De viktige forberedelsene med søknadsbrevet

Søknadsbrevet er en viktig brikke på veien til jobbintervjuet for å komme deg gjennom nåløyet. I denne artikkelen deler vi våre tips til  jobbsøknaden. Ønsker du vår hjelp med søknadsbrevet, CV, jobbintervjuet, eller bare en sparringspartner for å bli mer bevisst på din videre karrierevei? Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Vi tilbyr en gratis, effektiv karrieresamtale med en av våre sertifiserte karriererådgivere.
Du får konkrete råd, og anbefalinger på hvilke tjenester som vil passe for deg og din situasjon.

Bestill gratis karrieresamtale

God research i forkant er en viktig suksessfaktor

 • Gode forberedelser er kjempeviktig. Gjør research på det aktuelle selskapet slik at du treffer godt med det du skriver. Se også på nettsiden til selskapet på hvordan de skriver. Bruker de en formell tone? Eller et mer personlig og muntlig språk? Din søknad bør speile dette for å overbevise om at du passer inn i selskapets kultur.
 • Vurder gjerne å ta kontakt med bedriften før du skriver søknaden. Still relevante spørsmål som du kan dra nytte av i søknadsteksten din. Gjør du dette, har du dessuten en mulighet til å presentere deg og ditt kandidatur slik at du skiller deg ut i søknadsbunken.
 • Kan du ha noen i nettverket ditt som jobber i bransjen eller til og med i selskapet du søker deg til? I så fall kan det være smart å ta en prat for å få mer informasjon om selskapet, kulturen, kompetansekrav og hva de ser etter i nyrekrutteringer.
 • En annen svært viktig forberedelse er det å lese stillingsutlysningen nøye for å forstå arbeidsgiverens behov og kvalifikasjonskrav. Sørg for at du svarer godt på det de ber om og at du tydelig viser at du har den relevante kompetansen.

Gode forberedelser er kjempeviktig. Gjør research på det aktuelle selskapet slik at du treffer godt med det du skriver. Bruker de en formell tone? Eller et mer personlig og muntlig språk? Din søknad bør speile dette for å overbevise om at du passer inn i selskapets kultur.

La våre karrierecoacher hjelpe deg

I Karrierehuset har vi ekspertise på arbeidsmarkedet, spisskompetanse på kompetansekartlegging, rådgivning, jobbsøkerverktøy og intervjutrening. Våre karriereveiledere levererer profesjonell karriererådgivning og har hjulpet tusenvis av mennesker med å komme seg ut i nye jobber. Med bruk av atferds-analyseverktøyet Persolog® gjennom hele prosessen, sikrer vi deg en rask og dedikert leveranse som resulterer i en prosess preget av profesjonalitet, innsikt og kvalitet. Vårt solide nettverk av allianser og partnerskap i rekrutteringsbransjen og næringslivet sikrer en raskere vei ut i arbeidslivet. Trenger du hjelp med å kartlegge egen kompetanse, hjelp til CV og søknad eller intervjuet? Våre sertifiserte karriererådgivere kan hjelpe deg med en karriereendring. Les mer om våre tjenester og bestill en av våre karrierepakker.

Relevanse er nøkkelordet

Hvordan kan jeg skille meg ut i den store bunken med en jobbsøknad som umiddelbart fanger interessen og blir lagt merke til? Relevans er et nøkkelord her. Identifiser og fremhev dine mest unike og relevante kvalifikasjoner. Sørg for at du får frem hva som skiller deg ut fra andre søkere, og hva kan du tilføre som få andre kan?

Først CV´en så..

Tenk på at rekrutterer ofte vil se på CV-en din først, og dersom kompetansen din og profilen din vurderes som interessant, vil rekrutterer gå videre til å lese søknaden din. Vær bevisst på at søknaden skal komplettere CV-en din. Mens CV-en i stor grad beskriver formalkompetansen din, har du i søknaden mulighet til å vise mer av hvem du er. Ikke gjengi og repeter det du har skrevet i CV-en, men utdyp, eksemplifiser og forklar. Her bør du skrive om hva som engasjerer deg og hva du brenner du for, og hvorfor.

Søknad = fremtiden

Tenk på at at CVen på en måte beskriver fortiden din, mens søknaden skal presentere mer av fremtiden din; ikke bare beskriv hvilken kompetanse/erfaring du har, men skriv hva du har tenkt til å bruke denne kompetansen til fremover; og da spesielt i det selskapet du søker deg inn i. Hvordan vil selskapet dra nytte av din unike kompetanse, deg som person, ditt engasjement og dine kvalifikasjoner?

