Heidis 5 tips til det viktige studievalget

Det viktige studievalget

Vi nærmer oss søknadsfristen for å velge studier via samordna opptak 15. april. For mange er studievalget omfattende med mange valgmuligheter som gjør det vanskelig. Valget skal forme din fremtid og karriere, og da er det viktig å tenke seg godt om. I denne artikkelen deler studierådgiver i Karrierehuset, Heidi Hansen sine 5 tips til hvordan du kan gå frem når du skal gjøre ditt studievalg.

5 tips til studievalget

Skal du gjøre et studievalg nå denne våren? 15. april nærmer seg med stormskritt og via Samordna opptak kan du nå søke blant 1364 studier ved 27 universiteter og høgskoler, og 496 studier ved 26 fagskoler. Her får du noen tips for å gjøre studievalget enklere. Ønsker du at vi skal hjelpe deg? Les mer om studieveiledning.

Usikker på hva du bør studere?

Valg av studier er ikke bare et valg for de neste årene – det kan være et valg for resten av livet. Det er lett å gå seg vill i alle valgmulighetene og ofte er en god veiledningssamtale det som skal til for at du ser mulighetene dine litt klarere, og blir tryggere på valgene dine. Bestill studieveiledning med en av våre rådgivere

En jungel av valgmuligheter

Det er utallig mange studieretninger du kan velge, både i yrkesfaglig utdanning og i høyere utdanning. Vet du hva du har å velge mellom? Det er en jungel av nettsider som presenterer ulike utdanninger og ulike yrker, men du må gjerne kjenne godt til hvordan du skal navigere i dette for å få presentert alle mulige veier å gå. Det er også de som søker studieveiledning som allerede har tatt ett valg, men opplever at valget de har tatt var ett feilvalg. Årsaken til feilvalget opplever jeg ofte til å uttales som, «det ble forventet at jeg skulle gå denne veien fordi mine foreldre…..», «jeg valgte dette fordi mange av vennene mine hadde valgt det» eller «trodde studiet handlet om noe annet».

Hvilken jobb leder studiet til?

Halvparten av de unge synes det er vanskelig å forstå hvilke jobber de kan få med ulike utdanninger. I tillegg synes over halvparten at det er vanskelig å velge riktig utdanning viser en kartlegging av unges utdannings- og yrkesvalg gjennomført av Opinion AS i 2023.

Egen interesse og trivsel er viktige kriterier for utdannings- og yrkesvalg

Både når det gjelder utdanningsvalg og yrkespreferanser fremstår egen interesse som den viktigste faktoren. Når det gjelder utdanning er det særlig viktig at fagområdet interesserer og at man får en jobb man ønsker seg. Ved yrkesvalg er majoriteten blant annet opptatt av at yrket skal være tilpasset til egne interesser, trivsel/arbeidsmiljø, at man får brukt sine egne evner og at arbeidet skal føles meningsfullt. Dette er i tråd med resultatene fra 2019.

Undersøkelse Unges utdannings- og yrkesvalg 2023

Om undersøkelsen

Avdeling for utdannings- og arbeidsmarkedsinformasjon i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-Dir), som drifter Utdanning.no, ønsker å avdekke unges drømmer, holdninger, verdier og forventninger knyttet til utdannings- og yrkesvalg.

Formålet med undersøkelsen er å innhente kunnskap om hvilke behov og ønsker de unge har for informasjon og tjenester på nett når de skal velge utdanning og yrke.

Mange synes det er vanskelig å velge utdanning

Mer enn halvparten er uenig i at det er lett å velge riktig utdanning og 49 % synes det er vanskelig å forstå hvilke yrker man kan få med ulike utdanninger. Flere menn enn kvinner svarer at det er lett å velge riktig utdanning, at de vet hva de vil og at de utdanner seg for å oppnå en bestemt karriere. Disse kjønnsforskjellene er stabile siden 2019.

Vi hjelper deg med studievalget

Via Samordna opptak kan du nå søke blant 1364 studier ved 27 universiteter og høgskoler, og 496 studier ved 26 fagskoler. Synes du det er vanskelig å velge studieretning, så hjelper vi deg gjerne. Les mer om studieveiledning.

Faktorene for et godt studievalg

 • Å være bevisst bakgrunn for valg av utdanning og hvilke faktorer som ligger til grunn for et godt studievalg, er viktig og kanskje en avgjørende faktor for opprettholdelse av motivasjon under gjennomføring av utdanningen.
 • Er årsaken til valget av videre karrierevei indrestyrte, altså der interesse, egenskaper og eget ønske er bakgrunnen for valget, vil sikkerheten og suksessfaktoren om rett valg stå sterkere. Tryggheten i prosessen om riktig utdanningsvalg for deg kontra for andre er individuelt.
 • Prosessen og etablering av trygghet i forbindelse med utdanningsvalg vil jeg si, basert på erfaring gjennom veiledning, omhandler det gode informerte valget.
Bestill studieveiledning

Følg hjertet og bruk hodet

Når du skal velge utdannelse er det viktig å følge hjertet, men samtidig bruke hodet. Det er lurt å tenke smart og vurdere hvilke retninger og hvilken kompetanse som er viktig i fremtiden, men det er også viktig å velge noe du kan trives med. For de aller fleste er det enklere å bli god i noe man liker og noe som gir mening. Ta en helhetsvurdering og vær kritisk til spørsmål som; hva brenner jeg for? Hva interesserer jeg meg for? Hvilke oppgaver oppleves som meningsfulle for meg? Prøv å ta så bevisste valg som mulig, og vurder hva dine styrker er og hva du motiveres av.

Heidis 5 tips til et godt studievalg

Utforske deg selv, dine interesser og egenskaper og hvordan disse passer inn med studiet du vurderer å søke på, samt en fremtidig jobb.

Skaffe oversikt over aktuelle studievalg. Forsøk å strukturere dine valg, og velg ut noen du ønsker å gå videre med.

Utforske deg selv, dine interesser og egenskaper og hvordan disse passer inn med studiet du vurderer å søke på, samt en fremtidig jobb.

Ta høyde for hva som er viktig for deg ved gjennomføring av studiet? Ulike faktorer påvirker motivasjonen for å gjennomføre studiet som for eksempel nærhet til familien, tilgang til nettverk til hjemstedet m.m.

Opplever du det som vanskelig å ta det rette studievalget, søk hjelp hos en karriere eller studieveileder som kan være din sparringspartner og hjelpe deg med å ta det rette studievalget.

Heidis 6 tips til jobbsøket

Heidi Hansen
Studierådgiver

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.

  Jeg kontakter dere som

  PrivatpersonBedrift

  Gratis karrieresamtale
  Vi tilbyr en gratis og effektiv karrieresamtale med en av våre karrierecoacher

  Kontakter du oss på vegne av din bedrift og ønsker informasjon om våre omstillingstjenester, outplacement og kurs? Ta kontakt på post@karrierehuset.no

  Gratis karrieresamtale
  Vi tilbyr en gratis og effektiv karrieresamtale med en av våre karrierecoacher
  Kontakter du oss på vegne av din bedrift og ønsker informasjon om våre omstillingstjenester, outplacement og kurs? Ta kontakt på post@karrierehuset.no