Dine soft skills kan være nøkkelen til suksess

Dine soft skils kan være nøkkelen til suksess

Hva er dine soft skills og har du de som må til?

Det har vært mye fokus på AI og drøftinger rundt risiko eller trusler knyttet til fremtidig arbeidsmarked. Dette erfarer jeg ofte er et tema i karriereveiledning med mine kunder i Karrierehuset. Nøkkelen til suksess i dagens og i fremtidens arbeidsmarked vil jeg påstå er myke ferdigheter, eller som ofte omtalt som «soft skills» eller «core skills». I ett samfunn i stadig omstilling og utvikling, samt digitialiseringen av den, er myke ferdigheter blitt avgjørende for en vellykket karriere. I denne artikkelen deler karriererådgiver Heidi Hansen sine tanker om verdien av dine soft skills.

Nøkkelen til suksess i dagens og i fremtidens arbeidsmarked vil jeg påstå er myke ferdigheter, eller som ofte omtalt som «soft skills» eller «core skills». I ett samfunn i stadig omstilling og utvikling, samt digitialiseringen av den, er myke ferdigheter blitt avgjørende for en vellykket karriere.

Vi tilbyr gratis karrieresamtale

Vi tilbyr en gratis, effektiv karrieresamtale med en av våre sertifiserte karriererådgivere. Du får konkrete råd, og anbefalinger på hvilke tjenester som vil passe for deg og din situasjon.
Bestill gratis karrieresamtale

Tilpasningsdyktighet – en vinnende egenskap

Myke ferdigheter eller grunnleggende ferdigheter defineres som evnen til å tilpasse seg nye situasjoner og videre evne til selvregulering. Evnen til samarbeid, kommunikasjon, effektivitet og selvledelse er videre vesentlige og trolig avgjørende ferdigheter for karrierefremmende utviklingsprosesser. I veiledning uttales tematikken ofte som det mest utfordrende å kommunisere til en potensiell fremtidig arbeidsgiver. Prosessen starter med en grundig kartlegging og sparring om myke ferdigheter og hvordan disse kommer til syne eller hvordan man bruker disse inn i jobb.

La våre karrierecoacher hjelpe deg

I Karrierehuset har vi ekspertise på arbeidsmarkedet, spisskompetanse på kompetansekartlegging, rådgivning, jobbsøkerverktøy og intervjutrening. Våre karriereveiledere levererer profesjonell karriererådgivning og har hjulpet tusenvis av mennesker med å komme seg ut i nye jobber. Med bruk av atferds-analyseverktøyet Persolog® gjennom hele prosessen, sikrer vi deg en rask og dedikert leveranse som resulterer i en prosess preget av profesjonalitet, innsikt og kvalitet. Vårt solide nettverk av allianser og partnerskap i rekrutteringsbransjen og næringslivet sikrer en raskere vei ut i arbeidslivet. Trenger du hjelp med å kartlegge egen kompetanse, hjelp til CV og søknad eller intervjuet? Våre sertifiserte karriererådgivere kan hjelpe deg med en karriereendring. Les mer om våre tjenester og bestill en av våre karrierepakker.

Mange har ikke oversikt over egne styrker og ferdigheter

Under mine år som karriererådgiver har jeg ofte erfart at mine kandidater ikke har et tydelig bilde over egne styrker og grunnleggende ferdigheter. Et godt eksempel på dette er en av mine nylige kunder som trengte hjelp med utforming av CV og søknad. Vedkommende var i overgang fra studier til jobb, og hadde utfordringer med å beskrive sine personlige, myke eller grunnleggende ferdigheter. Han følte også at han ikke hadde mye å komme med når det gjaldt tidligere arbeidserfaring, som var relevant inn mot jobber eller bransjen han søkte jobb i. Gjennom kartlegging av tidligere arbeidserfaring stoppet vi opp ved jobben han ikke hadde skrevet noe utfyllende om, nemlig fotballdommer.  Vi samtalte videre om hva som lå av ansvar og oppgaver i denne jobben, og hvordan han hadde følt på det å ta «upopulære» avgjørelser og samtidig tåle å stå i «ilden». At det lå noen grunnleggende ferdigheter i denne jobben og personlige egenskaper hadde han tidligere ikke tenkt på. Gjennom refleksjon kom kandidaten fram til at han hadde lært mye i engasjementet som fotballdommer og tatt med seg ferdigheter som han brukte i studier og jobb, eksempelvis beslutningsdyktig/løsningsorientert og handle raskt gjennom å ta effektive avgjørelser i aksjon/spill, for å nevne noen.

Gjennom kartlegging av tidligere arbeidserfaring stoppet vi opp ved jobben han ikke hadde skrevet noe utfyllende om, nemlig fotballdommer. Gjennom refleksjon kom kandidaten fram til at han hadde lært mye i engasjementet som fotballdommer og tatt med seg ferdigheter som han brukte i studier og jobb, eksempelvis beslutningsdyktig/løsningsorientert og handle raskt gjennom å ta effektive avgjørelser i aksjon/spill, for å nevne noen.

