Arbeidsmarkedet 2024

Arbeidsmarkedet 2024

Hva skal jeg satse på? Hvor er det mest behov? Hva er det arbeidsgiverne ser etter nå? I Karrierehuset får vi mange slike spørsmål. Noen skal søke jobb igjen for første gang på 20 år, og andre er helt i startfasen av voksenlivet og lurer på hvilke studier og karriere de bør satse på. I denne artikkelen har karriererådgiver Mette Løyning sett nærmere på trendene for næringslivet og arbeidsmarkedet i 2024.

Hva kan vi forvente av arbeidsmarkedet 2024?

Det norske arbeidsmarkedet er dynamisk og påvirkes av en rekke faktorer som for eksempel økonomiske forhold, teknologiske fremskritt og samfunnsendringer. Selv om det er utfordrende å forutsi presise trender for 2024, kan flere faktorer prege sysselsettingen i Norge. I denne artikkelen har karriererådgiver i Karrierehuset, Mette Løyning sett nærmere på noen potensielle trender som kan påvirke det norske arbeidsmarkedet.

Digital transformasjon og teknologisk utvikling

Det norske næringslivet går gjennom en digital transformasjon, og dette reflekteres i et økende behov for ansatte med kompetanse innen kunstig intelligens, big data-analyse og andre avanserte teknologier. Bedrifter som tilpasser seg disse endringene, forventes å være bedre rustet til å møte utfordringene og utnytte mulighetene som teknologien gir. Teknologiske fremskritt kan føre til økt automatisering på tvers av ulike bransjer. Opplæring og omskolering kan bli avgjørende for å hjelpe arbeidsstyrken til å tilpasse seg skiftende jobbkrav.

Bærekraft og miljø

Norges satsing på bærekraft og miljøvennlige tiltak fører til at flere bedrifter får opp øyne for bærekraft i 2024. Det forventes økt etterspørsel etter fagfolk innen fornybar energi, bærekraftig praksis og grønn teknologi.

Vi tilbyr gratis karrieresamtale

Vi tilbyr en gratis, effektiv karrieresamtale med en av våre sertifiserte karriererådgivere. Du får konkrete råd, og anbefalinger på hvilke tjenester som vil passe for deg og din situasjon.
Bestill gratis karrieresamtale

Helsetjenester og bioteknologi

Som et resultat av de globale helseutfordringene blir helsesektoren viktigere fremover, og etterspørselen etter dyktige fagfolk inen områdene helsevesen og bioteknologi er forventet å øke fremover.

Fleksibilitet og hybride arbeidsmodeller

COVID-19-pandemien har fremskyndet bruken av hjemmekontor, og arbeidsgivere som kan tilrettelegge for god arbeidskultur, hybride arbeidsmodeller, samt ta hensyn til balansen mellom arbeid og privatliv vil være attraktive.

La våre karrierecoacher hjelpe deg

I Karrierehuset har vi ekspertise på arbeidsmarkedet, spisskompetanse på kompetansekartlegging, rådgivning, jobbsøkerverktøy og intervjutrening. Våre karriereveiledere levererer profesjonell karriererådgivning og har hjulpet tusenvis av mennesker med å komme seg ut i nye jobber. Med bruk av atferds-analyseverktøyet Persolog® gjennom hele prosessen, sikrer vi deg en rask og dedikert leveranse som resulterer i en prosess preget av profesjonalitet, innsikt og kvalitet. Vårt solide nettverk av allianser og partnerskap i rekrutteringsbransjen og næringslivet sikrer en raskere vei ut i arbeidslivet. Trenger du hjelp med å kartlegge egen kompetanse, hjelp til CV og søknad eller intervjuet? Våre sertifiserte karriererådgivere kan hjelpe deg med en karriereendring. Les mer om våre tjenester og bestill en av våre karrierepakker.

Globale økonomiske faktorer

Norges økonomi påvirkes av globale trender, inkludert handelsrelasjoner og økonomisk stabilitet. Endringer i globale markeder kan påvirke bransjer som finans, handel og produksjon.

Demografiske endringer

En aldrende befolkning kan føre til økt etterspørsel etter helse- og eldreomsorgstjenester. Bedrifter bør vurdere å tilrettelegge for å tiltrekke og beholde eldre arbeidstakere for å bidra til en mangfoldig arbeidsstyrke.

The New Human age

Manpower Group spådde den menneskelige tidsalderen (Human Age) for over et tiår siden og forventet at menneskelig kapital ville bli en viktig differensiator og driver for økonomisk vekst. I januar 2023 kom de med rapporten The New Human age 2023, hvor de har sett nærmere på arbeidslivstrender. I rapporten konkluderer de med at den nye menneskelige tidsalderen har 14 viktige trender som vi både som arbeidstagere og arbeidsgivere børe være klar over i tiden fremover. Her kan du laste ned rapporten.

