Jobbsøkerens møte med AI

Jobbsøkerens møte med AI

Mange er bekymret for hvordan arbeidshverdagen påvirkes av AI, og hvordan fremtidens arbeidsmarked vil se ut. At AI er kommet for å bli er det liten tvil om, men hva kan vi som jobbsøkere gjøre for å imøtekomme kunstig intelligens? Som karriererådgiver erfarer Heidi Hansen at mange er usikre, og deler her noen tanker om hvordan du som jobbsøker kan forholde deg til AI i jobbsøkerprosessen.

Arbeidsmarkedet er stadig i forandring og tilpasningsdyktige medarbeidere som raskt kan tilegne seg ny kompetanse blir stadig viktigere for bedriftene. De siste årene har vi blitt nødt til å raskt tilpasse oss store forventede og uventede endringer, både som samfunn og individ, og AI er intet unntak.

Delte meninger og høy usikkerhet knyttet til AI

Som karriererådgiver i Karrierehuset, får jeg ofte spørsmål om AI og dens påvirkning av fremtidens arbeidsmarked, eller hva mine tanker er om å bruke AI til å utforme enten CV eller jobbsøknad. Mange er entusiastiske over mulighetene AI gir, og ser nytteverdien av denne teknologien som et verktøy. Andre synes det er mer skremmende, knyttet til hvor utviklingen vil føre oss, og om AI fører til konsekvenser som for eksempel at vi mister arbeidsplasser eller funksjoner i arbeidslivet. Vår holdning i Karrierehuset er at AI anbefales som ett verktøy og ikke som en fasit, på lik linje som vi benytter oss av andre verktøy i en jobbsøkerprosess.

Vi tilbyr gratis karrieresamtale

Vi tilbyr en gratis, effektiv karrieresamtale med en av våre sertifiserte karriererådgivere. Du får konkrete råd, og anbefalinger på hvilke tjenester som vil passe for deg og din situasjon.
Bestill gratis karrieresamtale

Det mellommenneskelige møtet er fortsatt det viktigste

Erfaringsmessig fra rådgivningsbransjen og i prosess med jobbsøkere handler karriereveiledningsprosessen hovedsakelig om bevisstgjøring av kompetanser, egenskaper og hvordan kommunisere disse. For å skape bevisstgjøring rundt dette, tar vi i bruk det viktigste verktøy i veiledningsprosessen som fører til refleksjon og utvikling for individ eller grupper, nemlig samtalen. Det viktigste redskapet eller metoden i en slik prosess, er sparringen mellom kandidaten og karriererådgiveren i tilstedeværelsen eller også kalt det mellommenneskelige møtet, som ikke kan erstattes av AI.

Det viktigste redskapet eller metoden i en slik prosess, er sparringen mellom kandidaten og karriererådgiveren i tilstedeværelsen eller også kalt det mellommenneskelige møtet, som ikke kan erstattes av AI.

AI i fremtidens arbeidsmarked

Det finnes mange rapporter på hvordan AI vil påvirke fremtidens arbeidsmarked og hvilke yrker, funksjoner eller arbeidsoppgaver der AI vil ta helt eller delvis over eller hvordan vi kan bruke AI gjennom å kvalitetssikre prosesser som krever høy grad av analyse og overvåkning. Dersom generativ kunstig intelligens lever opp til hypen, vil arbeidsstyrken i USA og Europa bli totalt forandret, rapporterte Goldman Sachs tidligere i år i en bekymringsfull rapport om AI’s fremvekst. I en artikkel i Forbes omtales rapporten der investeringsbanken anslår at 300 millioner jobber kan gå tapt eller reduseres som følge av denne raskt voksende teknologien. Om de får rett eller ikke får tiden vise, men det er vel liten tvil om at AI er kommet for å bli.

Arbeidsmarkedet 2024

AI – vanligere som en del av rekrutteringsprosessen

I takt med utviklingen blir det stadig flere bedrifter som tar i bruk AI i forbindelse med rekrutteringsprosessen, og som jobbsøker bør du være forberedt på å møte AI i ulike situasjoner knyttet til rekrutteringen.

Det er mange måter for bedriftene å ta i bruk AI i rekrutteringsprosessen på som for eksempel:

 • Chatbots
 • Grovsortering av søknader (såkalt screening)
 • SMS-basert AI-interaksjon
 • Bakgrunnssjekk
 • Planlegging av kandidatmøter
 • Intervju og personlighetsvurderinger

I rapporten til HR Norge, Rekruttering 2020, påpekes det at bedrifter som benytter seg av AI i rekrutteringsøyemed bør være transparent med søkere i rekruttering-/ansettelsesprosessen, knyttet til bruken av AI. God informasjon og forklaring til kandidatene er andre element som trekkes frem som viktige for at kandidaten skal sitte igjen med en positiv opplevelse av prosessen og føle seg respektert av bedriften.

I takt med utviklingen blir det stadig flere bedrifter som tar i bruk AI i forbindelse med rekrutteringsprosessen, og som jobbsøker bør du være forberedt på å møte AI i ulike situasjoner knyttet til rekrutteringen.