Få frem relevansen

Sørg for at det du skriver er relevant for selskapet og stillingen. Helt i starten på søknaden bør du si noe om hvorfor du ønsker å jobbe i akkurat dette selskapet – din motivasjon. Det aller viktigste er at du får frem hvordan du møter arbeidsgivers krav og ønsker, hva du kan bidra med og hvorfor du har lyst på jobben. Si gjerne noe om relevant utenomfaglig engasjement. Noe som beskriver deg som person og hva du brenner for.

Tenk på at rekrutterer ofte vil se på CV-en din først, og dersom kompetansen din og profilen din vurderes som interessant, vil rekrutterer gå videre til å lese søknaden din.

Velg mellom våre karrierepakker

Her har vi satt sammen tre ulike karrierepakker som våre kunder oppnår svært gode resultater med. Bestiller du en karrierepakke følger en dedikert karriererådgiver deg gjennom prosessen og skreddersyr rådgivningstimene slik at de tilpasses dine individuelle behov. Sammen legger dere en effektiv strategi for å nå dine karrieremål.

Basic
7.600,-

Vurderer du en karriereendring? På bakgrunn av din kompetanse, interesser, ferdigheter og profilanalysen Persolog® gir vi konkrete råd om din nåværende og fremtidige karriere. Fokuset i Basic er å gjøre deg bevisst din kompetanse, dine unike styrker og derigjennom åpne mulighetsrommet ditt. Dette for å fremme aktive og veloverveide valg for din karriere.

Bestill Basic

Plus
16.000,-

Denne tjenesten er for deg som ønsker å sikre en rask vei ut i nytt arbeidsforhold. Kanskje du har søkt jobb en stund uten hell, eller trenger en sparringspartner for å ta aktive og veloverveide valg for din karriere? Vi bistår deg med jobbsøkerstrategien for å raskt nå dine karrieremål.

Bestill Plus

Premium
24.000,-

Tjenesten for deg som ønsker støtte gjennom hele jobbsøkerprosessen. Våre rådgivere skreddersyr en prosess som inneholder de viktigste elementene i jobbsøkerprosessen – fra kompetansekartlegging, profesjonalisering av jobbsøkerdokumenter, til intervjutrening og forhandling med ny arbeidsgiver.

Bestill Premium

Hva med åpne søknader?

I en åpen søknad navigerer man uten den konkrete veiledningen som en stillingsannonse gir. Når man søker på en utlyst stilling, har man tydelige kriterier fra annonseteksten som muliggjør en målrettet tilpasning av kvalifikasjoner. Til forskjell, ved en åpen søknad kreves en mer generell tilnærming, hvor man presenterer bredere kompetanse uten direkte tilknytning til en spesifikk stilling. Det innebærer å formidle en overbevisende helhetlig kompetanseprofil og vise til relevant erfaring som kan være relevant for organisasjonen. Det er en invitasjon til dialog, hvor man uttrykker interesse for å utforske potensielle samarbeidsmuligheter. Og igjen, å gjøre god research forkant er veldig viktig. Ta gjerne kontakt med selskapet i forkant og sørg for at du er et godt bilde av hva slags kompetanse du tenker selskapet er på jakt etter.

Barbro Mosseng
Barbro MossengPartner og Kommersiell leder

Feilene du bør unngå i jobbsøknaden

 • Sørg for at søknaden ikke er for lang. Forsøk å holde deg til en side.
 • Unngå å ha fokus kun på hva du skal få ut av jobben. Snu fokuset til hva du konkret kan bidra med for selskapet.
 • Ikke repeter det det du har skrevet i CV-en. Søknadsteksten er en mulighet til å utdype og eksemplifisere, og vise engasjement og hva du brenner for.
 • Unngå klisjeer, og opplisting av superlativer og adjektiver. Presenter heller konkrete eksempler på hvordan du møter arbeidsgivers krav.

 • Vær nøye med å unngå skrivefeil og grammatiske blemmer.

 • Unngå masseproduserte og standardiserte søknader. Vær nøye med å skreddersy søknadsteksten til den aktuelle utlysningen. Start med en god analyse av utlysningen og sørg for at du forstår rollen og arbeidsgivers behov, og svar på dette i teksten din.

En jobbsøkerprosess er ofte krevende å håndtere alene. Ønsker du en prat med en av våre karrierecoacher ta kontakt med oss på post@karrierehuset.no eller per telefon tel:23003350

Skrevet av Partner og Kommersiell leder Barbro Mosseng

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.

  Jeg kontakter dere som

  PrivatpersonBedrift

  Del dette innlegget