi kan ikke styre tiden, vi kan bare styre våre handlinger innenfor den tiden vi har til rådighet,” sier Trude Emaus i Karrierehuset i denne artikkelen. Som så mye annet i livet, handler tidsstyring om hva vi gjør og hvordan vi gjør det. Det handler om atferd! Skal du få en bedre hverdag i forhold til din egen tidsbruk, involverer det som regel endring av atferd.

Tidsstyring i hverdagen – en endring i din atferd

Trude Emaus er Karriererådgiver og kursholder i Karrierehuset. Her deler hun sine tanker om det å styre tiden i en hektisk hverdag, hvorfor det kan være utfordrende å få til, og hva du kan gjøre med det.

Våre ulike atferdsmønstre

Som mennesker har vi forskjellige atferdsmønster. Disse atferdsmønstrene er påvirket av vår personlighet og av den situasjonen vi er i. En oppskrift på endring av atferd og dermed effektiv tidsstyring, må derfor tilpasses hvert enkelt individ og den situasjonen individet er i. Eller for å si det på en annen måte; den du er påvirker hvordan du bør ta tak i temaet tidsstyring. Som så mye annet i livet, handler tidsstyring om hva vi gjør og hvordan vi gjør det.Det handler om atferd! Skal du få en bedre hverdag i forhold til din egen tidsbruk, involverer det som regel endring av atferd.

Som så mye annet i livet, handler tidsstyring om hva vi gjør og hvordan vi gjør det. Det handler om atferd! Skal du få en bedre hverdag i forhold til din egen tidsbruk, involverer det som regel endring av atferd.

Vi tilbyr gratis karrieresamtale

Vi tilbyr en gratis, effektiv karrieresamtale med en av våre sertifiserte karriererådgivere. Du får konkrete råd, og anbefalinger på hvilke tjenester som vil passe for deg og din situasjon.
Bestill gratis karrieresamtale

Hvordan oppnå effektivitet, balanse og mestring ved hjelp av tidsstyring

Hvordan oppnå effektivitet, balanse og mestring ved hjelp av tidsstyring. Tidsstyringskompetanse handler om 4 ting:

 1. Ditt eget syn på temaet tidsstyring
 2. Kolleger, venner og familiens syn på temaet tidsstyring
 3. Din intensjon om å ta tak i egen tidsstyring
 4. Opplevd nivå av atferdskontroll

1. Ditt syn på tidsstyring

For at du skal få til endringer i livet må du ønske å gjøre noe med din atferd. Du må være villig til å endre din atferd. Du må tenke at tidsstyring som tema har noe for seg og at det vil hjelpe deg i din hverdag. Jeg tenker at tidsstyring gir mening – det hjelper meg både i min profesjonelle og min private hverdag.

“Jeg tenker at tidsstyring gir mening – det hjelper meg både i min profesjonelle og min private hverdag.

2. Andres syn på tidsstyring

Som med så mange andre ting i livet, er det du selv som må ta tak i egne endringer. Men du samhandler med andre mennesker og er ofte avhengig av de folkene du har rundt deg. Dersom dine kolleger, eller din familie tenker at tidsstyring som tema er noe tull, kan endringer i din atferd og dine vaner bli vanskelig. Mine kolleger og mine venner synes at tidsstyring er en god ting.

“Mine kolleger og mine venner synes at tidsstyring er en god ting”

Kurs i tidsstyring

I kurset Tidsstyring gir vi deg kunnskap og verktøy slik at du kan endre dine vaner, styrke selvdisiplinen og bygge viljestyrke. Vi gir deg verktøy og kunnskap om målstyring, planlegging og struktur. Ved hjelp av en atferdsanalyse, gir vi deg også innsikt i hvilke endringer DU bør ta tak i for å oppnå bedre kontroll, effektivitet, mestring og balanse. For som jeg har sagt tidligere; det handler om hvem DU er og hvilke atferdsmønster som naturlig ligger hos deg og din personlighet. Med denne kunnskapen kan du enklere finne den riktige veien for DEG i forhold til god tidsstyring, mestring og balanse i hverdagen! Les mer om vårt kurs i tidsstyring

Tidsstyring

I våre tidsstyringskurs hjelper vi deg å tilpasse dine handlinger slik at du ikke bare oppnår effektivitet i hverdagen, men at du også opplever balanse og mestring i det du gjør.

3. Din intensjon

Som tidligere nevnt handler tidsstyring om atferd, og skal du ta tak i din egen atferd handler det som regel om endring av atferd og vaner. Alle endringer starter med en følelse og deretter en intensjon. Du må FØLE at ting ikke er helt slik du ønsker og du må ha en INTENSJON om å gjøre noe med det. Først da vil du kunne få til en endring. Endringer er tøft, og det krever fokus, tålmodighet og trening. Husk også at endring er en prosess, vi får ikke til endringer i atferd over natten.