La våre karrierecoacher hjelpe deg

I Karrierehuset har vi ekspertise på arbeidsmarkedet, spisskompetanse på kompetansekartlegging, rådgivning, jobbsøkerverktøy og intervjutrening. Våre karriereveiledere levererer profesjonell karriererådgivning og har hjulpet tusenvis av mennesker med å komme seg ut i nye jobber. Med bruk av atferds-analyseverktøyet Persolog® gjennom hele prosessen, sikrer vi deg en rask og dedikert leveranse som resulterer i en prosess preget av profesjonalitet, innsikt og kvalitet. Vårt solide nettverk av allianser og partnerskap i rekrutteringsbransjen og næringslivet sikrer en raskere vei ut i arbeidslivet. Trenger du hjelp med å kartlegge egen kompetanse, hjelp til CV og søknad eller intervjuet? Våre sertifiserte karriererådgivere kan hjelpe deg med en karriereendring. Les mer om våre tjenester og bestill en av våre karrierepakker.

Velg mellom våre karrierepakker

Her har vi satt sammen tre ulike karrierepakker som våre kunder oppnår svært gode resultater med. Bestiller du en karrierepakke følger en dedikert karriererådgiver deg gjennom prosessen og skreddersyr rådgivningstimene slik at de tilpasses dine individuelle behov. Sammen legger dere en effektiv strategi for å nå dine karrieremål.

Basic

3 timer 7.600,-

Pakken inneholder Bestill Basic
Vurderer du en karriereendring? På bakgrunn av din kompetanse, interesser, ferdigheter og profilanalysen Persolog® gir vi konkrete råd om din nåværende og fremtidige karriere. Fokuset i Basic er å gjøre deg bevisst din kompetanse, dine unike styrker og derigjennom åpne mulighetsrommet ditt. Dette for å fremme aktive og veloverveide valg for din karriere.

Plus

6 timer 16.000,-

Pakken inneholder Bestill Plus
Denne tjenesten er for deg som ønsker å sikre en rask vei ut i nytt arbeidsforhold. Kanskje du har søkt jobb en stund uten hell, eller trenger en sparringspartner for å ta aktive og veloverveide valg for din karriere? Vi bistår deg med jobbsøkerstrategien for å raskt nå dine karrieremål.

Premium

9 timer 24.000,-

Pakken inneholder Bestill Premium
Tjenesten for deg som ønsker støtte gjennom hele jobbsøkerprosessen. Våre rådgivere skreddersyr en prosess som inneholder de viktigste elementene i jobbsøkerprosessen – fra kompetansekartlegging, profesjonalisering av jobbsøkerdokumenter, til intervjutrening og forhandling med ny arbeidsgiver.

Vi kan ikke stoppe utviklingen

Personlig husker jeg selv hvor entusiastisk jeg var når mobiltelefonene gjorde sitt inntog og jeg slapp å låne venners fasttelefon, dersom jeg skulle kontakte mine foreldre for å gi en beskjed om at jeg eksempelvis ikke kom hjem til middag. Jeg minnes også skepsisen til at den gang «fremtidens» telefonsamtaler skulle foregå på en skjerm, live. Dette hadde jeg ingen tro på og bestemte meg nesten litt på forhånd at jeg aldri ville ta i bruk, altså nåtidens, FaceTime.

Som all annen teknologi vil AI by på usikkerhet og bekymring samtidig som den også byr på nye muligheter. Uansett er det liten tvil om at vi ikke kan stoppe utviklingen og at AI er kommet for å bli.

Fem tips til jobbsøkerprosessen med et AI-perspektiv:

 1. Vær bevisst på hvilke verktøy du benytter deg av i jobbsøkerprosessen.
 2. Orienter deg om bedriftens måte å rekruttere på.
 3. Sett deg inn i de ulike måten å bruke AI på, i rekrutteringsøyemed.
 4. Forstå teknologien som brukes.
 5. Gjør en grundig stillingsanalyse og svar ut denne med dine kompetanseområder som matcher stillingen.

Ja takk, begge deler

Det er ikke til å stikke under en stol at vi mennesker er avhengig av mellommenneskelig kontakt, relasjon eller den gode samtalen i vår hverdag, for god og helsefremmende livskvalitet og utvikling. Dette er høyst gjeldende i fremtidens arbeidsmarked der man ikke kan overlate de mellommenneskelige funksjonene eller oppgavene til AI. Når det gjelder utvelgelsesprosessen knyttet til å finne den rette kandidaten vil jeg ikke konkludere med for eller imot AI, men heller konkludere med at dette kan være et verktøy som kan være verdifullt for både bedriftene og jobbsøkerne. Det handler hovedsakelig om hvordan vi bruker verktøyene vi har tilgjengelig.

Heidi Hansen

Heidi Hansen

Karriererådgiver

Heidis konklusjon

Når det gjelder utvelgelsesprosessen knyttet til å finne den rette kandidaten vil jeg ikke konkludere med for eller imot AI, men heller konkludere med at dette kan være et verktøy som kan være verdifullt for både bedriftene og jobbsøkerne. Det handler hovedsakelig om hvordan vi bruker verktøyene vi har tilgjengelig.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Felter merket med * er påkrevet å fylle ut.

  Jeg kontakter dere som

  PrivatpersonBedrift

  Gratis karrieresamtale
  Vi tilbyr en gratis og effektiv karrieresamtale med en av våre karrierecoacher

  Kontakter du oss på vegne av din bedrift og ønsker informasjon om våre omstillingstjenester, outplacement og kurs? Ta kontakt på post@karrierehuset.no

  Gratis karrieresamtale
  Vi tilbyr en gratis og effektiv karrieresamtale med en av våre karrierecoacher
  Kontakter du oss på vegne av din bedrift og ønsker informasjon om våre omstillingstjenester, outplacement og kurs? Ta kontakt på post@karrierehuset.no