The N

Shifting Demographics

1: Et generasjonsskifte i arbeidsstyrken fremover. Generasjon Z vil utgjøre 27% av arbeidsstyrken i 2025 og har klare forventninger til arbeidsgiverne fremover hvor DEIB (Diversity, Equity, Inclusion and Belonging) er viktige parametere hos denne generasjonen.

2: Mer enn noensinne ønsker arbeidstakere å vite hvor selskaper står når det gjelder saker de føler sterkt for. Arbeidsgivere må vise sin sosiale og miljømessige påvirkning med en mer vitenskapsbasert tilnærming. Mennesker og velstandsforbedring er prioriterte områder, og organisasjoner må bygge tverrfaglige ferdigheter for å håndtere den sosiale delen av ESG (Environmental, Social, and Governance).

3: Kampen om talenter gjør at bedrifter ser etter medarbeidere som ikke nødvendigvis har høyere utdannelse men besitter de rette ferdighetene og egenskapene. Betydningen av soft skills blir viktigere

4: En uttrykt politisk målsetting i Norge er å legge til rette for at flere eldre kan stå lenger i arbeid og personer over 65 anses som en uutnyttet ressurs.

Individual Choice

5: Pandemien viste at en karriere bare er én dimensjon av et rikt og meningsfylt liv. Nå søker mennesker i alle aldre og kjønn arbeidsgivere som erkjenner og aktivt støtter en sunnere balanse mellom arbeid og liv. Fleksibilitet og balanse mellom jobb og fritid blir enda viktigere. Life balance / work/life balance.

6: Millioner av kvinner forlot arbeidsstyrken under pandemien, og mange har fremdeles ikke returnert, da gamle arbeidsmåter føles mindre kompatible med nye prioriteringer for livet. Kvinner i større grad enn menn er opptatt av autonomi – hvor, hvordan og når jobben skal gjøres.

7: Forskning indikerer at overgangen til en 4-dagers arbeidsuke kan øke produktiviteten, redusere driftskostnader, fremme trivsel, tiltrekke og beholde talenter, samt stimulere jobbskaping. 4 dagers uken øker produktivet, reduserer kostnader, fører til mer fornøyde ansatte, tilrekker og beholder talenter i større grad samt støtter innovasjon.

8: Organisasjoner som bygger forretningsmodellene sine med forventningen om at ansatte vil strekke seg utover det vanlige, jobbe kvelder, helger og til og med helligdager for å fremme mål eller møte frister, kan trenge å revurdere den strategien med tanke på økende valgmuligheter og livsstilsalternativer for de ansatte.

9: Arbeidstakere blir i økende grad motivert av å utvikle ferdigheter og erfaringer i stedet for å søke hierarki og stillingstitler. Dette innebærer ofte å gjøre laterale karrierebevegelser for å finne tilfredshet og vokse som mer fleksible ansatte.

Jonas Prising- Manpower Group

Jonas Prising

CEO, Manpower Group

“Mennesker har alltid tilpasset seg nye teknologier og bedre måter å gjøre ting på. Som det heter, gjentar historien seg. Og pandemien lærte oss igjen at vi kan gjøre ekstraordinære fremskritt hvis vi samarbeider – det er kombinasjonen av innovasjon, teknologi og menneskelig oppfinnsomhet som vil hjelpe oss med å overvinne de største utfordringene. Vi tror at å utruste mennesker med ferdighetene til å utnytte teknologi vil skape en fremtidig arbeidsverden som er nærmere det fremtidens arbeidstakere ønsker; det er slik vi vil bygge en vei for alle til å øke velstanden for de mange, ikke de få, “sier Jonas Prising, Chairman & CEO i Manpower Group

Tech Adoption

10: Digital transformasjon vil tvinge arbeidsgivere å fokusere på å tilrettelegge for omskolering (reskilling) for å tiltrekke, beholde og skape neste generasjon av talenter i stor skala.

11: Folk begynner å anerkjenne hvor mye teknologi og innovasjon har forbedret arbeidslivet. Det er ikke lenger “menneske mot roboter”. Organisasjoner må fokus på samspill – myke ferdigheter som empati, lederskap, samarbeidsevner.

12: Alle er enige om at hybridarbeid handler om fleksibilitet, valgmuligheter og å gi ansatte mer kontroll over når, hvor og hvordan de utfører jobbene sine. Og det må fungere for dem så vel som for arbeidsgiverne. Det er mange forskjellige modeller, men medarbeidere forventer i større grad å selv kunne velge når og hvor de ønsker å utføre jobben. 87% sier de ikke ønsker å jobbe full tid på kontoret.

Competitive Drivers

13: Det å få tak i riktig kompetanse er i økende grad en kritisk konkurransefaktor. Alle ønsker å ansette lokalt, men virkeligheten er global. Fra Amerika til Asia, Afrika til Europa, er dyktig talent bredt spredt. Og i mange land er reguleringsmiljøet arbeidsvennlig, infrastrukturen er tilrettelagt for fjernarbeid, arbeidskostnadene er lave, og produktiviteten er høy.