World Economic Forum har rangert topp 10 skills 2023

Som arbeidstaker i det dynamiske arbeidslivet er evnen til å tilpasse seg endringer helt avgjørende. Det å tåle og stå i det uvisse og selv rette fokuset mot målet til bedriften er bare en av faktorene som blir nevnt i rapporten til WEF future og jobs publisert i 2023 om «Core skills» og viktigheten av det i fremtidens arbeidsmarked. Funnene og listen over viktigste ferdigheter i fremtidig arbeidsmarked er nylig blitt rangert av World Economic Forum.

Top 10 skills 2023

 1. Analytisk tenkning
 2. Kreativ tenkning
 3. Resiliens, fleksibilitet og agilitet
 4. Motivasjon og selvbevissthet
 5. Nysgjerrighet, initiativ og livslang læring
 6. Bruk av teknologisk kompetanse
 7. Pålitelighet og detaljorientert
 8. Empati og aktiv lytting
 9. Lederskap og sosial innflytelse
 10. Kvalitetsorientert
WEF -top 10 skills

Rapporten Future of Jobs Report 2023- May 2023 viste også at bedrifter som ble spurt rapporterte at kreativitet og innovasjon også blir sett på som viktige ferdigheter for fremtidig suksess. I karriereveiledningsprosesser med sertifisert karriererådgiver i Karrierehuset, omhandler store deler av prosessen nettopp bevisstgjøring av ferdigheter, altså “soft skills/ core skills”. Trenden viser at HELE PAKKEN DEG, er nøkkelen til suksess. Ønsker du at vi skal hjelpe deg videre i karrieren? Velg mellom våre karrierepakker.

Skrevet av Karriererådgiver i Karrierehuset Heidi Hansen

Heidi Hansen om det å jobbe som karriererådgiver

Heidi Hansen

Heidi Hansen jobber som karriererådgiver og har mange års erfaring med veiledning, individuelt og gruppebasert. Med grunnutdanning i Bachelor i sosialt arbeid og videreutdanning innen Master i karriereveiledning har Heidi et sterkt faglig grunnlag   som sikrer kvalitet i tjenestene innen karriererådgivningen. Videre har hun lang arbeidserfaring med å holde kurs innen studiemestring og studieteknikk, for studenter i høyere utdanning. Ofte uttalte barrierer i studiemestring, omhandler ofte manglende struktur og liten grad av planlegging i studiehverdagen. Gjennom deltakelse på kurs i studieteknikk eller deltakelse i individuell studieveiledning med karriererådgiver er målet å stimulere til en utviklingsfremmende prosess som skaper økt motivasjon for måloppnåelse.

Velg mellom våre karrierepakker

Her har vi satt sammen tre ulike karrierepakker som våre kunder oppnår svært gode resultater med. Bestiller du en karrierepakke følger en dedikert karriererådgiver deg gjennom prosessen og skreddersyr rådgivningstimene slik at de tilpasses dine individuelle behov. Sammen legger dere en effektiv strategi for å nå dine karrieremål.

Basic

3 timer 7.600,-

Pakken inneholder Bestill Basic
Vurderer du en karriereendring? På bakgrunn av din kompetanse, interesser, ferdigheter og profilanalysen Persolog® gir vi konkrete råd om din nåværende og fremtidige karriere. Fokuset i Basic er å gjøre deg bevisst din kompetanse, dine unike styrker og derigjennom åpne mulighetsrommet ditt. Dette for å fremme aktive og veloverveide valg for din karriere.

Plus

6 timer 16.000,-

Pakken inneholder Bestill Plus
Denne tjenesten er for deg som ønsker å sikre en rask vei ut i nytt arbeidsforhold. Kanskje du har søkt jobb en stund uten hell, eller trenger en sparringspartner for å ta aktive og veloverveide valg for din karriere? Vi bistår deg med jobbsøkerstrategien for å raskt nå dine karrieremål.

Premium

9 timer 24.000,-

Pakken inneholder Bestill Premium
Tjenesten for deg som ønsker støtte gjennom hele jobbsøkerprosessen. Våre rådgivere skreddersyr en prosess som inneholder de viktigste elementene i jobbsøkerprosessen – fra kompetansekartlegging, profesjonalisering av jobbsøkerdokumenter, til intervjutrening og forhandling med ny arbeidsgiver.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.

  Jeg kontakter dere som

  PrivatpersonBedrift

  Gratis karrieresamtale
  Vi tilbyr en gratis og effektiv karrieresamtale med en av våre karrierecoacher

  Kontakter du oss på vegne av din bedrift og ønsker informasjon om våre omstillingstjenester, outplacement og kurs? Ta kontakt på post@karrierehuset.no

  Gratis karrieresamtale
  Vi tilbyr en gratis og effektiv karrieresamtale med en av våre karrierecoacher
  Kontakter du oss på vegne av din bedrift og ønsker informasjon om våre omstillingstjenester, outplacement og kurs? Ta kontakt på post@karrierehuset.no