«Jeg har konkrete planer om å ta i bruk tidsstyring»

4. Opplevd verdi av atferdskontroll

For å kunne endre din tidsstyringsatferd trenger du både evner, verktøy og kunnskap. Du trenger kunnskap og verktøy for å få til målstyring, planlegging og struktur. Du trenger kunnskap og verktøy for å kunne endre vaner, styrke selvdisiplin og bygge viljestyrke. Og ikke minst; du må oppleve at du har kontroll på egen tid, at du faktisk kan sette inn tiltak og starte med å endre dine vaner og dine handlinger. Det er her du må legge inn jobben! Og det er her vi hjelper deg!

«Jeg kan styre mine handlinger og ta i bruk tidsstyring»

Om kursholderen

Trude Emaus er utdannet siviløkonom med en master i økonomistyring fra universitetet i Bodø og har i tillegg tatt etterutdanning i selvledelse og coaching på BI. Siden 2001 har hun i ulike roller jobbet med forretningsutvikling, prosessledelse og coaching av gründere og ledere. Trude er sertifisert Master-trener i persolog® personprofil og sertifisert i verktøyet persolog® Resiliens. I sin rolle som coach og prosessveileder for gründere og ledere, har hun bred erfaring fra mange ulike bransjer. Hun har lang erfaring med kursvirksomhet og coaching. Med utdannelse innen både økonomi, ledelse og coaching har hun en bred plattform i forhold til rådgiving og coaching og det å bruke ulike teknikker og metoder som gjør hennes kandidater i stand til å oppnå fremgang og resultater.

Velg mellom våre karrierepakker

Her har vi satt sammen tre ulike karrierepakker som våre kunder oppnår svært gode resultater med. Bestiller du en karrierepakke følger en dedikert karriererådgiver deg gjennom prosessen og skreddersyr rådgivningstimene slik at de tilpasses dine individuelle behov. Sammen legger dere en effektiv strategi for å nå dine karrieremål.

Basic

3 timer 7.600,-

Pakken inneholder Bestill Basic
Vurderer du en karriereendring? På bakgrunn av din kompetanse, interesser, ferdigheter og profilanalysen Persolog® gir vi konkrete råd om din nåværende og fremtidige karriere. Fokuset i Basic er å gjøre deg bevisst din kompetanse, dine unike styrker og derigjennom åpne mulighetsrommet ditt. Dette for å fremme aktive og veloverveide valg for din karriere.

Plus

6 timer 16.000,-

Pakken inneholder Bestill Plus
Denne tjenesten er for deg som ønsker å sikre en rask vei ut i nytt arbeidsforhold. Kanskje du har søkt jobb en stund uten hell, eller trenger en sparringspartner for å ta aktive og veloverveide valg for din karriere? Vi bistår deg med jobbsøkerstrategien for å raskt nå dine karrieremål.

Premium

9 timer 24.000,-

Pakken inneholder Bestill Premium
Tjenesten for deg som ønsker støtte gjennom hele jobbsøkerprosessen. Våre rådgivere skreddersyr en prosess som inneholder de viktigste elementene i jobbsøkerprosessen – fra kompetansekartlegging, profesjonalisering av jobbsøkerdokumenter, til intervjutrening og forhandling med ny arbeidsgiver.

La våre karrierecoacher hjelpe deg

I Karrierehuset har vi ekspertise på arbeidsmarkedet, spisskompetanse på kompetansekartlegging, rådgivning, jobbsøkerverktøy og intervjutrening. Våre karriereveiledere levererer profesjonell karriererådgivning og har hjulpet tusenvis av mennesker med å komme seg ut i nye jobber. Med bruk av atferds-analyseverktøyet Persolog® gjennom hele prosessen, sikrer vi deg en rask og dedikert leveranse som resulterer i en prosess preget av profesjonalitet, innsikt og kvalitet. Vårt solide nettverk av allianser og partnerskap i rekrutteringsbransjen og næringslivet sikrer en raskere vei ut i arbeidslivet. Trenger du hjelp med å kartlegge egen kompetanse, hjelp til CV og søknad eller intervjuet? Våre sertifiserte karriererådgivere kan hjelpe deg med en karriereendring. Les mer om våre tjenester og bestill en av våre karrierepakker.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.

  Jeg kontakter dere som

  PrivatpersonBedrift

  Gratis karrieresamtale
  Vi tilbyr en gratis og effektiv karrieresamtale med en av våre karrierecoacher

  Kontakter du oss på vegne av din bedrift og ønsker informasjon om våre omstillingstjenester, outplacement og kurs? Ta kontakt på post@karrierehuset.no

  Gratis karrieresamtale
  Vi tilbyr en gratis og effektiv karrieresamtale med en av våre karrierecoacher
  Kontakter du oss på vegne av din bedrift og ønsker informasjon om våre omstillingstjenester, outplacement og kurs? Ta kontakt på post@karrierehuset.no