14: Risiko og usikkerhet vil fortsette å påvirke virksomhetene i 2024, drevet av konflikten i Ukraina, bekymringer for resesjon, vedvarende inflasjon og forstyrrelser i forsyningskjeden. Disse sistnevnte avtar gradvis, men i fremtiden kan vi forvente en mer omfattende omstilling mot regionale i stedet for globale systemer.

Forventningene til 2024

I 2024 vil vi sannsynligvis se en fortsatt økning i etterspørselen etter ferdigheter innen kunstig intelligens, maskinlæring, og dataanalyse. Samtidig vil bærekraftige praksiser og digitale ferdigheter fortsette å være i fokus. Arbeidstakere bør også være forberedt på en økende betydning av myke ferdigheter som kommunikasjon, samarbeid og problemløsning. For de som er i stand til å tilpasse seg disse endringene, vil fremtiden i det norske arbeidsmarkedet være preget av spennende muligheter og utfordringer. Det er viktig for både arbeidsgivere og arbeidstakere å være oppmerksomme på disse trendene for å sikre en bærekraftig og produktiv arbeidsplass i årene som kommer.

Å få frem gullet er meningsfullt

Mette Løyning

Karriererådgiver

Et arbeidsmarked i endring

For de som er i stand til å tilpasse seg disse endringene, vil fremtiden i det norske arbeidsmarkedet være preget av spennende muligheter og utfordringer. Det er viktig for både arbeidsgivere og arbeidstakere å være oppmerksomme på disse trendene for å sikre en bærekraftig og produktiv arbeidsplass i årene som kommer.

Velg mellom våre karrierepakker

Her har vi satt sammen tre ulike karrierepakker som våre kunder oppnår svært gode resultater med. Bestiller du en karrierepakke følger en dedikert karriererådgiver deg gjennom prosessen og skreddersyr rådgivningstimene slik at de tilpasses dine individuelle behov. Sammen legger dere en effektiv strategi for å nå dine karrieremål.

Basic

3 timer 7.600,-

Pakken inneholder Bestill Basic
Vurderer du en karriereendring? På bakgrunn av din kompetanse, interesser, ferdigheter og profilanalysen Persolog® gir vi konkrete råd om din nåværende og fremtidige karriere. Fokuset i Basic er å gjøre deg bevisst din kompetanse, dine unike styrker og derigjennom åpne mulighetsrommet ditt. Dette for å fremme aktive og veloverveide valg for din karriere.

Plus

6 timer 16.000,-

Pakken inneholder Bestill Plus
Denne tjenesten er for deg som ønsker å sikre en rask vei ut i nytt arbeidsforhold. Kanskje du har søkt jobb en stund uten hell, eller trenger en sparringspartner for å ta aktive og veloverveide valg for din karriere? Vi bistår deg med jobbsøkerstrategien for å raskt nå dine karrieremål.

Premium

9 timer 24.000,-

Pakken inneholder Bestill Premium
Tjenesten for deg som ønsker støtte gjennom hele jobbsøkerprosessen. Våre rådgivere skreddersyr en prosess som inneholder de viktigste elementene i jobbsøkerprosessen – fra kompetansekartlegging, profesjonalisering av jobbsøkerdokumenter, til intervjutrening og forhandling med ny arbeidsgiver.

Tips og råd fra våre rådgivere

Her deler våre folk kunnskap og historier om det vi jobber med og brenner for.

3 jobbsøkertips som passer alle aldrer

Er det noen konkrete forskjeller i hvordan man bør gå frem i jobbsøkerprosessen, avhengig av om man er fersk, erfaren eller senior i arbeidslivet? Her deler Barbro Mosseng i Karrierehuset sine 3 jobbsøkertips.

Tips til deg som eldre jobbsøker

Er du 55 + og jobbsøker? Her er våre tips Aldersgruppen 55+ kan ha noe større utfordringer i en jobbsøkerprosess. I Karrierehuset jobber vi med mange kunder som har passert 55+, og selv om vi erfarer at det så absolutt er gode muligheter for komme ut i ny jobb som [...]

Bruk ferien til å forberede jobbsøket

Nå nærmer vi oss ferie med stormskritt og det er færre stillinger som lyses ut de kommende ukene. Er du blant de som ser seg om etter ny jobb eller kanskje du lenge har vurdert et karriereskifte? Da kan sommeren være en fin tid til å gjøre viktige forberedelser med [...]

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.

  Jeg kontakter dere som

  PrivatpersonBedrift

  Gratis karrieresamtale
  Vi tilbyr en gratis og effektiv karrieresamtale med en av våre karrierecoacher

  Kontakter du oss på vegne av din bedrift og ønsker informasjon om våre omstillingstjenester, outplacement og kurs? Ta kontakt på post@karrierehuset.no

  Gratis karrieresamtale
  Vi tilbyr en gratis og effektiv karrieresamtale med en av våre karrierecoacher
  Kontakter du oss på vegne av din bedrift og ønsker informasjon om våre omstillingstjenester, outplacement og kurs? Ta kontakt på post@karrierehuset.no